Subjektiv og objektiv - hvad er forskellen?

Af Laura Norén 30-06-2023
Subjektiv og objektiv - hvad er forskellen?

Sidder du og undrer dig over forskellene mellem subjektivitet og objektivitet, så læs med her! Måske sidder du netop og tænker over, om objektivitet overhovedet er opnåeligt. Måske skal du finde definitionen på subjektiv. Begge dele kan du få svaret på her! I dette opslag vil vi gennemgå objektivitet og subjektivitet, samt hvilke andre ting der hænger sammen med subjektivitet og objektivitet. Vi vil både kigge på kunst, videnskab og det sociale. Vi vil også gennemgå, hvornår du skal bruge det, og hvordan du bedst opnår henholdsvis subjektivitet og objektivitet. Følg med her, og lær mere om det subjektive og objektive.  

Mange har brug for en ekstra hånd for lige at få helt styr på eksempelvis dansk. Hos GoTutor kan vi hjælpe dig med at styrke dine evner inden for dansk, så du bliver superskarp til eksempelvis både grammatik og opgaveskrivning! GoTutor tilbyder blandt andet lektiehjælp i dansk. Lad os sammen blive superskarpe. 


Hvorfor skal jeg kende forskellen på objektiv og subjektiv?

Det er vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem subjektivitet og objektivitet, især når man evaluerer information eller diskuterer kontroversielle emner. Objektivitet stræber efter at være upartisk og baseret på fakta og beviser, mens subjektivitet er mere personligt og kan påvirkes af individuelle perspektiver og præferencer.

Hvad er objektivitet?

Objektivitet refererer til noget, man baserer på faktuelle kendsgerninger. For at noget er objektivt, baserer det sig på fakta, hvor man ikke har personligt bias (bias kommer vi tilbage til senere) og ikke inkluderer sin egen mening. Dette er altså modsat det subjektive. Når noget er objektivt, betyder det, at det er baseret på oplysninger, vi kan efterprøve eller verificere. Objektivitet stræber efter at være upartisk og objektivt vurdere eller beskrive virkeligheden. Objektivitet er altså afhængigt af at betragte tingene ud fra et bredere perspektiv, hvor man så vidt muligt ikke blander sine personlige meninger og vurderinger ind i det, man undersøger eller skriver/taler om. For at noget kan vurderes som objektivt, skal det være baseret på klare fakta, observationer, logik eller videnskabelige principper, og de kan verificeres eller modbevises gennem pålidelige kilder eller beviser.


Eksempel på objektivitet

Hvad er så et objektivt udsagn? Det sidder du måske nu og tænker. Et eksempel på et objektivt udsagn kunne være:

 • "Jorden roterer omkring solen på en omtrentlig omløbstid på 365 dage "

Det, at jorden drejer rundt om solen, er en objektiv sandhed. Det kan vi sige, fordi den kan eftervises af videnskabsmænd. Dette udsagn er altså objektivt, fordi det er baseret på videnskabelige observationer og beviser fremført af astronomer og videnskaben. Derfor kan vi altså også sige, at udsagnet er uafhængigt af personlige meninger og følelser. 

Hvornår skal man være objektiv?

Objektivitet er særlig vigtig inden for journalistik, forskning og andre områder, hvor nøjagtighed og pålidelighed er afgørende. Dette betyder dog ikke, at alt kan vurderes objektivt. Nogle gange kan det være nødvendigt at bruge subjektivitet. Subjektivitet omhandler nemlig det personlige og fortolkende, som eksempelvis spiller en stor rolle inden for kunst og poesi. 

Hvad er subjektivitet?

Subjektivitet omhandler, modsat objektivitet, ting, der er baseret på følelser og personlige meninger eller fortolkninger. Når ting er subjektive, kan du altså inkludere det følgende:

 • Tanker

 • Følelser

 • Holdninger

 • Oplevelser

 • Fortolkninger

Subjektivitet er som nævnt en vigtig del af eksempelvis digte og kunst. Vi kan dog også opleve subjektivitet i akademiske sammenhænge. For eksempel kan perspektiveringer i undersøgelser godt være mere subjektive, idet man kigger på andre sammenhænge og ofte relaterer sine resultater til noget, man finder relevant.  

Eksempel på subjektivitet

Mange ting er subjektive, fx er meninger generelt subjektive. Derfor kan et eksempel på subjektivitet være, hvis man rigtig godt kan lide farven grøn - dette er ikke en objektiv sandhed men ens subjektive mening. Her kan der sagtens være folk, der ikke kan lide farven grøn, så er det deres subjektive mening. Subjektivitet er nemlig baseret på følelser, tanker og holdninger. 

Hvornår skal man være subjektiv?

Når noget er subjektivt, betyder det, at det kan variere fra person til person, fordi det afhænger af den enkeltes individuelle perspektiv. Det er ofte knyttet til emner såsom:

 • Kunst

 • Æstetik

 • Oplevelser 

Subjektive udsagn er baserede på en persons synspunkter, præferencer eller følelser og kan ikke nødvendigvis bevises eller modbevises objektivt.

Subjektivitet og objektivitet - hvornår?

Både subjektivitet og objektivitet har deres plads og betydning i forskellige situationer afhængigt af konteksten. I de næste afsnit vil vi derfor kigge nærmere på, hvornår man skal være subjektiv og objektiv.


Hvornår subjektiv?

Når man studerer eller taler om kreative fag, er subjektivitet meget vigtigt. Kunst, musik, litteratur og andre kreative fag er yderst subjektive måder at udtrykke sig og vise lidt af sin egen stil og personlighed gennem kreativitet. Smag og præferencer varierer fra person til person, og det er helt acceptabelt at udtrykke subjektive meninger og oplevelser i disse sammenhænge. Dette betyder, at subjektiv lidt lægger sig op ad personlig. Personlige valg og holdninger er ladet af subjektivitet og individualitet. Når du tager beslutninger baseret på dine egne holdninger, er det derfor en subjektiv beslutning. 

Hvornår objektiv?

Der er flere områder, hvor det er vigtigt at være objektiv, for eksempel i de følgende ting:

 • Videnskab

 • Nyhedsrapporter

Det er for eksempel vigtigt at være objektiv i forskning og i andre videnskabelige kontekster. I videnskabelig forskning er det vigtigt at være objektiv og basere konklusioner på videnskabelige kilder og data. Eksperimenter og observationer inden for videnskaben skal også være så objektive som muligt. Objektivitet hjælper med at sikre, at resultaterne er pålidelige og reproducerbare. Et andet segment, hvor objektivitet er vigtig, er i nyhedsrapporter

Journalister stræber efter at være objektive og på at præsentere nyheder baseret på fakta og objektive kilder. Dette betyder også, at man så vidt muligt prøver at undgå personlige holdninger eller bias, så informationen, der leveres, er så præcis og neutral som muligt. 

Hvad er et bias?

Et bias refererer til en systematisk tendens til at have en forudindtaget eller skæv tilgang til at tænke, handle eller vurdere noget. Det er en inkonsekvens eller skævhed i vores kognitive processer, der kan påvirke vores opfattelse, beslutningstagning og adfærd. Bias kan være baseret på vores erfaringer, holdninger, stereotyper eller sociale påvirkninger.

Bias kan ses eller opleves på forskellige måder, og de kan være individuelle, sociale eller institutionelle. De mest almindelige former for bias, som er værd at kende, er de følgende:

 • Confirmation bias

 • Implicit bias

 • Availability bias 

 • Anchoring bias

Hvad er et confirmation bias?

Et confirmation bias kan kendes som tendensen til at søge, fortolke eller huske information på en måde, der bekræfter ens allerede eksisterende holdninger eller fordomme, og ignorere eller afvise information, der strider imod dem. Det betyder altså, at man er blind for alle andre informationer end dem, der bekræfter, hvad man selv mener. 

Hvad er et implicit bias?

Et implicit bias henviser til ubevidste fordomme eller stereotyper, som vi kan have om visse grupper eller kategorier af mennesker. Disse er typisk baseret på vores sociale liv, medier, kultur og personlige relationer. 

Hvad er et availability bias?

Et availability bias referer til tendensen til at lægge stor betydning i eller overvurdere den information, der er lettest tilgængelig for os, eller den vi først overvejer eller tænker på. Dette leder til, at vi automatisk ignorerer anden information eller undervurderer andre muligheder.  

Hvad er et anchoring bias?

Et anchoring bias er, hvor vi, som du måske kan gætte ud fra navnet, bliver fastholdt eller overvejende påvirkede af en bestemt oplysning eller referencepunkt, når man vurderer eller træffer beslutninger. Heraf kan man risikere at undlade at tage højde for andre relevante faktorer og oplysninger. 

Hvorfor skal jeg kende til bias?

Mennesker er tilbøjelige til at have forskellige former for bias, som jeg nævnte tidligere, der kan påvirke vores evne til at være fuldstændigt objektive. Vi er påvirket af vores baggrund, kultur, tidligere erfaringer og sociale påvirkninger, der kan farve vores opfattelse af virkeligheden.

Kan man være objektiv?

Det er ikke muligt at være fuldstændig objektiv. Man vil altid være påvirket af sine kulturelle og sociale værdier, og det betyder, at ens grundopfattelse og livssyn allerede fra start er påvirket og gør, at du vil fokusere på nogle bestemte ting i alt, du gør, og udføre handlinger ud fra dine overbevisninger. Dette er tilfældet i alle arenaer. Derfor er fuldstændig objektivitet ikke muligt. Det er altså meget vanskeligt at opnå fuldstændig objektivitet i vores opfattelse, vurdering og beslutningstagning. Vores perspektiver, erfaringer og subjektive filtre påvirker ofte, hvordan vi fortolker og forstår verden omkring os. Den bedst mulige form for objektivitet kan opnås gennem brugen af videnskabelige metoder, empirisk forskning, peer review og kritisk tænkning. Ved at anvende disse tilgange kan vi mindske effekten af vores biases og søge at nærme os en mere objektiv forståelse af verden. Man skal dog huske på, at objektivitet altid vil være noget, vi ønsker, men det er ikke en fuldstændig og kontant tilstand, vi kan være i eller opnå. Det handler om at være opmærksom på vores egne begrænsninger og stræbe efter at være så objektive som muligt i vores tænkning, beslutningstagen og kommunikation.


Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Hovedsætninger og ledsætninger
Hovedsætninger og ledsætninger

Du har nok hørt om hovedsætninger og ledsætninger i danskundervisningen, sammen med grundled og udsa...

Cathrine Noer Hjorth 08-11-2022
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus

Er du stødt på begrebet stilistiske virkemidler, men er ikke helt sikker på, hvad det dækker over? I...

Vár Haraldsen 29-09-2023
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog

Du kender allerede substantiver, for din hverdag er nemlig fyldt med dem! Du har måske en fodbold, e...

Elisabeth Lysholm Olsen 12-10-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90