Hvad er skældud?

Af Christina Abildgaard & Erik Sigsgaard 15-06-2023
Hvad er skældud?

Hvem bestemmer egentlig, hvad skældud er? Børn eller voksne? Og hvordan forholder skældud sig til det pædagogiske begreb anerkendelse?

I arbejdet med at mindske skældud må vi være enige om,  hvad vi taler om. Hvad er egentlig skældud?

Skældud kan defineres på mange måder. Skældud kan være: når pædagogen råber, ser vred ud, har et aggressivt  kropssprog, bruger en vred eller nedladende tone, lader  følelserne tage over, afreagerer, fremsætter ukonstruktiv  kritik, nedgør barnet, bebrejder barnet (ofte med læring  som hensigt) eller har en adfærd, der får barnet til at  skamme sig.   

Hvornår der er tale om skældud, beror altså på en subjektiv vurdering, det kan ikke fastslås objektivt. Helt afgø rende er det imidlertid, hvem der foretager denne vurdering – er det barnet eller den voksne? I vores forståelse er  det enkelt: Det er barnet, der ved, om der bliver skældt ud.  Skældud er dét, barnet oplever som skældud.  

Det betyder, at der godt kan være tale om skældud, selvom det ikke var den voksnes hensigt at skælde ud, el ler selvom den voksne ikke selv oplevede, at hun skældte ud. 

Mange tror, at der er mindre vold mod børn nu, end der var for 100 eller 200 år siden. Men det kan vi ikke uden videre gå ud fra. Der er måske nok mindre fysisk vold, men til gengæld er der måske mere verbal vold: 30% af alle  børn får meget skældud i dagtilbuddet – Dansk Center for  Undervisningsmiljø har dokumenteret, at cirka hvert  fjerde barn i alderen 4-6 år oplever, at de tit får skældud af de voksne i børnehaven.

At blive skældt ud er som at blive slået med ord, sagde et   barn engang til Erik Sigsgaard – og Psykiatrifonden har  tilsvarende konstateret, at langtidsvirkningen af skældud  fuldt ud kan sidestilles med fysisk vold.


Skældud og anerkendelseDa Erik Sigsgaard som en del af en større forskergruppe  gik i gang med et stort projekt om skældud i 1999, var projektets omdrejningspunkt egentlig begrebet anerkendelse. Begrebet, der har fokus på at betragte børn som ligeværdige individer, og på motivationer snarere end adfærd, var  en svær størrelse at undersøge i praksis – men det viste  sig, at skældud var en brugbar negativ indikator for aner kendelse: Der, hvor der blev skældt mest ud, var der mindst anerkendelse. Der, hvor der blev skældt mindst  ud, var der mest anerkendelse.

Skældud er altså på sin vis en diametral modsætning til anerkendelse. De to ting udelukker (eller indskrænker i hvert fald) hinanden.


Undersøgelse af skældud

”Dansk Center for Undervisningsmiljøs (DCUM)  Dagtilbudstermometer viser, at ca. hvert fjerde barn  i alderen fra 4-6 år oplever, at de tit får skældud af de  voksne i børnehaven. Det er bekymrende tal, og det  kan være tegn på et børnemiljø under et vist pres.  Det giver anledning til at se på både relationskompetencer og medbestemmelse i den pædagogiske praksis, mener DCUM. Undersøgelsen er speciel  fordi det er børnene selv, der har svaret på spørgsmålene, og altså ikke en voksen, der svarer for dem.”  

• ”I Dagtilbudslovens §7 og §8 står der, at børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv.

• Dagtilbudstermometeret bidrager til at sikre bør nenes perspektiver i arbejdet med at udvikle og  fastholde et børnemiljø, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring.

• Med DCUM’s Dagtilbudstermometer kan man  sikre, at dagtilbuddet kommer rundt om børne nes fysiske, psykiske og æstetiske miljø som en  del af arbejdet med de pædagogiske læreplaner.”


Godt at huske

• Skældud er det, barnet oplever som skældud.

• Skældud er det modsatte af anerkendelse.

• Det er lettest at tage fat i det, du selv har lyst til at  lave om.

• Det er næsten umuligt helt at undgå at skælde ud.

• Børn lærer dårligt, når de bliver skældt ud. 

• Børn har nemmere ved at gøre efter end ved at  høre efter.


Bogen bag bloggenLæs mere om bogen her

Mød forfatteren:

Billede af

Erik Sigsgaard er lærer og cand.pæd.pæd. Han har igennem sit lange arbejdsliv arbejdet både som lærer, lektor på pædagoguddannelsen og børneforsker. Christina Abildgaard er uddannet pædagog og Marte Meo-supervisor.

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Indlæring i en udviklingsramt hjerne
Indlæring i en udviklingsramt hjerne

Pædagogisk forskning understøtter klart nødvendigheden af at skabe et læringsmiljø for unge, hvor mu...

Ann-Elisabeth Knudsen 22-06-2023
Argumenter for skældud – og vores svar
Argumenter for skældud – og vores svar

Der findes en række argumenter for, at skældud er nyttigt, godt og nødvendigt. Dem vil vi gerne lige...

Christina Abildgaard & Erik Sigsgaard 15-06-2023
Trivsel i skolen
Trivsel i skolen

De fleste danske børn går i skole ca. 200 dage om året; det vil sige flere dage, end de laver alt mu...

Rasmus Alenkær 15-06-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90