Sammensatte verber på tysk - lær, hvordan man bruger dem.

Af Mette Carøe Jensen 22-05-2023
Sammensatte verber på tysk - lær, hvordan man bruger dem.

Sammensatte verber på tysk - det lyder som en mundfuld, men der er ingen grund til panik. Det er slet ikke så svært, som det kan lyde. Du kender allerede sammensatte verber fra danskundervisningen - du tænker højst sandsynligt bare ikke over, at de er sammensatte. 

Et sammensat verbum består af to dele, der sammensat danner én betydning, selvom de to dele har en individuel betydning. Et eksempel kan være de to ord “op” og “kast”, der hver for sig har individuel betydning, men sammensættes de til “opkast”, er betydningen en anden.  

Hvordan de sammensatte verber fungerer på tysk, vil vi komme ind på i dette indlæg, hvor vi vil svare på hvad det betyder, at noget er hhv. “løst eller fast sammensat”, hvad sammensatte verber består af, hvordan de bruges og meget mere.


Hvad er sammensatte verber på tysk?

Som nævnt, er sammensatte verber altså en gruppe af verber, der består af to ord, der hver for sig har én betydning, men som sammensat kreerer en ny. 

I introduktionen brugte jeg eksemplet med opkast, men nedenunder vil jeg indsætte nogle flere sammensatte verber, så det er helt på plads, hvilken type af ord, vi har med at gøre. 

 • Trøste-spise

 • Op-tø 

 • Ind-kaste

 • Ud-trykke

 • Af-hente

 • Med-bringe

NB! Bindestregen er der altså kun for tydeligt at demonstrere, hvor man kan dele de to ord op, men alle disse ord skrives på dansk i ét ord - dét, er et sammensat verbum. 


Hvad består sammensatte verber på tysk af?

Et sammensat verbum består altså af følgende to ting:

 • Et præfiks / forled

 • Et verbum

Præfikset, eller forleddet, hvis du foretrækker det, er et ord der oftest i denne kontekst har sin egen, selvstændige betydning, men som kan sættes foran eksempelvis et verbum, for at danne en ny betydning. Det bliver nødvendigt senere at kunne identificere, hvor præfikset skiller sig fra verbet, så øv det allerede nu, inden du læser videre. Et god tip er naturligvis at identificere det selvstændige verbum - alt, hvad der ikke hører til verbet normalt, må så per automatik være præfikset.

Vi har to slags sammensatte verber på tysk - de fast sammensatte verber, og de løst sammensatte verber. Lad os lige få styr på, hvad forskellen egentlig er på dem.


Skal præfikset være et ord, der har selvstændig betydning?

Nej, det SKAL de ikke - men det har de ofte. 

I de løst sammensatte verber har præfikset altid en selvstændig betydning. I de fast sammensatte verber kan præfikset dog også bare være dét, der kaldes for en tryksvag stavelse, så som [be-] eller [ver-]. 


Hvad betyder løst sammensatte verber på tysk?

Langt de fleste af de sammensatte verber på tysk er løst sammensatte, og det betyder i sin enkelthed bare, at de i nogle tilfælde skal skilles ad. 

Forleddet (eller præfikset, som det oprigtigt hedder) og verbet kan altså splittes fra hinanden, når situationen kræver det. 


Hvad betyder fast sammensatte verber på tysk?

Det betyder jo så, i sin enkelthed, at det er de sammensatte verber, der ikke kan opdeles i to. Altså vil de fast sammensatte verber altid være sammensatte, uanset hvilken kontekst, de står i. 


Hvor ligger trykket i udtalen af løst sammensatte verber på tysk?

Hvis dit verbum er løst sammensat, så lægger du trykket i starten af ordet, ved ordets første stavelse. Det vil, i et sammensat verbum, altså betyde, at du lægger trykket ved præfikset. Det gør du forhåbentligt helt naturligt i forvejen - det er nemlig hovedreglen for det danske sprog, at trykket oftest ligger på ordets første stavelse. F.eks sig du ANkommer, og ikke anKOmmer - samme regler gælder for de fleste tyske ord, og for alle de løst sammensatte verber.


Hvor ligger trykket i udtalen af fast sammensatte verber på tysk?

Er dit verbum derimod fast sammensat, lægges trykket anderledes, nemlig ved den første stavelse i den del af ordet, der indeholder verbet. Det kan godt lige kræve lidt tilvænning, igen fordi det er hovedreglen at lægge trykket på den første stavelse i ordet, men her er det altså verbet, der fokuseres på. F.eks., hvis man skal udtale det fast sammensatte verbum “wiederholen”, så siger man wiederHOlen, frem for WIEderholen. 


Hvordan og hvornår opdeles de løst sammensatte verber på tysk?

Nu blev det jo nævnt tidligere, at løst sammensatte verber skulle opdeles i visse tilfælde. Hvordan og hvornår gør det sig lige gældende?


Opdeling af sammensatte verber ved hovedsætninger i nutid og datid på tysk

Hvis du bruger et løst sammensat verbum i en hovedsætning, der er skrevet i enten nutid eller datid, så opdeles det løst sammensatte verbum i hhv. præfiks og verbum, og disse to ord skal så danne en “ramme” om sætningen. Den indrammer sætningen således, at verbet står i starten af sætningen, som verballed, og præfikset står i slutningen af hovedsætningen, enten før punktum eller komma. 

Det fænomen kender du måske allerede fra hjælpeverberne på tysk.

Nedenunder ses der lidt eksempler på, hvordan en sådan “sætnings ramme” ser ud.


 • Ich bringe Trinkflaschen mit.

Det løst sammensatte verbum “mitbringen”, som er det tyske tilsvarende til medbringe, deles her i to, og danner en ramme.

 • Ich hole das Essen ab, du wählst den Film.

Det løst sammensatte verbum “abholen”, som er det tyske tilsvarende til afhente, deles her i to, og danner en ramme om hovedsætningen, inden komma, der fører til ledsætningen.


Er det derimod en ledsætning, så skal det løst sammensatte verbum ikke adskilles.


Opdeling af sammensatte verber ved bydeform på tysk

Hvis det løst sammensatte verbum skal indgå i bydeform (dvs. hvis det er en ordre eller et påbud), så opdeles verbet og danner ramme om sætningen, ligesom det ses i eksemplet ovenover. 


Hvordan ved man, om et verbum er løst eller fast sammensat?

Der er, så vidt vides, ikke nogen idiotsikker måde at læse sig frem til det - der er allerhøjest lidt løse huskeregler, med en masse undtagelser. Men, trykket på stavelserne giver det jo som bekendt væk.

 • Løst sammensat = tryk på første stavelse / præfiks

 • Fast sammensat = tryk på verbets første stavelse 

Man kan enten sige det højt for sig selv, hvor man lægger trykket på hhv. første stavelse i præfiks og så i verbet, og se, om man kan fornemme, hvad der er rigtigt.


Få hjælp af opslagsværker

Ellers er det en god ide, at tjekke forskellige opslagsværker, der ofte også har en sektion om, hvordan ord skal udtales. Man skal være opmærksom på det, vi kalder en trykstreg. 

Den kan tage mange former, men er ofte en apostrof (´) eller en lodret streg (⎹), der er placeret lige før den stavelse, der skal lægges tryk på. 

Her er lidt eksempler på, hvordan trykstreg kan markeres.

 • unter´schreibe → tryk ved verbet, fast sammensat

 • über´setzen → tryk ved verbet, fast sammensat

 • ´abholen → tryk ved præfiks, løst sammensat

 • ´vorschlagen → tryk ved præfiks, løst sammensat


Liste over nogle af de løst sammensatte verber på tysk.

Nedenunder findes en liste over nogle af de løst sammensatte verber, hvor deres danske betydning står først.

 1. medbringe → mitbringen

 2. afhente → abholen

 3. foreslå → vorschlagen

 4. deltage → teilnehmen

 5. ankomme → ankommen

 6. anløbning → anlaufen

 7. foregive → vormachen

 8. stille op → aufstellen

 9. omgå (forstås som at gå udenom) → umgehen

 10. “lære at kende” → kennenlernen 

 11. Indkøb → Einkauf

 12. præsenterer → vorstellen 

 13. “at sejle (noget) over” → überfahren


Liste over nogle af de fast sammensatte verber på tysk

NB! En ret god huskeregel er, at hvis man ser et sammensat verbum på tysk, der har ét af følgende præfiks: Wider, über eller unter, så vil det være et fast sammensat verbum. 

Listen her er jo markant kortere, men det er som sagt fordi, at de fleste sammensatte verber på tysk er løst sammensatte.

 1. underskrive → unterschreibe

 2. oversætte → übersetzen

 3. gentage → wiederholen

 4. beslutte → entscheiden 

 5. omgås (forstås som værende sammen med)  → umgehen

 6. “at køre (noget) over” → überfahren


Hvordan bøjer man de sammensatte verber?

Selve verberne bøjer du på præcis samme måde, som du ville bøje alle andre verber. Tjek vores indlæg om verberne på tysk, hvis du har brug for at få opfrisket, hvordan det gøres.

Mød forfatteren:

Billede af

Mette arbejder som skribent samt underviser hos GoTutor. Mette er ansat hos GoTutor grundet hendes egen interesse for sprog og samfund, samt hendes ønske om at hjælpe unge mennesker med at finde deres selvtillid og lyst til læring.

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus
Dativ på tysk - få det fulde overblik over denne kasus

På tysk er dativ en kasus og fokus i dette indlæg er dativ på tysk. Nøgleordet for dativ er sætninge...

Mette Carøe Jensen 12-02-2023
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.
Navneord på tysk - alt, du bør være opmærksom på, med de tyske navneord.

Navneordene på tysk, såvel som på alle andre sprog, er måske den bredeste ordklasse vi har. I dansku...

Mette Carøe Jensen 22-05-2023
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.
Personlige pronominer på tysk - en fokuseret guide.

De personlige pronominer på tysk er de pronominer, der agerer stedfortræder for navneord og egennavn...

Mette Carøe Jensen 21-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90