Artikler på spansk - En grundig gennemgang af bestemte og ubestemte artikler

Af Trine Hansen Møller 19-06-2024
Artikler på spansk - En grundig gennemgang af bestemte og ubestemte artikler

Artikler på spansk (kendeord) er en meget lille ordklasse inden for spansk grammatik, hvor det kan være svært at vide, hvornår og hvordan man bruger dem. Der findes kun to typer artikler – de bestemte (finitte) og de ubestemte (infinitte) artikler. De artikler, man finder i spanske sætninger, står som regel foran substantiver (navneord), og de fortæller os, hvilket grammatisk køn og tal substantivet står i.

Artiklerne er en vigtig del af sproget, og derfor laver vi her en gennemgang af de forskellige artikler. Her kan du for det første se alle de artikler, der findes på spansk, men også en masse vigtig viden om, hvordan man bruger dem, og hvordan det er anderledes, end det vi er vant til på dansk. Bestemte artikler viser, at substantivet er noget specifikt, hvorimod den ubestemte artikel viser, at der er tale om noget uspecificeret. Her er en oversigt over de punkter, vi vil gennemgå i indlægget.

 • Oversigt over alle former af spanske artikler

 • Ubestemte artikler på spansk

  • Ubestemte artikler uden tilhørende substantiver

  • Spanske artikler med betydningen “circa”

 • Bestemte artikler på spansk

  • Anvendelse af bestemte artikler 

  • Bestemte artikler ved klokkeslæt og ugedage

  • Bestemte artikler ved titler

  • Bestemte artikler ved genitiv (ejefald)

  • Artsartiklen

  • “El” sammen med præpositionerne “a” og “de”

 • Intetkønsartiklen “lo”


Oversigt over alle former af de spanske artikler:

Hunkøn 

ental

flertal

bestemt

la

las

ubestemt

una

unas

Hankøn 

ental

flertal

bestemt

el

los

ubestemt

un(o)

unos

Intetkøn 

ental

flertal

bestemt

lo


ubestemtOBS! Intetkønsartiklen bruges kun i særlige tilfælde på spansk, og der er ingen substantiver i intetkøn. Vi vil gennemgå reglerne for intetkønsartiklen “lo” til sidst i indlægget her.

Først giver vi dig en gennemgang af, hvordan man bruger artikler på spansk, og lad os starte med at gå lidt mere i dybden med de ubestemte artikler.

Ubestemte artikler på spansk:

I spansk grammatik er der fire ubestemte artikler, da de som udgangspunkt kun bøjes efter de to grammatiske køn, der er på spansk, hankøn (maskulinum) og hunkøn (femininum), og de kan stå i enten ental eller flertal.


Hunkøn

Hankøn

Ental (singularis)

Una

Un(o)

Flertal (pluralis)

Unas

Unos

 Ligesom på dansk står den ubestemte artikel i spansk grammatik som regel foran et substantiv:

Et æble”  →  “Una manzana”

En dreng” → “Un chico”

En af forskellene mellem dansk og spansk grammatik er for eksempel, når substantivet står i flertal:

“Æbler” → “Unas manzanas”

“Drenge” → “Unos chicos”

Som man kan se her, ligger bøjningen af substantivet på dansk kun i endelsen af ordet. På spansk ses flertalsbøjningen både i den ubestemte artikel “unas” og i endelsen “-s”. Der er altså kongruens mellem artiklens og substantivets grammatiske køn og tal.


Ubestemte artikler uden tilhørende substantiver

Ligesom på dansk kan en artikel stå alene. Det kan være, fordi man allerede ved, hvad artiklen henviser til ud fra konteksten. I de tilfælde bruger man “uno” ved hankønsord og “una” ved hunkønsord.

“Jeg har mange kager. Vil du have en?” → “Tengo muchos pasteles. ¿Quieres uno?”

“Giv mig et” → “¡Dame una!”

I det første eksempel ved man, hvad artiklen henviser til på grund af den første sætning, og i det andet eksempel kan der for eksempel være tale om en talende person, der peger på et æble.


Spanske artikler med betydningen “circa”

Man kan også bruge flertalsartiklerne “unas” og “unos” foran talord med betydningen “circa”:

“Han er ca. 35 år gammel” → “Tiene unos treinta y cinco años”

I vores andet indlæg kan du læse meget mere om tal på spansk, og hvordan man bruger dem.Bestemte artikler på spansk:

De bestemte artikler i spansk grammatik er ligeledes opdelt i tal og køn:


Hunkøn

Hankøn

Ental (singularis)

La

El

Flertal (pluralis)

Las

Los

OBS! Den eneste undtagelse her er intetkønsartiklen “lo”, som vi forklarer lidt længere nede.

Ligesom ved de ubestemte artikler står de bestemte artikler oftest foran et substantiv. Desuden er der ligeledes forskel mellem dansk og spansk grammatik, når der er tale om bestemte artikler - både i ental og flertal.

“Æblet” → “La manzana”

“Æblerne” → “Las manzanas”

“Drengen” → “El chico”

“Drengene” → “Los chicos”


Anvendelse af bestemte artikler på spansk

Generelt bruger man oftere artiklerne på spansk, end vi er vant til på dansk. Herfra gennemgår vi en række eksempler på, hvordan man kan bruge bestemte artikler på spansk, hvor de ikke bliver inkluderet på dansk. 


Bestemte artikler ved klokkeslæt og ugedage

Når man taler om klokkeslæt på spansk, går man ud fra, at man henviser til substantivet “horas” (timer), og derfor bruger man altid hunkønsartikler foran klokkeslæt. Det vil også sige, at man bruger “las” i flertal ved alle tidspunkter, undtagen når der er tale om et tidspunkt med “una”, hvor man bruger “la”. Desuden bruger man altid en bøjning af verbet “ser” i ental eller flertal, når man angiver tiden:

“Klokken er fire nu” → “Son las cuatro ahora”

“Klokken er næsten kvart over et” → “Es casi la una y cuarto”


Ved ugedage bruger man de bestemte artikler “el” og “los”, da det indforståede substantiv, der henvises til, er hankønsordet “días”. 

“De spiser altid fisk om lørdagen” → “Siempre comen pescado los sábados”

“Han arbejdede i fredags” → “Trabajó el viernes”

F.eks.: Læs med her, hvis du vil vide mere om ugedage og måneder på spansk.


Bestemte artikler ved titler

Man bruger altid de bestemte artikler “el” og “la” foran “señor”, “señora” og andre typer titler, som er efterfulgt af et efternavn. Man skal dog være opmærksom på, at når der er tale om titlerne “Don” eller “Doña”, som typisk bruges foran fornavne, sætter man ikke en artikel foran.

“Fru Iglesias står i haven” → “La señora Iglesias está en el jardín”

“Hr. Sanchez er læreren” → “El señor Sanchez es el maestro”

“Fru Lidia kan ikke løbe” → “Doña Lidia no puede correr”


Bestemte artikler ved genitiv (ejefald)

Man bruger altid bestemte artikler, når der er tale om noget der ‘ejes’. Det inkluderer både genstande, der tilhører nogen eller noget, men det gælder for eksempel også personlige forhold.

“Pedros cykel er rød” → “La bici de Pedro es roja”

“Sonoras far laver mas” → “El padre de Sonora cocina”

“Hendes have er større end Pepes (have)” → “El jardín de ella es más grande que el de Pepe”

Som man kan se i det sidste eksempel, bruger man artiklen på spansk, hvor man for det meste ville udelade ordet (have), der henvises til på dansk. 


Artsartiklen

På spansk bruger man også den bestemte artikel som artsartikel. Det vil sige, at der er tale om et substantiv, der betegner hele ‘arten’. 

“Fodbold er hendes yndlingssport” → “El fútbol es su deporte favorito”

“Slik er ikke godt for tænderne” → “Los dulces no son buenos para los dientes”


“El” sammen med præpositionerne “a” og “de”

Hver gang den bestemte artikel “el” er efterfulgt af en af de to præpositioner (forholdsord) “a” eller “de” skrives de sammen.

“Han gav knoglen til hunden” → “Le dio el hueso al perro” 

“Hundens knogle er lille” → “El hueso del perro es pequeño”Intetkønsartiklen “lo”

Som nævnt findes der en artikel “lo”, som ikke bliver efterfulgt af et substantiv. Det svarer til det danske “det”, og henviser til noget mere abstrakt. Intetkønsartiklen findes kun i ental, og optræder oftest foran adjektiver eller perfektum participium (førnutid/førdatid). 

“Det bedste er, at vi bestod” → “Lo mejor es que pasamos”

OBS! Alle substantiver på spansk er enten grammatisk hunkøn eller hankøn, og derfor bruger man aldrig “lo” foran et substantiv.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej! Mit navn er Trine, og jeg skriver sproglige indlæg hos GoTutor. Jeg har en kandidatgrad i spansk og engelsk sprog og kommunikation. På den måde er jeg blevet specialist i grammatik og tekstproduktion, og derfor vil jeg gerne dele ud af min viden her!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Uregelmæssige verber på spansk - en guide til hvordan du bruger dem!
Uregelmæssige verber på spansk - en guide til hvordan du bruger dem!

Uregelmæssige verber er altid en udfordring, når man lærer et nyt sprog. De regelmæssige verber følg...

Trine Hansen Møller 07-07-2024
Ugedage og måneder på spansk - En guide til at tale om dage og måneder på spansk
Ugedage og måneder på spansk - En guide til at tale om dage og måneder på spansk

Ugedage og måneder på spansk er vigtige at lære. I dette indlæg vil vi kigge på, hvad dagene og måne...

Trine Hansen Møller 19-06-2024
Tal på spansk - en guide til de spanske tal
Tal på spansk - en guide til de spanske tal

Tal er en vigtig del af alle sprog, og tal på spansk er ikke en undtagelse. Man bruger hele tiden ta...

Trine Hansen Møller 19-06-2024
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90