Uregelmæssige verber på spansk - en guide til hvordan du bruger dem!

Af Trine Hansen Møller 07-07-2024
Uregelmæssige verber på spansk - en guide til hvordan du bruger dem!

Uregelmæssige verber er altid en udfordring, når man lærer et nyt sprog. De regelmæssige verber følger altid det samme mønster, når de skal bøjes. Det svære ved de uregelmæssige verber er, at de ikke følger dette mønster, og derfor kan det være svært at vide, hvordan man bøjer dem rigtigt. Derfor har vi lavet en gennemgang af de vigtigste uregelmæssige verber, der findes på spansk, hvordan de skal bøjes, og hvilke regler man skal kende til. 

Generelt er verber jo en ordklasse, der beskriver alle handlinger og tilstande i sætninger. Verberne på spansk fortæller både noget om, hvad der er sket, hvem der gør eller er noget, og hvornår noget er sket eller gjort. Her kan du finde ud af, hvordan de mest brugte uregelmæssige verber skal bøjes i præsens (nutid), og hvis du gerne vil nå dine faglige mål hurtigere, kan du også få personlig lektiehjælp i spansk hos GoTutor.


Først har vi lige en oversigt over, hvad vi vil gennemgå i indlægget her.

 • Regelmæssige verbers bøjning i præsens (nutid)

 • Uregelmæssige spanske verber - diftongering og vokalskifte

  • Diftongerende verber - hvordan fungerer de?

  • Verber med vokalskifte - hvad er det?

 • Andre typer uregelmæssige verber på spansk

  • Stærkt uregelmæssige verber med ‘-oy’ i 1. person ental

  • Verber med ‘-zco’ i 1. person ental

  • Verber med ‘-go’ i 1. person ental

  • Stærkt uregelmæssige verber inden for flere ‘grupper’


Regelmæssige verbers bøjning i præsens (nutid)

Først er det nyttigt at vide lidt om, hvordan de regelmæssige verber bøjes, da de jo følger et bestemt mønster. Der findes tre typer verber på spansk - dem der ender på -ar, -er eller -ir. Vi starter lige med at vise, det mønster de forskellige typer regelmæssige verber bøjes efter.

Endelsen -ar

Person 

Endelse 

infinitiv

-ar


singularis (ental)

1. person

-o

2. person

-as

3. person

-a


pluralis (flertal)

1. person

-amos

2. person

-áis

3. person

-an

Endelsen -er

Person 

Endelse

infinitiv

-er


singularis (ental)

1. person

-o

2. person

-es

3. person

-e


pluralis (flertal)

1. person

-emos

2. person

-éis

3. person

-en

Endelsen -ir

Person 

Endelse

infinitiv

-ir


singularis (ental)

1. person

-o

2. person

-es

3. person

-e


pluralis (flertal)

1. person

-imos

2. person

-ís

3. person

-en

Som sagt afviger alle de uregelmæssige verber fra dette bøjningsmønster.


Uregelmæssige spanske verber - diftongering og vokalskifte 

Der er forskel på, hvor uregelmæssige verberne er, og hvor meget de afviger fra de regelmæssige bøjninger. Det er en god idé at lære nogle af de vigtigste uregelmæssige verber og deres bøjninger udenad, så du får en idé om, hvordan man bruger verberne i sætninger. 

Hvis du vil vide mere om bestemte spanske ord og spansk grammatik, kan du prøve at læse nogle af de andre indlæg vi har i vores spanske blog.

Nu er vi klar til at se lidt på de grupper af uregelmæssige verber, der findes på spansk, og hvordan man bøjer dem.


Diftongerende verber - hvordan fungerer de?

Diftonger er, når to vokaler, som står ved siden af hinanden, bliver sagt som en enkelt stavelse. Den ene af vokalerne vil altid være i eller u (eller begge). Når et uregelmæssigt verbum diftongerer, betyder det, at en af vokalerne i ordets stamme ændres, når ordet bliver bøjet. 

Diftongering sker ved en vokal i stammen, som er betonet (har trykket), når de bøjes i præsens (nutid). Desuden diftongerer verberne ikke, når de bøjes i 1. og 2. person flertal, og kun når de bøjes i præsens. 

Når en vokal diftongerer, sker det på følgende måder:

e → ie

o → ue

Her er et par eksempler på verber, som diftongerer, og hvordan de skal bøjes i præsens.

 • Empezar (at begynde)

Tal

Person 

Diftong: e → ie


singularis (ental)

1. person

empiezo

2. person

empiezas

3. person

empieza 


pluralis (flertal)

1. person

empezamos

2. person

empezáis

3. person

empiezan 

 • Poder (at kunne)

Tal

Person 

Diftong: o → ue


singularis (ental)

1. person

puedo

2. person

puedes

3. person

puede 


pluralis (flertal)

1. person

podemos

2. person

podéis

3. person

pueden 

Følgende verber diftongerer også på denne måde.

Spansk

Dansk

entender

at forstå

contar

at fortælle

cerrar

at lukke

querer

at ønske/ville

perder

at miste/tabe

llover

at regne

costar

at koste

mostrar

at vise

encontrar

at finde

recordar

at huske

comenzar

at begynde

OBS! ‘Jugar’ (at lege/spille) er det eneste verbum, hvor ‘u’ diftongerer og bliver til ‘ue’. 

Tal

Person 

Diftong: u → ue


singularis (ental)

1. person

juego

2. person

juegas

3. person

juega 


pluralis (flertal)

1. person

jugamos

2. person

jugáis

3. person

juegan 


Verber med vokalskifte - hvad er det?

Vokalskifte er, når et ‘e’ i verbet ændrer sig til ‘i’ ved bestemte bøjninger. Det er en gruppe af verber med endelsen ‘-ir’, som har vokalskifte. Når bestemte uregelmæssige verber har ‘e’ i stammen, ændres det til ‘i’ i alle bøjninger i præsens indikativ undtagen 1. og 2. person flertal.

OBS! Vokalskifte forekommer ikke kun i præsens indikativ, men også i andre tider og modi, men vi fokuserer på bøjninger i præsens i indlægget her. 

Først viser vi lige en liste over vigtige verber med vokalskifte:

Spansk

Dansk

elegir

at vælge

repetir

at gentage

pedir

at bede om

seguir

at fortsætte/følge

servir

at betjene/servere 

impedir

at forhindre

Hvordan ser det så ud, når man bøjer verber med vokalskifte i præsens indikativ?

 • Elegir (at vælge)

Tal

Person 

Vokalskifte: e → i


singularis (ental)

1. person

eligo

2. person

eliges

3. person

elige 


pluralis (flertal)

1. person

elegimos

2. person

elegís

3. person

eligen


Andre typer uregelmæssige verber på spansk

Der findes også uregelmæssige verber, som kun er uregelmæssige i 1. person ental, når man bøjer dem i præsens indikativ. De vigtigste at nævne her er verber, som i 1. person ental ender på ‘-go’, ‘-oy’ eller ‘-zco’. Lad os starte med den gruppe, hvor man finder nogle af de mest brugte uregelmæssige verber, der findes på spansk.


Stærkt uregelmæssige verber med ‘-oy’ i 1. person ental

I denne kategori har vi nogle af de mest brugte verber i det spanske sprog. Her er det vigtigt at nævne, at verberne generelt er meget uregelmæssige. Fordi de bliver brugt så meget, som de gør, er det nyttigt at se nærmere på, hvordan de er uregelmæssige i andre bøjninger end bare præsens.

Spansk

Dansk

ser

at være

estar

at være

ir

at gå/tage til

dar

at give

Her vil vi både se på, hvordan verberne bøjes i præsens, imperfektum og præteritum (datider). Datid på spansk findes i to forskellige aspekter, som hver især fokuserer forskelligt på den tidsmæssige udstrækning af handlingerne. Generelt kan man sige, at verber i imperfektum ikke er så skarpt tidsmæssigt afgrænset, og at de beskriver baggrunden eller ‘scenen’. Præteritum er derimod en kort datidsform, som har specifikt afsluttede handlinger og punkthandlinger. 

 • Ser (at være)

Tal

Person 

Præsens

Imperfektum

Præteritum


singularis (ental)

1. person

soy

era

fui

2. person

eres

eras

fuiste

3. person

es 

era

fue


pluralis (flertal)

1. person

somos

éramos

fuimos

2. person

sois

erais

fuisteis

3. person

son

eran

fueron

 • Estar (at være)

Tal

Person 

Præsens

Imperfektum

Præteritum


singularis (ental)

1. person

estoy

estaba

estuve

2. person

estás

estabas

estuviste

3. person

está

estaba

estuvo


pluralis (flertal)

1. person

estamos

estábamos

estuvimos

2. person

estáis

estabais

estuvisteis

3. person

estan

estaban

estuvieron

 • Ir (at gå/tage til)

Tal

Person 

Præsens

Imperfektum

Præteritum


singularis (ental)

1. person

voy

iba

fui

2. person

vas

ibas

fuiste

3. person

va 

iba

fue


pluralis (flertal)

1. person

vamos

íbamos

fuimos

2. person

vais

ibais

fuisteis

3. person

van

iban

fueron

Læg mærke til at ‘ser’ og ‘ir’ er ens, når de bøjes i præteritum. For det meste er det tydeligt når man læser hele sætningen, hvilket af ordene der er brugt. 

 • Dar (at give) 

Tal

Person 

Præsens

Imperfektum

Præteritum


singularis (ental)

1. person

doy

daba

di

2. person

das

dabas

diste

3. person

da

daba

dio


pluralis (flertal)

1. person

damos

dábamos

dimos

2. person

dais

dabais

disteis

3. person

dan

daban

dieron

OBS! Man skal være opmærksom på, at disse verber - og mange af de andre uregelmæssige verber - typisk også er meget uregelmæssige, når de bøjes i konjunktiv. Konjunktiv er et andet modus, som også kaldes ønskemåde. Vi arbejder oftest med indikativ (fortællermåde), fordi det er det mest anvendte og ligefremme modus, hvorimod konjunktiv bruges til at udtrykke tvivl, ønske eller følelse.


Verber med ‘-zco’ i 1. person ental

Verberne i denne kategori er generelt verber, som ender på ‘-acer’, ‘-ecer’, ‘-ocer’ eller ‘-ducir’ i infinitiv.

 • Conocer (at kende)

Tal

Person 

Bøjning 


singularis (ental)

1. person

conozco

2. person

conoces

3. person

conoce


pluralis (flertal)

1. person

conocemos

2. person

conocéis

3. person

conocen

Andre verber i denne gruppe er for eksempel:

Spansk

Dansk

crecer

at vokse

conducir

at køre

nacer

at blive født


Verber med ‘-go’ i 1. person ental

 • Salir (at gå ud)

Tal

Person 

Bøjning 


singularis (ental)

1. person

salgo

2. person

sales

3. person

sale


pluralis (flertal)

1. person

salimos

2. person

salís

3. person

salen

Man skal være opmærksom på, at konjunktivbøjningerne af disse verber også er meget uregelmæssige, da de bliver dannet ud fra indikativs 1. person ental. 

Andre verber i denne grupper er for eksempel:

Spansk

Dansk

caer

at falde

traer

at medbringe

poner

at lægge

Det skal nævnes, at der findes mange flere verber, som ender på ‘-go’ i 1. person ental, men for det meste er de også uregelmæssige på andre måder. Dem vil vi lige se lidt nærmere på også.


Stærkt uregelmæssige verber inden for flere ‘grupper’

Den sidste gruppe af uregelmæssige verber, vi kommer ind på i indlægget her, har flere forskellige typer uregelmæssige bøjninger. Her findes der også vigtige verber, som man bruger meget, når man taler spansk, som for eksempel dem i listen herunder. 

Spansk

Dansk

tener

at have

decir

at sige

venir

at komme

oír

at høre

 • Tener (at have) - diftongerende + ‘-go’ i 1. person ental

Tal

Person 

Bøjning 


singularis (ental)

1. person

tengo

2. person

tienes

3. person

tiene


pluralis (flertal)

1. person

tenemos

2. person

tenéis

3. person

tienen

 • Oír (at høre) - stærkt uregelmæssigt

Tal

Person 

Bøjning 


singularis (ental)

1. person

oigo

2. person

oyes

3. person

oye


pluralis (flertal)

1. person

oímos

2. person

oís

3. person

oyen

Husk at der findes mange flere uregelmæssige verber end bare dem, som vi har gennemgået her. Desuden er de fleste af dem også uregelmæssige i de andre tider, personer og modi, de kan bøjes i. Her har du fået et generelt overblik over mange af de vigtige uregelmæssige verber og de mest almindelige bøjningsformer, man skal kende, når man lærer et nyt sprog. Du kan læse meget mere om det spanske sprog, hvis du kigger på vores andre blogindlæg. For eksempel kan du læse om ugedage og måneder og prøve at lave nye sætninger med de uregelmæssige verber.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej! Mit navn er Trine, og jeg skriver sproglige indlæg hos GoTutor. Jeg har en kandidatgrad i spansk og engelsk sprog og kommunikation. På den måde er jeg blevet specialist i grammatik og tekstproduktion, og derfor vil jeg gerne dele ud af min viden her!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Artikler på spansk - En grundig gennemgang af bestemte og ubestemte artikler
Artikler på spansk - En grundig gennemgang af bestemte og ubestemte artikler

Artikler på spansk (kendeord) er en meget lille ordklasse inden for spansk grammatik, hvor det kan v...

Trine Hansen Møller 19-06-2024
Ugedage og måneder på spansk - En guide til at tale om dage og måneder på spansk
Ugedage og måneder på spansk - En guide til at tale om dage og måneder på spansk

Ugedage og måneder på spansk er vigtige at lære. I dette indlæg vil vi kigge på, hvad dagene og måne...

Trine Hansen Møller 19-06-2024
Tal på spansk - en guide til de spanske tal
Tal på spansk - en guide til de spanske tal

Tal er en vigtig del af alle sprog, og tal på spansk er ikke en undtagelse. Man bruger hele tiden ta...

Trine Hansen Møller 19-06-2024
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90