Hvad er PPR - få svar på vigtige spørgsmål

Af Elisabeth Lysholm Olsen 17-11-2022
Hvad er PPR - få svar på vigtige spørgsmål

PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og er et kommunalt tilbud om rådgivning. Forældre, lærere og pædagoger fra kommunens skoler og dagtilbud kan henvende sig til PPR for at få råd og vejledning vedrørende børn og unge i alderen 0-18 år. Henvendelsen sker gennem barnets skole eller dagtilbud, hvorefter der oprettes en indstilling til kommunens PPR med forældrenes samtykke. Herefter kan forældrene, barnet eller det pædagogiske personale modtage rådgivning og vejledning.

 

PPR fokuserer på, hvordan barnets trivsel og læring kan støttes i nærmiljøet. Det kan være børn, unge og familier, som kan være bekymrede for et barns trivsel og udvikling, og hvor der efterspørges vejledning hertil fx når der skal gives en psykologisk vurdering af om en elev skal modtage specialundervisning i folkeskolen. De seneste år er det blevet vurderet, at skoleproblemer i højere grad har sammenhæng med barnet samlede livssituation, derfor inddrages både forholdene i skolen og i hjemmet.

 

Hvem arbejder på PPR?

I PPR er der mange forskellige medarbejdere. Der er  bl.a. ansat administrative medarbejdere, psykologer, tale-hørekonsulenter, fysioterapeuter/ ergoterapeuter, specialpædagogiske udviklingskonsulenter og pædagogiske vejledere. Alle disse ansatte arbejder primært ved at rådgive og vejlede forældre og professionelle i den enkelte kommunes dagpleje, daginstitutioner, skoler, SFO’er og klubber.

 

Forældrene inddrages altid, da de både skal samtykke til en indstilling, samt spiller en vigtig rolle i samarbejdet omkring indsatserne, der skal understøtte barnets trivsel og læring. Oftest vil forældrene også have deres egne observationer og forståelser af barnets udfordringer, som er vigtige i at hjælpe barnet i at trives både hjemme og i skole eller dagtilbud.

 

Hvordan henvender jeg mig til PPR?

Du kan som forælder eller professionel altid henvende dig direkte til PPR, og det kræver ikke en indstilling for at henvende sig til PPR. Du kan kontakte PPR, hvis du er bekymret for et barns trivsel eller læringsmæssige udvikling. 

PPR er organiseret forskelligt i hver enkelt kommune og derfor er også forvaltningen af opgaverne forskellige. Det er derfor nødvendigt at søge oplysninger om forholdene i egen kommune.

 

Hvordan henvender jeg mig som forældre?

Hvis du er forælder, kan du kontakte PPR direkte eller gennem dit barns pædagog eller lærer. Find din lokale PPR på listen under eller søg blog på google efter PPR i din kommune og find et direkte telefonnr.

 

Hvordan henvender jeg mig som professionel?

Hvis du er pædagog, lærer eller en anden professionel kan du, efter at have drøftet det med barnets forældre, kontakte PPR på flere måder:

 • Gennem din leder
 • Gennem det konsultative team du er en del af i din institution eller skole 
 • Gennem det tværfalige råd, som er tilknyttet din institution eller skole
 • Ved at kontakte dit distriktsteam

 

Find kontaktoplysning på din lokale PPR

Du kan søge nemt på nettet for at finde kontaktoplysninger til PPR i egen kommune, men herunder er der link til PPR i nogle af de store kommuner i Danmark.

 

Hvad rådgiver PPR om?

PPR rådgiver og vejleder børn om mange forskellige ting, her er en liste over eksempler:

 • Skoleparathed
 • Tale-, høre- eller sproglige vanskeligheder. Fx børn med udtalevanskeligheder og kommunikationsvanskeligheder
 • Generelle indlæringsvanskeligheder. Fx børn som lærer langsommere end de fleste andre børn
 • Særlige indlæringsvanskeligheder. Fx børn som har svært ved at læse, skrive og regne
 • Udviklingsvanskeligheder. Fx børn som har svært ved at koncentrere sig eller svært ved kontakt og kommunikation med andre
 • Sociale vanskeligheder. Fx børn som har svært ved at håndtere konflikter
 • Følelsesmæssige vanskeligheder. Fx børn som har svært ved at håndtere uforudsigeligheder eller som går igennem en svær begivenhed fx en skilsmisse

 

Hvordan arbejder PPR?

Når PPR indleder et forløb, laves der sædvanligvis en udviklingsplan med mål for, hvordan forældre, pædagoger, lærere og de andre voksne omkring barnet kan støtte barnet. Ved efterfølgende møder i forløbet evalueres målene og udviklingsplanen og nye mål sættes. Hvis denne udformning ikke har en tilstrækkelig effekt, kan det vurderes, om barnet har brug for yderligere støtte, fx i form af støttetimer.

 

Hvis der er afprøvet forskellige tiltag og støttemuligheder for barnet, gennem længere tid, og det bliver vurderet, at barnets behov ikke kan tilgodeses i det nuværende miljø, vil det oftest anbefales, at barnet kommer i en specialforanstaltning. Det kan fx være at skifte til en specialklasse.

 

Hvis barnet har en diagnose er det ikke ensbetydende med, at barnet har brug for et specialtilbud. PPR vurderer altid, hvor barnet kan have de bedste muligheder for at udvikle sig ud fra barnets personlighed, ressourcer og vanskeligheder.

 

Kan man sige nej til PPR?

Der er ingen konkrete regler for, om man kan sige nej til PPR, men det er alment gældende, at forudsætningen for PPRs indgriben er forældresamtykke. Forældre har frit skolevalg, hvilket kan betyde at de kan sige nej tak til det visiterede tilbud, og det står dem frit for at vælge et andet tilbud. Dog må det ikke være mere vidtgående, fx hvis barnet er visiteret til en specialklasse, så kan de ikke vælge en specialskole, men en anden specialklasse.

 

Forældrene skal være fuldt informeret om, hvad der skal ske, og hvem der skal mødes med deres barn. Man kan altid bede lederen af PPR om, at sikre, at der ikke sker andet end det, man som forældre er bekendt med.

 

Hvor lang tid tager en PPR undersøgelse?

Det er selvfølgelig meget forskelligt, hvor længe et forløb med PPR varer. I nogle tilfælde kan det være nok, at PPR giver nogle råd og værktøjer ved et enkelt møde, men i de fleste tilfælde vil PPR være tilknyttet i en længere periode.

 

Hvad er en PPV, og hvordan foregår udarbejdelsen af en PPV?

En PPV er en pædagogisk, psykologisk vurdering. Ved udarbejdelsen af en PPV vil den pågældende PPR-psykolog tale med jer som forældre, skole/dagtilbud samt med barnet, afhængigt af barnets alder og ressourcer. Hvis barnet er yngre eller har et særligt behov vil forældrene nogle gange være med til samtalen. En PPV kan enten foregå i et legerum, hvis det er et yngre barn, ellers vil det foregå på behandlerens kontor.

 

En PPV indeholder en aktuel og grundig beskrivelse af barnet, hvor det vurderes, hvilke ressourcer og vanskeligheder barnet har. Der vil derfor også være en beskrivelse af barnets faglige, personlige og sociale udvikling samt vurdering af, hvilke udfordringer og behov, som barnet har, og hvordan det anbefales at støtte barnet.

 

Hvad er en PPR udtalelse?

PPRs primære opgaven er netop at udarbejde udtalelser om et barns behov for fx specialundervisning. Det kan enten være på baggrund af en henvendelse fra skolen eller på eget initiativ.

 

Det er altså den pædagogisk, psykologiske vurdering (PPV), at det vurderes om et barn har behov for specialpædagogisk vejledning og støtte.

 

Hvilke regler og love er PPR under?

Kommunen, herunder PPR, skal opfylde forpligtelsen i bistandsloven om særlig støtte til børn og unge. Du kan læse bistandsloven her. PPR løser sine opgaver med udgangspunkt i Folkeskoleloven, og PPRs lovmæssige opgaver er ifølge Folkeskoleloven at yde specialpædagogisk bistand til børn og unge fra 0-18 år.

Mød forfatteren:

Billede af

Jeg hedder Elisabeth og jeg vil så gerne hjælpe dig! Jeg har en Bachelor i Teologi, men læser nu en kandidat i Sprogpsykologi. Jeg arbejder ved GoTutor, fordi jeg kender til de sociale og faglige udfordringer, som så mange unge oplever.

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen
Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen

Du står midt i en skilsmisse, og der er ingen tvivl om, at det ikke er let. Der er typisk tungtvejen...

Rebecca Rasmussen 06-09-2023
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten

Læs her om separationsangst samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du mistænker, at dit barn lide...

Laura Norén 22-08-2023
Tilknytningsstile - hvilken rolle spiller de i relationsopbygning?
Tilknytningsstile - hvilken rolle spiller de i relationsopbygning?

Vil du gerne lære mere om dit barns tilknytningsmønstre og hvordan du kan spille en rolle i deres ti...

Laura Norén 23-08-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90