Mobning - hvordan hjælper du dit barn

Af Laura Norén 24-08-2023
Mobning - hvordan hjælper du dit barn

Hvad er mobning og hvordan hjælper man bedst ofre for mobning? Sidder du med disse spørgsmål, så læs med her. Mobning kan have alvorlige konsekvenser og desværre er det et begreb de fleste af os er familiære med i nogen form. Det er dog også vigtigt at kende til de forskellige former for mobning og hvordan man kan genkende adfærdsmønstre hos udøvere og ofre.

Hvis du er bekymret for, eller mistænker at dit barn bliver udsat for mobning, kan det også være meget relevant at læse med her og få baggrundsviden om mobning samt hvordan du bedst muligt kan hjælpe dit barn. 


Dette opslag er skrevet af en ansat hos GoTutor med baggrund i psykologisk teori, dog ikke en uddannet psykolog. Det følgende opslag skal derfor læses med tanke for at udvide sin horisont og viden, men ikke som klinisk og professionelt materiale. Hvis du ønsker professionel hjælp og råd, skal du derfor søge læge eller psykolog.


Hvad er mobning?

Mobning kan betegnes som en adfærd, hvor nogen eller nogle gentager negative handlinger over for en person. Mobning kan altså beskrives som en måde hvor en eller flere personer kan vise form for magtudøvelse mod en anden person og hermed sætter dem i en svagere eller sårbar position.

Mobning kan forekomme på forskellige måder og ofte over en længere periode med gentagne hændelser. Mobning kan både udøves fysisk, verbalt, psykisk og online, dette kendes også som digital mobning. Ofte kan mobning være udtryk for usikkerhed i mobberen, de tager ud på offeret.

Mobning kan også være et udtryk for en uhensigtsmæssig gruppedynamik hvor nogle medlemmer, i frygt for selv at blive lukket ude, vælger at lukke en anden ude eller gøre dem sårbare, så de istedet er dem, mulige negative tanker og adfærd i stedet rettes mod.Hvad er forskellige former for mobning

 • Fysisk mobning
  Fysisk mobning inkluderer ting såsom slag, spark og skub mod offeret. Det er altså en form for mobning hvor udøveren bruger fysisk vold mod offeret. 

 • Verbal mobning
  Verbal mobning er en form for sproglig mobning. Det inkluderer blandt andet brug af skældsord, nedværdigende bemærkninger, latterliggørelse eller trusler mod offeret.

 • Psykisk mobning
  I vores opslag om psykisk vold, kan du læse mere om dette. Psykisk mobning kan blandt andet omfatte at isolere sit offer fra sociale aktiviteter, gaslighting og manipulation.

 • Digital mobning
  Digital mobning sker online, gennem sociale medier, e-mails, SMS'er eller andre digitale platforme. Digital mobning kan blandt andet inkludere truende beskeder eller cirkulering af billeder/videoer uden samtykke. Hvad er konsekvenser ved mobning?

Mobning kan have flere alvorlige konsekvenser for offeret. I nogle tilfælde kan mobning føre til psykiske problemer og skader. Ofre for mobning kan udvikle lavt selvværd og dårlig selvtillid på baggrund af den negative opmærksomhed, de har modtaget. Ofre for mobning kan også ende med psykiske problemer såsom depression og angst, hvilket i nogle tilfælde kan have store konsekvenser for deres videre udvikling.

En anden følge af mobning kan være, at ofre for mobning i deres videre udvikling, kan have svært ved at knytte sig til andre og skabe meningsfulde relationer. Dette kan være på baggrund af svigt og det kan være en måde hvorpå offeret kan sikre sig, at de ikke igen bliver udsat for lignende situationer.

Det kan altså ende med, at offeret selv isolere sig, som en form for løsning på, at have negative oplevelser med andre førhen. For børn kan dette også give komplikationer i forhold til deres videre udvikling og hvordan de knytter sig til omsorgspersoner og udvikler individualitet. Hvem bliver påvirket af mobning?

Mobning er ikke begrænset til en specifik gruppe af mennesker, men der er visse faktorer, der kan øge risikoen for at blive mobbet. Mobning kan eksempelvis ske i følgende arenaer, med følgende ofre:

 • Skoler og andre sociale miljøer
  Skolen kan være et sted hvor mobning ofte finder sted blandt børn og unge. Mobning kan ofte hænge sammen med gruppedynamik, hvor én eller flere udstødes og udsættes for mobning af andre. 

 • Utrygge hjemmemiljøer
  I utrygge hjemmemiljøer kan psykisk vold men også fysisk, især finde sted. Dette kan være på tværs af relationer. Mobning kan finde sted både mellem søskende men også mellem forældre og børn. 

 • Minoritetsgrupper
  Medlemmer af etniske, religiøse eller kulturelle mindretal kan opleve mobning på grund af deres baggrund.

 • Online miljøer
  Digital mobning rammer folk på internettet, uanset alder eller baggrund. Dog kan det især ses blandt unge, hvor sociale medier fylder meget i deres hverdag. Hvem mobber generelt?

Mobning kan se forskelligt ud og det er ikke altid til at sige hvem der mobber. Vi kan dog kigge på de mønstre der generelt kan findes:

 • Grupper
  I grupper kan det ofte ses, hvordan negativ adfærd styres mod én eller flere, i en større gruppe. Gruppedynamikken kan resultere i, at det for mobbere bliver lettere at tilslutte sig, fordi andre i gruppen også gør det.

 • Drengebørn
  Både drenge og piger kan mobbe, dog ses der generelt en højere tendens til mobning hos drenge end hos piger. 

 • Drenge og fysisk mobning
  Det er ikke kun drenge der mobber, men fysisk mobning i form af eksempelvis slag, spark og skub, ses generelt mere mellem drenge.

 • Piger og psykisk mobning
  Generelt kan det ses, at piger der mobber, ofte vil benytte sig af psykisk vold, over fysisk. 

 • Ofre for mobning
  Det kan observeres, hvordan folk, der selv har været ofre for mobning i nogen form, har en højere tendens til selv at udøve mobning mod andre. Hvordan påvirker mobning børn?

Mobning kan have alvorlige og langvarige konsekvenser for børn, der er udsat for det. Det påvirker ikke kun deres fysiske og mentale velbefindende, men også deres sociale interaktioner og præstationer i skolen.

Mobning kan påvirke børns evne til at danne meningsfulde relationer og det kan påvirke børns tilknytning til både venner men også omsorgspersoner. Nogle konsekvenser kan også følge børn helt ind i voksenlivet og resultere i generelle problemer med intimitet og relationer. Det er vigtigt at forstå, at mobning ikke kun påvirker de umiddelbare ofre, men også vidner og hele skolemiljøet.

Nogle konsekvenser af mobning kan fortsætte ind i voksenlivet, herunder øget risiko for psykiske problemer, vanskeligheder med at danne nære relationer og lavere livskvalitet generelt.Derfor er det afgørende at tackle mobning på alle niveauer ved at opbygge en kultur baseret på respekt, empati og inklusion, hvor alle børn kan trives og føle sig trygge. Hvad er tegn på, at mit barn bliver mobbet?

 • Ændringer i adfærd
  Hvis dit barn pludselig ændrer sin adfærd, kan det være et tegn på, at noget er galt. De kan blive mere triste, irritable, tilbagetrukne eller aggressive.

 • Fald i skolepræstationer
  Mobning kan påvirke dit barns evne til at fokusere og lære i skolen. Hvis deres skolepræstationer falder uden nogen åbenlys årsag, kan det være værd at undersøge, om mobning er årsagen.

 • Skolevægring
  Hvis dit barn har problemer med at tage i skole, eller udtrykker uvillighed ved, at tage i skole kan det i nogle tilfælde være tegn på at noget andet ligger bag, eksempelvis mobning.  

 • Fysiske skader
  Uforklarlige blå mærker, skrammer eller sår kan være tegn på, at dit barn bliver udsat for fysisk mobning.

 • Social isolation
  Hvis dit barn tidligere havde venner, men nu virker isoleret og har svært ved at opretholde venskaber, kan det skyldes mobning.

 • Lavt selvværd
  Mobning kan få dit barn til at tvivle på sig selv og have lavt selvværd. De kan udtrykke negativ selvopfattelse eller beskrive sig selv som ubetydelige eller dumme.

 • Pludselige ændringer i spisevaner
  Nogle børn kan reagere på mobning ved at ændre deres spisevaner, enten ved at spise mere eller mindre end normalt.

 • Søvnproblemer
  Mobning kan føre til søvnproblemer, såsom mareridt eller svært ved at falde i søvn.

 • Pludselige bekymringer om online sikkerhed
  Hvis dit barn har oplevet digital mobning kan det ændre deres adfærd omkring sociale medier. De kan udtrykke bekymringer omkring online sikkerhed og privatliv.Konsekvenser for børn ved mobning

 • Fysisk og psykisk sundhed
  Mobning kan føre til fysiske skader som blå mærker, sår og skader. Det kan også have betydelige psykiske konsekvenser, herunder angst, depression, lavt selvværd, stress og søvnproblemer.

 • Skolepræstationer
  Børn, der udsættes for mobning, kan have sværere ved at koncentrere sig om deres skolearbejde. De kan opleve en nedgang i deres akademiske præstationer, fravær fra skolen og nedsat motivation for at lære.

 • Social isolation
  Mobning kan føre til social isolation, hvor børn føler sig ekskluderet fra venner og fællesskabet. De kan undgå sociale aktiviteter og isolere sig selv for at undgå mobning og ubehagelige situationer. 

 • Lavt selvværd
  Mobning kan påvirke dit barns selvværd og selvtillid. Eksempelvis kan dit barn begynde at tro på, at de ting mobberen siger eller udsætter dem for, er fortjent. 

 • Angst og depression
  I nogle tilfælde kan mobning have store konsekvenser for dit barns psykiske velvære. Mobning kan på denne måde ende med at være en forløber for eksempelvis angst eller depression. Man kan ikke helt sikkert sige at disse psykiske lidelser er et resultat af mobningen, men de kan forværre situationen alt efter dit barns resiliens niveau. Kan jeg som forælder gøre noget ved mobning?

Som forælder kan du hjælpe dit barn til at få bedre forudsætninger for at overkomme mobning og eventuelle problematikker som følge af mobning. Ved at give dit barn et trygt hjemmemiljø og støtte dem, kan du have en vigtig rolle i dit barns bedring og dit barns trivsel.

Hvis du har mistanke om, at dit barn bliver mobbet, eller hvis de selv fortæller dig om oplevelser med mobning, er det vigtigt at du reagerer på det og på bedste vis støtter dem og beskytter dem. Dit barn har brug for din støtte og omsorg hvis de udsættes for mobning.

Ved at handle beslutsomt og kærligt kan du hjælpe dit barn med at overvinde mobningen og forhåbentligt gøre skolen til en positiv og givende oplevelse. Hvordan hjælper jeg mit barn hvis de bliver mobbet?

 • Lyt til dit barn
  Skab et trygt rum, hvor dit barn føler sig komfortabel med at dele deres oplevelser. Lyt aktivt og vis empati for deres følelser. Det er vigtigt at dit barn føler sig hørt og at deres følelser ikke bliver underminerede.

 • Saml information
  Få så mange detaljer som muligt om mobningen, herunder hvem der mobber, hvordan og hvor ofte det sker. Dette vil hjælpe med at forstå omfanget af problemet og træffe passende foranstaltninger.

 • Kontakt skolen
  Tal med dit barns lærere, skolepersonale eller skoleledelse om situationen. Lærere kan i nogle tilfælde hjælpe på situationen på en anden måde end du selv kan, da de er der når dit barn er i skole.

 • Støt dit barn
  Det er vigtigt at støtte dit barn og have en god og tryg kommunikation. Forsøg at anerkende dit barns oplevelser og forstå deres følelser. 

 • Følg op
  Hold øje med situationen og følg op med dit barn regelmæssigt for at sikre, at mobningen er stoppet, og at de føler sig bedre.

 • Søg professionel hjælp
  Hvis dit barn kæmper med alvorlige følelsesmæssige konsekvenser som følge af mobningen, eller hvis situationen ikke forbedres, kan det være nødvendigt at søge hjælp fra en rådgiver, terapeut eller psykolog.Kilder: 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke-hos-boern/sygdomme/oevrige-sygdomme/mobning/ 

https://dcum.dk/artikler-og-debat/mobning-i-skolen 

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen
Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen

Du står midt i en skilsmisse, og der er ingen tvivl om, at det ikke er let. Der er typisk tungtvejen...

Rebecca Rasmussen 06-09-2023
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten

Læs her om separationsangst samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du mistænker, at dit barn lide...

Laura Norén 22-08-2023
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!
Sommerferie og skolefri: Slip din studiestress, og hold ferie!

Sommeren har officielt ramt Danmark! Studenterne har kørt deres sejrsrunde, temperaturen har rundet...

Ruben Samuel Sørensen 20-07-2017
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90