Lær dit barn at gange med gangetabeller, og find den rigtige gangetabel her

Af Isabella Viborg Grarup 29-09-2023
Lær dit barn at gange med gangetabeller, og find den rigtige gangetabel her

Det er vigtigt at kunne de små gangetabeller, selvom man har en lommeregner lige ved hånden. I de store klasser vil dit barn nemlig blive testet og eksamineret i matematikprøver uden hjælpemidler.

De kommer nemmere igennem prøverne, hvis gangetabellerne ligger lige på rygraden, og de vil have nemmere ved at lære nye matematiske koncepter.

Det kræver en masse øvelse at lære gangetabellerne. Derfor viser vi i dette indlæg, hvordan man bruger den lille tabel og den store tabel, og vi har samlet en række forslag til, hvordan man kan lære tabellerne på en sjov måde.

Til sidst har vi samlet gangetabellerne 1-20, så du kan finde den enkelte tabel, som du vil øve med dit barn.

Hvis dit barn har svært ved matematik, tilbyder GoTutor lektiehjælp i matematik. Vi har dygtige undervisere, der kan hjælpe med lige præcis det, som dit barn har svært ved i undervisningen.

Den lille gangetabel: Gangetabel til 100 

Den lille gangetabel samler tabellerne 1-10 i én tabel. Man finder de to tal, som man vil gange sammen, og vælger det ene tal i den hvide række og det andet tal i den hvide kolonne (fx 6 x 8). Så finder man det sted, hvor rækken og kolonnen møder hinanden, og det er facit (6 x 8 = 48).

Den lille gangetabel


Som du nok kan se, er nogle af tallene markeret med fed inde i tabellen, så de former en diagonal linje. Disse tal er ekstra vigtige at kunne huske, når man skal regne med potenser og kvadratrødder.

Det bliver nemmere at regne sværere opgaver på de store klassetrin, hvis man kan opløfte tallene 1-10 i anden potens og regne kvadratrødder af de tal, der ligeledes giver et tal mellem 1 og 10. Se eksempler, hvor det er godt at kunne tabellerne.

Som linket viser, er det nemlig ofte tallene 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 og 100, som man skal finde kvadratroden af, så de er gode at huske.

Den store gangetabel

Den store gangetabel fungerer på samme måde som den lille tabel. Den store tabel samler bare tabellerne 1-20 i én tabel og kan derfor ses som en udvidet tabel.

Den store gangetabel


Formålet ved at øve sig lidt på den store tabel er, at opgaver kan gå ud på at gange med større tal end 10, eller at man fx skal finde kvadratroden af 121, 144 eller 169.

Det er dog ikke meningen, at man skal kunne den store tabel udenad - overhovedet! Men den lille tabel er god at have på rygraden, og den store tabel kan hjælpe én til at huske de lidt større regnestykker, fx når man skal gange et tal med 11 eller 12.

Gangetabel til print

Det er godt at have den lille gangetabel som print, når dit barn skal lave tabeltræning. Du kan hænge en udfyldt gangetabel op på dit barns værelse eller et andet sted i jeres hjem, så de kan gå og øve sig, når de ser den. Du kan fx købe denne flotte plakat.

Du kan også printe en tom gangetabel, som dit barn selv skal udfylde. Her er en tom skabelon til download og print.

Tabeltræning: Lær tabeller på en sjov måde

Tabeltræning behøver bestemt ikke at være kedeligt. Her giver vi inspiration til at gøre gangetabellerne sjove at lære.

Leg bum!

Bum er en sjov måde at lære tabellerne på. Der skal være mindst to deltagere. Først vælger man, hvilken tabel man gerne vil øve. Hvis man fx vælger 4-tabellen, skal man skiftes til at tælle til 40, men i stedet for at sige de tal, der indgår i 4-tabellen, skal man sige “bum”! 4-tabellen skal derfor siges sådan:

“1 - 2 - 3 - bum! - 5 - 6 - 7 - bum! - 9 - 10 - 11 - bum!” (osv.) 

Hvis en person kommer til at lave en fejl ved at sige et tal fra 4-tabellen i stedet for “bum” eller ved at sige “bum” i stedet for et tal, der ikke er med i 4-tabellen, starter man forfra. Man fortsætter, indtil man når til det sidste “bum”, der skal siges i stedet for “40”.

Man kan selvfølgelig også vælge at fortsætte endnu længere. Hvis der er mange deltagere, er det en fordel at sidde i en rundkreds, så man nemt kan holde styr på, hvis tur det er.

Bemærk, at tabellerne med de lige tal måske ikke er lige så sjove, hvis man kun er to personer, fordi det vil være den samme person, der siger hvert “bum” i samme runde. På samme måde er 3-, 6- og 9-tabellen mindre sjove, hvis man er tre personer.

Hvis tabellerne begynder at blive nemme, kan man tilføje en ekstra udfordring. Det kan fx være, at man udover at sige “bum” i 4-tabellen også skal sige “bum” ved de tal, der ender på 4. Det vil sige, at 14, 24 og 34 også skal erstattes af et “bum”.

Lav flashcards!

Flashcards er en god måde at træne repetition. Du klipper en masse små kort ud i pap eller papir og skriver et gangestykke på den ene side og svaret på den anden side. Sørg for, at man ikke kan læse svaret gennem papiret.

Først ser dit barn regnestykket og svarer, og derefter vender I kortet for at se, om svaret var rigtigt. Det er en aktivitet, som dit barn også kan lave alene.

I kan enten sørge for, at alle regnestykker fra den lille tabel er med, så I øver det hele, eller I kan udvælge de tabeller eller de regnestykker, som dit barn har sværest ved.

I kan også lave det til en konkurrence, hvor I tæller, hvor mange rigtige svar dit barn får, og efterfølgende skal de prøve at slå sin egen rekord.

Leg tabel-bingo!

Lav en bingoplade med tallene fra den lille tabel. Sørg for, at tallene står i rækkefølge, så de er nemme at finde på pladen. Lav nogle sedler med regnestykker fra den lille tabel. Regnestykkernes facit svarer naturligvis til tallene på pladen.

Du kan enten lave en plade, der kun øver én eller nogle af tabellerne, eller du kan lave en plade, der blander alle tabeller fra 1-10. Hvis du gør det, så prøv at undgå at have to regnestykker, der giver det samme facit (fx 5 x 8 og 4 x 10), for man kan alligevel ikke udfylde det samme felt to gange. Vælg derfor kun det ene regnestykke.

Når du læser regnestykkerne op, skal det tilpasses dit barns tempo. Kig derfor efter, om dit barn har fundet eller markeret det rigtige tal på sin plade, inden du trækker den næste seddel. Jo bedre de bliver, des hurtigere bliver de. Øvelse gør mester!

Øv 9-tabellen ved at gemme dine fingre!

Et sjovt tip til at lære 9-tabellen er at tælle på sine fingre. Hvis man lægger hænderne ud på bordet foran sig og starter med at gemme sin venstre lillefinger væk under hånden, er der 9 fingre tilbage. Det første tal i 9-tabellen er nemlig 9.

Hvis man derefter finder lillefingeren frem igen og gemmer næste finger (ringfingeren) væk, har man 1 finger fremme på den ene side af den gemte finger, og man har 8 fingre fremme på den anden side af den gemte finger. Hvis man sætter 1 og 8 ved siden af hinanden, viser det 18, som er næste tal i 9-tabellen.

Sådan fortsætter man. Når man gemmer sin tredje finger, har man 2 fingre på den ene side og 7 på den anden. Tredje tal i 9-tabellen er 27.

Billedet herunder viser, hvordan man gør. Man fortsætter, indtil den sidste finger viser 9 og 0, altså 90.

9-tabellen på fingrene


Hvis du ønsker mere inspiration, har vi samlet flere matematiklege, som kan hjælpe dit barn til at træne sine matematikfærdigheder på en sjov og lærerig måde. I kan fx øve matematik i naturen eller øve matematik i juletiden.

1-20-tabellerne

Nedenfor har vi samlet gangetabellerne fra 1-tabellen til 20-tabellen, så du kan finde lige præcis den tabel, som du og dit barn vil øve, hvis I står og kun vil øve fx 7-tabellen.

Når man øver gangetabeller, øver man typisk de første ti tal i tabellen, men man kan sagtens fortsætte, hvis man vil øve mere. Fx kan man fortsætte 7-tabellen efter 70 ved at øve 77, 84, 91 og så videre.

1-tabellen - den mest simple tabel


1-tabellen er den mest simple tabel. Når man ganger et tal med 1, vil det altid give tallet selv, for man har jo bare tallet én gang. At sige 1-tabellen er faktisk det samme som at tælle til 10 - og man kan fortsætte med at tælle, lige så længe man vil, fordi alle hele, positive tal indgår i 1-tabellen.

2-tabellen - alle de lige tal


I 2-tabellen ganger man tal med 2. Hvis man vil gange 2 med 4, svarer det til, at man tager 2-tallet fire gange og lægger sammen sådan her: 2 + 2 + 2 + 2.

2-tabellen er også nem, fordi det er alle de lige tal, der indgår i 2-tabellen, mens alle de ulige tal ikke gør. Det betyder, at alle positive tal, der slutter på 2, 4, 6, 8 og 0 er med i 2-tabellen. Smart!

3-tabellen - følg mønstret på lommeregnerenI 3-tabellen ganger man tal med 3. Hvis man ganger 3 med fx 5, er det ligesom at lægge 3 sammen fem gange: 3 + 3 + 3 + 3 + 3.

I har måske bemærket, at de sidste cifre i 3-tabellen følger et mønster, og ved at lære dette mønster, kan man få nemmere ved at huske 3-tabellen.

Det sidste ciffer i tallene (det vil sige enernes plads) i 3-tabellen kommer i rækkefølgen 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7 og 0 om og om igen. Mønstret følger tallene på en lommeregner som vist her:


Hvis man vil have nemmere ved at huske 3-tabellen, kan det hjælpe at forestille sig dette mønster på en lommeregner. 

4-tabellen - hvert andet lige tal


4-tabellen minder om 2-tabellen, fordi 4-tabellen er hvert andet tal i 2-tabellen. Der indgår også kun lige tal i 4-tabellen.

Enernes plads i 4-tabellen følger også et mønster. Rækkefølgen er 4, 8, 2, 6 og 0 om og om igen. Hvis man kan huske dette mønster, kan det hjælpe én med at huske 4-tabellen.

5-tabellen - her ender alle tal på 5 eller 0


5-tabellen er en af de tabeller, der er nemmest at lære. Alle tal, der ender på 5 og 0, er med i 5-tabellen.

5-tabellen er god at kunne, når man skal lære klokken på et analogt ur. Hver gang den store viser rammer et tal på urskiven, er der gået 5 minutter. Det er derfor en stor hjælp, hvis man kan lægge 5-taller sammen, inden man lærer at sige klokken.

6-tabellen - nemt at gange med lige tal


I 6-tabellen ganger man med 6. 6-tabellen er nemmere, når først man har styr på 2-tabellen og 3-tabellen, for alle tal i 6-tabellen er også med i 2- og 3-tabellerne.

6-tabellen følger også et mønster. 1’ernes plads i 6-tabellen følger rækkefølgen 6, 2, 8, 4 og 0 om og om igen. Hvis man kan huske dette mønster, kan det hjælpe én med at huske 6-tabellen.

En anden huskeregel til 6-tabellen er, at hver gang man ganger et lige tal med 6, vil tallet på enernes plads være det samme: 

 • 2 x 6 = 12

 • 4 x 6 = 24

 • 6 x 6 = 36

 • 8 x 6 = 48

 • 10 x 6 = 60

 • 12 x 6 = 72

… og så videre. 

7-tabellen - følg et andet mønster på lommeregneren


7-tabellen er en af de svære tabeller, men man kan sagtens lære den! 7-tabellen følger samme mønster, som vi så i 3-tabellen - bare i omvendt rækkefølge. Enernes plads i 7-tabellen kommer i rækkefølgen 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3 og 0 om og om igen. Igen følger mønstret tallene på en lommeregner, som vist her:


Hvis man vil have nemmere ved at huske 7-tabellen, kan det hjælpe at forestille sig dette mønster på en lommeregner.

8-tabellen - så skal der ganges med 8


I 8-tabellen ganger man tal med 8. 8-tabellen har et mønster ligesom de andre lige tal. Enernes plads følger rækkefølgen 8, 6, 4, 2 og 0.

Det er nemmere at lære 8-tabellen, hvis man allerede kan 4-tabellen. 8-tabellen er nemlig bare hvert andet tal fra 4-tabellen.

9-tabellen - tæl forlæns og baglæns


I 9-tabellen ganger man med 9. Hvis man allerede kan 10-tabellen, kan man hurtigt gange med 9. Man tager det tal, som man vil gange med, og ganger det først med 10. Derefter trækker man tallet fra. Eksempel med 7: 

 • 7 x 10 = 70

 • 70 - 7 = 63

9-tabellen er også nem at huske, fordi tiernes plads går fra 0 til 9, mens enernes plads går fra 9 til 0:


Sjov bonusinfo: Hvis man lægger cifrene sammen i hvert tal, giver det også 9!

10-tabellen - sæt 0 bagved


10-tabellen er en af de nemme gangetabeller. Når man ganger et tal med 10, skal man nemlig bare sætte 0 efter tallet. Eksempler:

 • 2 x 10 = 20

 • 6 x 10 = 60

 • 10 x 10 = 100

 • 12 x 10 = 120


11-tabellen - det samme ciffer to gange


11-tabellen følger et mønster, der er nemt at huske, når man skal gange etcifrede tal med 11. Man får nemlig det samme ciffer to gange i 11-tabellen, det vil sige både på tiernes plads og enernes plads. Eksempler:

 • 3 x 11 = 33

 • 5 x 11 = 55

 • 9 x 11 = 99

Hvis man vil gange med tocifrede tal (gælder kun for tal mellem 10 og 18), findes der en anden nem regel. Man tager summen af de to cifre og lægger ind mellem, det vil sige på tiernes plads. Eksempel hvor man ganger 11 med 13:

 • 1 + 3 = 4

 • 13 x 11 = 143

Ligesom ved 9-tabellen gælder det, at hvis man allerede kan 10-tabellen, kan man hurtigt gange med 11. Man tager det tal, som man vil gange med, og ganger det først med 10. Derefter lægger man tallet til. Det gælder for både små og store tal. Eksempel hvor man ganger 11 med 13: 

 • 13 x 10 = 130

 • 130 + 13 = 143


12-tabellen - lær at gange med 12


Med 12-tabellen begynder det at blive sværere. 12-tabellen følger samme mønster som 2-tabellen, hvor enernes plads følger rækkefølgen 2, 4, 6, 8 og 0.

Igen kan man dele regnestykket op ved først at gange tallet med 10 og derefter gange med 2, og til sidst lægger man disse to tal sammen. Eksempel hvor man ganger 12 med 7:

 • 7 x 10 = 70

 • 7 x 2 = 14

 • 70 + 14 = 84


13-tabellen - følg mønstret på lommeregneren igen


13-tabellen følger samme mønster som 3-tabellen. Enernes plads i 13-tabellen kommer i rækkefølgen 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7 og 0 om og om igen. Her kan man igen forestille sig mønstret på lommeregneren:


Hvis man vil have nemmere ved at huske 13-tabellen, kan det hjælpe at forestille sig dette mønster på en lommeregner.

Man kan også dele regnestykket op ved først at gange med 10 og derefter med 3. Eksempel hvor man ganger 13 med 4:

 • 4 x 10 = 40

 • 4 x 3 = 12

 • 40 + 12 = 52


14-tabellen - hvor man ganger med 14


14-tabellen minder om 4-tabellen på den måde, at enernes plads i 14-tabellen følger det samme mønster. Rækkefølgen er 4, 8, 2, 6 og 0 om og om igen. Hvis man kan huske dette mønster, kan det hjælpe én med at huske 14-tabellen.

Man kan også dele regnestykket op ved først at gange med 10 og derefter med 4. Eksempel hvor man ganger 14 med 8:

 • 8 x 10 = 80

 • 8 x 4 = 32

 • 80 + 32 = 112


15-tabellen - hvor alle tal ender på 5 eller 0


15-tabellen minder om 5-tabellen på den måde, at alle tal i 15-tabellen ender skiftevis på 5 og 0. Når der skal stå 5 på enernes plads, lægger man 1 til tiernes plads, og når der skal stå 0 på enernes plads, lægger man 2 til tiernes plads:


Man kan også dele regnestykket op ved først at gange med 10 og derefter med 5. Eksempel hvor man ganger 15 med 7:

 • 7 x 10 = 70

 • 7 x 5 = 37

 • 70 + 35 = 105


16-tabellen - lær at gange med 1616-tabellen minder om 6-tabellen på den måde, at enernes plads i 16-tabellen følger det samme mønster. Rækkefølgen er 6, 2, 8, 4 og 0 om og om igen. Hvis man kan huske dette mønster, kan det hjælpe én med at huske 16-tabellen.

Man kan også dele regnestykket op ved først at gange med 10 og derefter med 6. Eksempel hvor man ganger 16 med 4:

 • 4 x 10 = 40

 • 4 x 6 = 24

 • 40 + 24 = 64


17-tabellen - følg mønstret på lommeregneren igen igen17-tabellen følger samme mønster som 7-tabellen. Enernes plads i 17-tabellen kommer i rækkefølgen 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3 og 0. Her kan man igen forestille sig mønstret på lommeregneren:


Hvis man vil have nemmere ved at huske 17-tabellen, kan det hjælpe at forestille sig dette mønster på en lommeregner.

Man kan også dele regnestykket op ved først at gange med 10 og derefter med 7. Eksempel hvor man ganger 17 med 8:

 • 8 x 10 = 80

 • 8 x 7 = 56

 • 80 + 56 = 136


18-tabellen - av for katten, lær at gange med 1818-tabellen minder om 8-tabellen på den måde, at enernes plads i 18-tabellen følger det samme mønster. Rækkefølgen er 8, 6, 4, 2 og 0. Hvis man kan huske dette mønster, kan det hjælpe én med at huske 18-tabellen.

Man kan også dele regnestykket op ved først at gange med 10 og derefter med 8. Eksempel hvor man ganger 18 med 5:

 • 5 x 10 = 50

 • 5 x 8 = 40

 • 50 + 40 = 90


19-tabellen - tæl baglæns19-tabellen ser umiddelbart svær ud, men der findes et tip til at huske den. enernes plads tæller ned fra 9 til 0, mens tiernes plads starter med at tælle de ulige tal i rækkefølge og fortsætter i hundredernes plads.


Når man vil gange et tal med 19, kan man også starte med at gange med 20 og så trække tallet fra. Eksempel hvor man ganger 19 med 6:

 • 20 x 6 = 120

 • 120 - 6 = 114


20-tabellen - dobbelt op på 10-tabellen20-tabellen er den sidste tabel, vi viser her. 20-tabellen er en af de nemmere gangetabeller. Man kan bare gange tallet med 2 og så sætte 0 bagved. Eksempel:

 • 7 x 2 = 14

 • 7 x 20 = 140

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Isabella! Jeg skriver indlæg her hos GoTutor. Jeg har en bachelorgrad i lingvistik (sprogvidenskab) og journalistisk formidling, og nu er jeg i gang med en kandidat i lingvistik på Københavns Universitet, så jeg har masser af viden at dele ud af!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Trigonometri: Lær om tangens, sinus og cosinus
Trigonometri: Lær om tangens, sinus og cosinus

Trigonometri er et område inden for matematik, som går ud på at beregne størrelserne på vinkler og s...

Isabella Viborg Grarup 01-02-2024
Lær om binomialfordeling og binomialforsøg
Lær om binomialfordeling og binomialforsøg

Binomialfordeling er en type sandsynlighedsregning, hvor man gentager et forsøg et bestemt antal gan...

Isabella Viborg Grarup 13-03-2024
Minus/subtraktion: Sådan trækker du tal fra andre tal
Minus/subtraktion: Sådan trækker du tal fra andre tal

Minus eller subtraktion er en regneart, som man tit møder i regnestykker. Man kan regne store minuss...

Isabella Viborg Grarup 06-10-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90