SRP: Få styr på opgave, eksamen og bedømmelse

Af Caroline Dreyer 19-02-2020
SRP: Få styr på opgave, eksamen og bedømmelse

Hvad skal du som elev være opmærksom på i forhold til SRP’ens retningslinjer og bedømmelseskriterier? I dette indlæg vil vi præsentere de regler, der er for studieretningsprojektet. Der er som udgangspunkt fælles retningslinjer og forudsætninger for opbygning og bedømmelse af SRP’en, men det enkelte gymnasium kan have særlige regler eller tiltag, som du skal være opmærksom på. Hvis du følger opgaveformuleringen, er du dog godt på vej.  

Den skriftlige opgave

Før selve skriveperioden begynder, er der flere faser, som du skal igennem. Der er forinden afsat 20 timer, som er reel undervisning, hvor du som elev får introduktion til opgavens opbygning og struktur, du kan få mere inspiration her: Sådan skriver du en god opgave. Der er blandt andet undervisning i videnskabsteori samt metodiske tilgange indlagt i de 20 timer. Derudover indgår der også vejledning, så du har mulighed for at tale med din vejleder om din opgave. Det er vigtigt, at du udnytter vejledningstimerne, da det er individuel vejledning, så der vil kun være fokus på netop din opgave. Den vigtigste del er udformningen af din problemformulering, som skal agere rød tråd for opgaven; i den forbindelse har undervisningen samt vejledningen været et godt fundament for udarbejdelsen af den. Så snart du har fået udleveret din opgaveformulering, er projektet i gang, og skriveperioden er beregnet til 10 skoledage. Der vil ikke være noget andet undervisning i skriveperioden. I enkelte tilfælde vil skrivedagene være adskilt således, at der først er 5 skrivedage, og så derefter 5 dage på et senere tidspunkt, men tag udgangspunkt i det, du har fået fortalt af dit gymnasium og din vejleder. Læs også: Opgaveskrivning i december – sådan klarer du dig gennem julen.

Selve opgaven skal have et omfang på 15-20 timer normalsider (som består af 2400 tegn inklusiv mellemrum). Hvis opgaven indeholder symboler, billeder eller andre illustrationer, skal de i nogle tilfælde ikke medregnes som tegn, så det er en god ide at tale med din vejleder om, hvordan de skal tælles med. Hvis du har med et selvproducerende produkt at gøre, kan det godt være en del af din SRP. Hvis du eksempelvis skriver i et af de kunstneriske fag eller har en kreativ løsning med, agerer det et selvproducerende produkt. Det er vigtigt, at du dokumenterer og beskriver produktet samt dets relevans i din opgave, da selve opgaven er det vigtige og indgår som en del af din endelige bedømmelse. 

I forhold til dine videnskabsteoretiske og metodiske valg er det ikke et krav, at du har et redegørende afsnit med. Det er dog en god ide at præsentere dem, da det hjælper læser til at forstå dit analysearbejde og potentielle argumentationer for dine refleksioner og resultater. Mht. sprogvalg skriver størstedelen på dansk, men det er muligt at skrive på engelsk, tysk eller fransk, hvis du får det godkendt. Godkendelsen er blandt andet vigtig, da din vejleder skal have en tilstrækkelig sprogforståelse for at kunne hjælpe dig og bedømme din opgave på lige vilkår som de andre. 

Den mundtlige eksamen 

Eksamen indledes med, at du har forberedt et oplæg, hvor du præsenterer projektets problemstillinger og vigtigste refleksioner og resultater. Oplægget må vare op til 10 minutter, men varigheden er ikke et krav. Derefter kan din vejleder/eksaminator og censor stille opfølgende spørgsmål til dit oplæg. Det er her en god ide at påtale yderligere refleksioner, som du har gjort dig, efter du har afleveret opgaven. En anden ting, du skal være opmærksom på er, at der er krav om, at du taler om de videnskabsteoretiske samt metodiske tilgange, som du har anvendt, eller måske kunne have anvendt. Her er det væsentligt, at du taler om begge fags metoder og deres bidrag til din opgavebesvarelse. Hvis du har skrevet din SRP på et fremmedsprog, er det ikke ensbetydende med, at den mundtlige eksamen er på samme sprog. I meget få tilfælde kan det være en mulighed, men det er noget, du skal være opmærksom på i god tid, så du kan søge om at få det godkendt. 

Bedømmelsen

Bedømmelsen af din skriftlige opgave bunder i, hvor grundigt du har besvaret opgaveformuleringen. Læseren skal gerne kunne læse opgaveformuleringen direkte efterfulgt af konklusionen og se lighedstegn mellem de to. Derudover skal du have valgt og anvendt metoder fra begge fag og hertil have argumenteret for, hvorfor du har gjort, som du har gjort. Ydermere bliver du bedømt på, hvorledes du har opnået fordybelse i diverse faglige områder, som dine anvendte fag besidder. Du skal have en god formidlingsevne samt fremstilling, så læseren følger din røde tråd og samtidig forstår det, du skriver. Sidst, men ikke mindst, er der en masse formelle krav om layout, særligt med fokus på forsiden, indholdsfortegnelsen, kildehenvisningerne samt litteraturlisten. Det er her en god ide at læse grundigt, hvordan netop dit gymnasium forventer, at din opgave er sat op. Du kan også tale med din vejleder om det. 

Ved den mundtlige eksamen lægges der vægt på, at begge fag indgår i både fremlæggelsen og den efterfølgende dialog (medmindre du skriver enkeltfagligt). Metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser skal ligeledes indgå. Bedømmelsen er en helhedsvurdering, så din opgave bedømmes derfor ikke inden den mundtlige eksamen – de to præstationer skal spille sammen, og det er derfor essentielt, at du vægter begge dele højt. 

 

Du kan læse nærmere om kravene til studieretningsprojektet på Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal, emu: 

https://emu.dk/stx/studieretningsprojektet/faq-studieretningsprojektet

Har du brug for hjælp og vejledning til din opgave og eksamen? Så klik ind her og læs mere om, hvordan en privatunderviser kan hjælpe dig!

Mød forfatteren:

Billede af

Caroline er ansat som elevkoordinator og tager derfor hånd om alle de forældre, børn og unge, der ringer ind og har brug for hjælp. Caroline er glad for at hjælpe hver og én, der kunne have brug for det, men hun finder det særligt tilfredsstillende, når hun kan hjælpe i mere komplekse situationer for fx tosprogede, ord...

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

SRP emner i samfundsfag
SRP
SRP emner i samfundsfag

Hvis du har valgt at skrive SRP i samfundsfag, er der et hav af emner at tage fat i. Dog kan det i b...

Clara Van Vo 27-01-2023
Overvejer du at skrive SRP i dansk?
SRP
Overvejer du at skrive SRP i dansk?

Dette indlæg blev udgivet den 27. sep 2016 og omfatter regler der ikke længere er aktuelle for opgav...

Ruben Samuel Sørensen 27-09-2016
Alt om SRP - den fulde guide til din SRP
SRP
Alt om SRP - den fulde guide til din SRP

SRP er den helt store opgave i gymnasiet, og i dette indlæg finder du alt om SRP - den fulde guide t...

Elisabeth Lysholm Olsen 18-12-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90