Spansk udtale og det spanske alfabet - Lær hvordan de spanske lyde skal udtales

Af Trine Hansen Møller 07-07-2024
Spansk udtale og det spanske alfabet - Lær hvordan de spanske lyde skal udtales

Spansk udtale er en af de ting, der kan være rigtig svær at vænne sig til, når man lærer sproget. Der er mange lyde, som er meget anderledes, end dem vi er vant til, eller som slet ikke findes på dansk. Hvilke bogstaver udtales anderledes eller er stumme? Hvordan siger man bogstavet ‘ñ’? De spørgsmål og meget mere vil vi give dig svar på her!

Det er også altid en god idé at opfriske reglerne for udtale på spansk og andre fremmedsprog, hvis du for eksempel skal på ferie, eller hvis du skal øve dig til en mundtlig eksamen. En anden måde at blive mester i udtale er at få hjælp fra en af vores tutorer, som kan give personlig vejledning og lektiehjælp i spansk

Lad os starte med at gennemgå de vigtigste regler for spansk udtale, så du kan komme tættere på dine faglige mål! Her er en oversigt over, hvad vi kommer til at gennemgå i dette indlæg.


 • Hvad er spansk egentlig for et sprog?

 • Det spanske alfabet

 • Udtale af spanske vokaler

  • Diftonger - Hvad er det?

  • Hvordan ser diftonger ud, og hvordan lyder de?

  • Triftonger

 • Udtale af spanske konsonanter

 • Betoning - hvor lægger man trykket?

  • Betoning ved accenter


Hvad er spansk egentlig for et sprog?

Spansk er et romansk sprog, som på mange måder er nært beslægtet med italiensk, fransk, portugisisk og rumænsk, da de alle stammer fra latin. Det er desuden et af verdens største sprog, og det bliver talt i mange andre lande end bare i Spanien. På grund af den spanske kolonisering af store dele af Sydamerika fra slutningen af det 15. århundrede og mange år frem er der mange spansktalende lande i den del af verden også. 

Derfor findes der også mange dialekter og endda helt andre grene af sproget. Det mest almindelige af de spanske sprog kaldes castiliansk, og det er det, vi vil tage udgangspunkt i her.


Det spanske alfabet

Det spanske alfabet ligner det danske meget, men der er nogle få undtagelser. For det første findes æ, ø og å ikke på spansk, men til gengæld er der nogle spanske bogstaver, som vi ikke bruger i Danmark. 

OBS! Man skal være opmærksom på, at bogstaverne ‘ch’, ‘ll’ og ‘rr’ er blevet opfattet som selvstændige bogstaver indtil 1994. Derfor vil rækkefølgen af ordene være anderledes i ordbøgerne fra før 1994. Siden da har man besluttet at det spanske alfabet har 27 bogstaver, men de ovenstående bogstaver/lyde bliver inkluderet her i parentes, fordi de er meget vigtige lyde, når man skal lære om spansk udtale. 

Bogstav

Navn

Type 

a

a

vokal

b

be

konsonant

c

ce

konsonant

(ch)

che

konsonant

d

de

konsonant

e

e

vokal

f

efe

konsonant

g

ge

konsonant

h

hache

konsonant

i

i

vokal

j

jota

konsonant

k

ka

konsonant

l

ele

konsonant

(ll)

elle

konsonant

m

eme

konsonant

n

ene

konsonant

ñ

eñe

konsonant

o

o

vokal

p

pe

konsonant

q

cu

konsonant

r

ere

konsonant

(rr)

erre

konsonant

s

ese

konsonant

t

te

konsonant

u

u

vokal

v

uve

konsonant

w

uve doble

konsonant

x

equis

konsonant

y*

i griega

konsonant

z

zeta

konsonant

*Vær opmærksom på, at man opfatter ‘y’ som en konsonant på spansk. 

Lad os starte med at gå lidt mere i dybden med vokalerne på spansk. 


Udtale af spanske vokaler

Generelt er udtalen af spanske vokaler meget mere simpel, end den er på dansk. For det første fordi der kun er fem vokaler i modsætning til de ni, vi er vant til på dansk. Desuden skelner man på dansk mellem korte og lange vokallyde, hvilket man ikke gør på spansk, hvor alle vokaler er korte. 

Vokaler

Lyd 

Eksempel

a

Lyder som a’et i ‘Anders’

Mañana (i morgen)

e

Lyder som æ’et i ‘æble’

Elegante (elegant)

i

Lyder som i’et i ‘sit’

Libro (bog)

o

‘O’ udtales lidt forskelligt alt efter hvor i ordet, det står*

 1. Lyder som o’et i ‘ord’: stavelser, der ender på en vokal 

 2. Lyder som o’et i ‘kold’: stavelser, der ender på en konsonant, eller når o’et er i forbindelse med ‘rr’ eller ‘j’ 1. Cómodo (behagelig)


 1. Los (dem)

u

Lyder som u’et i ‘ulv’

Alumno (elev)

*Prøv for eksempel at lægge mærke til de forskellige lyde af o’erne i ‘lobos’ (ulve) eller ‘lo’ (det) og ‘los’ (dem).


Diftonger - Hvad er det?

Diftonger er, når der er to vokaler, som står ved siden af hinanden og bliver udtalt som en enkelt lyd i en enkelt stavelse. En regel, man kan huske på, er, at der altid er ‘i’ eller ‘u’ (eller begge dele) i en diftong. 


Hvordan ser diftonger ud, og hvordan lyder de?

*OBS! Selvom ‘y’ bliver opfattet som en konsonant på spansk, kan det stadig være en del af en diftong.

Diftong (lyd)

Eksempel

ui (uj)

muy (meget)

iu (ju)

ciudad (by)

uo (wo)

antiguo (gammel)

ue (we)

fuera (udenfor)

ua (wa)

peruano (peruansk)

io (jo)

cambio (forandring), *yo (jeg)

ie (je)

tienes (du har)

ia (ja)

demasiado (for meget), *ya (allerede)

ai (ai)

*hay (der er)

ei (ei)

treinta (tredive), *ley (lov)

oi (oi)

*soy (jeg er)

au (au)

aula (klasseværelse)

eu (eu)

Europa

Man skal være opmærksom på, at lydene deles op i to stavelser, hvis der er en accent over den ene vokal i diftongen. 

Læg blandt andet mærke til forskellen mellem udtalen af ‘hacía’ (hun/han gjorde) og ‘hacia’ (imod), hvor der i det første eksempel lægges tryk på haa, og der i det andet eksempel lægges tryk på hacia. Vi vil tale lidt mere om tryk og betoning på spansk længere nede i indlægget her.


Triftonger

Triftonger fungerer ligesom diftonger, men forskellen er, at triftongerne består af tre sammenhængende vokaler, hvor mindst én er ‘i’ eller ‘u’, og de udtales ligeledes som en enkelt stavelse. 

Triftong (lyd)

Eksempel 

uey (wei)

buey (okse)

uay (wai)

averiguáis (I finder ud af)


Udtale af spanske konsonanter

Mange af de spanske konsonanter udtales nærmest ligesom på dansk. Derfor vil vi her tage udgangspunkt i de konsonanter, der afviger betydeligt fra dansk udtale. Generelt er det godt at huske på, at lydende på spansk er ‘blødere’, end de er på dansk. Det vil for eksempel sige, at ‘p’ i ‘pande’ er hårdere end i det spanske ord ‘paella’, og man puster mere luft ud, når man taler dansk.

 • ‘b’ og ‘v’

  • Disse to bogstaver har ens lyd, som ikke findes på dansk

  • Lyden er en mellemting mellem ‘b’ og ‘v’ og kan minde om det danske ‘hv’ eller en ‘mb’-lyd

   • Valencia, abuela (bedstemor)

 • ‘c’

  • Udtales som en læspelyd, når ‘c’ står foran ‘e’ eller ‘i’. Lyden minder om ‘th’ på engelsk.

   • Ciencia (videnskab)

   • OBS! I de tilfælde udtales ‘c’ typisk ligesom ‘s’ i Latinamerika

  • Udtales som ‘k’, når ‘c’ står foran ‘a’, ‘o’, ‘u’ eller konsonanter

   • Claro (klar), acción (handling), oculto (skjult)

 • ‘ch’

  • Udtales ligesom ‘ch’ på engelsk og minder om det danske ‘tj’

   • Muchas (mange)

 • ‘g’

  • Udtales som ‘harkelyd’ (ligesom det tyske ‘ach’), når ‘g’ står foran ‘e’ eller ‘i’

   • Gente (folk)

  • Ellers udtales det som et blødt ‘g’, som i det danske ord ‘kage’ og lidt hårdere, når ‘g’ står først

   • Guía (guide), agua (vand)

 • ‘h’

  • Udtales aldrig på spansk, når det ikke er i ‘ch’-kombinationen

   • Hablar (at tale), hola (hej)

 • ‘j’

  • Udtales også som ‘harkelyd’

   • Juan, jamás (aldrig)

 • ‘ll’

  • Dobbelt ‘ll’ kan udtales på to forskellige måder. I Midt- og Nordspanien udtales det som ‘lj’ (talje), og i resten af Spanien og Latinamerika udtales det som ‘j’ på dansk

   • Paella (risret), llamar (at kalde) 

 • ‘ñ’

  • Udtales som ‘nj’ 

   • Mañana (i morgen), soñar (at drømme)

 • ‘r’ og ‘rr’

  • Man ruller altid med tungen på ‘r’/’rr’. Ved enkelt ‘r’ i midten af ord laver man et enkelt ‘smæld’ med tungen

   •   Para (for/til), América (Amerika)

  • Ved ‘rr’ eller ‘r’ i begyndelsen af et ord laver man flere ‘smæld’ med tungen

   • Rafael, horror (rædsel)

 • ‘x’

  • Udtales enten som ‘ks’ eller som ‘s’ (Centralspanien) 

   • Experiencia (oplevelse), texto (tekst)

  • OBS! Ordet ‘México’ er en undtagelse, da ‘x’ udtales som en ‘harkelyd’ 

 • ‘y’

  • Når ‘y’ hverken er en del af en diftong eller står alene, udtales det som det danske ‘j’

   • Desayuna (morgenmad), yacer (ligge begravet) 

  • Når konjunktionen (bindeordet) ‘y’ (og) står alene, udtales det som ‘i’

 • ‘z’

  • Udtales som en læspelyd, der minder om det engelske ‘th’

   • Venezuela, zanahoria (gulerod)


Der findes også regler for bestemte lyde i særlige bogstavkombinationer.

 • ‘gue’/’gui’

  • Når ‘u’ står i disse forbindelser er det altid stumt

  • ‘u’ er sat ind her for at vise, at man ikke skal lave harkelyden ved ‘g’

   • Guerra (krig)

   • Guitarra (guitar)

  • Hvis der derimod er omlyd (¨) over ‘u’ udtales det

   • Vergüenza (skam)

   • Pingüino (pingvin)

 • ‘que’/’qui’

  • Ligesom ved ‘gue’/’gui’ bliver ‘u’ stumt i disse kombinationer

   • Quizás (måske)

   • Querer (at ville/ønske)


OBS! ‘u’ udtales altid, når det står efter ‘c’

 • Cuidar (passe), cuello (hals)


Betoning - hvor lægger man trykket?

Når man skal finde ud af, hvor man lægger trykket i spanske ord, er der to hovedregler, som er vigtige at huske. 

 1. Ord, der ender på vokaler, diftonger, ‘n’ eller ‘s’

 • Her ligger trykket altid på den næstsidste stavelse, hvis der ikke er nogen accent

 • Manzana (æble), hacia (imod), comen (de spiser), ustedes (De)


 1. Ord, der ender på konsonanter, ud over ‘n’ og ‘s’

 • Her ligger trykket altid på den sidste stavelse, hvis der ikke er nogen accent.

 • Correr (at løbe), vengador (hævner), humanidad (menneskelighed)Betoning ved accenter


Betoning ved accenter

Så snart der er en accent (‘) over en vokal i ordet, betyder det, at de to regler herover ikke gælder. Heldigvis er reglerne for betoning her ret simpel, fordi der altid er tryk på den stavelse, hvor accenten er. 

 • Bografo (kuglepen)

 • Tea (jeg/hun/han havde)

 • jaro (fugl)

 • laba (stavelse)

Du har nu lært de vigtigste regler for, hvordan man udtaler de forskellige lyde på spansk. Hvis du vil lære mere, kan du blandt andet læse indlægget om tal på spansk, for at finde ud af, hvad de hedder, og hvordan man bruger dem i sætninger. 

Mød forfatteren:

Billede af

Hej! Mit navn er Trine, og jeg skriver sproglige indlæg hos GoTutor. Jeg har en kandidatgrad i spansk og engelsk sprog og kommunikation. På den måde er jeg blevet specialist i grammatik og tekstproduktion, og derfor vil jeg gerne dele ud af min viden her!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Artikler på spansk - En grundig gennemgang af bestemte og ubestemte artikler
Artikler på spansk - En grundig gennemgang af bestemte og ubestemte artikler

Artikler på spansk (kendeord) er en meget lille ordklasse inden for spansk grammatik, hvor det kan v...

Trine Hansen Møller 19-06-2024
Uregelmæssige verber på spansk - en guide til hvordan du bruger dem!
Uregelmæssige verber på spansk - en guide til hvordan du bruger dem!

Uregelmæssige verber er altid en udfordring, når man lærer et nyt sprog. De regelmæssige verber følg...

Trine Hansen Møller 07-07-2024
Ugedage og måneder på spansk - En guide til at tale om dage og måneder på spansk
Ugedage og måneder på spansk - En guide til at tale om dage og måneder på spansk

Ugedage og måneder på spansk er vigtige at lære. I dette indlæg vil vi kigge på, hvad dagene og måne...

Trine Hansen Møller 19-06-2024
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90