ADHD - en forældreguide

Af Laura Norén 27-10-2023
ADHD - en forældreguide

Mistænker du at dit barn har ADHD. Vil du gerne guides igennem, hvordan du bedst muligt hjælper dit barn med den rette støtte og omsorg? Første step på vejen er selvfølgelig at lære mere om forstyrrelsen og gå i dybden med at forstå, hvilke komplikationer og effekter det kan føre med sig.

Med en god baggrundsviden kan du bedre og lettere hjælpe dit barn. Derfor er det godt at starte her. I dette opslag vil vi kigge nærmere på  ADHD. Vi vil se på hvordan visse tegn og symptomer blandt andet kan vise sig hos børn, og hvordan du bedst muligt kan hjælpe dit barn på vej til en balanceret hverdag, de kan trives i. Læs med her og lær mere om ADHD.Hvad er ADHD?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, på dansk kaldet Opmærksomhedsforstyrrelse med hyperaktivitet. ADHD er en forstyrrelse, der påvirker hjernen, en såkaldt neurologisk forstyrrelse.

Generelt kan vi sige at forstyrrelsen kan ses gennem problemer med at holde koncentration, opmærksomhed og fokus. Denne forstyrrelse kan blandt andet påvirke dit barns regulering af energiniveau og deres impulsivitet. Måske genkender du dette - dit barn handler hurtigt og overvejer ikke konsekvenser eller har store udsving i energi og hvad, de bruger deres energi på. Sagt med andre ord, kan vi sige at folk med ADHD vil have problemer i forhold til hyperaktivitet.

Hyperaktivitet kan eksempelvis ses gennem dit barns opstart af mange forskellige projekter, men en generel tendens til ikke at færdiggøre dem. Det er vigtigt at forstå, at ADHD kan påvirke forskelligt, og symptomerne kan variere i intensitet. For nogle, vil ADHD vise sig gennem opmærksomhedsproblemer, mens andre kan have overvejende hyperaktivitet og impulsivitet.

Diagnosen stilles normalt af en kvalificeret sundhedsperson, såsom en psykiater eller læge. Disse fagfolk kan nemlig stille diagnosen på baggrund af kvalificeret evaluering af symptomer, adfærd og historie.Er ADHD en udviklingsforstyrrelse?

ADHD betragtes som en udviklingsforstyrrelse. Udviklingsforstyrrelser som ADHD har en biologisk og genetisk baggrund og er ofte forbundet med ændringer i hjernens struktur og funktion.

ADHD er en kompleks forstyrrelse og selvom der er tegn og symptomer vi kan forbinde til ADHD, ved vi ikke altid hvordan disse forstyrrelser viser sig. Dog kan det gøre en betydelig forskel for børn, hvis forstyrrelsen opdages tidligt. Heraf kan børn med ADHD fra en tidlig begyndelse få den hjælp og støtte de har behov for. Hvornår kan man diagnosticere ADHD?

ADHD diagnosticeres typisk i barndommen, såfremt symptomerne opdages. Symptomerne kan dog ændre sig over tid. Symptomerne begynder dog ofte at blive bemærket i tidlig barndom, og de kan fortsætte ind i voksenlivet.

Selvom mange børn med ADHD lærer at håndtere deres symptomer og trives som voksne, skal det ikke underkendes, at ADHD, selvom det måske ikke kan ses, har en kæmpemæssig effekt på personens energiforbrug og deres indre verden. Derfor er det vigtigt altid at have øje for, hvordan man bedst muligt kan møde deres behov og forhindre overstimulering. Hvad er symptomer på ADHD?

 • Opmærksomhedsproblemer
  Opmærksomhedsproblemer kan indebære mangel på fokus eller koncentration. Det kan være svært for børn(og voksne) med ADHD at holde koncentration eller fokus i længere perioder. Opmærksomhedsproblemer kan eksempelvis vise sig i glemsel, mangel på struktur eller organisering samt tilbøjelighed til at blive distraheret let. 

 • Impulsivitet
  Impulsivitet kan være en anden del af ADHD. Det kan eksempelvis komme til udtryk gennem en tendens til at afbryde andre, når de taler eller hastig og uigennemtænkt beslutningstagning.

 • Hyperaktivitet
  Hyperaktivitet kan vise sig, specielt hos børn og unge. Dette kan eksempelvis komme til udtryk gennem uroligheder i kroppen og besvær ved at sidde stille. Små tegn kan inkludere rysten i ben når man sidder ned og konstant behov for at lave noget med hænderne, eksempelvis at klikke kuglepenne op og ned. 

 • Problemer med organisering og planlægning
  Børn med ADHD kan have svært ved at organisere deres ting og tidsplaner, hvilket kan påvirke deres skolepræstationer og daglige rutiner.

 • Vanskeligheder med at styre følelser
  For nogle kan det være svært at styre og regulere følelser. Især hos børn med ADHD, kan dette være en udfordring, idet børn generelt ikke udviklingsmæssigt har lært at forstå deres følelser, her kan ADHD yderligere besværliggøre regulering. Hvordan viser ADHD sig hos børn?

ADHD kan vise sig på forskellige måder hos børn såvel som hos voksne. Symptomerne kan derfor også variere både i intensitet og på den måde de er kombineret. Der er derfor ikke én måde at se ADHD eller et skema, man kan krydse symptomer af i.

Dog kan vi generelt opdele ADHD og de medfølgende symptomer i 3 forskellige hovedtyper. Inden for disse typer kan vi se forskellige mønstre og symptomer. Det er dog vigtigt at huske, at ikke to børn er ens, derfor vil det se forskelligt ud fra barn til barn, og symptomerne eller udtrykket er blot en generel opdeling, vi kan gå efter. De tre hovedtyper er således.

 • ADHD med overvejende opmærksomhedsproblemer 
  Hvis dit barn ligger i denne gruppe, vil det generelt kunne anspores i besvær med at opretholde fokus og koncentration. Dit barn kan have vanskeligheder med at færdiggøre opgaver og aktiviteter som et symptom på, at de har svært ved at koncentrere sig om én ting i længere tid. Ydermere kan denne type ADHD vise sig i glemsomhed og en generel tendens til at virke fraværende i længerevarende samtaler. 

 • ADHD med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet
  Børn der har denne type ADHD kan eksempelvis have svært ved at trives i klasselokalet. Dette sker på baggrund af deres uroligheder og vanskeligheder med eksempelvis at sidde stille. Dette kan derfor også have en effekt på deres skoletrivsel, idet de kan have problemer med at følge med. Denne type ADHD kan også vise sig gennem besvær med at tage del i samtaler, da de kan have en tendens til at afbryde og have besvær med at vente på deres taletur. Ydermere kan deres impulsivitet gøre, at de træffer beslutninger uden overvejende tanke for konsekvenserne. 

 • ADHD med både opmærksomhedsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet 
  Som oftest, vil ADHD i børn komme til udtryk som en kombination af begge de ovenstående. Dette fører os tilbage til den forrige sektion, hvor vi netop beskrev, hvordan ikke to børn er ens, og derfor svære at placere i et skema. Derfor kan børn med ADHD altså udvise en kombination, og dette er det mest almindelige. Dit barn vil altså have en kombination af både opmærksomhedsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet. Hvordan behandles ADHD?

Behandlingen af ADHD er normalt en kombination af forskellige tilgange, der tilpasses den enkelte patients behov. De primære behandlingsmetoder omfatter

 • Adfærdsterapi
  Som forælder kan det være en fordel at overveje adfærdsterapi. Adfærdsterapi omhandler identifikation af adfærdsmønstre og problematikker. Gennem identifikationen kan man så forsøge at ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Dette kan hjælpe dit barn til bedre at håndtere deres adfærd og impulser. På denne måde kan de bedre forstå deres forstyrrelse. 

 • Medicin
  Medicin er en anden vigtig behandlingsmulighed for ADHD, især hvis symptomerne er svære og forstyrrer dit barns velbefindende. Medicin kan bruges som en løsning gennem aftale med læger og psykiatere. Hvis symptomerne er slemme og medicin er den bedste løsning, vil det være en faglig vurdering, professionelle kan tage. Kan børn med ADHD fungere i normale skoler?

Børn med ADHD kan leve et normalt og succesfuldt liv, især hvis deres tilstand opdages tidligt og de deraf kan få en behandling der er tilpasset lige præcis dem. ADHD er som sagt en neurologisk (altså noget der sker i hjernen) udviklingsforstyrrelse, men det betyder ikke, at børn med ADHD har en svaghed socialt, eller at de ikke kan klare sig helt fint i skolemæssige kontekster og være del af god klassetrivsel.

Det vigtigste er, at dit barns individuelle behov bliver understøttet. På denne måde, kan du sikre at dit barn opnår gode sociale og akademiske resultater, på trods af deres udfordringer, Husk på at ikke to børn er ens. Derfor er det vigtigt at huske at alle, både dem med og dem uden ADHD, har deres individuelle styrker og svagheder. Hvad er vigtigt når man har et barn med ADHD?

 • Tidlig opdagelse og diagnose
  ADHD er ikke noget man kan blive kureret for, dog kan det være essentielt for dit barns trivsel, at diagnosen stilles tidligt. På denne måde kan den korrekte støtte blive tilbudt. Endvidere kan man, med en sat diagnosis, lettere tale åbent om lige netop de vanskeligheder og udfordringer, dit barn har, og hvordan man som familie bedst støtter og hjælper hinanden. Kommunikation er altid en vigtig del af et godt forældre-barn forhold

 • Behandling 
  Behandling af ADHD betyder ikke, at det er en tilstand man som sådan kan fjerne, dog betyder det, at man med den rigtige form for behandling, eksempelvis adfærdsterapi, kan mindske dit barns symptomer og forbedre deres evne til at håndtere tilstanden. 

 • Struktur og rutiner
  Implementering af strukturerede rutiner både derhjemme og i skolen kan hjælpe dit barn til at føle sig mindre overstimuleret. Dette gør det lettere for dem at klare udfordringer og trives.  

 • Forældres støtte
  Som forælder kan du med fordel researche og udvide din viden om dit barns forstyrrelse. Hvis du er engageret i dit barns behandling, udredelse og uddannelse, kan du gøre en stor forskel for dit barns videre udvikling samt skabelsen af et positivt miljø. Hvordan hjælper jeg mit barn med ADHD?

 • Lær om ADHD
  Som forælder er én af dine vigtigste opgaver, at få et overblik og en viden om dit barns tilstand. At skabe en god forståelse for, hvad ADHD er, kan nemlig hjælpe dit barn. Du kan med en bred viden lettere navigere i de udfordringer og adfærdsmønstre, dit barn udviser, og på denne måde reagere hensigtsmæssigt. Med en bred viden inden for diagnosen, kan du også lettere hjælpe dit barn i forhold til en eventuel behandlingsplan og støtte. 

 • Vær tålmodig og fleksibel
  Det er vigtigt at huske på, at dit barn med ADHD kan have svært ved at kontrollere visse adfærdsmønstre. Derfor er det vigtigt at du er tålmodig og prøver at forblive rolig, når udfordrende situationer opstår.

 • Søg professionel rådgivning
  Hvis dit barn har ADHD, vil det altid være en god start at søge støtte og hjælp gennem fagfolk. Der findes forskellige fagfolk alt efter dit barns behov og udfordringer. Dette kunne blandt andet inkludere børnelæger, psykiatere og psykologer. De kan hjælpe dig og dit barn i forhold til en præcis diagnose og behandlingsplan. De kan også give dig og dit barn rådgivning og støtte. 

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen
Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen

Du står midt i en skilsmisse, og der er ingen tvivl om, at det ikke er let. Der er typisk tungtvejen...

Rebecca Rasmussen 06-09-2023
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten

Læs her om separationsangst samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du mistænker, at dit barn lide...

Laura Norén 22-08-2023
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!

Sommeren har officielt ramt Danmark! Studenterne har kørt deres sejrsrunde, temperaturen har rundet...

Ruben Samuel Sørensen 20-07-2017
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90