Læringsstile - hvad er det?

Af Caroline Dreyer 29-12-2021
Læringsstile - hvad er det?

Vi er alle sammen forskellige. Det hører vi tit. Men det er ikke en selvfølge for os alle sammen, at vi også kan være forskellige i en læringssituation. Vi har simpelthen forskellige måder at lære på! Det er ikke sådan, at vi alle lærer på samme måde.

Taler du samme sprog som dit barn?

Oplever du, at dit barn simpelthen ikke forstår, hvad du forsøger at forklare det? Selvom du prøver at sige det på forskellige måder? Er det dig, der ikke kan forklare tingene på en forståelig måde, er dit barn ukoncentreret, eller er barnet evt. ikke særlig kvikt? Det kan være meget frustrerende - indtil du opdager, at dit barn ikke har samme læringsstil, som du har. Vi kan nemlig have forskellige foretrukne måder at lære på, forskellige læringsstile - på engelsk Learning Styles.

I får en meget bedre oplevelse begge to, hvis du bliver klogere på, hvad dit barns foretrukne læringsstil er. Altså hvad der skal til, for at han eller hun bedst lærer det nye stof. Med brug af de rette elementer under lektielæsningen lærer dit barn nemmere og hurtigere alt det, der skal læres.

Elementer af betydning for en læringssituation

Der er forsket meget i, hvordan vi bedst lærer og husker nyt stof - hvordan information bliver til viden, som vi kan hive frem senere, dvs. huske, og anvende. Nogle af dem, der har forsket i det, er de amerikanske professorer Rita Dunn og Kenneth Dunn. Ved at observere børn i en læringssituation har de listet 20 elementer, som har betydning for vores koncentration og fokus, og har inddelt dem i kategorier:

 • miljømæssige elementer, fx temperatur, lys, lyde, indretning

 • emotionelle elementer, fx motivation, struktur, ansvarsfølelse

 • sociologiske elementer, fx alene eller i grupper, variation, styret

 • fysiologiske elementer, fx tid på dagen, småspisen, sansemæssige præference (bl.a. auditiv, visuel)

 • psykologiske elementer, fx analytisk, impulsiv, refleksiv.

Det betyder, at der er mange omstændigheder, der har indflydelse på, hvor godt vi er i stand til at koncentrere os, forstå, lære og huske. Meget er åbenlyst: Nogle mennesker foretrækker, at der er baggrundstøj, mens andre gerne vil have ro. Nogle trives med gruppearbejde, andre med at lave tingene alene. Mens andet kan være sværere at få øje på, hvis man ikke kigger godt efter: Mens nogle har let ved at lære ved at læse, kan andre bedst få ny viden ind, hvis de samtidig får lov til at være i bevægelse.

Med en forståelse for det enkelte barns foretrukne læringsmetode og dets styrker i et læringsforløb er det meget nemmere for fx læreren i folkeskolen at nå den enkelte elev og sikre en god indlæring.

På samme måde kan du som forælder, der kender dit barns præferencer i forhold til læring, have det liggende i baghovedet, hvad der skal til for at omsætte information til viden hos netop dit barn.

Fire læringsstile

Baseret på, hvilke sanser et barn foretrækker at bruge i en læringssituation, er der fire grundlæggende måder at lære på:

 • den auditive - lærer ved at lytte

 • den visuelle - lærer ved at se

 • den taktile - lærer ved at røre

 • den kinæstetiske - lærer ved at gøre.

Som regel er der en foretrukken læringsstil, men det er helt almindeligt, at de anvendes i samspil med hinanden.

Auditiv læringsstil

Når man er auditiv, lærer man bedst, når man får tingene fortalt, altså ved at lytte. Er dit barn auditivt, skal du i gang med de mundtlige forklaringer, og du skal gå i dialog med barnet. Her kan diskussioner være en god måde at indlære nyt stof på.

Et auditivt barn vil bede om forklaringer, vil gerne have, at du fortæller, hvordan fx en opgave skal løses. Den auditive vil desuden ofte genfortælle, selv forklare.

Når du skal lave lektier med et auditivt barn, kan du:

 • have fokus på mundtlige forklaringer

 • bede barnet gentage, så det også hører sig selv

 • lægge op til diskussion af et emne

 • bruge lydbøger i stedet for tekster

 • anvende rim og remser.

Visuel læringsstil

Visuelle mennesker lærer bedst, når de kan se det, de skal lære. Her er billeder og tekst godt. Sørg fx for at have en bog klar, I kan kigge i, og et stykke papir, så I kan tegne og skrive.

Er dit barn visuelt, vil det gerne have, at du viser, hvordan noget skal gøres, det vil gerne se, hvad forskellen er på to ting.

Sidder du med et visuelt barn, kan du:

 • bruge illustrerede bøger og tegneserier

 • skrive tingene ned på papir

 • bruge farver, fx til at systematisere stof

 • vise eller tegne modeller og sammenhænge

 • skrive på en tavle.

Taktil læringsstil

Er man taktil, er det lettere at lære noget nyt, hvis man samtidig får lov til at røre ved tingene.

Et taktilt barn vil gerne røre ved noget, mens det lærer. Det har ofte gang i hænderne og rører ved eller leger med de ting, der er inden for rækkevidde.

Hvis du skal hjælpe et taktilt barn med lektierne, kan du:

 • bruge fysiske materialer som fx papir og terninger

 • benytte vendespil med regnestykker og resultater

 • lave puslespil

 • bede barnet tage notater imens.

Kinæstetisk læringsstil

Når kinæstetiske mennesker skal lære noget nyt, går det bedst, hvis de kan bruge hele kroppen. De vil gerne være i bevægelse, mærke kroppen og pulsen.

Har du et barn, der altid er fysisk aktivt, er i gang, uroligt og fuldt af energi, er der stor sandsynlighed for, at barnet har en kinæstetisk læringsstil.

I en lektiesituation med et kinæstetisk barn kan du:

 • bruge lege og konkurrencer

 • lave rollespil

 • komme udenfor

 • sørge for at få pulsen op, fx ved at spille bold, sjippe eller hoppe i trampolin.

Mød forfatteren:

Billede af

Caroline er ansat som elevkoordinator og tager derfor hånd om alle de forældre, børn og unge, der ringer ind og har brug for hjælp. Caroline er glad for at hjælpe hver og én, der kunne have brug for det, men hun finder det særligt tilfredsstillende, når hun kan hjælpe i mere komplekse situationer for fx tosprogede, ord...

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Derfor er samarbejde en fordel
Derfor er samarbejde en fordel

Samarbejde kan på den ene side være noget af det mest givende, men også noget af det allermest...

Ruben Samuel Sørensen 29-03-2016
Hjælp dit barn gennem læseferien med disse 3 tips!
Hjælp dit barn gennem læseferien med disse 3 tips!

Har du et barn, der netop holder læseferie? Måske det går lidt langsomt med læsningen. Måske er eksa...

Ruben Samuel Sørensen 07-06-2018
Motivation til afleveringer: Sådan motiverer du dig selv!
Motivation til afleveringer: Sådan motiverer du dig selv!

Det kan være svært at finde en motivation til afleveringer frem. Du skal også nå at læse historie, s...

Ruben Samuel Sørensen 27-10-2019
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90