Børn med autisme - hvordan hjælper og forstår du dit barn

Af Laura Norén 23-08-2023
Børn med autisme - hvordan hjælper og forstår du dit barn

Hvad er autisme og hvordan kan du som forælder bedst muligt støtte dit barn til en tryg og sikker hverdag og skolegang? Det vil vi her se nærmere på. I dette opslag vil vi se ind i hvordan du bedst muligt hjælper dit barn med autisme og hvordan du bedre kan forstå dem. Autisme er en udviklingsforstyrrelse. Denne forstyrrelse kan påvirke dit barns evne til at kommunikere og interagere med andre.

Derfor kan det være godt at have nogle linjer for, hvordan du bedst muligt kan sikre at dit barn kan trives med sig selv og med andre. Autisme er en del af et spektrum, det betyder at autisme kan vise sig på forskellige måder i forskellige børn. Autismespektrummet er bredt og graden af energiforbrug for barnet med autisme kan komme forskelligt til udtryk.

Autisme er en tilstand, der normalt manifesterer sig tidligt i barndommen, og forskning tyder på, at autisme kan være genetisk lagret. Det betyder, at nogle mennesker har en øget risiko for at udvikle autisme på grund af genetiske faktorer.

Dette opslag er skrevet af en ansat hos GoTutor med baggrund i psykologisk teori, dog ikke en uddannet psykolog. Det følgende opslag skal derfor læses med tanke for at udvide sin horisont og viden, men ikke som klinisk og professionelt materiale. Hvis du ønsker professionel hjælp og råd, skal du derfor søge læge eller psykolog.Hvornår kan autisme opdages?

Autisme kan komme til udtryk fra tidlig barndom men kan også komme senere til udtryk. Hvornår autisme kommer til udtryk kan variere og forbindes nogle gange til hvor synlige barnet med autismes udfordringer er. Autisme kan påvirke dit barns sociale kompetencer, kommunikation, adfærdsmønstre og den måde de udviser interesser. Dette vil vi gå nærmere ind i senere.

Børn med autisme kan have vanskeligheder med at forstå og udtrykke følelser, ofte kan man også se autisme manifestere sig gennem besvær ved at holde øjenkontakt og problemer med at aflæse nonverbale signaler såsom kropssprog og ansigtsudtryk. Dette besvær med at aflæse andre, kan altså have betydelig indflydelse på barnets sociale kompetencer. Ved nogle former for autisme kan dit barn også have problemer med sprog eller uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Hvis du mistænker, at dit barn lider af autisme, er det dog vigtigt at huske på at autisme viser sig meget forskelligt hos forskellige børn og at autismespektrummet er bredt og varieret. Nogle børn med autisme kan have meget udtalte udfordringer og have brug for støtte og pleje hele livet, mens andre kan have mere mindre synlige udtryk og være i stand til at leve uafhængigt. Vi kan i denne sammenhæng tale om hvorvidt barnet har en indre eller ydre profil, hvor indre vil være mindre synligt og ydre mere synligt for neurotypiske mennesker. Hvad er årsagen til autisme?

Årsagen til autisme er stadig ukendt, men forskning tyder på, at en kombination af genetiske og miljømæssige faktorer spiller en rolle i udviklingen af tilstanden. Det er vigtigt at forstå, at autisme ikke er en sygdom, der kan "helbredes", men at tidlig intervention, terapi, psykoedukation og støtte kan hjælpe børn med autisme med at udvikle deres færdigheder og trives bedre i deres liv.Er autisme medfødt?

Autisme er ikke noget, der som sådan udvikles gennem livet. Autisme er til stede i individer med autisme, fra fødslen af eller fra den tidlige barndom, hvor det kan blive tydeliggjort gennem udviklingsforstyrrelser. Det er dog vigtigt at bemærke, at nogle autistiske træk måske ikke bliver tydelige, før et barn når visse udviklingsmæssige milepæle eller sociale forventninger øges.

Selvom genetik spiller en vigtig rolle i autisme, er det også blevet bemærket, at miljømæssige faktorer kan have indflydelse på, hvordan autisme viser sig i børn. Miljø kan dog også spille en faktor i hvordan symptomer viser sig eller fremkommer. Der er stadig meget, vi ikke ved om årsagerne til autisme, og forskning på området er fortsat i udvikling. Findes der tegn på autisme?

Autisme kan ses i børn gennem forskellige adfærdsmæssige og udviklingsmæssige tegn. Det er vigtigt at bemærke, at symptomerne og tegn, kan variere fra barn til barn. Dog kan vi gennem studier observere hvordan autisme almindeligvis kan manifestere sig og hvordan generelle reaktions- og adfærdsmønstre viser sig hos børn og voksne med autisme. I næste afsnit vil vi derfor gå i dybden med, hvilke tegn du kan være opmærksom på, hvis du mistænker, at dit barn har autisme.

Det skal dog igen bemærkes at ikke alle vil have de samme komplikationer, udfordringer og tegn på autisme og at alle børn udviser forskellige personlige adfærdsmønstre. Hvis du derfor har tanke for, at dit barn har autisme, er det altid bedst at søge professionel hjælp. Du kan dog med fordel se nærmere på, hvilke tegn der kan afsløre autisme i næste afsnit.  Hvad er tegn på at mit barn er autistisk?

 • Problemer med social interaktion
  Børn med autisme kan have svært ved at etablere og opretholde øjenkontakt, respondere på deres navn eller deltage i sociale interaktioner med jævnaldrende. De kan også have begrænset evne til at forstå og anvende nonverbale kommunikationssignaler som gestikulation og mimik.

 • Begrænset eller gentaget adfærd
  Børn med autisme kan udvise gentagne bevægelser eller handlinger, såsom fingerflimmer eller gentagne lyde. 

 • Kommunikationsvanskeligheder
  Mange børn med autisme oplever forsinkelser eller udfordringer inden for sprog- og kommunikationsudvikling. De kan have begrænset tale, gentage ord eller sætninger uden sammenhæng. Dette kaldes ekkolali. Børn med autisme kan også have vanskeligheder med at tilpasse og forstå sprogets sammenhæng med forskellige sociale kontekster. 

 • Stærkt fokuserede interesser
  Børn med autisme kan udvise en intens interesse eller besættelse af specifikke emner, f.eks. tal, datalister, biler eller videnskab. Disse interesser kan være meget detaljerede men ofte afgrænsede tildet specifikke emne. De tager ofte meget af deres tid og opmærksomhed.

 • Sensoriske udfordringer
  Mange børn med autisme er følsomme over for visse sanseindtryk som lys, lyde, teksturer eller lugte. De kan være overfølsomme eller under-følsomme over for visse stimuli, hvilket kan påvirke deres adfærd og reaktioner.


Det er vigtigt at bemærke, at disse træk ikke nødvendigvis er definitive indikatorer for autisme, og at en professionel vurdering af en psykolog eller læge er nødvendig for at stille en korrekt diagnose. Hvis du har mistanke om, at dit barn kan have autisme, anbefales det at søge hjælp fra en børnelæge, en børnepsykiater eller en psykolog, der er specialiseret i udviklingsforstyrrelser.Autisme og socialisering

Børn med autisme kan være sociale, men deres måde at engagere sig socialt på kan variere betydeligt fra person til person. Selvom nogle autistiske børn kan have udfordringer med at forstå sociale signaler, etablere øjenkontakt eller deltage i typiske sociale interaktioner, betyder det ikke, at de ikke har interesse i eller evne til at opbygge relationer. Mange børn med autisme kan udvikle stærke venskaber og have succesfulde sociale interaktioner med jævnaldrende.

De kan have særlige interesser eller færdigheder, som de deler med andre. På denne måde kan de etablere stærke fællesskaber og betydningsfulde venskaber. Dog kan nogle børn med autisme have en stærk præference for at socialisere sig med voksne eller foretrække mere strukturerede og forudsigelige sociale situationer. Det er derfor vigtigt at forstå og respektere dit barns individuelle behov og præferencer i forhold til social interaktion.

Det kan være nyttigt at skabe et støttende og inkluderende miljø, der giver dit barn mulighed for at deltage i sociale aktiviteter på deres egne vilkår. Dette kan omfatte at give klare forventninger og instruktioner, tilpasse aktiviteter efter deres interesser og behov samt skabe muligheder for struktureret social træning og øvelse.Kan børn med autisme fungere i en normal skole?

Har dit barn snart skolestart? Måske kan man som forælder til et barn med autisme sidde og bekymre sig for, hvorvidt ens barn kan trives i en triviel folkeskole. Dog fungerer skole fint for mange børn med autisme. Det kan dog være en fordel at tale med skolen og planlægge hvordan det bedst muligt skal gøres, i forhold til at møde dit barns behov.  Inklusion i almindelige skoler er blevet anerkendt som en vigtig tilgang til at støtte den fulde deltagelse af børn med autisme i uddannelsessystemet.

Det kan med fordel også være en god idé at lave noget research omkring læringsstile, da børn med autisme, såvel som neurotypiske børn, lærer forskelligt. Med research om læringsstile kan du få en dybere forståelse for forskellige former for indlæring og hvad der fungerer for lige præcis dit barn. Hvordan kan jeg tilpasse skolen til mit barn med autisme?

 • Individualiserede undervisningsplaner
  En individuel undervisningsplan kan udarbejdes i samarbejde med lærere. Med denne plan kan du i samarbejde med skolen identificere og sætte fokus på dit barns specifikke behov. Undervisningsplaner kan derfor tilpasse behov med mål.  

 • Støtte fra specialundervisningslærere
  Nogle skoler har tilknyttede specialundervisningslærere der netop er trænet i at arbejde eksempelvis med børn med autisme. Derfor kan disse lærere give ekstra støtte og har ressourcer til at tilpasse både undervisningsplaner og klasseværelser, for bedst muligt at støtte dit barn. 

 • Social og følelsesmæssig støtte
  Skoler kan tilbyde social færdighedstræning og følelsesmæssig støtte til autistiske børn. Dette kan omfatte sociale gruppeaktiviteter, individuel rådgivning eller brugen af sociale historier og visuelle hjælpemidler til at støtte socialt samspil og empatiforståelse.

 • Tilpasninger i undervisningen
  Undervisningen kan tilpasses for at imødekomme elevens specifikke behov. Dette kan omfatte visuelle hjælpemidler, strukturerede rutiner, længere tid til opgaveløsning, reduceret sensorisk stimuli og fleksible evalueringer.

For at få dit barn med autisme til, bedst muligt at trives, er det vigtigt at du som forælder anerkender dit barns individualitet og kigger ind i hvilke specifikke behov dit barn har. Nogle børn med autisme har brug for intensiv støtte og specialundervisning.

Andre børn med autisme fungerer fint i en almindelig klasse og har blot brug for muligheden for at kunne trække sig. Det vigtigste er derfor at du ser på hvad dit eget barn har brug for. Ydermere er det altid en fordel at have et tæt samarbejde med lærere og andet skolepersonale, der kan sikre støtte for dit barn med autisme, når du ikke er til stede. Hvordan behandles autisme?

Autisme er ikke noget man kureres for. Dog kan du hjælpe dit barn med forskellige former for behandling der kan assistere i dit barns trivsel og adfærdsmæssige udfordringer. Behandling vil generelt være fokuseret omkring at hjælpe dit barn med at udvikle deres færdigheder, håndtere udfordringer og opnå større selvstændighed og livskvalitet. Der er forskellige former for behandling, idet autisme som tidligere nævnt er et bredt spektrum hvor børn med autisme udviser forskellige udfordringer og autistiske træk. Derfor kan behandling variere. Nogle af de almindelige fremgangsmåder ser vi nu nærmere på.

 • Tidlig intervention
  Hvis dit barn lever med autisme, kan det være en fordel at tilpasse og fastsætte behov fra start. Det er derfor en god idé at tale med skoler, psykologer og andre fagfolk fra en tidlig alder, så dit barn kan have de bedste forudsætninger for at blive mødt i deres behov på tværs af kontekster. 

 • Adfærdsterapi
  Adfærdsterapi kan spille en afgørende rolle for børn med autisme. Adfærdsterapi kan bruges til at lære og forme ønsket adfærd og reducere uønsket adfærd. Denne terapi er baseret på belønningssystemer og strukturerede tilgange til læring.

 • Psykoedukation
  Psykoedukation kan ligesom adfærdsterapi have en afgørende rolle for dit barn med autisme. Psykoedukation omhandler dét at give dit barn en forståelse for sine omgivelser. Det er en form for undervisning omkring psyken, der er fokuseret på, at dit barn kan forstå sig selv og sine udfordringer bedre. 

 • Kommunikation og sprogterapi
  Nogle børn med autisme vil opleve kommunikative udfordringer. Tale- og sprogterapi kan her anvendes. Denne slags terapi fokuserer på at hjælpe med at forbedre kommunikationsfærdigheder, herunder både verbale og nonverbale kommunikationsteknikker.

 • Pædagogisk støtte
  Mange børn med autisme har gavn af specialundervisningstilbud, der er tilpasset deres individuelle behov. Disse programmer kan hjælpe med at udvikle kognitive færdigheder, sociale interaktioner og selvstændighed.

 • Støtte og træning til familien
  Som forælder til et barn med autisme, kan du spille en afgørende rolle i dit barns udvikling. Gennem vejledning og træning kan du udbedre dine håndterings- og støttemæssige forudsætninger. På denne måde kan du som forældre sikre et trygt og støttende miljø for dit barn. Hvordan kan jeg hjælpe mit autistiske barn?

Som forælder til et autistisk barn er der mange måder, hvorpå du kan hjælpe og støtte dit barn bedst muligt. Det er vigtigt at bemærke, at behandlingen af autisme er individuel, og tilgangen kan variere afhængigt af personens alder, sværhedsgrad af symptomer og individuelle behov. En omfattende vurdering af en kvalificeret professionel er nødvendig for at udvikle en passende behandlingsplan. Dog er der nogle generelle metoder du kan benytte dig af, for at hjælpe dit barn med autisme bedst muligt. 

 • Uddan dig selv om autisme
  Jo mere du lærer om autisme, desto bedre vil du forstå dit barns særlige behov og udfordringer. Det er altid en god idé at lave research samt at tale med fagfolk der kan guide dig i den rigtige retning og give dig en dybere forståelse for autisme og hvilken rolle det spiller i dit barns liv.

 • Skab en forudsigelig og struktureret rutine
  Børn med autisme har ofte gavn af en fast rutine og forudsigelige miljøer. Skab en struktureret dagligdag med faste rutiner og tydelige forventninger, da dette kan hjælpe dit barn med at føle sig mere i kontrol, på denne måde kan de føle sig trygge. 

 • Fokuseret kommunikation
  Som forælder til et barn med autisme kan du arbejde med fokuserede kommunikationsmetoder. Hvis dit barn lider af verbale og sociale udfordringer kan du hjælpe ved at udforske forskellige kommunikationsmetoder. Dette kan eksempelvis være gennem talesprog, tegnsprog eller billedkommunikation.

 • Støt sensoriske behov
  Børn med autisme kan som vi tidligere gennemgik, være følsomme over for bestemte sanseindtryk. Vær opmærksom på dit barns reaktioner og tilpas miljøet efter behov. Dette kan omfatte at reducere overstimulerende stimuli som lys eller lyd eller give muligheder for sensorisk input gennem f.eks. berøring.

 • Samarbejd med fagfolk
  Arbejd sammen med specialister, herunder pædagoger, terapeuter, psykologer og læger, der er erfarne i behandling af autisme. De kan give vejledning, træning og terapi til dit barn og rådgive dig om de bedste tilgange til at støtte deres udvikling og trivsel.

Husk, at hvert autistisk barn er sin egen person. Hvad der fungerer for andre kan derfor ikke bare overføres til dit eget barn. Det er derfor vigtigt at observere og lære dit barn at kende på bedst mulig vis. På denne måde kan du sikre dig at dit barns individuelle behov bliver mødt. 

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen
Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen

Du står midt i en skilsmisse, og der er ingen tvivl om, at det ikke er let. Der er typisk tungtvejen...

Rebecca Rasmussen 06-09-2023
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten

Læs her om separationsangst samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du mistænker, at dit barn lide...

Laura Norén 22-08-2023
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!

Sommeren har officielt ramt Danmark! Studenterne har kørt deres sejrsrunde, temperaturen har rundet...

Ruben Samuel Sørensen 20-07-2017
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90