Skizotypisk sindslidelse i børn

Af Laura Norén 24-08-2023
Skizotypisk sindslidelse i børn

Skizotypisk sindslidelse er ikke den mest omtalte eller udbredte psykiske lidelse. Skizotypisk sindslidelse, eller skizotypi kan læne sig lidt op ad skizofreni på mange punkter og kan medføre store gener for personen med diagnosen. Oftest bliver diagnosen ikke stillet hos børn. Oftest stilles diagnosen ikke hos personer under 18, dog kan det, hvis du mistænker, at dit barn lider under diagnosen, være en god idé at gøre sig klogere på træk og symptomer ved lidelsen.

Det skal dog bemærkes at det altid er bedst at søge professionel hjælp hvis du mistænker, at dit barn lider af psykisk sygdom. Dog er et godt første skridt altid at gøre sig klog på problemet. Læs derfor med her, hvis du vil lære mere om skizotypisk sindslidelse.

Dette opslag er skrevet af en ansat hos GoTutor med baggrund i psykologisk teori, dog ikke en uddannet psykolog. Det følgende opslag skal derfor læses med tanke for at udvide sin horisont og viden, men ikke som klinisk og professionelt materiale. Hvis du ønsker professionel hjælp og råd, skal du derfor søge læge eller psykolog.Hvad er skizotypisk sindslidelse?

Skizotypisk sindslidelse er en psykisk lidelse, der deler visse træk med skizofreni. Personer med skizotypisk sindslidelse kan have usædvanlige tanker, opførsel og problemer med at danne tætte sociale relationer.

I dette opslag vil vi fokusere på hvordan man som forælder kan yde støtte, derfor er det vigtigt at man søger professionel hjælp hvis man bemærker mange tegn eller symptomer hos sit barn, selv hvis de endnu ikke er nået den alder hvor skizotypi, typisk diagnosticeres.

Diagnose og behandling derefter kan nemlig være afgørende for at forbedre livskvaliteten hos dit barn. Skizotypisk sindslidelse er ikke en tilstand, eller diagnose man typisk ser eller hører om, og generelt er det ikke noget man diagnosticere børn med. Dette fordi visse træk som oftest, først udvikles eller bliver tydelige senere i livet eller i løbet af teenageårene. Er skizotypisk sindslidelse det samme som skizofreni?

Skizotypisk sindslidelse er ikke det samme som skizofreni, men begge tilstande er relateret til hinanden. Man kan i mere generelle og mindre nuancerede termer sige, at skizotypisk sindslidelse, udadtil typisk viser sig mildere end skizofreni gør. Dette vil dog ikke sige, eller betyde at skizotypisk sindslidelse er mildt og ej heller, at alle med skizofreni udviser voldsomme symptomer og tegn der ikke kan bedres eller arbejdes med.

Skizofreni er en psykisk lidelse, der ofte indebærer en forvrænget eller anderledes opfattelse af virkeligheden, hallucinationer, vrangforestillinger og betydelige forstyrrelser i tankeprocesserne hos den med diagnosen. Ikke alle personer med skizofreni vil opleve de samme symptomer eller udvise samme klare tegn.

Skizotypisk sindslidelse deler dog visse symptomer med skizofreni, hvilket for nogle kan gøre, at disse to forbindes, det er dog ikke den samme diagnose. Tegn der dog kan syne ens ved de to diagnoser er ting såsom usædvanlige tanker, opførsel og problemer med sociale relationer.

Det er vigtigt at forstå forskellene mellem disse to lidelser, da det kan påvirke behandlingen og tilgangen til hver enkelt. En korrekt diagnose fra en professionel læge indenfor området, vil hjælpe med at bestemme den passende behandlingsplan.Er skizotypisk sindslidelse en udbredt psykisk sygdom?

Skizotypisk sindslidelse er ikke så almindelig som andre psykiske lidelser, men den forekommer. Generelt kan vi se at det er et fåtal, der faktisk bliver diagnosticeret med skizotypisk sindslidelse. Derudover kan vi ydermere se en sammenhæng mellem familier hvor skizofreni forekommer samt udvikling af skizotypisk sindslidelse.

Dette betyder dog ikke at der altid vil være en sammenhæng, eller at alle med skizofreni vil få børn der ender med én af disse lidelser. Dog kan de ligheder der er mellem de to lidelser vise sig i genetik. Dette fordi man med forældre der har denne slags lidelse, genetisk vil være mere sårbar for faktorer der spiller ind i udviklingen. Det er dog ikke bevist at skizofreni og skizotypisk sindslidelse er decideret arvelig, blot at sårbarhed over for visse træk der spiller ind i udviklingen af psykiske sygdomme kan være genetisk.

Som med enhver psykisk lidelse kan tidlig diagnose og behandling for skizotypisk sindslidelse være gavnligt for at forbedre den berørtes livskvalitet og evne til at håndtere symptomerne. Derfor er det altid vigtigt at søge professionel hjælp hvis dit barn udviser flere symptomer der kunne pege på lidelsen, idet en kvalificeret diagnose er nødvendig i forbindelse med behandling. Kan man udvise skizotypiske træk uden diagnosen?

Som med mange andre ting, kan man godt udvise visse træk, der forbindes med skizotypisk sindslidelse, uden faktisk at have diagnosen. Generelt ses skizotypiske træk, lidt overordnet, som usædvanlige tanker, adfærdsmønstre og sociale vanskeligheder.

Trækkene kan altså på sin vis være sammenlignelige med dem vi ser i visse tilfælde af skizofreni. Dog er der en tendens til at udtrykkene og de synlige symptomer ved skizotypisk sindslidelse synes mildere. Det er dog også muligt at udvise disse træk uden at have lidelsen eller udvikle den.

Nogle symptomer ved skizotypisk sindslidelse er ting såsom vanskeligheder ved at mærke og opleve følelser, forstyrrelser i sanseoplevelser, mistro eller paranoia og en tendens til social isolation. Disse tendenser er også nogle vi ser hos mennesker uden lidelsen og mange vil nok opleve eller møde nogle der besidder disse træk eller tendenser og de kan ydermere variere i tid og intensitet. Derfor kan man godt opleve én eller flere symptomer, uden at lide af skizotypi.

Det er derfor også vigtigt at bemærke at ikke kun disse træk indikerer skizotypisk sindslidelse. Dog kan det være hensigtsmæssigt at overveje professionel hjælp hvis symptomerne er til gene for dit og dit barns liv. En psykolog eller psykiater kan hjælpe med at vurdere eventuelle bekymringer og tilbyde passende støtte og vejledning.Skizotypiske træk hos børn

Det er vigtigt at anerkende at der ved denne lidelse, såvel som alle andre psykiske lidelser, ikke altid kan sættes lighedstegn mellem udvisning af visse tegn eller træk, og en diagnose. Hvis du dog er bekymret eller føler, at dit barn udviser mange træk, er det selvfølgelig en fordel at danne sig et overblik. Lad os derfor se på nogle af de typiske tegn børn kan udvise i forbindelse med lidelsen:

 • Sociale vanskeligheder
  Børn med denne lidelse kan have vanskeligheder forbundet med sociale færdigheder. De kan altså have svært ved at danne og opretholde relationer. Dette er dog ikke isoleret set forbundet med denne specifikke lidelse. Dette træk kan ses i forbindelse med også andre ting såsom psykisk vold eller udviklingsforstyrrelser såsom autisme

 • Usædvanlige tankemønstre 
  Børn med skizotypisk sindslidelse kan udvise usædvanlige eller fantasifulde tanker, der adskiller sig fra deres jævnaldrende.

 • Mistænksomhed
  Nogle børn kan udvise mistænksomhed over for andre eller have en tendens til at være ekstra følsomme over for kritik.

 • Usædvanlig eller anderledes opfattelse af verden
  Børn med skizotypisk sindslidelse kan have en anderledes opfattelse af verden og opleve ting på en måde, der adskiller sig fra andre. Dog vil denne opfattelse ikke i samme grad inkludere hallucinationer, som vi ellers kan se det med skizofreni. Det kan dog forekomme, dog ofte kortvarigt, eksempelvis ved at høre ting eller en stemme der ikke er der.Hvad kan jeg gøre hvis mit barn udviser skizotypiske træk?

Det er altid vigtigt at være opmærksom på dit barn og deres adfærd. Dette er både vigtigt i et generelt udviklingsmæssigt og relationsmæssigt perspektiv, men også i forhold til opdagelsen og udredningen af eksempelvis psykiske problemer eller lidelser.

Hvis du som forælder opdager at dit barn udviser usædvanlig adfærd eller udtrykker usædvanlige tanker, kan det være godt at være opmærksom og kigge efter hvorvidt dit barn udviser andre tegn på eksempelvis skizotypisk sindslidelse, såvel som andre ting der kan have indflydelse på dit barns trivsel og velvære.

Derfor kan det, hvis symptomerne er meget udtalte, være afgørende at søge hjælp. En tidlig vurdering kan være afgørende for dit barns videre udvikling og også for dine chancer for at forstå og hjælpe dit barn bedst muligt.

Det er vigtigt at huske at ethvert barn er unikt og har sin egen personlighed. Derfor kan vi aldrig lave en udførlig tjekliste der kan vise hvorvidt dit barn har skizotypisk sindslidelse, dette skal afgøres af fagfolk. Dog kan vi kigge nærmere på typiske tegn der kan indikere at noget kan være på færde.  Hvilke tegn kan indikere skizotypisk sindslidelse hos mit barn?

 • Markante sociale vanskeligheder
  Hvis dit barn har svært ved at danne og opretholde nære venskaber og har problemer med at forstå sociale normer.

 • Usædvanlige og forstyrrende tanker
  Hvis dit barn udviser usædvanlige tanker, der adskiller sig væsentligt fra jævnaldrende, eller hvis de har hallucinationer eller vrangforestillinger. 

 • Forstyrret adfærd
  Hvis dit barn gentagende eller kontinuerligt udviser adfærdsmønstre, der er bekymrende, uforudsigelige, uhensigtsmæssige eller antisociale.

 • Afbrydelse af normal udvikling
  Hvis dit barns adfærd eller tankeprocesser ikke følger den forventede udvikling for deres alder.

 • Følelsesmæssige udfordringer
  Hvis dit barn har svært ved at regulere følelser eller har følelsesmæssige udfordringer, der har betydelig påvirkning på deres dagligdag.Hvad er behandlingen af skizotypisk sindslidelse?

Behandlingen af skizotypisk sindslidelse kan omfatte forskellige tilgange, der sigter mod at lindre symptomer, forbedre funktionsevne og øge livskvaliteten. Det er vigtigt at huske, at behandlingen skal tilpasses det individuelle barn, idet skizotypisk sindslidelse vil vise sig forskelligt og medbringe forskellige problemer og udfordringer alt efter dit barns individuelle personlighed.

Derfor kan vi altså ikke opstille en liste med lige præcis den plan du og dit barn skal bruge, men vi kan kigge på hvordan man generelt set kan gå til lidelsen, alt efter dit barns personlige profil. Dette kan give dig en idé om hvordan en behandling kan se ud, så du bedst muligt kan forberede dig på udredning og behandling.

 • Psykoterapi
  Individuel terapi eller kognitiv adfærdsterapi kan være nyttigt for at arbejde med de skizotypiske træk, forbedre sociale færdigheder og håndtere eventuelle stressorer eller angst.

 • Medicin
  Nogle gange kan lavdosis antipsykotiske medicin anvendes til at lindre symptomer som hallucinationer eller paranoia. Medicinering bør dog altid overvåges nøje af en læge, da behandlingen skal afbalanceres for at undgå bivirkninger.

 • Støttegrupper
  Gruppeterapi eller støttegrupper kan give en tryg og støttende atmosfære, hvor personer med skizotypisk sindslidelse kan dele erfaringer og lære af hinanden.Kilder: 

https://psykiatrifonden.dk/diagnoser/skizotypi 


Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen
Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen

Du står midt i en skilsmisse, og der er ingen tvivl om, at det ikke er let. Der er typisk tungtvejen...

Rebecca Rasmussen 06-09-2023
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten

Læs her om separationsangst samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du mistænker, at dit barn lide...

Laura Norén 22-08-2023
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!

Sommeren har officielt ramt Danmark! Studenterne har kørt deres sejrsrunde, temperaturen har rundet...

Ruben Samuel Sørensen 20-07-2017
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90