Det engelske alfabet - grundstenen til at lære engelsk

Af Laura Norén 13-03-2023
Det engelske alfabet - grundstenen til at lære engelsk

Når man først skal lære et nyt sprog, er det vigtigt at kunne alfabetet på det pågældende sprog. Alfabetet er første byggeklods til, at kunne lære både at tale og læse, både i dansk og engelsk. Det er vigtigt at kunne orientere sig i de forskellige bogstaver der findes i et sprog så man kan genkende dem når man skal lære sproget. På engelsk ser alfabetet dog lidt anderledes ud, end det gør på dansk. Det danske alfabet kan du læse om her. I dette opslag vil vi dog koncentrere os om det engelske alfabet.

 

Hvor mange bogstaver er der i det engelske alfabet?

Det engelske alfabet indeholder i dag 26 bogstaver. Det engelske alfabet minder meget om det danske i dets rækkefølge, hvilket gør det let at lære.

 

Hvorfor skal man lære alfabetet på engelsk?

Som nævnt er alfabetet én af grundstenene når man skal lære et sprog. Alfabetet fortæller os hvilke bogstaver der er i et bestemt sprog og det kan hjælpe os til at forstå hvordan bogstaver udtales og heraf hvordan de skaber et ord når de sammensættes. Man kan altså sige at alfabetet forudsætter både skriftlig og sproglig kunnen.

 

Hvad er et alfabet på engelsk?

Et alfabet er en bestemt rækkefølge af bogstaver. Alfabetet varierer fra sprog til sprog og udgør hvilke skrifttegn der angiver hvilke lyde i det pågældende sprog. Alfabetet kaldes også bogstavsskrift. Alfabetet adskiller sig fra andre symbolrækker ved at både vokaler og konsonanter placeres i samme skriftrække, selvom der er forskel mellem dem. Selvom lande har forskellige sprog, kan man dele alfabetet op efter områder. Eksempelvis bruger dansk og norsk og engelske variationer af det samme alfabet, en variant af det latinske alfabet.

 

Hvad er alfabetisering på engelsk?

Når vi taler om alfabetet, taler vi først og fremmest om de bogstaver vi har i vores skriftsprog. Alfabetet udgør i form af tegn, vores sprog. Vi taler dog også ofte om alfabetisk rækkefølge eller alfabetisering dette er den måde vi organiserer vores bogstaver i en specifik rækkefølge. Rækkefølgen af bogstaver, det vi også kalder alfabetisk rækkefølge, varierer alt efter hvilket sprog der er tale om. Rækkefølgen af det engelske alfabet vil vi kigge på i næste afsnit.

 

Hvilke bogstaver findes i det engelske alfabet?

Det engelske alfabet udgøres i dag af 26 bogstaver, altså lidt færre end det danske som har 29 bogstaver, dette er fordi det engelske alfabet ikke indeholder æ, ø og å. Det engelske alfabet vi bruger nu til dags kaldes det moderne engelske alfabet. Førhen var det nemlig sådan at det engelske alfabet også inkluderede &-tegnet og altså var det på 26 bogstaver, dette blev dog ændret i 1835. Det gamle engelske alfabet var dog kun på 23 bogstaver. Altså er der senere i det engelske sprog blevet tilføjet 3 ekstra bogstaver, J U og W.

 

Det engelske alfabet i alfabetisk rækkefølge

●      A

●      B

●      C

●      D

●      E

●      F

●      G

●      H

●      I

●      J

●      K

●      L

●      M

●      N

●      O

●      P

●      Q

●      R

●      S

●      T

●      U

●      V

●      W

●      X

●      Y

●      Z

 

Som du kan se i rækkefølgen er det engelske alfabet altså udgjort af lidt færre bogstaver end det danske, dog er rækkefølgen den samme idet det danske blot har en anden endelse. Dette gør det altså lettere for dit barn at huske på, da de, hvis der er ved at lære engelsk, allerede er kendt med det danske alfabet.

 

Hvordan udtaler man det engelske alfabet?

●      A - ay

●      B - bii

●      C - see

●      D - dee

●      E - ie

●      F - ef

●      G - gje

●      H - eych

●      I - ei

●      J - jey

●      K - kei

●      L - el

●      M - em

●      N - en

●      O - åh

●      P - pee

●      Q - kjue

●      R - arh

●      S - es

●      T - tee

●      U - yuo

●      V - vee

●      W - dobbelveu

●      X - ex

●      Y - uiej

●      Z - set

 

Hvordan kan man bruge alfabetet på engelsk?

Ligesom på dansk, er alfabetet udgjort af symboler der repræsenterer lyde. Symbolerne kan både skrives med store og små bogstaver. Store bogstaver bruger vi ved:

 

●      Begyndelse af sætning

●      Egennavne

●      Ugedage

●      Måneder

●      Lande

 

Der er altså lidt forskel på engelsk og dansk, hvor vi jo ikke skriver ugedage og måneder med stort. Når der ikke er tale om den ovenstående liste, bruger vi dog småt bogstav. Altså skal man lære ti symboler for hvert bogstav, det vil altså se således ud:

 

●      Aa 

●      Bb 

●      Cc 

●      Dd 

●      Ee 

●      Ff 

●      Gg 

●      Hh 

●      Ii 

●      Jj 

●      Kk 

●      Ll 

●      Mm 

●      Nn 

●      Oo 

●      Pp 

●      Qq 

●      Rr 

●      Ss 

●      Tt 

●      Uu 

●      Vv 

●      Ww 

●      Xx 

●      Yy 

●      Zz

 

 

Hvad er konsonanter i det engelske alfabet?

De engelske bogstaver er som tidligere nævnt opdelt i vokaler og konsonanter. Der er dog mange flere konsonanter end vokaler i det engelske alfabet. Konsonanter kaldes på engelsk consonants. Konsonanterne i det engelske alfabet er følgende:

 

●      B

●      C

●      D

●      F

●      G

●      H

●      J

●      K

●      L

●      M

●      N

●      P

●      Q

●      R

●      S

●      T

●      V

●      W

●      X

●      Z

 

Det er som du kan se, langt de fleste af bogstaverne i det engelske alfabet, der er konsonanter. Konsonanter kan også kaldes medlyde. Det betyder at konsonanter altid bruges sammen med vokaler, for at danne ord. De angiver lyde med for at danne ord, bruges de sammen med vokaler.

 

Hvad er vokaler i det engelske alfabet?

Selvom der er langt flere konsonanter end vokaler i det engelske sprog, er vokalerne stadig helt essentielle i forhold til sprog og udtale. Vokaler er centrale. På engelsk kaldes vokaler for vowels. Der er kun 6 vokaler i det engelske sprog, nemlig:

 

●      A

●      E

●      I

●      O

●      U

●      Y

 

Altså er der som kan ses, langt færre vokaler i det engelske sprog. Dog spiller vokaler især en rolle central rolle i udtalelse idet de er med til at bestemme “tonen” og længden af de lyde man sammensætter for at skabe et ord.

 

Hvordan lyder det engelske alfabet?

Vi har allerede lært at symbolerne eller bogstaverne repræsenterer lyde. Disse lyde skal man selvfølgelig lære, når man lærer at læse og skrive på engelsk. Vi gennemgik også tidligere at vokalerne har indflydelse på tonen i ord. Dette er fordi vokaler i det engelske sprog enten kan symbolisere korte eller lange lyde. Én af måderne hvorpå vi skelner mellem korte og lange vokaler er ved dobbelt vokal i ord. Dette symboliserer en lang vokal, altså en udtrukket lyd. Eksempler kan blandt andet være:

 

●      Bee

●      Sheep

●      Feel

●      Soon

 

Ved denne slags ord “trækker” man lyden af vokalen ud, hvor vi med korte vokaler vil vi ikke trække vokalen. Man kan sige at vokalen udtales som den ser ud, den skal ikke fylde mere end én tone. Ord hvor vi har kort vokal på engelsk kunne være blandt andet:

 

●      Cap

●      Nap

●      Cup

●      Not

 

Dette er blot nogle eksempler og forklaringer på, hvordan vi skelner mellem lyde på engelsk. Det at lære om sproglige toner er en vigtig byggesten når man skal lære at læse og skrive. Alfabetet er første del af at lære et nyt sprog og med det, bliver det hurtigt nemmere at lære hvordan et nyt sprog fungerer.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Berømte engelske citater
Berømte engelske citater

Der findes mange berømte engelske og mange af de berømte engelske citater kan genkendes af de fleste...

Ruben Samuel Sørensen 27-01-2023
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?

Uregelmæssige verber på engelsk (dvs. uregelmæssige  udsagnsord på engelsk) er måske noget du k...

Laura Norén 24-02-2023
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik

Kender du forskellen mellem de engelske forkortelser i.e. og e.g.? Ved du, hvad der menes, når der b...

Cathrine Noer Hjorth 27-01-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90