Tysk alfabet: guide til det tyske alfabet - fra umlaut til dobbelt s

Af Mette Carøe Jensen 13-05-2023
Tysk alfabet: guide til det tyske alfabet - fra umlaut til dobbelt s

Alfabetet på tysk huser officielt 26 bogstaver: de samme 26, vi også kender fra alfabetet på engelsk. Dog har det tyske alfabet forskellige variationer af nogle af deres bogstaver, hvilket uofficielt bringer det totale antal af bogstaver op på 30 - de har nemlig a, o og u med omlyd (¨), samt deres ß, som kun bruges i tysk. Det vil faktisk sige, at det tyske alfabet uofficielt har flere bogstaver, end alfabetet på dansk - vi har nemlig “kun” 29. 

De fleste bogstaver er, som vi kender dem fra det danske, og udtales faktisk også nogenlunde ens. Men enkelte får en helt anden lyd, hvilket er essentielt for udtalen af ordene. Derfor har vi her samlet alt vores viden om det tyske alfabet, de forskellige bogstavers udtale, deres oprindelse og deres regler, så du bliver helt skarp i det.
Lad os se at komme i gang.


De tyske bogstaver og hvordan man siger dem(med lyd)

 • Aa → aah

 • Bb → beeh

 • Cc  → tsee

 • Dd → dee

 • Ee → ee

 • Ff → æff

 • Gg → gee

 • Hh → ha

 • Ii → ii

 • Jj → jåt

 • Kk → kaa

 • Ll → ææl

 • Mm → æhm

 • Nn → æn

 • Oo → oo

 • Pp → pe

 • Qq → ku

 • Rr → er

 • Ss → æs

 • Tt → tee

 • Uu → u

 • Vv → fau

 • Ww → vee

 • Xx → æks

 • Yy → ypsilon

 • Zz → tset

 • Ää  → æh

 • Öö → øh

 • Üü → yh

 • ß → estset


Som I kan se, er vokalerne lange i udtalelsen af bogstavernes navne - det udtales næsten som om, at vokalerne står der to gange, som om nogen strækker i dem. Ydermere er det en meget luftig udtale, hvilket symboliseres af /h/ efter et par af bogstaverne, som skal udtales, ligesom du udtaler /h/ i sukket “ahh”.


Hvor mange bogstaver er der i det tyske alfabet?

Alfabetet på tysk huser altså, som nævnt, officielt 26 bogstaver, som du kan se ovenfor.

Det tyske alfabet har dog lige den krølle på halen, at de har forskellige variationer af nogle af deres bogstaver, hvilket uofficielt bringer det totale antal af bogstaver op på 30 - de har nemlig a, o og u med Umlaut, samt deres ß.


Særlige udtalelser ved nogle af de tyske konsonanter

Langt de fleste bogstaver udtales ens på både tysk og dansk. Der er dog nogle, der udtales anderledes, end vi er vant til. De er listet nedenunder i alfabetisk rækkefølge, sammen med en forklaring på, hvordan de rigtigt udtales.


Udtale af B på tysk

På tysk udtales bogstavet B mere som et /p/, hvis det står til slut i et ord.

F.eks., i det tyske ord “Laub”, lyder det mere som om man siger “Laup”, og “Club” som “Clup”. Det tyske Bb er altså blødere udtalt, når det står til slut i et ord.


Udtale af C på tysk

På tysk ændres udtalen af C alt efter, hvilke andre bogstaver det står sammen med.


 • Hvis C står sammen med vokalerne: [ä], [e], [i], [y] eller [ö], udtales det som Z, altså med en “tset” lyd.

  F.eks., “Cäsar”, hvilket er den tyske måde at stave Cæsar, er udtalt “tsæsar”. 

 • Hvis C står i en “sch” sammenhæng, hvilket det oftest gør, så udtales det meget ligesom det danske J. 

  F.eks., hvis det tyske ord “schatz” var stavet, som vi ville udtale det på dansk, ville det være stavet “sjats” - meget lig den måde, vi på dansk også udtaler “chokolade” som “sjokolade”.

 • Hvis C står sammen med vokalerne [a], [o], [u] eller [ü], eller hvis det er efterfulgt af en anden konsonant, udtales det som et hårdt /k/.

F.eks., hvis det tyske ord “chemie” var stavet, som vi ville udtale det på dansk, ville der stå “kemi”.


Udtale af D på tysk

På tysk udtales bogstavet D mere som et /t/, når det står i slutningen af et ord.

F.eks., det tyske ord “und”, lyder mere som “unt”, og “Kleid” som “Kleit”. 


Udtale af G på tysk

På tysk udtales bogstavet G mere som et meget blødt /k/, når det står i slutningen af et ord.

F.eks., det tyske ord “Sonntag”, lyder mere som “Sonntak”, og “zug” som “zuk”. 

Undtagelse
Dog skal det siges, at hvis endelsen af ordet er [-ig], som i f.eks. “lustig”, eller [-ng], som i “leistung”, så gælder denne regel IKKE.

 • I tilfælde af [-ig] endelse, får G en meget blød, næsten “ch” agtig lyd (ç i fonetisk stavning). I eksempelvis “lustig”, lyder det mere som om man siger “lustich”, men med “ch” sagt ekstremt blødt. Forsøg at google udtalen af netop “lustig”, så forstår I hvad jeg mener. 

 • I tilfælde af [-ng] endelse, får det på tysk den samme udtale, som når vi ser en [-ng] endelse på dansk, som i eksempelvis “lang”.


Udtale af Q på tysk

Q på tysk er stort set altid efterfulgt af et u, og når det er tilfældet, udtales /qu/ som “kv”, ligesom i ordet “Quadrat”, som udtales “kvadrat”, hvilket også er det, det betyder.


Udtale af S på tysk

Det tyske S, hvis det står i starten af et ord efterfulgt af en vokal, samt hvis det står mellem to vokaler, udtales meget stemt, ligesom et /z/. 

Den nemmeste måde selv at mærke forskellen er ved at udtale de to danske ord, “zen” og “sen”, og lægge mærke til, hvordan de to lyder vidt forskellige.

 I f.eks. “sehen” lyder det mere som om man siger “zehen”.


Udtale af V på tysk

Det tyske V udtales oftest som det danske /f/, medmindre der er tale om låneord. Altså, hvis man på tysk ønsker at snakke om byen Verona, så udtales v’et ligesom vi kender det fra dansk. Men hvis vi ønsker at bruge det tyske ord “viel”, lyder det mere som “fiel”.

Undtagelse
Der er dog også mange gange, hvor V udtales som det danske /v/, selvom det ikke er et låneord.

 • Hvis /v/ står i midten af en ordstamme, efterfulgt af en trykstærk vokal, som det f.eks. er tilfældet af bynavnet “Leverkusen”.


Udtale af W på tysk

Det tyske W udtales som det danske /v/.

Det tyske “Wasser” udtales altså “vasser”.


Omlyd / Umlaut på tysk - hvad er det, og hvordan udtales det?

Udtalen af bogstaverne med omlyd er, som nævnt, som følger:

 • Ä  → æh

 • Ö → øh

 • Ü → yh


Deres tilstedeværelse i ord kan bruges i forskellige tilfælde, bl.a.

 • For at differentiere mellem ental og flertal - f.eks. “Apfel” som betyder æble, “Äpfel” som betyder æbler.

 • Nogle ord får en omlyd i hhv. 2. og 3. person bøjningen - f.eks. “Ich laufe”, (1.pers.) og “Du läufst”, (2.pers.)

 • Når endelserne [-chen] eller [-lein] tilføjes til et ord, der har en sidste stavelser, der er trykstærk, laves der også omlyd, som f.eks. i ordet “fräulein”.


Ä omlyd på tysk

Bruges, når der skal laves omlyd med A i forskellige bøjninger. Lyden går fra >aah< til >æh<


Ö omlyd på tysk

Bruges, når der skal laves omlyd med O  i forskellige bøjninger. Lyden går fra >oo< til >øh<


Ü omlyd på tysk

Bruges, når der skal laves omlyd med U i forskellige bøjninger. Lyden går fra >U< til >yh<


Hvordan skriver man den tyske omlyd / hvordan laver man “prikkerne” over omlyd?

De to prikker over bogstaverne er jo dem, der markerer omlyden. Men hvordan er det nu lige, man laver de to prikker over bogstaverne? Det afhænger af, hvilken computer du har.


Omlyd på tysk på en Mac-computer

Umlaut på mac kan gøres på to måder

 1. På de fleste Mac-computere kommer der en lille “menu” op i venstre, nederste hjørne af din skærm, når du i længere tid holder en knap nede, der viser en vokal. Den viser dig, hvilken talknap du skal klikke på, for at få den version af “a” op, du ønsker. I dette tilfælde, hvor vi vil lave “a” med umlaut, skal vi altså trykke på 2-tallet på tastaturet, og så vil ä komme op. Andre vokaler har andre tal, der skal trykkes, for at få umlaut, men processen er den samme.

 2. Hvis ikke dét virker, kan du i højre side af dit tastatur, til venstre og lige mellem slet- og enterknappen se en lille knap, med hhv. en opadvendt pil (^) og to prikker (¨). Hvis du trykker “command” knappen ned, og dernæst trykker på den knap, efterfulgt af den vokal, du ønsker at lave umlaut over, så får du din vokal med umlaut.


Omlyd på tysk på en Microsoft computer

På en Microsoft computer laves umlaut således

 1. Hold ctrl– +  shift- og kolon(:)knappen nede, og tryk derefter på det bogstav, du vil lave umlaut over.Hvad kaldes dobbelt S på tysk?

Dobbelt S eller eszet, som det rigtig hedder, er også bedre kendt som “scharfes S” - på dansk, det skarpe s. Det er et bogstav der udelukkende findes på tysk. Essentielt findes dette bogstav som en hjælp til udtale. Når du ser det tysk ß, ved du, at vokalen der kommer før, er en lang vokal - altså den er trukket ud, ligesom vi ser det i tyske “Straße”, som lyder ligesom “Straaße”. 

Det bruges i stedet for s og dobbelt-s, for at give det den korrekte /s/-lyd, i stedet for den /z/-lyd som Ss normalt har på tysk. Det tyske ß gør, at vi kan differentiere udtalen i ord som “wissen”, som, pga. dobbelt-s, har en kort vokal, og “heiße”, som, pga. a ß, har en lang vokal. 


Hvordan laver man eszett / dobbelt S på tysk, på sin computer?

Det afhænger igen af, hvilken computer du har.


Ezset på en Mac-computer

På en Mac-computer kommer der en lille “menu” op i venstre, nederste hjørne af din skærm, når du i længere tid holder “s” knappen nede. Den viser dig, hvilket tal du skal klikke på, for at få den version af “s” op, du ønsker. 

I dette tilfælde, hvor vi vil lave ß, skal vi altså trykke på 1-tallet på tastaturet, efter at menuen er kommet frem ved langt tryk på s.

Ezset på en Microsoft-computer

På en Microsoft computer laves ß således:

Hold ctrl– +  shift- samt &-knappen nede, og tryk så på S - så får du ezset frem.

Mød forfatteren:

Billede af

Mette arbejder som skribent samt underviser hos GoTutor. Mette er ansat hos GoTutor grundet hendes egen interesse for sprog og samfund, samt hendes ønske om at hjælpe unge mennesker med at finde deres selvtillid og lyst til læring.

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus
Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus

På tysk er dativ en kasus og fokus i dette indlæg er dativ på tysk. Nøgleordet for dativ er sætninge...

Mette Carøe Jensen 12-02-2023
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.

Navneordene på tysk, såvel som på alle andre sprog, er måske den bredeste ordklasse vi har. I dansku...

Mette Carøe Jensen 22-05-2023
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.

De personlige pronominer på tysk er de pronominer, der agerer stedfortræder for navneord og egennavn...

Mette Carøe Jensen 21-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90