Motiver dit barn - skolestart

Af Laura Norén 24-08-2023
Motiver dit barn - skolestart

At gå i skole er ikke altid lige sjovt. Selvom læring kan være meget givende, er det ikke altid nok at fortælle dit barn det. Derfor kan det være godt at se lidt nærmere på, hvordan du bedre motiverer dit barn til skolegang.

I dette opslag vil vi kigge nærmere på hvilke fremgangsmåder du kan benytte dig af, hvis dit barns skolemæssige motivation svigter. Alle børn er unikke og har deres egne personlige interesser og motivatorer. Det kan derfor være svært, helt at vide hvordan du bedst griber motivation an. Læs med her og lad os kigge nærmere på motivation.

Som forælder er dét at hjælpe dit barn med skolegang en opgave du nok kender, men hvad gør du hvis motivationen hos dit barn er væk, og de oven i købet har et fag du ikke er god til? GoTutor kan hjælpe her! Hos GoTutor tilbyder vi lektiehjælp til en stor variation af fag, både på folkeskole og gymnasialt niveau. GoTutor tilbyder eksempelvis lektiehjælp i dansk. Hvis dit barn lige har brug for det ekstra skub, så lad GoTutor hjælpe. Hvad er motivation?

Motivation kan defineres som en indre styring der hjælper med at regulere og fremme vores adfærd og ageren så vi kan styre mod vores mål. Motivation er altså den drivkraft, der ligger bag vores handlingsmønstre rettet mod at opnå noget personligt. Det kan eksempelvis være et specifikt mål såsom en opgave eller et projekt, men det kan også være et mål såsom personlig udvikling.

Motivation kommer ikke altid i samme form og den er individuel fra person til person, men også fra mål til mål. Motivationens kilde afhænger ofte af hvilket mål du higer efter. Motivationens kilder kan dog også ændre sig over tid og i forskellige kontekster. Derfor er det også vigtigt at have øje for motivationens kilder og sine mål.

I næste afsnit vil vi kigge på forskellige kilder til motivation og hvad de kan betyde for målet.  kan komme fra forskellige kilder og kan variere fra person til person. Lad os derfor kigge nærmere på forskellige former for motivation. Hvad er forskellige motivationskilder?

 • Indre motivation
  Indre motivation henviser til glæde, tilfredsstillelse og personlig mening i målet, man higer efter. Derfor behøves der ved indre motivation ikke andre motivatorer end et personligt ønske om at handle og opnå målet. 

 • Ydre motivation
  Ydre motivation er den slags motivation hvor målet ikke er nok. I stedet vil man motiveres gennem andre faktorer såsom anerkendelse, ros, belønning eller straf. 

 • Intrinsisk motivation
  Dette er en form for indre motivation, der dog ikke baseres på et mål så meget som det baseres på ren interesse og entusiasme for en opgave eller aktivitet. 

 • Ekstrinsisk motivation
  Dette er en form for ydre motivation, hvor motivationen ligger i at opnå en belønning eller undgå en straf. De er altså ikke motiveret af opgaven, men af resultatets belønning/straf. 

 • Sociale motivationer
  Motivationen kan også påvirkes af sociale faktorer, såsom ønsket om at imponere eller opnå anerkendelse fra andre. Dette kan også omhandle ønsket om at være en del af en gruppe. Hvordan motiverer jeg mit barn til skole?

At motivere børn til skole er en vigtig opgave for forældre. Du kan hjælpe dit barn godt på vej i motivationen omkring skolegang. Når børn føler sig motiverede og engagerede i deres skolegang, er de mere tilbøjelige til at præstere godt og udvikle en positiv holdning til læring. I næste afsnit vil vi kigge på forskellige strategier du kan benytte dig af, når du skal motivere dit barn.

Det er vigtigt at huske, at motivation ikke er konstant og kan variere over tid. Det er derfor en løbende opgave at opretholde børns motivation og interesse for skolegang. Ved at skabe et positivt og støttende læringsmiljø og forstå deres unikke behov, kan du hjælpe børnene med at trives i skolen og udvikle en livslang kærlighed til læring.Hvad er motivationsstrategier til børn?

 • Positivt læringsmiljø
  Et positivt læringsmiljø kan påvirke dit barns motivation. Det er vigtigt at du støtter dit barn og giver dem en positiv association til skolen gennem tryghed og støtte, det kan styrke motivationen. 

 • Gør læring sjovt
  Prøv at gøre læringen spændende ved at bruge kreative undervisningsmetoder, spil, konkurrencer og aktiviteter, dit barn personligt finder spændende. Dette kan gøre dit barn mere nysgerrigt og drevet til at være engageret i skolemæssige aktiviteter. 

 • Anerkendelse og ros
  Ros og anerkend dit barn for deres skolemæssige præstationer, både de store og de små. Du kan med fordel også bruge belønninger, såfremt der skabes en god balance mellem indre og ydre motivation. 

 • Målsætninger
  Hjælp dit barn med at sætte opnåelige og realistiske mål, på denne måde kan de føle at der er et formål med arbejdet, hvilket kan motivere dem. 

 • Fokuser på interesseområder
  Engagér dig i dit barns interesser. Forsøg at knytte skolefag til de ting, de elsker at gøre, så de kan se, hvordan det er relevant og meningsfuldt for dem.

 • Åben kommunikation 
  Lyt til dit barns egne tanker, følelser og bekymringer om skole. Tal med dem og forsøg at forstå dem. En åben og ærlig kommunikation kan være en stor hjælp i forhold til at forstå dit barns skolemæssige motivation og behov.  

 • Vær tålmodig
  Anerkend, at børn er forskellige, og at deres motivation kan variere. Vær tålmodig og tilpas din tilgang til lige præcis dit barns behov. Forældres rolle i motivation

Det at motivere dine børn kan have en afgørende betydning for deres skolegang og deres fremtid. Hvis du støtter dine børn og sørger for at gøre skole til en positiv ting, vil dine børn være mere motiverede til at klare sig godt og være investerede i skolen. Motivation og støtte er på denne måde en direkte mulighed for at give dit barn de bedst mulige forudsætninger for at klare sig godt akademisk.

Man kan også sige at en motiveret skolegang kan hjælpe dit barn både i sociale aspekter, da mange venskaber dannes i skolen, men også i fremtiden i forhold til gode jobmuligheder og en mere sikker fremtid. I næste afsnit vil vi kigge på hvordan skolemotivation kan hjælpe dit barn videre i livet.Hvordan hjælper skolemotivation børn?

 • Personlig udvikling
  Skolegang kan være en stor del af børns personlige udvikling. Både i akademisk men også i sociale aspekter. I skolen udvikler de venskaber og relationer til andre end deres omsorgspersoner, derfor er det vigtigt at hjælpe dem med motivation.  Det giver dem også en viden omkring forskellige emner og om samfundet, denne viden skal de bruge fortsat i livet.

 • Styrket selvtillid
  Hvis dit barn lykkes i skolen, kan det styrke deres selvværd og selvtillid. Dette kan være vigtigt i forhold til fremtidige udfordringer og give dem en positiv opfattelse af deres evner. Dette kan give dem en fordel både i skolen og i livet generelt. 

 • Sociale kompetencer
  Som nævnt kan skolegang give dit barn gode muligheder for social omgang og interageren. Dette kan styrke deres sociale pg kommunikative færdigheder. De lærer gennem skolegang at samarbejde, løse problemer og skabe relationer.Er der generelle ting der kan motivere børn?

At motivere dit barn er en meget personlig rejse. Børn er forskellige og motivation er en kompleks ting, da dét der motiverer dit barn afhænger af personlighed, alder og interesser. Du skal derfor også indregne dit barns individuelle behov, når du skal lægge en strategi for at motivere dem.

Det vigtigste i forhold til motivation er at skabe en positiv og støttende læring, hvor dit barn kan føle sig hørt og set. Dette fremmer også deres nysgerrighed, selvstændighed og engagement.Tips og tricks til skolemotivation 

 • Indre motivation
  Hvis du fokuserer på dit barns indre motivationer til at klare sig godt, kan du med fordel skabe en sammenhæng mellem deres personlige interesser og den akademiske verden. Dette kan gøre dit barn engageret i skole og gøre dem nysgerrige på at udforske denne verden.

 • Positive forstærkninger
  Du kan med fordel benytte dig af en rosende og anerkendende tilgang til dit barns præstationer. Fokuser på de små sejre og afvig fra at lægge fokus på de mindre gode præstationer. På denne måde bliver skole en positiv ting. Dette forudsætter at dit barn ønsker at klare sig godt, fordi det bringer ros. 

 • Anerkend selvstændighed
  Lad dit barn tage egne beslutninger og styre deres læring den vej de ønsker. Dette kan opnås gennem kontinuerlig dialog og diskussioner omkring skolemæssigt materiale. Fokusér på at lade dit barn udfolde deres stærkeste evner så skole føles som en positiv og givende del af deres hverdag. 

 • Skab et trygt læringsmiljø
  Dit barn vil være mere tilbøjelig til at tage information ind og være nysgerrig, hvis de føler sig trygge, lyttet til og værdsat. Derfor er det altid en fordel at tale med dit barn og opmuntre til nysgerrighed gennem spørgsmål og diskussioner. 

 • Den sjove læring 
  Det kan være en fordel at fremme motivation gennem interessebaserede lege, spil og kreative projekter. På denne måde kan dit barn udfolde deres viden på en måde, som passer lige præcis til dem. 

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Forbered dit barn (og dig selv) på skolestart
Forbered dit barn (og dig selv) på skolestart

Det er ikke kun pædagogerne nede i børnehaven, der har indflydelse på dit barns tid før skolestart....

Caroline Dreyer 03-08-2020
Skolestart: Sådan giver du dit barn den bedste start
Skolestart: Sådan giver du dit barn den bedste start

Sommerferien er slut, og skolestart har overtaget. Hvad end det er dit barns første skoleår, eller s...

Caroline Dreyer 16-08-2017
Hvad skal der være klar i tasken til skolestart?
Hvad skal der være klar i tasken til skolestart?

Så er det ved at være tid til skolestart, og endnu et skoleår begynder. Men hvad er det nu lige, der...

Ruben Samuel Sørensen 04-08-2020
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90