Kropsidealer - giv dit barn et sundt forhold til kroppen

Af Laura Norén 23-08-2023
Kropsidealer - giv dit barn et sundt forhold til kroppen

Som forældre kan kropsidealer være et svært emne. Lige meget hvad du gør, kan du ikke komme udenom at dit barn skal forholde sig til sin krop og det vil man som forælder altid håbe bliver på en sund måde. Dog kan vi i dag ikke undgå at der opstår konflikter i hovedet på børn når de skal forholde sig til deres krop.

Sociale medier, fjernsyn og modeblade er alt sammen en del af både dit og dit barns hverdag. Det betyder at tanker og udtalelser om den “korrekte” krop altid vil være en del af hverdagen. Dog kan du hjælpe dit barn til at få de bedste forudsætninger for at udvikle et sundt forhold til deres krop. Hvad er kropsidealer?

Kropsidealer kan betegnes som samfunds- eller gruppe bestemte idealer for fysiske træk eller udseende. Kropsidealer er de fysiske træk eller den fysiske form som anses som værende den mest attraktive eller ønskede i en bestemt gruppe, samfund eller kultur. Disse idealer kan variere markant på tværs af tid og forskellige kulturer. Kropsidealer er ofte påvirket af mange faktorer, herunder sociale normer, medier, modeindustrien, historiske tendenser og personlige præferencer.Er kropsidealer altid de samme?

At kropsidealer er forankret i kulturelle og samfundsmæssige aspekter, betyder at de også ændres gennem tid og i forskellige kulturer eller samfund. I forskellige perioder og kulturer er der blevet sat vægt på forskellige kropsidealer. For eksempel har kropsidealerne ændret sig markant gennem historien. I nogle gamle civilisationer blev større kropsstørrelser betragtet som tegn på rigdom og frugtbarhed, derimod har vi eksempelvis i den vestlige verden også haft perioder hvor det at være tynd var et kropsideal.

I 1990'erne så vi eksempelvis bølgen af det såkaldte “heroin chic”. Derimod har vi også set tider hvor dét at have kurver har været det mest favorable. Eksempelvis blev Marilyn Monroe hyldet for sin “kvindelige” figur. Hvilke kropsidealer har vi i dag?

I dag er der stadig forskellige kropsidealer, der eksisterer rundt om i verden. For eksempel er slanke og tonede kroppe ofte forbundet med skønhedsidealer i mange vestlige samfund. Nogle gange kan disse idealer være urealistiske eller endda skadelige for menneskers mentale og fysiske sundhed, da de kan skabe pres og utilfredshed med ens egen krop.

Det er vigtigt at erkende, at kropsidealer er sociale konstruktioner, og at skønhed kommer i mange forskellige former og størrelser. Det er afgørende at fremme krops-positivitet, selvværd og accept af mangfoldighed, så mennesker kan føle sig trygge og værdsatte i deres egen krop.Findes der både negative og positive kropsidealer?

Det er vigtigt at skelne mellem positive og negative kropsidealer. Positive kropsidealer fokuserer på sundhed, trivsel, mangfoldighed og selvaccept,  mens negative kropsidealer er præget af urealistiske forventninger, skam og stigmatisering. Det er også vigtigt at anerkende, at individuelle præferencer og ideer om skønhed kan variere, og der er ikke en universel standard for, hvad der er attraktivt eller ideelt. Dog kan vi se at der i forskellige samfund altid findes en standard, hvor kroppe måles op imod for at bestemme, hvorvidt man falder under en attraktiv eller mindre attraktiv gruppe. Hvilke konsekvenser har negative kropsidealer for mit barn?

På baggrund af at vi til stadighed kan blive påvirket af idéen om, at nogle kroppe er bedre end andre, kan negative kropsidealer fylde meget, især for børn der ikke endnu har en fuldt udviklet evne til at sætte grænser og forstå sig selv fuldt ud. Negative kropsidealer kan derfor have alvorlige konsekvenser for børns mentale og fysiske sundhed.

De negative kropsidealer kan blandt andet bidrage til usunde spisevaner, dårligt selvværd, såkaldt kropsdysmorfi, spiseforstyrrelser og andre psykiske sundhedsproblemer. Det er derfor vigtigt at du hjælper dit barn til at forstå og afvise negative kropsidealer og arbejde mod positive idealer. På denne måde kan du fremme sundhed, accept og kropspositivitet.Hvordan viser negative kropsidealer sig i mit barn?

Hvis du mistænker at dit barn er på ved ned af en negativ vej i forholdet til sin krop, er der forskellige ting du måske har bidt mærkke i, i forbindelse med dit barns sprog og adfærd. De følgende ting kan være tegn på, at din barn måske døjer med negative kropsidealer:

 • Urealistiske forventninger
  Ofte præsenterer kropsidealer et idealiseret billede af kroppen, som er vanskeligt eller endda umuligt at opnå for flertallet af mennesker. Disse idealer kan skabe urealistiske forventninger og pres, der fører til utilfredshed med ens egen krop og kan bidrage til lavt selvværd og dårligt selvbillede.

 • Kropsdysmorfi
  Kropsidealer kan forstærke kropsdysmorfi, en psykisk lidelse, hvor en person har en forvrænget opfattelse af deres egen krop. Når kroppen ikke lever op til de idealer, der præsenteres som ønskelige, kan det føre til obsessivt fokus på mangler og en negativ opfattelse af ens udseende.

 • Fysiske og mentale sundhedsproblemer
  Mange kropsidealer fremmer ekstreme idéer om, hvad det vil sige at være slank og hvor slank, eller tynd man bør være. Dette kan føre til usunde spisevaner og udvikling af spiseforstyrrelser som anoreksi eller bulimi. Desuden kan konstant fokus på udseende og kropsvægt have en negativ indvirkning på den mentale sundhed.

 • Manglende accept af mangfoldighed 
  Kropsidealer, der kun fremmer en bestemt kropstype som den ideelle, kan føre til stigmatisering, mobning og diskrimination af dem, der ikke passer ind i disse normer. Det skaber et samfund, hvor mangfoldigheden af kropstyper ikke er værdsat, og det kan have alvorlige negative konsekvenser for dem, der ikke føler sig accepteret eller inkluderet.Hvordan kan positive kropsidealer påvirke mit barn?

I følge af forrige afsnit, kan vi altså konstatere at dét at have fokus på positive kropsidealer er super vigtigt for dit barns velvære, og for at sikre at dit barn får et sundt forhold med sin krop og bedre forudsætninger for mentalt velvære. Lad os derfor kigge på, hvad positive kropsidealer blandt andet kan gøre for dit barn.

 • Fokus på sundhed
  Kropsidealer der fremmer en sund og aktiv livsstil, kan motivere dit barn til blandt andet at have interesse i at spise sundt og deltage i sociale og fysiske aktiviteter. Dette kan ydermere bevirke at dit barn får en sund, varieret og aktiv hverdag.

 • Kulturel og æstetisk værdsættelse
  Kropsidealer kan i nogle tilfælde afspejle en kulturel, æstetisk værdi. Dette kan være vigtigt hvis dit barn har rødder i andre kulturer. Ved at lægge værdi en den kulturelle æstetik kan du hjælpe dit barn til at komme i kontakt med deres kulturelle værdier og værdsætte dem som en del af deres identitet.  

 • Selvtillid
  Positive kropsidealer kan hjælpe med at opbygge selvværd og selvaccept. Ved at lægge vægt på en positiv tilgang til kroppen og dens funktioner, samt at acceptere alle kroppe som de er, kan du skabe et trygt miljø for dit barn, hvor selvaccept og selvtillid ikke baseres på en kropsideal-værdi. Hvordan kan jeg give mit barn positive kropsidealer?

At give børn et positivt syn på kroppen er en vigtig opgave, der kan hjælpe dem med at udvikle et sundt forhold til deres egen krop. Derfor er det vigtigt at man som forælder får nogle gode fremgangsmåder for hvordan man bedst muligt fremmer dit barns positive forhold til kroppen. Derfor vil vi nu se nærmere på nogle specifikke punkter der kan være vigtige, når man skal give sit barn et positivt udgangspunkt til sin egen krop: 

 • Vær et godt eksempel
  Som omsorgsperson kan du hjælpe dit barn ved at tale positivt om din egen krop. Børn lærer meget af de voksne omkring dem, så det er vigtigt at være et godt forbillede. Tal positivt om din egen krop og undgå negative kommentarer, også om dig selv. Hvis du taler negativt om din egen krop, vil dit barn spejle den måde at tale og tænke om sig selv på. 

 • Vær opmærksom på sprogbrug
  I forbindelse med ovenstående, er det vigtigt at du tænker over hvordan dine ord påvirker de tanker det vækker hos dit barn. Undgå derfor så vidt muligt at kommentere negativt på egen og andres kroppe og vælg dine ord med omhu. På denne måde kan du fremme positive tankemønstre hos dit barn. At undlade negativitet i sproget omkring kroppen, kan føre til at negativitet og krop slet ikke bliver brugt i samme tankestrøm hos dit barn.

 • Frem accept og forskellighed
  Læg gerne vægt på at forskellige kroppe og ens egen krop er helt perfekt som den er. Forklar for dit barn, at kroppe kommer i forskellige former, størrelser og farver, og at mangfoldighed er noget smukt. Opfordr til respekt for andres kroppe og undgå at sammenligne eller dømme andre baseret på deres udseende

 • Opbyg selvværd
  Du kan opbygge dit barns selvværd ved at fremhæve positive kvaliteter i dit barn og i andre. Fremhæv de positive kvaliteter, dit barn og andre har, som ikke er baseret på noget kropsligt.  Fokusér på deres personlige egenskaber, på denne måde kan du styre væk fra, at kroppen er i fokus.  

 • Skab en åben dialog
  Skab et rum, hvor dit barn føler sig trygt ved at tale om deres krop og udseende. Kommunikation er vigtigt. Lyt aktivt, besvar spørgsmål ærligt og vær støttende. Fra mentaliseringsteorien ved vi, at dét at kunne rumme dit barns følelser og dét at skabe et trygt miljø, er super vigtigt for dit barns tilknytning og deres velbefindende.

Ved at implementere disse principper i hverdagen kan du hjælpe børn med at udvikle et positivt og sundt syn på deres krop og fremme deres selvværd og selvtillid.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen
Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen

Du står midt i en skilsmisse, og der er ingen tvivl om, at det ikke er let. Der er typisk tungtvejen...

Rebecca Rasmussen 06-09-2023
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten

Læs her om separationsangst samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du mistænker, at dit barn lide...

Laura Norén 22-08-2023
Tilknytningsstile - hvilken rolle spiller de i relationsopbygning?
Tilknytningsstile - hvilken rolle spiller de i relationsopbygning?

Vil du gerne lære mere om dit barns tilknytningsmønstre og hvordan du kan spille en rolle i deres ti...

Laura Norén 23-08-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90