Vigtige engelske ord og begreber når du skriver en opgave / rapport

Af Laura Norén 19-05-2023
Vigtige engelske ord og begreber når du skriver en opgave / rapport

Alt hvad du skal vide når du skriver opgave på engelsk. Dette opslag vil gennemgå hvilke strukturer og vendinger du bør bruge i din engelske opgave. Denne gennemgang vil forklare alt om de forskellige komponenter og ord, der er gode at kende når du skal lave gode engelske opgaver. I dette opslag vil vi gennemgå hvilke engelske vendinger der gør din opgave lige lidt bedre og lær hvornår og hvordan de er gode at bruge.

Når du skriver opgaver på engelsk er det selvfølgelig vigtigt at kunne grammatikken i engelsk, hvis du ønsker en god karakter. Det er også vigtigt at du kender forskellige ord og termer, der kan være med til at farve din opgave. Det giver liv og karakter til indholdet. I dette opslag vil vi kigge på nogle forskellige termer du bør huske på næste gang du skriver en opgave på engelsk. Vi vil kigge nærmere ind i forskellige komponenter der kan optræde, alt efter hvilken slags opgave du skal skrive. Herunder finder du en oversigt over alle de ting vi vil gennemgå:


Struktur

 • Overblik

 • Forside

 • Synopsis

 • Indholdsfortegnelse 

 • Problemstilling/problemformulering

 • Redegørelse 

 • Metode

 • Præsentation

 • Analyse

 • Diskussion

 • Konklusion

 • Perspektivering

 • Kilder

 • Afhandling


Gode termer at bruge

 • Nysgerrig på engelsk

 • Udgangspunkt på engelsk

 • Undersøge

 • Figurer på engelsk 

 • Tabeller på engelsk

 • Medfører på engelsk

 • Forløb på engelsk

 • (For) eksempel på engelsk

 • I forbindelse med på engelsk

 • I forhold til på engelskStrukturen i en opgave på engelsk

Hvordan du bruger forskellige termer og ord i din opgave, kommer selvfølgelig an på hvilken genre du skal skrive i, denne liste er derfor baseret på ord og termer der ofte kan være gode at huske på, de vil selvfølgelig også forklares som de præsenteres, så du har helt styr på, hvornår de skal bruges. 


Overblik på engelsk 

Lad os starte med at kigge på struktur og ramme for en opgave. Nogle gange kan det nemlig være godt at præsentere din opgave for at skabe overblik. Derfor kan man nogle gange skulle nævne overblik. Alt efter hvilken stil/opgave du skriver, kan overblik kaldes forskellige ting:

 • Overview

 • Outline

 • Abstract

Som sagt bruges det forskelligt, alt efter hvad du skal skrive. Overview og outline kan bruges meget generelt hvis du i din stil nævner at skabe et overblik. Abstract derimod, henviser oftest til en lille sektion i din tekst der skrives før selve teksten og forklarer hvad indholdet i opgaven vil handle om. Men dette er ofte noget der først benyttes i større opgaver på gymnasiet og universitetet. I din abstract kan du dog bruge de andre termer, for at redegøre.

Eksempler på hvordan du kunne bruge sætninger med disse ord kunne være som følger:

 • In order to get an overview of the material the analysis will take a point of departure in….

 • The data included creates the outline for the analysis.

 • Your paper must include an abstract at the start of the paper.


Forside på engelsk

På engelsk kaldes en forside for:

 • Front page

Forsiden på din opgave er det første læseren ser, det er her du vil skrive titlen på din opgave samt dit navn og din underviser/vejleders navn. Du kan også inkludere et billede på din forside Hvis du skal skrive en større opgave, vil du på forsiden også inkludere antal af tegn/ord du har skrevet og din skoles navn. 


Synopsis på engelsk

I engelske opgaver vil der nogle gange være krav om, at du laver en synopsis, på engelsk kaldes dette én af to ting:

 • Synopsis

 • Abstract

En synopsis er en kort tekst der afgrænser din opgaves emne. Her forklarer man kort hvad opgaven omhandler og hvilke metoder man gør brug af. En synopsis kaldes på engelsk også for en synopsis men du kan også komme ud for, at den bliver oversat til abstract som egentlig også er det samme. Din synopsis skal være kort og klar, så læseren får et indblik i, hvilken slags opgave de skal læse, og hvad emnet er. Det er dog generelt først noget der skal inkluderes i større opgaver på gymnasiet og universitetet.


Indholdsfortegnelse på engelsk

Nogle gange kan du også komme ud for, at der i din stil bliver bedt om en indholdsfortegnelse. På engelsk hedder det:

 •  Table of contents. 

Det kan være at du skal referere tilbage til den senere, det er mest i større opgaver dog, og ellers skal du sætte det som overskrift, når du laver den. Din indholdsfortegnelse er der, hvor der står dine overskrifter på forskellige ting i teksten, eksempelvis indledning (introduction) analyse (analysis) diskussion (discussion) konklusion (conclusion).

Hvis du skal bruge måder hvorpå du kan nævne din indholdsfortegnelse, kunne det se således ud:

 • As shown in the table of contents, the analysis will take up the next three pages.

 • This table of contents will further elaborate on the different sections, this paper will include.


Problemstilling/problemformulering på engelsk 

En problemformulering er ofte noget der inkluderes i større opgaver, det er her de redegøres for, hvad opgaven vil undersøge. På engelsk kaldes en problemformulering


Problemformulering

 • Problem area

 • Research question


Problemstilling

 • Statement of intent

 • Issue


Redegørelse på engelsk

En redegørelse er igen noget der leder tilbage til strukturen af din stil. Redegørelsen er der hvor du forklarer dine resultater og konklusioner og hvordan det hele hænger sammen og giver mening. På engelsk er der ikke ét klart ord for dette, men de følgende kan bruges:

 • Statement

 • Description

 • Explanation

Disse ord kan i din stil bruges når du skal lave redegørelse, i praksis kunne det gøres på følgende måder:

 • To provide a clear statement for the following conclusion…

 • This description explains the conclusion of…

 • These results would be part of a clear explanation of the conclusion that…


Metode på engelsk

Metode omhandler hvordan du griber din opgave an. Gør du brug af en analytisk metode med en hypotese du skal be- eller afkræfte, en videnskabelig deduktiv metode? Den metode du bruger, skal du præsentere i det der kaldes et metodeafsnit. På engelsk kaldes metode:

 • Method

 • Approach

Method fører ofte tilbage til en afgrænset og konkret metode du kan forklare. Approach er mere fri, her er der ofte tale om hvordan du griber din opgave an, altså her er der tale om analysetilgange. I praksis kunne du starte dit afsnit på følgende måder:

 • By making use of the method of rethoric analysis it will be clear how…

 • By using the qualitative analytical approach we can…


Præsentation på engelsk

Præsentation kan betyde flere ting alt efter hvilken slags opgave du laver. Det generelle ord for præsentation på engelsk er dog:

 • Presentation

Præsentation kan dog som sagt betyde flere ting, enten mundtlig  præsentation af din opgave, det kaldes på engelsk en oral presentation eller det kan være en præsentation af dit emne og dit problemformulering, her ville du kalde det presentation of problem area eller presentation of methods. Din præsentation er hvor du forklarer hvordan din opgave vil udfolde sig. Altså hvordan du gennem dine metoder og din data vil analysere og komme til nogle resultater. Du vil altså her præsentere data og problemformulering og metode - alle de komponenter der udgør din opgave.


Analyse på engelsk

Analysen er den vigtigste del af din opgave. Analyse er det, der på engelsk kaldes:

 • Analysis

Analysen i din opgave er den del der skal fylde den største del af opgaven. Analysen er der hvor du kan vise dine evner inde for faget ved at grave ned i din data og bringe alle de vigtige elementer fra din data sammen i en sammenhængende tekst. Din analyse er kort sagt dér hvor du bringer din data/tekst sammen med din viden i form af teorier og metoder. Det er altså også derfor denne del skal fylde mest, da det er her, du viser hvor meget du kan.


Diskussion på engelsk

En diskussion er den del af din opgave hvor du forholder dig kritisk over for de resultater du er kommet til i din analyse. En diskussion kaldes på engelsk for:

 • Discussion

Formålet med din diskussion er at vise at du kan forholde dig kritisk til de resultater du er nået til i din analyse, og at du kan redegøre for dine synspunkter. Dette viser at du har forstået de resultater du er nået frem til. Din diskussion bør inddrage en redegørelse for dine analysepunkter samt argumenter/kilder der styrker din analyse. Diskussionen skal dog også trække på hvilke andre synspunkter der kunne være, inde for området, samt en redegørelse for, hvorfor de resultater du er nået til, er stærke.


Konklusion på engelsk

Din konklusion er den afsluttende del af din opgave hvor du sammenfatter dine analysepunkter og diskussion. På engelsk kaldes konklusionen for:

 • Conclusion

Konklusionen er altså der hvor dine pointer og analysepunkter tydeliggøres i en sammenhængende tekst. Din konklusion skal altså opsummere de vigtigste pointer og resultater du kom frem til i din opgave. I opgaver med en problemformulering skal din konklusion svare på de problemstillinger du præsenterede i starten af din opgave. 


Perspektivering på engelsk

Din perspektivering er den del af din opgave hvor du bringer den viden du har fået gennem din opgave, ud i et mere generelt lys og reflektere over resultaterne. På engelsk kaldes en perspektivering for: 

 • Reflection

Din perspektivering er der hvor du viser hvordan de resultater eller konklusioner du er kommet til i din opgave, har generel relevans indenfor det emne, du skriver om. Perspektiveringen skal være efter din konklusion.


Kilder på engelsk

Når du skriver opgaver på engelsk såvel som dansk, er det vigtigt at du inkluderer kilder. Dine kilder er der hvor du har din teori fra. På engelsk kaldes kilder for:

 • Sources

Det er forskelligt hvordan undervisere ønsker kilder citeret. Nogle vil gerne have dem i fodnoter, andre vil have dem citeret i parentes med navn og årstal, direkte i teksten. Nederst i din opgave skal du samle din kilder, dine kilder samles i en litteraturliste. På engelsk kaldes en litteraturliste for:

 • Bibliography

I din litteraturliste skal du altså skrive alle de kilder du har brugt. Generelt vil det sige at du skriver forfatterens navn, årstal for teksten, teksten titel, forlag den er publiceret ved.


Afhandling på engelsk

En afhandling er en stor videnskabelig tekst eller artikel. På engelsk kaldes disse for:

 • Thesis

Selvom du skriver en videnskabelig opgave, kan du dog ikke automatisk kalde det for en afhandling. Videnskabelige opgaver kan betragtes som afhandling hvis de redegøre for alt der kan findes/bevises indenfor et specifikt emne. Den afsluttende opgave man skriver på lange videregående uddannelser, eksempelvis en kandidatuddannelse, kaldes for en specialeafhandling. Gode termer at bruge i din engelske opgave

Nu har vi gennemgået strukturen af opgaver og hvad de forskellige segmenter kaldes på engelsk, så lad os nu gå videre til nogle gode termer du kan bruge for at bringe nuancer og variation til dit sprog i engelske opgaver.


Hvilke termer er gode når du skal vise motivationen for at skrive din opgave?

I starten af din opgave kan det være godt at skrive omkring din motivation til at undersøge det emne du har valgt eller fået. Her kan du også forklare hvorfor det er vigtigt at undersøge lige præcis det, du skriver om. Termer du kan bruge i denne slags afsnit kunne være:

 • Nysgerrig

 • Udgangspunkt

 • Undersøge

Lad os nu dykke ned i hvordan man bruger disse termer på engelsk. 


Nysgerrig på engelsk

Hvis det du skal skrive omhandler en undersøgelse eller noget andet du har researchet, og du gerne vil forklare hvorfor du har valgt det emne du har, kan du starte din stil ud med et lille afsnit omkring hvad der gjorde dig nysgerrig på emnet. Dette kaldes også en metatekst. I denne forbindelse kan du bruge enten:

 • Curious

 • Interest

Curious betyder nysgerrig og interest betyder interesse. Hvis du vil bruge dem i din stil, kunne det eksempelvis gøres på følgende måde:

 • This curiosity in relation to child-attachment was related to the article…

 • Observing how cats interact sparked my interest in researching further…


Udgangspunkt på engelsk

Det kan være godt at starte dine opgaver ud med at forklare eksempelvis hvilken teori/hypotese eller hvilken historie/tekst, din stil tager udgangspunkt i. Denne start skaber et overblik og en forventning hos læseren omkring, hvad de skal til at læse om og dette skaber en forståelse for indholdet fra start. Hvis du skal forklare udgangspunkt, bruger du termen:

 • Point of departure

Point of departure betyder tage udgangspunkt i. Det kan du altså begynde med, for at spore læseren ind på temaet for din stil. I praksis kunne du eksempelvis på termen på følgende måde:

 • This analysis will take point of departure in the poem “Canterbury Tales" by G. Chaucer. 


Undersøge på engelsk

Nysgerrighed hænger også godt sammen med undersøge. Undersøge kan igen bruges når du omtaler hvad det er din stil omhandler, det kan skrives på følgende måder:

 • Investigate

 • Look into

 • Examine

I praksis kunne det bruges hvis din stil skal undersøge en specifik problemstilling. I praksis kunne du bruge det således:

 • This paper seeks to investigate why eating habits differ between Denmark and America. 

 • This analysis will be based on looking into the underlying themes of the book “The Great Gatsby”. 

 • In relation to the book “Lord of the flies” this paper will examine the dynamics of the group of young boys in relation to one another.  


Hvilke termer er gode at bruge når du skal sammenligne og referere til resultater?

I nogle opgaver vil du skulle referere til enten et forsøg du selv har lavet, eller nogle data andre har lavet. Her skal du i din analyse dykke ned i dine resultater og referere til dem/analysere udkommet. De følgende termer kan være relevante i forhold til dette:

 • Figurer

 • Medfører

 • Forløb

Lad os kigge på, hvordan disse ord termer kan bruges i praksis. 


Figurer på engelsk

Når du skriver opgaver, kan du komme ud for, at du skal tage stilling til diverse figurer eller modeller. Måske er det nogle du skal analyserer eller måske er det nogle, du selv har lavet. Når vi nævner modeller eller figurer på engelsk kan du bruge ordene:

 • Model

 • Figure

Alt efter hvilken slags figur/model der er tale om, vil du bruge et af disse ord når du nævner den. Model kan bruges hvis der er tale om illustrationer og tal. Figure bruges ikke ofte men kan også bruges om illustrationer og tal. I praksis kan du referere til modeller/figurer, eksempelvis på følgende måder:

 • This figure is an illustration of how…

 • Model 1.3 points out the connection between…


Tabeller på engelsk

I forbindelse med figurer, er der også tabeller, en tabel er en oversigt hvor de tal en undersøgelse har vist, sættes op i rubrikker og kolonner. Når du skal referere til tabeller vil du bruge følgende ord:

 • Table

 • Diagram 

Table og diagram bruger vi generelt hvis den model der refereres til, udgøres af tal. I praksis kan du bruge termer på følgende måde:

 • As illustrated in table 2.1, there is a noticeable difference between…

 • The diagram shows how…


Medfører på engelsk

Medfører kan bruges på flere måder. Det bruges ofte i forbindelse med en konsekvens af noget andet. Medfører kan bruges som:

 • Imply

 • Cause

 • Leads to

 • Results in

De forskellige termer bruges meget på samme måde, for at forklare noget som et resultat af eksempelvis en undersøgelse eller analyse af noget. I praksis kunne det se således ud:

 • This would imply difficulties between the two main characters.

 • The struggles would cause their separation.

 • This analysis therefore leads to the conclusion that…

 • These findings result in the vast amount of disease in this area.


Forløb på engelsk

Forløb er nok noget du har hørt om før, i forhold til enten skole - temaforløb, eller i forhold til historier/tekster hvor forløbet, altså handlingen, udfolder sig. På engelsk kalder vi forløb for:

 • Action

 • Course

 • Process

 • Progress

Action bruger vi ofte når vi refererer til en specifik ting, altså en aktion der har forløbet sig. Course kan også bruges om specifikke forløb, det er også dette der bruges hvis vi altså taler om skoleforløb der på engelsk kaldes school course. Course og action kan også kombineres “The course of action took place in…” Process bruges om forløb hvor der refereres til eksempelvis en metode der er brugt. Progress bruges oftest om forløb hvor noget har udviklet sig. I praksis, kunne de bruges således:

 • During this course we learned that gum is not biodegradable.

 • He decided there was only one course of action to take.

 • The story progresses through time.

 • In the process of finding his sister, he found himself, also. 


Hvilke termer kan du bruge når du skal diskutere og reflektere i din opgave?

Den sidste sektion af termer vi vil gennemgå er dem du kan bruge når du er nået til slutningen af din opgave og skal reflektere/stille dig kritisk over for dine resultater. Her er der nogle forskellige termer, der kan give mening at bruge for at referere tilbage til det du allerede har skrevet, eller komme med andre muligheder for resultater. Her kan du bruge følgende termer:

 • (For) eksempel

 • I forbindelse med

 • I forhold til

Lad os nu kigge dybere ned i hvordan du bruger disse termer i praksis.


(For) eksempel på engelsk

Når du skriver stil kan det også være en god idé at inkludere eksempler, når du forklarer noget. Dette giver både indtryk af, at du forstår det du skriver, og udpensler hvad det er du skriver så læseren er helt sikker på at have samme forståelse af din tekst, som du selv har. Nogle gange bruger du også eksempler når du laver diskussioner i dine tekster. På engelsk kaldes dette:

 • Example/for example 

Vi bruger det også i disse tekster når vi kommer med forslag til sætninger. Måder du kan bruge for example kunne for eksempel være på denne måde:

 • You can sense that she is sad, for example when “a teardrop escapes from her eye” in line 21 page 3. 

 • An example of this point is presented on page 3, line 28.


I forbindelse med på engelsk

I forbindelse med kan i din stil bruges når du eksempelvis kommer med en pointe du vil uddybe. Det kan også bruges hvis du skal referere tilbage til forrige pointer. På engelsk kan det bruges på følgende måder:

 • In relation to

 • In addition to

 • With reference to

 • In connection with

In addition to bruges som regel hvis du vil komme med flere pointer der har sammenhæng med dem du allerede er kommet med. De resterende har dog samme grundbetydning. I praksis kan du bruge dem på følgende måder:

 • In relation to the hypothesis, it can be concluded that…

 • In addition to the prior statement, it should be added that…

 • With reference to the relationship between the boys, it could be concluded that they have a dysfunctional group-dynamic.

 • In connection with the uncovered results it can be argued that…


I forhold til på engelsk

I forhold til kan sidestilles med i forbindelse med. Dette kan igen bruges hvis du har fremført en pointe du vil uddybe eller hvis du skal referere tilbage til noget du har skrevet tidligere i din opgave. På engelsk kan du skrive i forhold til på følgende måder:

 • In correlation with

 • In comparison with

 • In relation to

Her kan du se, at noget går igen fra øvrige overskrift. De minder nemlig meget om hinanden. Hvis du skal bruge i forhold til i din stil, kunne du eksempelvis gøre det på følgende måder:

 • In correlation with the article, it can be observed how…

 • In comparison with the previous analytical point it can be added how…

 • In relation to the family-dynamics of the main characters it can be observed how…


Øvrige termer der er gode at kende når du skriver opgave på engelsk

Lad os for god ordens skyld inkludere andre termer der er gode at huske, næste gang du skriver en engelsk opgave:

 • Kvalitativ metode = Qualitative method

 • Kvantitativ metode = Quantitative method

 • Videnskabsteori = Philosophy of Science

 • Hermeneutisk teori = Hermeneutic approach 

 • Fortolkning = Interpretation

 • Argumenter = Arguments

 • Data = Data

 • Disposition = Disposition

 • På den anden side = Conversely/ contrarily

 • Litteratur = Literature

 • Antagelse = Assumption

 • Sammenhæng = Link/correlation

 • Ikke desto mindre = Nevertheless

 • I reference til = in reference to

 • Derfor = Therefore/Hence

 • Overveje = Consider (take into consideration)

 • Mulighed = Possibility


Dette er en oversigt over nogle af de termer du bør huske på, når du skriver engelske stile/opgaver. Nogle gange kan det også være nødvendigt at inkludere forkortelser, måske så du ikke gentager dig selv, måske fordi det er et generelt fænomen, der ikke behøves at skrives med fulde ord. Forkortelser på engelsk kan du læse om her. 

Du kan selvfølgelig ikke altid bruge dem alle sammen, men vælg ud hvilke der passer til den type opgave du skal skrive og gør dit sprog mere levende og interessant. God fornøjelse!

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Berømte engelske citater
Berømte engelske citater

Der findes mange berømte engelske og mange af de berømte engelske citater kan genkendes af de fleste...

Ruben Samuel Sørensen 27-01-2023
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?

Uregelmæssige verber på engelsk (dvs. uregelmæssige  udsagnsord på engelsk) er måske noget du k...

Laura Norén 24-02-2023
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik

Kender du forskellen mellem de engelske forkortelser i.e. og e.g.? Ved du, hvad der menes, når der b...

Cathrine Noer Hjorth 27-01-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90