En komplet guide til verber / udsagnsord på engelsk

Af Laura Norén 01-03-2023
En komplet guide til verber / udsagnsord på engelsk

Verber, eller det vi på dansk kender som udsagnsord, er en kæmpe ordklasse, faktisk én af dem med flest ord. Det kan være rigtig svært helt at finde rundt i reglerne for verber (udsagnsord) idet der er så mange både regler og underkategorier af verber. I dette opslag vil der præsenteres en gennemgang af verber (udsagnsord), så vi sammen kan danne os i et overblik over alle de forskellige kategorier og hvilke regler man skal huske på i hver kategori. Hvis du undervejs finder én slags verbum (udsagnsord), du vil læse mere om, så følg blot linket i den sektion og læs en komplet gennemgang af lige præcis den slags verbum! Vi vil kigge både på hvad regelmæssige verber på engelsk er, hvad uregelmæssige verber på engelsk er og vi vil også kigge på både modalverber og hjælpeverber, samt hvordan du bruger det hele grammatisk og de forskellige verbers funktion i en sætning. Men lad os hellere nu komme igang!

 

Grammatikken bag verber i det engelske sprog

I forhold til sætningsstrukturen vil man generelt sige at verber vil udgøre verballeddet i sætningen. Dette er netop fordi verbet lægger sig til sætningens grundled, og forklarer noget om den/dem. Verballeddet er det, vi sætter o under når vi laver x og o. Verballeddet kan ydermere enten bestå af et hovedverbum, eller det kan bestå af et hovedverbum + hjælpeverbum/modalverbum. Hvis dette er tilfældet, kaldes det et sammensat verballed.

 

Hvad er verbernes (udsagnsordenes) funktion?

Verber (udsagnsord) er den slags ord der både på dansk og på engelsk udtrykker grundleddets handlinger eller tilstand. Derfor er verberne (udsagnsordene) også en stor blanding af ord idet de både kan være handlings- eller tilstands-orienterede. På engelsk kalder vi verber for verbs, og fordi de lægger sig til grundleddet, bøjer vi dem i enten 1. 2. eller 3. person og de kan bruges i både ental og flertal. En god remse du kan huske på, hvis du skal have et overblik over hvordan verber bøjes på engelsk, er at huske på verbet (udsagnsordet) to be, det ser således ud når det bøjes på engelsk:

 • To be
 • I am
 • You are
 • He/she/it is
 • We are
 • You are
 • They are

Ved at huske på denne remse kan det nemlig også hjælpe i forhold til at huske på, hvordan verberne skal bøjes, det kigger vi på nu.

 

Hvordan bøjer man verber (udsagnsord) på engelsk?

Verber bøjes som sagt efter grundleddet og efter tid. Du kan bøje dine verber efter 5 tider og det er disse:

 • Præsens - det er det vi på dansk kalder nutid
 • Præteritum - det er det vi på dansk kalder datid
 • Perfektum - det er det vi på dansk kalder førnutid
 • Pluskvamperfektum - det er det vi på dansk kalder førdatid
 • Futurum - det er det vi på dansk kalder fremtid 

Lad os kigge på hvordan verber bøjes i praksis, i det forskellige tider

 

Hvordan bøjer man verber (udsagnsord) i nutid på engelsk?

Nutid er det, vi på latin kalder præsens, hvis dit verbum skal bøjes i præsens, vil det eksempelvis gøres på denne måde:

Ental  
1. personIsmile
2. personYousmile
3. personHe/she/itsmiles
Flertal  
1. personWesmile
2. personYou smile
3. personTheysmile

 

Hvordan bøjer man verber (udsagnsord) i datid på engelsk?

Verber (udsagnsord) i datid, eller også kaldet præteritum, er der, hvor vi tilføjer ed, som er én af reglerne ved de regelmæssige verber i datid. Det ville i praksis se sådan her ud:

Ental 
Ismiled
Yousmiled
He/she/itsmiled
Flertal 
Wesmiled
You smiled
Theysmiled

 

Hvordan bøjer man verber (udsagnsord) i førnutid på engelsk?

Førnutid er det der på latin kaldes perfektum. Her benytter man sig af hjælpeverbet to have, når man bøjer sit verbum. Perfektum (førnutid) bruger man blandt andet hvis noget er sket, men at det refererer til nutiden, altså en ikke-afsluttet handling. Denne tidsanvendelse bruges altså til at placere en sætning midt mellem datid (præteritum) og nutid (præsens). I praksis ser det sådan her ud:

Ental 
Ihave smiled
Youhave smiled
He/she/ithas smiled
Flertal 
Wehave smiled
You have smiled
Theyhave smiled

 

Hvordan bøjer man verber (udsagnsord) i førdatid på engelsk?

Førdatid er det, der på latin kalder pluskvamperfektum. Når du anvender denne slags bøjning af dit verbum skal du igen bruge hjælpeverbet to have. I denne tid skal to have dog bøjes i datid (præteritum). Denne tid bruges, modsat perfektum, om handlinger der er foregået i fortiden og er afsluttet. Det bruges om noget der er sket forud for datiden og forud for en anden datids handling. I praksis ser det således ud:

Ental 
Ihad smiled
Youhad smiled
He/she/ithad smiled
Flertal 
Wehad smiled
You had smiled
Theyhad smiled

 

Hvordan bøjer man verber (udsagnsord)  i fremtid på engelsk?

I fremtid, eller det der også kaldes futurum bruges verbet sammen med et hjælpeverbum/modalverbum - eksempelvis will, can, shall. Her er der tale om fremtidige ting og altså benyttes et modal- eller hjælpeverbum til at afgrænse sandsynligheden for handlingerne. I praksis ville det se således ud:

Ental 
Iwill smile
Youwill smile
He/she/itwill smile
Flertal 
Wewill smile
You will smile
Theywill smile

 

De faste regler når du bøjer verber på engelsk

Som det kan ses i tabellen, ændrer nogle af verberne sig alt efter person og nogle forbliver det samme lige meget hvilken person der er tale om. Det er fordi der er nogle faste regler for verber på engelsk. 

 • Verber i 3. person ental i præsens, ender på s.
 • Verber i præteritum, der er regelmæssige, vil altid ende på ed.
 • Verber i perfektum bruges sammen med hjælpeverbet to have.
 • Verber i pluskvamperfektum bruges sammen med hjælpeverbet to have, i præteritum, altså have had.
 • Verber i futurum bruges sammen med et modalverbum såsom will eller can.

Dette er de generelle regler for brug af verber, og hvis du bliver i tvivl, kan du altid kigge tilbage her. Du lagde dog måske også mærke til, at vi introducerede nogle nye former for verber, da vi gennemgik reglerne. Det er fordi der som sagt findes forskellige former for verber, så lad os kigge på en oversigt over verberne, og hvilke funktioner de har. 

 

Hvilke slags verber (udsagnsord) findes der på engelsk?

Når du skal bøje dine verber, er det godt at vide, hvilke forskellige slags verber der findes i det engelske sprog, der er nemlig knyttet nogle forskellige regler til dem. Når vi taler om verber, kan vi kigge på disse forskellige slags:

Der skal altså på engelsk skelnes mellem disse forskellige slags verber. De første 2 kategorier, kan man sige er de generelle former for verber, det er også dem vi kalder hovedverber, de kan stå alene i sætningen. De sidste 2 kategorier kan ikke stå alene, de skal i sætninger stå før et hovedverbum. Grammatisk vil man sige at denne kombination udgør et sammensat verballed. Men lad os nu gå lidt dybere ind i de forskellige kategorier.

 

Hvad er et regelmæssigt verbum (udsagnsord) på engelsk?

De regelmæssige verber, er dem der ender på ed i præteritum. De regelmæssige verber er alle dem, der følger de regler vi gennemgik i forrige afsnit. Regelmæssige verber ender altså på ed i præteritum, og på s i 3. person ental. Regelmæssige verber er også dem, hvor, hvis de slutter på en konsonant, vil få dobbeltkonsonant i præteritum. Eksempler på regelmæssige verber kunne være:

 • Smile
 • Laugh
 • Believe
 • Carry
 • Dance

Hvis du vil vide mere omkring de regelmæssige verber på engelsk, kan du læse opslaget dedikeret kun til dem.

 

Hvad er uregelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk?

De uregelmæssige verber er dem, der på engelsk, ikke helt følger de samme regler. Denne slags verber er dem, der kan ændre stavemåde, når de bøjes. Det er verber såsom:

 • Be
 • Become
 • Drink
 • Eat
 • Take
 • Run

Ved uregelmæssige verber, knyttes nogle regler dog til, der fortæller hvordan ordene ændre sig:

 • Hvis vokallyden er Ea, ændres det til O i præteritum.
 • Hvis vokallyden er I, ændres det til A i præteritum og U i præteritum + tillægsform.
 • Hvis vokallyden er O, ændres det til E i præteritum.
 • Hvis vokallyden er E, ændres det til O i præteritum.

De uregelmæssige ændres altså i stavning og udtale. Dog følger de samme bøjningsregel med 3. person ental. Hvis du vil lære mere om de uregelmæssige verber og finde en meget længere liste over, hvilke verber der er uregelmæssige i det engelske sprog, kan du læse med i opslaget omkring uregelmæssige verber på engelsk. 

 

Hvad er hjælpeverber (udsagnsord) på engelsk?

Hjælpeverber på engelsk, er den del af verballeddet der knytter sig til et hovedverbum for at påvirke betydningen af verbet. De mest normale hjælpeverber er:

 • To be
 • To have
 • To do

Hjælpeverberne kan bruges eksempelvis til at angive tid, såsom to be der kan bruges som is hvis noget foregår nu og her. To do kan eksempelvis bruges til at danne spørgsmål eks. Did you eat? Hjælpeverber er på denne måde en del af verballeddet og giver betydning til verbet. Du kan læse mere omkring hjælpeverbernes funktion i opslaget omkring engelske hjælpeverber.

 

Hvad er modalverber (mådesudsagnsord) på engelsk?

Modalverberne er dem der bruges som en del af et verballed, for at udtrykke grundleddets tilknytning til hovedverbet, eller i andre ord, graden af sikkerhed i sætningen. Modalverber kaldes på dansk mådesudsagnsord. På engelsk kan disse modalverber benyttes:

 • May
 • Can
 • Ought
 • Have/has to
 • Shall
 • Need
 • Must

Funktionen med modalverber er, at de, selvom de grammatisk sættes sammen med et hovedverbum, faktisk udtrykker taleren eller skriverens vurderinger eller følelser omkring noget. de bruges således:

You must run to the shop! 

Der er altså tale om, at modalverbet udtrykker talerens ønske. Du kan læse meget mere omkring modalverbernes funktion og brug i praksis, i opslaget omkring modalverber i det engelske sprog.

 

Til slut om verber (udsagnsord) på engelsk

Nu har vi altså gennemgået samtlige regler for verber på engelsk, og gået over de forskellige kategorier af verber, samt hvordan de bruges og hvilke forskelle der ligger i de grammatiske regler, alt efter hvilket verbum du bruger. Verber er der nok af og hvis du skal bruge en større gennemgang inde for én af de forskellige kategorier, kan du altid klikke på linket, hvor du finder en komplet gennemgang af hver kategori af verber på engelsk. God fornøjelse!

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Berømte engelske citater
Berømte engelske citater

Der findes mange berømte engelske og mange af de berømte engelske citater kan genkendes af de fleste...

Ruben Samuel Sørensen 27-01-2023
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?

Uregelmæssige verber på engelsk (dvs. uregelmæssige  udsagnsord på engelsk) er måske noget du k...

Laura Norén 24-02-2023
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik

Kender du forskellen mellem de engelske forkortelser i.e. og e.g.? Ved du, hvad der menes, når der b...

Cathrine Noer Hjorth 27-01-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90