Miljøbeskrivelse - En guide til, hvordan du laver en god miljøbeskrivelse i din litteraturanalyse

Af Vár Haraldsen 06-09-2023
Miljøbeskrivelse - En guide til, hvordan du laver en god miljøbeskrivelse i din litteraturanalyse

Sidder du med en litteraturanalyse og klør dig lidt i nakken, mens du grunder over, hvordan du bedst griber delen med miljøbeskrivelsen an? Bare rolig - vi har alle været der!

I dette blogindlæg vil jeg guide dig gennem, hvad miljøbeskrivelse indebærer, og dele tip til, hvordan du kan lave en god miljøbeskrivelse som en del af din analyse.Hvad er miljøbeskrivelse?

En miljøbeskrivelse er - som ordet siger - en beskrivelse af miljøet. Det kan omfatte en beskrivelse af landskabet, dyrelivet, geografien, klimaet og andre fysiske træk ved et bestemt område. Udover disse konkrete fysiske træk kan miljø også omfatte psykiske eller sociale træk.

Formålet med en miljøbeskrivelse kan variere afhængigt af konteksten. I dette blogindlæg vil vi kigge nærmere på, hvordan man kan lave en miljøbeskrivelse, når man analyserer litteratur.Hvad er miljø i en historie?

Ligesom miljø i andre kontekster kan omfatte forskellige elementer, kan det også det i litteraturen. I en litterær historie er miljøet - eller miljøerne - beskrevet med tekst, som læseren danner sig et billede af i hovedet.


Miljøet i novellen

Der kan i en historie være mange forskellige miljøer at forholde sig til - dette kan afhænge af historiens længde og genre. En novelle har ofte et enkelt handlingsforløb, foregår ofte inden for kort tid og omhandler typisk få personer. Derfor kan det være begrænset, hvor mange forskellige konkrete steder læseren bliver præsenteret for. Det er dog slet ikke udelukket, at forskellige aspekter af miljø kommer frem.Miljøet i romanen

I en roman kan muligheden for adskillige miljøer være meget større, fordi den i modsætning til novellen ofte indeholder mere dybde og komplekse handlingsforløb med flere personer. Personerne i romanen har også ofte mere dybde og udvikler sig gennem historien.Hvilke miljøer findes der i litteratur?

Når vi ser på miljø i en litterær historie, er det ikke kun det fysiske miljø, som bl.a. omfatter landskab og geografi, vi kigger efter. Det er nemlig også en god idé at se på det psykiske og sociale miljø for at få flere lag i din miljøbeskrivelse. Ved at inkludere disse forskellige aspekter af miljøet kan vi få en dybere forståelse af karakterernes motiver, handlinger og samspil.

Alle tre miljøer bliver nødvendigvis ikke beskrevet i én og samme historie, men ofte får vi lidt indsigt i dem alle.Hvad er forskellen på fysisk, psykisk og socialt miljø?

Der er stor forskel på fysisk, psykisk og socialt miljø, men alligevel er de alle forbundet. Det fysiske miljø refererer til den fysiske ramme og omgivelser, hvor historien finder sted, og sætter således scenen. Det psykiske miljø refererer til karakterernes indre liv og mentale tilstand. Det sociale miljø refererer til det samfund, som karaktererne er en del af - det kan bl.a. være sociale relationer og kulturelle forventninger.

Lad os kigge lidt nærmere på disse tre aspekter af miljøet.Den fysiske miljøbeskrivelse

Når man analyserer det fysiske miljø i en litteraturanalyse, er der flere aspekter, man kan kigge efter. Her er nogle typiske aspekter:Beskrivelse af stedet

Hvordan bliver det fysiske sted beskrevet? Hvordan ser landskabet ud? Er det en landsby eller en storby? Foregår historien måske i en skov eller i en bygning? Historier kan foregå mange forskellige steder - også flere steder i samme historie.Tidsperiode og historisk kontekst

Hvilken tidsperiode foregår historien i? Dette er også et aspekt af den fysiske miljøbeskrivelse, da stedet sagtens kan være påvirket af tidsperioden. Man kan undersøge, hvordan historiske begivenheder og kulturelle normer påvirker stedet.Atmosfære og stemning

Hvordan påvirker det fysiske miljø atmosfæren og stemningen i historien? Er stedet f.eks. uhyggeligt? Skaber det en følelse af spænding eller frygt eller noget helt andet? Prøv at forestille dig, hvordan alt bliver en smule uhyggeligere til halloween. Pynt og andre fysiske genstande kan nemlig sagtens påvirke og skabe en stemning - også i en historie.Forandring over tid

Ændrer det fysiske miljø sig i løbet af historien? Dette kan være et spændende aspekt at have med i sin miljøbeskrivelse. Hvis miljøet ændrer sig, kan man kigge på, hvordan/om det påvirker karaktererne og deres udvikling.Den psykiske miljøbeskrivelse

I analysen af det psykiske miljø, er der også flere aspekter at overveje. Modsat det fysiske miljø, som egentlig eksisterer med eller uden karakterer i det, er det psykiske miljø afhængigt af karakterer. I denne miljøbeskrivelse fokuserer man nemlig på karakterernes indre oplevelser. Her er nogle af de aspekter man kan undersøge i det psykiske miljø:Følelsesmæssige reaktioner

Her kan du se på, hvordan karaktererne har det. Er de glade eller triste? Er de lykkelige eller ulykkelige? Bange? Spændte? De har måske flere forskellige følelser gennem historien. Du kan undersøge, hvordan karaktererne følelsesmæssigt reagerer på begivenheder, udfordringer og relationer.Indre konflikter

Hvilke indre kampe eller konflikter har karaktererne? Hvad holder dem vågne om natten? Det kan være interessant at undersøge, hvordan karakterernes indre konflikter påvirker deres adfærd og beslutninger.Karakterens udvikling

Dette aspekt er et ret vigtigt aspekt af det psykiske miljø. Her kan du undersøge, hvordan - eller om - karakterernes mentale tilstand ændrer sig over tid. Får de det værre eller bedre gennem historien? Måske går de igennem en masse, som gør dem stærkere eller svagere.Hvordan får man adgang til det psykiske miljø?

Nu bevæger vi os lidt ind i den narrative analyse, som handler om, hvordan historien bliver fortalt. Nogle gange får vi adgang til karakterernes tanker og følelser - andre gange får vi det ikke. Når vi får direkte adgang til tanker og følelser, kan det være nemmere at danne sig et billede af karakterens mentale tilstand.

Selvom du måske ikke har direkte adgang til en karakters tanker og følelser i en historie, er der flere måder, hvorpå du stadig kan få en idé om deres mentale tilstand. Du kan bl.a. se på karakterens handlinger, adfærd og reaktioner. Derudover kan en dialog mellem karakterer afsløre en del følelser og tanker. Den sociale miljøbeskrivelse

Man kan sige, at det sociale miljø er en bro mellem det fysiske og det psykiske miljø. Mens det fysiske miljø fokuserer på de ydre omgivelser, og det psykiske miljø udforsker karakterernes indre tanker og følelser, så fokuserer det sociale miljø på karakterernes interaktioner med hinanden og på samfundet omkring dem.

Dette aspekt af miljøet hjælper med at forstå, hvordan sociale normer, værdier og relationer påvirker karaktererne og deres beslutninger. Her er nogle punkter, du kan overveje at have med i din miljøbeskrivelse:Sociale relationer

Hvordan interagerer karaktererne med hinanden? Er der venskaber, familieforhold eller konflikter mellem dem? Her kan du også undersøge, hvordan disse relationer kan påvirke karakterernes udvikling.Sociale konflikter

Undersøg, om der er konflikter eller kampe i det sociale miljø, som kan have indflydelse på karakterernes liv og udvikling. Det kan give et spændende lag til din analyse.

Et eksempel på en social konflikt kunne være to rivaliserende familier, der ikke kan lide hinanden. To hovedpersoner fra hver familie forelsker sig i hinanden, hvilket skaber en stor konflikt mellem familierne. Denne konflikt kunne påvirke karakterernes liv og udvikling i historien.Hierarki og magt

Her kan du undersøge hierarkier eller magtdynamikker i samfundet. Magtforhold kan nemlig påvirke karakterernes handlinger, beslutninger og relationer. Du kan f.eks. se efter, om der er sociale klasser i samfundet, som evt. skaber konflikter og splid.Kulturelle forhold og sociale normer

Kulturelle og religiøse forhold er også en del af det sociale miljø. Disse forhold kan spille en stor rolle, når det kommer til de sociale normer i samfundet, og kan være en forklaring på, hvorfor karaktererne opfører sig og lever, som de gør.Samfundets indflydelse

Sidst, men ikke mindst, er det interessant at undersøge, hvordan samfundets normer og værdier påvirker karaktererne på et dybere niveau. Du kan reflektere over og undersøge, hvordan samfundet kan skabe konflikter eller begrænsninger for karaktererne.

Et eksempel kunne være et konservativt samfund, hvor kvinder forventes at være hjemmegående. Her kunne en kvindelig karakter drømme om at have en karriere i stedet, og der ville opstå en indre konflikt mellem hendes ønsker og samfundets forventninger.Hvordan er miljøerne forbundet? 

I en vellykket litteraturanalyse er det afgørende at forstå, at det fysiske, psykiske og sociale miljø er forbundet på en detaljeret måde.

Det fysiske miljø skaber rammen, det psykiske miljø kommer til udtryk gennem karakterernes interaktioner i det sociale miljø, og det sociale miljø bliver påvirket af karakterernes indre tanker og følelser.

Disse tråde flettes sammen og skaber en vifte af nuancer, der bliver tydelige i historien.Hvorfor er miljøbeskrivelse vigtigt i litteraturanalyse?

Miljøbeskrivelse er afgørende i litteraturanalyse, fordi den giver historier dybde og stemning. Ved at beskrive omgivelserne får vi et bedre indblik i karakterernes følelser og handlinger.

Desuden hjælper miljøbeskrivelse med at udforske temaer, budskaber, symboler og konflikter på en dybere måde, hvilket gør litteraturanalysen mere nuanceret og berigende.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, jeg hedder Vár, og jeg er skribent hos GoTutor! Med en baggrund i færøsk sprog og litteratur samt en igangværende kandidatuddannelse i sprogpsykologi på KU, elsker jeg at udforske sprogets dybder. Jeg håber, at mine artikler kan bidrage til en bedre forståelse af faglige termer, teorier og komplekse emner.

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Hovedsætninger og ledsætninger
Hovedsætninger og ledsætninger

Du har nok hørt om hovedsætninger og ledsætninger i danskundervisningen, sammen med grundled og udsa...

Cathrine Noer Hjorth 08-11-2022
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus

Er du stødt på begrebet stilistiske virkemidler, men er ikke helt sikker på, hvad det dækker over? I...

Vár Haraldsen 29-09-2023
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog

Du kender allerede substantiver, for din hverdag er nemlig fyldt med dem! Du har måske en fodbold, e...

Elisabeth Lysholm Olsen 12-10-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90