Psykisk vold - Hvor og hvornår?

Af Laura Norén 24-08-2023
Psykisk vold - Hvor og hvornår?

Psykisk vold kan forekomme i forskellige kontekster og relationer. Det der er fælles for alle kontekster hvor psykisk vold er tilstedeværende er, at offerets mentale og følelsesmæssige tilstand forværres. Dog kan Fbpsykisk vold ikke altid ses så tydeligt som fysisk vold, hvor der ofte efterlades mærker på kroppen. Ved psykisk vold efterlades der kun mærker på sjælen og psyken.

Psykisk vold kan ske både for voksne og for børn og det kan have altomsluttende konsekvenser for offeret. I dette opslag vil vi kigge nærmere på psykisk vold og se på hvordan psykisk vold i nogle tilfælde kan spottes gennem eksempelvis ændring i adfærdsmønstre. Hvis du mistænker at nogen du holder kært, eller hvis dit barn lider under psykisk vold, er der forskellige organisationer du kan kontakte for hjælp. Her kan du læse dig klogere på psykisk vold og hvordan det kan se ud.

Dette opslag er skrevet af en ansat hos GoTutor med baggrund i psykologisk teori, dog ikke en uddannet psykolog. Det følgende opslag skal derfor læses med tanke for at udvide sin horisont og viden, men ikke som klinisk og professionelt materiale. Hvis du ønsker professionel hjælp og råd, skal du derfor søge læge eller psykolog.


Hvad er psykisk vold?

Psykisk vold er, som ordet forklarer så fint, vold, der er fokuseret på det psykiske. Derfor kan psykisk vold være svært at se i forhold til fysisk vold, der efterlader mærker. Man kan sige at de mærker, psykisk vold efterlader, er mærker på sjælen. Psykisk vold er altså en form for overgreb mod den andens mentale sundhed. Psykisk vold inkluderer ting såsom manipulation, kontrol, trusler, intimidering eller nedgørelse.

Dem der bruger psykisk vold kan eksempelvis gøre det for at skade den anden person på et følelsesmæssigt og mentalt niveau. Psykisk vold kan være svært altid at genkende da det kommer i mange forskellige former, det fælles er dog at det er skadende for offerets psykiske sundhed.  for at skade en andens følelsesmæssige og mentale velbefindende. Hvordan ser psykisk vold ud?

Psykisk vold kan forekomme i forskellige kontekster, såsom intime forhold, familierelationer, arbejdspladsen eller sociale grupper. Derfor kan det nogle gange være svært helt at se hvornår psykisk vold finder sted. Det kan nemlig foregå i mange forskellige relationer og kontekster, og det kan ikke tydeligt ses med mærker på kroppen. Vi kan dog opstille nogle generelle ting, der ofte kan sættes i forbindelse med psykisk vold. 

 • Konstant nedgørelse, kritik og latterliggørelse

 • Isolering af personen fra støttende relationer og ressourcer

 • Trusler om vold eller fysisk overgreb

 • Kontrol af offerets adfærd, beslutninger eller økonomiske midler

 • Manipulation og gaslighting (dette betyder at man aktivt prøver at få nogen til at tvivle på deres virkelighedsopfattelse)

 • Stigmatisering eller ydmygelse i offentlige eller private sammenhænge

 • Ignorering eller undladelser af behov og følelserHvor kan psykisk vold opstå?

Som nævnt tidligere kan psykisk vold forekomme i forskellige relationer og miljøer. Psykisk vold kan også både begås af mænd og kvinder. Psykisk vold forekommer ofte i intime relationer, hvor voldsmand og offer kender hinanden godt, herunder ægteskaber, venskaber og romantiske relationer. Dette gør at voldsmanden lettere kan angribe træk eller udfordringer ved offeret, de ved har den ønskede effekt.

Psykisk vold kan også forekomme inden for familierelationer, herunder mellem forældre og børn eller søskende. Børn kan også udsættes for psykisk vold fra deres kammerater eller andre autoritetsfigurer i deres liv. Psykisk vold kan også forekomme i arbejdsrelationer. På arbejdspladsen kan psykisk vold vise sig i form af mobning, chikane, kontrol eller manipulation fra kolleger eller ledere.

Dette er nogle af de områder hvor psykisk vold kan opstå, dog er det ikke udelukkende her. Psykisk vold kan opstå i forskellige situationer, relationer og sammenhænge. Disse er blot nogle af de typiske relationer, hvor psykisk vold kan vise sig. Hvad er tegn på psykisk vold?

Som tidligere nævnt kan psykisk vold være sværere at opdage end fysisk vold, der ofte vil efterlade mærker andre kan se. Derfor kan psykisk vold være vanskeligt at opdage. Dog kan vi se adfærdsmæssige tegn på psykisk vold, eksempelvis på en række områder såsom ændringer i adfærd, humør, relation til omverdenen og følelsesmæssige tilstande. Nogle af de tegn der i nogle kontekster kan forbindes med psykisk vold kan derfor være de følgende:

 • Lavt selvværd og manglende tro på egne evner

 • Følelsesmæssig ubalance og ændringer

 • Social isolation

 • Tilbagetrukkenhed og ændret adfærd

 • Konstant frygt og bekymring

 • Manglende beslutningskompetenceHvordan påvirker psykisk vold børn?

Børn kan blive ramt af psykisk vold på forskellige måder, og det kan have alvorlige konsekvenser for deres trivsel og udvikling. Børn er afhængige af deres omsorgspersoner for at vokse og blive selvstændige, hvis børn er ude for psykisk vold, kan det derfor have store konsekvenser for deres udvikling. Hvis psykisk vold bliver udøvet mod barnet, fra deres omsorgsperson, kan det ydermere have store konsekvenser for barnets oplevelse af andre mennesker og deres tillid til verden og menneskene omkring dem. I næste afsnit vil vi gennemgå hvordan psykisk vold mod børn kan vise sig.  Hvad er psykisk vold mod børn?

 • Konstant nedgørelse og kritik
  Børn kan blive udsat for gentagne nedgørende kommentarer, kritik eller latterliggørelse fra forældre, søskende eller andre familiemedlemmer. 

 • Trusler og intimidering
  En anden måde psykisk vold kan vise sig er ved trusler. Trusler kan skabe en konstant følelse af frygt og usikkerhed hos barnet.

 • Isolering og kontrol
  En form for psykisk vold kan også være at isolere sit barn fra omverdenen og andre relationer. Det kan eksempelvis være isolation fra venner eller skole. Dette er en form for psykisk kontrol. 

 • Forsømmelse af følelsesmæssige behov
  Nogle gange kan psykisk vold også vise sig som følelsesmæssig forsømmelse og mangel på omsorg. Dette kan blandt andet vise sig ved at ignorere eller afvise behov hos det udsatte barn. En konsekvens ved dette kan være at det fremadrettet bliver svært at skabe værdifulde relationer. Hvilke konsekvenser har psykisk vold for børn?

Psykisk vold kan have alvorlige konsekvenser for børns trivsel, udvikling og mental sundhed. Børn kan få store problemer med at regulere følelser, og volden kan resultere i mentale lidelser som angst, depression og lavt selvværd.

Børn der er udsat for psykisk vold kan også have svært ved efterfølgende at skabe tillid til verden og deres omsorgspersoner, som et resultat af at være blevet svigtet. Dette kan også resultere i besvær med at opretholde intime relationer og venskaber senere i livet. Ydermere kan det i nogle tilfælde resultere i så stor mistillid, at barnet kan ende med at isolere sig.

Psykisk vold kan underminere børns selvværd og skabe tvivl om deres egen værdi og identitet. De kan internalisere de negative budskaber og have en negativ selvopfattelse. Børn, der udsættes for psykisk vold, kan have en øget risiko for at gentage de destruktive mønstre senere i livet. De kan blive sårbare over for at blive enten ofre eller udøvere af vold i deres egne relationer, og det komplicerer også yderligere deres evne til at opretholde intime relationer.  Hvem udøver psykisk vold?

Psykisk vold kan ikke begrænses til en specifik gruppe mennesker. Vi kan derfor ikke specificere, hvilke mennesker der udover psykisk vold. Vi kan dog kigge på hvordan psykisk vold udøves i forskellige kontekster og hvilke relationer psykisk vold kan forekomme i, i disse relationer, det vil vi nu gennemgå. Det er vigtigt at fokusere på at identificere og adressere den voldelige adfærd, uanset hvem der udøver den, og give støtte til ofrene.

 • I intime forhold, som ægteskab og romantiske relationer kan både mænd og kvinder udøve psykisk vold over for deres partnere.

 • Inden for familierelationer kan både forældre, søskende og andre familiemedlemmer udøve psykisk vold over for hinanden.

 • På arbejdspladsen kan kolleger, overordnede eller underordnede også udøve psykisk vold over for deres medarbejdere.


Hvem skal man kontakte hvis man mistænker psykisk vold?

Hvis du oplever eller mistænker psykisk vold, er det altid bedst at handle og støtte offeret på bedst mulig vis. Der findes flere instanser du kan kontakte i forbindelse med mistanke om psykisk vold. Her er det blandt andet de følgende: 

 • Sociale og psykiatriske organisationer: Du kan telefonisk blandt andet kontakte Psykiatrifonden.

 • Børnegrupper eller -organisationer: Organisationer, der arbejder med børn og voldsramte familier har ofte også en hotline, du kan ringe til. De kan hjælpe med rådgivning og støtte.

 • Sundhedspersonale: Du kan også tale med din læge eller en psykolog. De har tavshedspligt, ekspertise og kan rådgive dig på bedste vis.

 • Voldsofferorganisationer: Der findes organisationer, der specialiserer sig i at hjælpe ofre for vold, herunder psykisk vold. Her kan du blandt andet kontakte Danner.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen
Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen

Du står midt i en skilsmisse, og der er ingen tvivl om, at det ikke er let. Der er typisk tungtvejen...

Rebecca Rasmussen 06-09-2023
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten

Læs her om separationsangst samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du mistænker, at dit barn lide...

Laura Norén 22-08-2023
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!

Sommeren har officielt ramt Danmark! Studenterne har kørt deres sejrsrunde, temperaturen har rundet...

Ruben Samuel Sørensen 20-07-2017
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90