Forældre - børn og relationer

Af Laura Norén 23-08-2023
Forældre - børn og relationer

Forældre og børn - hvordan skabes gode relationer og hvilke kompetencer kan du som forælder drage fordel af når du skal skabe en god relation og trivsel for dine børn? Forældre kan beskrives som dem, der har ansvaret for opdragelsen, omsorgen og plejen af et barn. Forældre kan både være biologiske forældre eller adoptivforældre. Du behøver altså ikke at være i genetisk relation til dit barn, for at være forælder.

Der er forskellige måder at være forældre på, og der er ikke én opskrift eller én rigtig måde at være en god forælder. Vi kan dog med fordel kigge på relationsopbygning, rummelighed og følelser. I dette opslag vil vi kigge nærmere på, ikke kun betegnelsen, men hele fænomenet forældre.

Vi vil kigge nærmere på beslægtede begreber såsom omsorgspersoner og relatere det hele til, hvad der giver ordet dets relevans, børnene. Sidder du måske og skal til at have dit første barn eller er du nysgerrig på hvilke elementer af menneskelig og sociale kompetencer der kan glide ind i netop det at være forælder, så læs med her. Forældre og ansvar

Som forælder kan du spille en afgørende rolle i dit barns liv. Du er ansvarlig for at opfostre og guide dit barn. Du kan sikre dem kærlighed og støtte, og sikre deres fysiske, følelsesmæssige og mentale trivsel. Forældre er typisk de primære rollemodeller for deres børn og har en stor indflydelse på deres adfærd, holdninger og værdier. Som forælder har du en række forskellige opgaver der kan sikre dit barns sikkerhed. Grundlæggende er der forskellige behovskategorier:

 • Fysiske behov

 • Emotionelle behov

Under fysiske behov er det ting såsom husly, mad og tøj. Under de emotionelle behov kan vi placere muligheder for personlig udvikling, uddannelse og grundlæggende sociale færdigheder og værdier, som de kan bruge i deres liv og interaktioner med andre mennesker. Under de emotionelle behov kan vi også inkludere ansvaret for tryghed og emotionel støtte.Forældre og ansvar

Opdragelsen af et barn kan variere mellem forskellige kulturer, familier og individuelle forældre. Nogle forældre vælger at være mere autoritære og fastholde strenge regler, mens andre foretrækker at lade deres børn udvikle sig gennem en mere “trial and error” fremgangsmåde hvor barnet selv har ansvaret for beslutningstagning.

Der er ikke en rigtig måde at være forælder på, i denne kontekst og alle børn er forskellige og har behov for forskellige ting. Som forælder er det derfor en kunst at finde en god balancegang mellem frihed og grænser. Dette er der ikke en opskrift på, det bedste er at vurdere det ud fra dit eget barn.Forældre og dømmekraft

Forældreskab er en livslang opgave, der ændrer sig i takt med, at dit barn vokser op og udvikler sig. Som forælder skal du derfor hele tiden vurdere og kommunikere med dit barn. På denne måde  kan du kontinuerligt tilpasse din tilgang til, hvordan du bedst muligt støtter dit barns personlige behov i forskellige aldre og livsfaser. Det kan være udfordrende, men også meget givende at være forælder. Du er med til at forme et barns liv.

Det er vigtigt at nævne, at familieforhold og opdragelsesmønstre kan variere betydeligt på tværs af forskellige kulturer, samfund og individuelle situationer. Det er derfor vigtigt at anerkende, at der er mange forskellige måder at være forælder på, og at der ikke findes en "rigtig" eller "forkert" måde at opdrage et barn på.Hvad er en god forælder?

En god forælder kan se forskelligt ud, alt førfremtid dit barn. Vi kan dog opstille nogle kriterier der almindeligvis kan forbindes med det at være en god forælder. En god forælder er generelt en, der er engageret, kærlig, støttende og ansvarlig over for deres børn. Der er ingen universel definition af, hvad der gør en forælder god, da det kan variere baseret på kulturelle forskelle, individuelle værdier og familiedynamik.

I næste afsnit opstilles nogle forskellige punkter der kan være en fordel at inddrage i dine refleksioner over at være en god forælder. Det er dog kun generelle kendetegn og derfor er det vigtigt at understrege at der er forskellige fremgangsmåder og forskellige måder at udvise godt forældreskab på. En forældreguide

 • Kærlighed og tilknytning
  Som forælder er en vigtig opgave at udvise kærlighed og skabe en sund og tryg tilknytning til dit barn. Dette kan indebære både at vise fysisk og følelsesmæssig nærhed og støtte samt at være tilgængelig og opmærksom på dit barns behov.

 • Omsorg og opmærksomhed
  Forrige punkt kan lidt flyde ind i dette punkt. Som forælder kan du gennem omsorg og opmærksom sikre at dit barns personlige behov bliver mødt. Det indebærer også at være opmærksom på barnets følelsesmæssige behov og give trøst, støtte og vejledning i svære tider.

 • Kommunikation og lytning
  Som forælder er dét at lytte til dit barn også super vigtigt. God kommunikation er noget vi ofte vægter højt i relationsopbygning. I vores opslag om mentalisering, udpensles det også hvordan kommunikation og aktiv lytning er vigtige udviklingspunkter for dit barn. Åben og ærlig kommunikation skaber en atmosfære af tillid og respekt, hvor barnet føler sig hørt og forstået.

 • Grænser og disciplin
  Som forælder kan det dog også være vigtigt at sætte grænser, på denne måde lærer du både dit varn disciplin men også hvordan dit barn i fremtiden sætter grænser i sit eget liv. Disciplin handler om at lære og vejlede barnet til at forstå konsekvenserne af deres handlinger og udvikle ansvarlighed.

 • Støtte til læring og udvikling
  Som forælder kan du med fordel støtte dit barns personlige udvikling. Dette kan omfatte at hjælpe med skolearbejde, deltage i aktiviteter, der interesserer barnet, og tilskynde til udforskning af interesser og talenter. På denne måde opfordrer du til nysgerrighed, der resulterer i at dit barn lærer sig selv og sine interesser at kende.

 • Tid og tilstedeværelse
  Som forælder er det vigtigt at du afsætter tid og energi til at være til stede i barnets liv. Dette indebærer at deltage i deres daglige aktiviteter, deltage i vigtige begivenheder og skabe meningsfulde og positive minder sammen. På denne måde skaber du basis for en tryg og nær relation, hvor dit barn føler sig ønsket.Forældre og omsorgspersoner

Selvom omsorgspersoner og forældre ofte overlapper i betydning kan der findes en forskel mellem de to begreber. En omsorgsperson kan betegnes som en person der har ansvar for at opfylde behov og pleje et barn men uden en biologisk eller juridisk relation til barnet. er Forældre er mere specifikt dem der har ansvaret for barnet i en biologisk eller juridisk forstand.

En omsorgsperson kan være en forælder, men det kan også omfatte andre familiemedlemmer som bedsteforældre, søskende eller onkler og tanter, der påtager sig opgaven med at pleje og opdrage et barn. Forældre har normalt både den biologiske forbindelse og den juridiske myndighed over deres barn.

De har ofte ansvaret for barnets overordnede trivsel, inklusive opdragelse, uddannelse og beslutninger vedrørende barnets velbefindende. Børn og tilknytning

Generelt vil børn have en tendens til at knytte sig til dem, der er ansvarlige for deres omsorg og opdragelse. Dette inkluderer ikke kun biologiske forældre, men også andre omsorgspersoner som bedsteforældre, søskende, plejeforældre eller andre familiemedlemmer. Tilknytning sker ikke kun, hvis man som forælder er god til at regulere og rumme emotioner, børn knyttes generelt også til forældre eller omsorgspersoner der ikke udviser sund og tilgængelig relationsopbygning. Dog kan tilknytningen vise sig på forskellige måder, alt efter omsorgspersonens egne følelsesmæssige mønstre.

Når en omsorgsperson er følelsesmæssigt responsiv, stabil og tilgængelig for et barn, kan barnet knytte sig til dem og udvikle en sikker tilknytning dette vises eksempelvis i nysgerrighed på omverdenen og lysten til at udvikle og udtrykke egne meninger. Hvis en forælder eller omsorgsperson i stedet er inkonsistent i sine følelser og tilgængelighed, kan barnet udvikle usikker tilknytning der eksempelvis kan udvises gennem indelukkethed og mangel på nysgerrighed på sine omgivelser.

Tilknytning mellem et barn og en omsorgsperson er derfor super vigtigt for et barns følelsesmæssige og sociale udvikling. Børn, der har sunde og sikre knyttede relationer, er ofte mere selvsikre, har bedre sociale færdigheder og er mere i stand til at håndtere stress og udfordringer. Hvad er tilknytning?

Tilknytning er en dynamisk proces, der udvikler sig over tid, og børn kan have forskellige tilknytningsrelationer til forskellige omsorgspersoner i deres liv. Det er vigtigt at bemærke, at tilknytning ikke er begrænset til biologiske relationer. Selvom biologiske forældre normalt er de primære tilknytningsfigurer, kan børn udvikle stærke og sikre tilknytninger til andre omsorgspersoner, der er konstante og betydningsfulde i deres liv. For barnet handler det om at føle sig elsket, støttet og tryg ved den pågældende omsorgsperson.Hvad er tegn på at jeg er en god forælder?

At vide, om man er en god forælder, kan være subjektivt, da forskellige mennesker kan have forskellige opfattelser af, hvad der udgør en "god" forælder. Det er vigtigt at huske, at ingen forælder er perfekt, og der vil altid være udfordringer og fejl undervejs. Vi kan dog opstille nogle punkter du kan tage med til refleksion når forældrefærdigheder skal vurderes.

 • Kærlighed og følelsesmæssig forbindelse
  Som forældre der ønsker et trygt barn der er tæt knyttet til dig som forælder er det vigtigt at udvise kærlighed og følelsesmæssig støtte. Hvis dit barn føler sig elsket og føler at du støtter dem, vil de være mere tilbøjelig til at knytte sig til dig og bruge dig som støtte i forskellige kontekster. 

 • Responsivitet og opmærksomhed
  Som forælder er det vigtigt at du lytter til dit barn og giver dem opmærksomhed. Dette er også en del af netop det, at vise dit barn kærlighed og omsorg. 

 • Grænser og disciplin
  Ved at sætte grænser og håndhæve disciplin på en accepterende og respektfuld måde, lærer du dit barn at gøre det samme og hjælper dem til at udvikle ansvarsfølelse. 

 • Kommunikation
  Hvis du kommunikerer åbent og ærligt med dit barn, og hvis du lytter aktivt til deres tanker, følelser og bekymringer, viser det sig, at du er en opmærksom forælder. Det hjælper også dit barn til selv at udvikle gode kommunikative strategier og udvikle selvstændighed.

 • Støtte til læring og udvikling
  Som forælder er et vigtigt punkt for dit barns udvikling også at du er engageret i deres læring, interesser og uddannelse. Hvis du som forælder er interesseret i dette, kan det også skabe en følelse hos dit barn af, at du er interesseret og af, at uddannelse og læring er vigtigt. 

 • Selvrefleksion 
  Hvis du er villig til at reflektere over dine egne handlinger og lære af dine fejl. Det er ikke altid let at indrømme sine egne fejl men vi er alle mennesker og vi begår alle fejl. Hvis du er villig til at indrømme fejl og til at lære af dem, giver du også dit barn et udgangspunkt der fortæller, at vi alle begår fejl, men at vi kan lære og udvikle os gennem det.  

Det er vigtigt at huske, at forældreskab er en kontinuerlig læringsproces, og det er naturligt at støde på udfordringer undervejs. At være en god forælder handler ikke om at være perfekt, men snarere om at være opmærksom, engageret og villig til at vokse og lære sammen med dit barn.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen
Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen

Du står midt i en skilsmisse, og der er ingen tvivl om, at det ikke er let. Der er typisk tungtvejen...

Rebecca Rasmussen 06-09-2023
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten

Læs her om separationsangst samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du mistænker, at dit barn lide...

Laura Norén 22-08-2023
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!

Sommeren har officielt ramt Danmark! Studenterne har kørt deres sejrsrunde, temperaturen har rundet...

Ruben Samuel Sørensen 20-07-2017
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90