Forskelle mellem britisk og amerikansk engelsk, som du bør kende

Af Laura Norén 25-05-2023
Forskelle mellem britisk og amerikansk engelsk, som du bør kende

I dette opslag skal vi kigge på forskellene mellem amerikansk og britisk engelsk. Du har nok før lagt mærke til at nogle ord kan staves på forskellige måder, eksempelvis color/colour. Dette kan lade sig gøre, fordi ikke alle ord er ens, alt efter om du taler britisk eller amerikansk. Det er altså ikke kun accenten der giver forskelle i de 2 varianter af samme sprog. Stavelser er også forskellige ved nogle ord. Hvordan du kender forskel og hvilke ord der hører til hvilken variant, vil vi kigge på nu.

Det er vigtigt at du kender forskelle mellem amerikansk og britisk. Det kan blandt andet være relevant at kunne distingvere mellem dem når du skriver engelske opgaver, idet du ikke bør blande de to, du skal altså holde dig til én af varianterne. Nogle gange vil din lærer måske foretrække den ene over den anden, nogle gange er det dit eget valg hvilken type du benytter dig af, du skal bare huske på, at det skal være konsistent gennem din opgave. 


Hvad er forskelle mellem britisk og amerikansk engelsk?

Som sagt kan vi finde flere forskelle i engelsk og amerikansk. Dette kan lede til misforståelser idet forskellene både kan findes i betydning og stavning. I tale kan vi se mange forskelle også baseret på udtale og tone. Ligesom i dansk kan et sprog lyde helt forskelligt, alt efter hvor man er fra, selvom sproget i grundform er det samme. Dog kan vi godt opdele forskelle mellem britisk og amerikansk engelsk i 2 hovedområder:

 • Forskelle i betydning

 • Forskelle i stavning

Her kan der nemlig ses grundlæggende forskelle. Disse forskelle er både vigtige at huske på når du skriver en opgave, for ikke at blande typerne af engelsk i samme tekst, men også når du skal forstå betydningen af det der bliver sagt/skrevet da det samme ord kan betyde forskellige ting, alt efter om det er en britisk eller amerikansk person der bruger ordet. 


Hvad er forskellene i stavning mellem amerikansk og britisk engelsk?

Hvordan stavningen varierer mellem britisk engelsk og amerikansk engelsk, kan vi inddele under nogle kategorier, det er nemlig bestemte bogstaver eller sammensætninger af bogstaver der ændrer sig, alt efter om der er tale om britisk eller amerikansk engelsk. Her skelner vi mellem de to variationer ved følgende sammensætninger:

Britisk engelsk

Amerikansk engelsk

ise/yse

ize/yze

our

or

ce

se

oe/ae

e

re

er

ogue

og

e

-

l (ll)

ll (l)

Dette er en oversigt over hvordan stavning varierer, men lad os dykke længere ned i hver kategori nu.


Forskellen mellem ise/ize i britisk og amerikansk engelsk

Som ses i tabellen, er endelsen ise/ize én af de steder hvor sproget varierer, det kan vi se blandt andet i følgende ord:

Britisk engelsk

 • Realise

 • Analyse

 • Organise

Amerikansk engelsk

 • Realize

 • Analyze

 • Organize


Forskellen mellem or/our i britisk og amerikansk engelsk

Den anden regel ved forskellen i stavning er or og our i amerikansk og britisk engelsk, det kan være i eksempelvis disse følgende navneord på engelsk:

Britisk engelsk

 • Colour

 • Favour

 • Behaviour

Amerikansk engelsk

 • Color

 • Favor

 • Behavior 


Forskellen mellem se/ce i britisk og amerikansk engelsk

Den tredje regel vi skal se eksempler på, er variationen mellem se og ce i britisk og amerikansk engelsk, det kunne eksempelvis være i følgende ord:

Britisk engelsk

 • Defence

 • Licence

 • Offence

Amerikansk engelsk

 • Defense

 • License

 • Offense


Forskelle mellem oe/e i britisk og amerikansk engelsk

Den fjerde regel for stavning vi skal gennemgå, er forskellen mellem oe/ae og e, som findes mellem britisk og amerikansk engelsk. Denne regel kan vi observere eksempelvis ved følgende ord:

Britisk engelsk

 • Anaesthesia 

 • Diarrhoea

Amerikansk engelsk

 • Anesthesia

 • Diarrhea  


Forskelle mellem re/re i britisk og amerikansk engelsk

Den femte regel vi skal kigge på er forskellen mellem re og er på britisk og amerikansk engelsk. Nogle ord hvor vi kan se denne forskel er følgende:

Britisk engelsk

 • Litre

 • Centre

 • Metre

Amerikansk engelsk

 • Liter

 • Center

 • Meter 


Forskellen mellem ogue/og i britisk og amerikansk engelsk

Brugen af ogue og og er endnu en ting hvorpå de 2 varianter er forskellige, det kan vi se eksempelvis i følgende ord:

Britisk engelsk

 • Dialogue

 • Monologue

Amerikansk engelsk

 • Dialog

 • Monolog


Forskellen i brug af e i britisk og amerikansk engelsk

Ved nogle ord er der en forskel i brugen af e når grundformen af ordet udvides. På britisk engelsk tilføjer man her et e efter grundformen, inden endelsen, det gør man ikke på amerikansk. Dette kan vi blandt andet se i følgende ord:

Britisk engelsk

 • Ageing

 • Acknowledgement

Amerikansk engelsk

 • Aging

 • Acknowledgment 


Forskellen mellem l/ll i britisk og amerikansk engelsk

Den sidste regel for stavning mellem britisk og amerikansk vi skal gennemgå, er reglen for l/ll. Denne regel gælder visse udsagnsord på engelsk hvor amerikansk engelsk bruger ll og britisk bruger l. Dog er der omvendt nogle ord hvor britisk bruger ll og amerikansk bruger l. Denne regel kan vi se, eksempelvis i følgende ord:

Britisk engelsk

 • Fulfil

 • Skilful

 • Cancelled

 • Travelled

Amerikansk engelsk

 • Fulfill

 • Skillful

 • Canceled

 • Traveled


Forskelle i betydning mellem britisk og amerikansk engelsk

Nu har vi gennemgået forskellene i stavning. De er vigtige at huske på, når du skal være konsistent, eksempelvis i en opgave. Lad os nu gå videre til forskelle i betydningen af ord. Disse forskelle kan altså have betydning i forhold til at forstå meningen med sætninger når du taler med briter og amerikanere. 


Forskelle i betydning - en oversigt mellem britisk og amerikansk

 • Subway/underground

 • Chips/crisps

 • Flat

 • Pants

 • Post/mail

 • Holiday/vacation

 • Form/grade


Hvad er forskellen mellem subway og underground på engelsk?

Du har nok hørt ordet subway før. Dette er det amerikanske ord for metro. På britisk bruger de ikke dette ord, her betyder det bare en underjordisk gang. Britisk engelsk bruger ordene underground eller tube

Dansk

Britisk

Amerikansk

Metro

Underground/tube

Subway


Hvad er forskellen mellem chips og crisps på engelsk?

Både på dansk og amerikansk, bruger vi ordet chips når vi refererer til de friterede papirtynde skiver af kartoffel, på britisk betyder chips dog pommes frites. De bruger i stedet ordet crisps

Dansk

Britisk

Amerikansk

Chips

Crisps

Chips


Hvad er betydningen af flat på britisk og amerikansk engelsk?

På britisk engelsk betyder flat en lejlighed, på amerikansk bruger man det som det danske “flad” i forbindelse med eksempelvis punkterede hjul. 

Flat

Britisk

Amerikansk

Betydning

Lejlighed

Fladt dæk


Hvad er betydningen af pants på britisk og amerikansk engelsk?

Pants er et andet ord hvor betydningen er helt forskellig mellem amerikansk og britisk engelsk. På amerikansk betyder pants, bukser. På britisk engelsk betyder pants, underbukser. Derfor er dette især én af de ord der kan skabe store misforståelser, hvis man ikke er helt klar på betydningen. 

Pants

Britisk

Amerikansk

Betydning

Underbukser

Bukser


Hvad er forskellen på post og mail i engelsk?

Breve/post bliver kaldt to forskellige ting, alt efter om du taler britisk eller amerikansk. På britisk bliver breve eller post, og postmænd kaldt for post og postmen. På amerikansk kaldes det i stedet mail og mail men

Dansk

Britisk

Amerikansk

Post

Post

Mail


Hvad er forskellen på holiday og vacation i engelsk?

På engelsk er ferie også et ord hvor der er variation i sproget. Briter bruger ordet holiday, hvorimod amerikanere bruger ordet vacation, når de taler om ferie. 

Dansk

Britisk

Amerikansk

Ferie

Holiday

Vacation


Hvad er forskellen mellem form og grade på engelsk?

Form eller grade betyder klasse eller klassetrin. Dette er også et sted hvor sproget varierer. På britisk engelsk bruger de nemlig ordet form, hvorimod amerikanere bruger ordet grade

Dansk

Britisk

Amerikansk

Klasse

Form

Grade


Dette opslag viser altså alle de steder hvor du skal være særligt opmærksom på forskelle i sproget. Selvom det hele er engelsk, er sproget ikke altid ens, alt efter hvor man er fra. Derfor er det vigtigt at kende forskellene så der ikke sker misforståelser eller variationer i dine opgaver. 

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Berømte engelske citater
Berømte engelske citater

Der findes mange berømte engelske og mange af de berømte engelske citater kan genkendes af de fleste...

Ruben Samuel Sørensen 27-01-2023
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik

Kender du forskellen mellem de engelske forkortelser i.e. og e.g.? Ved du, hvad der menes, når der b...

Cathrine Noer Hjorth 27-01-2023
Alt du bør vide om relativsætninger i det engelske sprog
Alt du bør vide om relativsætninger i det engelske sprog

Relativsætninger er noget vi har både på dansk og på engelsk. En relativsætning er en del af sætning...

Laura Norén 19-05-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90