Alt du bør vide om relativsætninger i det engelske sprog

Af Laura Norén 19-05-2023
Alt du bør vide om relativsætninger i det engelske sprog

Relativsætninger er noget vi har både på dansk og på engelsk. En relativsætning er en del af sætningen du kan fjerne uden at sætningen mister sin mening. Relativsætninger kender du måske på dansk som indskudte sætninger. Dog er der to forskellige slags relativsætninger, du kan skelne mellem dem på basis af deres form.

På engelsk er det altså lidt anderledes end hvordan du måske før har set indskudte sætninger på dansk, der generelt afgrænses ved komma på hver side. På engelsk bruger man ikke lige så mange kommaer. Du kan lære mere om kommaer på engelsk her. Relativsætninger kendes fra hinanden og fra hovedsætningen på andre måder også. Det skal vi nok komme ind på senere. Lad os først kigge på de generelle kendetegn og funktioner ved en relativsætning.


Hvad er en relativsætning på engelsk?

Relativsætninger kan også kaldes ledsætninger. Disse kalder vi på engelsk for conjunctions. Du kan kende dem, blandt andet ved, at de starter ud med et henførende stedord (relativpronomen) altså eksempelvis who, whose, which eller that. De henførende stedord på engelsk kan du læse mere om hvis du følger linket. Relativsætninger fører tilbage til hovedsætningen og de vil derfor aldrig kunne stå alene. De referer til nogen/noget der er nævnt i hovedsætningen. 

Der findes to slags relativsætninger.

 • Definerende relativsætninger

 • Parentetiske relativsætninger


Man skelner mellem de to slags ved at kigge på relativpronominet (henførende stedord). Valg af relativpronominet afhænger altså af, hvilken relativsætningstype der er tale om.


Hvad er relativsætningers funktion?

Relativsætninger er som sagt en del af sætningen, der ikke nødvendigvis er afgørende for, om sætningen giver mening. Funktionen med en relativsætning er, at tilføje ekstra information eller mening til en sætning, men hvis relativsætningen fjernes, vil hovedsætningen ikke miste sin betydning. Det kan måske lyde lidt besynderligt men lad os alligevel kigge videre på det, så vil det hurtigt give mening! 


Hvad er relative pronominer på engelsk?

En relativsætning starter altså ud med et relativt pronomen, det er dem vi på dansk også kender som henvisende stedord/henførende stedord. Starten med et relativt pronomen er én af måderne hvorpå du kan se hvornår din hovedsætning slutter og din relativsætning starter. De relative pronominer er en lille ordklasse og i den indgår ordene:

 • Who

 • Whom

 • Whose

 • Which

 • That


Det kan være svært lige at vide hvornår du skal bruge de forskellige relative pronominer. De relative pronominer kan du dog lære meget mere om i opslaget omkring relative pronominer på engelsk. 


Hvad er definerende relativsætninger på engelsk?

Definerende relativsætninger er dem der på engelsk definerer eller udvider den information vi får om en person eller ting, som nævnes i hovedsætningen. Definerende relativsætninger kaldes på dansk også for bestemmende relativsætninger. Her er der tale om, at hovedsætningen vil ændre karakter, hvis relativsætningen fjernes. 

Denne slags sætninger bruges generelt hvis hovedsætningen omtaler en større gruppe og én specifik person skal udpeges fra gruppen. Definerende ledsætninger vil enten begynde med that, who eller which. Denne slags sætninger bestemmer at der er fokus på nogen eller noget bestemt i hovedsætningen. Ved definerende relativsætninger er det altså en vigtig viden der inkluderes gennem ledsætningen. Som navnet også antyder er definerende relativsætninger dem, der definerer den/det, sætningen fører tilbage til. Ved denne slags sætninger, bruger vi ikke komma før eller efter sætningen men du kan stadig kende de definerende relativsætninger ved brugen af et relativt pronomen (henførende stedord), der hvor ledsætningen har sin begyndelse. 


Eksempler på definerende relativsætninger på engelsk

Nu har vi altså gennemgået hvad der kendetegner de definerende relativsætninger, så lad os kigge på nogle eksempler på, hvordan definerende relativsætninger ser ud i praksis:

 • The cats that ate our dog's food are back today.

 • The girl who I met at the party is now my girlfriend.

 • The position which I applied for has been filled. 

 • The dress that I bought last week is now on sale. 

 • The man who sold me a house has died. 

 • The job which you got me is good.


Hvad er en parentetisk relativsætning på engelsk?

En parentetisk relativsætning er til forskel for de definerende relativsætninger, ikke essentiel for forståelsen. Ved parentetiske relativsætninger kan du, som navnet også antyder, afgrænse dem ved parentes eller ved komma. Der sættes både komma eller parentes før og efter de parentetiske relativsætninger, det er altså denne form du også kender fra indskudte sætninger på dansk. 

De parentetiske relativsætninger tilbyder ekstra information om det der henvises til fra hovedsætningen, men til forskel for ved de definerende relativsætninger, er den ekstra information der gives, blot ekstra, og derfor vil sætningen stadig give mening hvis den parantetiske relativsætning fjernes. De parentetiske relativsætninger definerer altså ikke egenskaber ved det der omtales, som er vigtige for forståelsen. Ved parentetiske relativsætninger kan du bruge who og which. Du kan ikke bruge that i de parentetiske relativsætninger. Denne type ledsætninger vil, til modsætning for definerende relativsætninger, ikke på samme måde udpege den eller det, der er tale om. Man kan sige at de parentetiske relativsætninger ofte baseres på, at det, der omtales, allerede er kendt eller defineret i hovedsætningen, og derfor giver denne type ledsætning kun information der er rar at have, men ikke nødvendig for at det vides hvem eller hvad der tales om. 


Eksempler på parentetiske relativsætninger på engelsk

Nu har vi gennemgået hvad der definerer de parentetiske relativsætninger, så lad os også for god ordens skyld, tage nogle eksempler på hvordan denne slags ledsætninger, kunne se ud i praksis:

 • The CEO of Google, who I had a meeting with last week, hired me yesterday.

 • Christina, who graduated last spring, is a successful lawyer now. 

 • The old house at the end of the road, which was built in 1958, is now for sale. 

 • The Great Gatsby, which was published in 1925, is a great book. 


Det korte af det lange ved relativsætninger på engelsk

Nu har vi altså gennemgået både hvad relativsætninger er, og hvordan du bruger dem på engelsk. De vigtigste elementer du skal huske på ved relativsætninger er, at der er 2 typer af relativsætninger - de definerende relativsætninger og de parentetiske relativsætninger. Du skal også huske på, at der til forskel for indskudte sætninger på dansk, ikke altid sættes komma før og efter, denne slags sætninger. De definerende relativsætninger er dem der giver definerende og vigtig information - her bruger vi ikke komma. De parentetiske relativsætninger er dem der giver ekstra, men ikke nødvendigvis vigtig, information til hovedsætningen, og her bruger vi komma eller parentes før og efter ledsætningen.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Berømte engelske citater
Berømte engelske citater

Der findes mange berømte engelske og mange af de berømte engelske citater kan genkendes af de fleste...

Ruben Samuel Sørensen 27-01-2023
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?

Uregelmæssige verber på engelsk (dvs. uregelmæssige  udsagnsord på engelsk) er måske noget du k...

Laura Norén 24-02-2023
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik

Kender du forskellen mellem de engelske forkortelser i.e. og e.g.? Ved du, hvad der menes, når der b...

Cathrine Noer Hjorth 27-01-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90