En komplet guide for konjunktioner / bindeord på engelsk

Af Laura Norén 23-02-2023
En komplet guide for konjunktioner / bindeord på engelsk

Hvad er bindeord (konjunktioner) og hvordan bruger du dem på engelsk? Ordene kender du helt sikkert allerede men måske ved du ikke, at de betegnes som bindeord. I dette opslag skal vi gå igennem bindeord, eller på latin, konjunktioner. På engelsk kaldes de conjunctions, og de bruges, simpelt sagt, som et led, der binder sætninger sammen. Lad os kigge nærmere på hvad konjunktioner (bindeord) er, og hvordan de bruges på engelsk, i praksis.

Konjunktioner er én af de grammatiske ting du kan blive klog på, gennem Gotutor. Mange har problemer med grammatik og reglerne for det, på engelsk. Vi håber at dette indlæg kan hjælpe dig med at blive rigtig god til brugen af konjunktioner (bindeord), på engelsk! Hvis du har brug for lidt ekstra hjælp til at blive rigtig ekspert i engelsk grammatik, tilbyder Gotutor lektiehjælp til engelsk, så du kan få helt styr på alt der er at vide om engelsk grammatik og tale. 

 

Hvad er konjunktioner (bindeord) på engelsk?

På engelsk er konjunktioner, eller bindeord, som sagt ord, der binder sætninger sammen. De har forskellige betydninger og funktioner, alt efter hvilket et der bruges, men de fungerer alle som bindeled i sætningen. Mange af ordene bruger du helt sikkert ofte til hverdag, men du ved måske ikke hvilken funktion de egentlig har, eller hvordan de defineres. Lad os kigge på en oversigt over de hyppigt brugte bindeord der findes i det engelske sprog:

 • And
 • But
 • Furthermore
 • So
 • Even though
 • Therefore
 • Then
 • After
 • Or
 • On the other hand
 • When
 • Since
 • Before
 • As
 • Because

Dette er altså en lang liste, men det er ikke dem alle sammen der er mange, men lad os fokusere på de meget brugte for nu. Du lægger nok mærke til, at disse ord er nogen du ofte bruger i dine sætninger, især i forbindelse med, at putte “ekstra” information på dine sætninger - det er også hvad man kan kalde at binde din ledsætning til din hovedsætning. En ledsætning, også kaldet bisætning, er en ekstra del af din sætning, den kan ikke stå alene hvorimod din hovedsætning godt kan stå alene.

 

Kategorier af konjunktioner (bindeord) på engelsk 

Som listen ovenfor viser, er der altså mange forskellige slags konjunktioner (bindeord) og de bruges alt efter ledsætningen funktion, eller alt efter hvorfor de to sætninger skal forbindes. Derfor går vi nu videre til hvilke slags funktioner, bindeordene kan have, og hvilke kategorier de inddeles under, på engelsk. 

 

Sideordnede konjunktioner på engelsk

De sideordnede konjunktioner er dem, der forbinder sætninger af samme slags. Her er der altså tale om eksempelvis 2 sætninger hvor betydningen er den samme eller har samme vigtighed for betydningen. I denne slags sætninger er de ord der skal bruges på engelsk de følgende:

 • And
 • But
 • For

Eksempler på, hvordan sideordnede konjunktioner, eller bindeord, kan bruges på engelsk kunne være:

 • Christina made a joke and Simon laughed.
 • Christina laughed, but Simon shushed her.

Ved sideordnede konjunktioner er begge dele af sætningen lige vigtige for betydningen. Her er der ikke tale om at bindeordet(konjunktionen) binder en ledsætning (eller bisætning) til hovedsætningen, men to lige vigtige dele af sætningen der bindes sammen med en konjunktion (bindeord).

 

Underordnede konjunktioner på engelsk

Når der er tale om underordnede konjunktioner, er det netop dem hvor vi har en hovedsætning og en ledsætning, det der også kaldes en bisætning. Her er der altså tale om sætninger hvor, informationen i de forskellige sætningsled ikke er på samme niveau af betydning. Det vil sige at hovedsætningen er den vigtigste del af sætningen, og så bruges konjunktionen (bindeordet) til, at forbinde ekstra information til sætningen, i form af en ledsætning. De ord der findes i denne kategori af konjunktioner (bindeord) på engelsk, er de følgende:

 • That
 • If
 • Whether
 • When
 • As
 • As long as/As soon as
 • Before
 • Until
 • Once
 • While
 • Since
 • Although
 • Even if
 • Unless
 • Whenever

Dette er altså en stor kategori af ord, og de bruges som sagt til at binde ekstra information til en hovedsætning. Det kunne eksempelvis se ud som følgende:

 • He loved her, although she lived far away.
 • I will never stop loving you, even if you betray me.
 • The car will keep moving, until it runs out of gas.
 • She couldn’t stop laughing, whenever he was around.
 • The baby will be okay, once we reach the hospital.

Dette er altså eksempler på hvordan sætninger med underordnede konjunktioner (bindeord) kunne se ud. I sætningerne illustreres det hvordan budskabet altså ligger i hovedsætningen og konjunktionen bruges til at “binde” den ekstra information på sætningen, som ikke er nødvendig for at forstå meningen, men som kan være god at have.

 

Meningen bag konjunktioner (bindeord) på engelsk

Nu har vi altså gennemgået de 2 kategorier af konjunktioner (bindeord) samt i hvilke slags sætninger man bruger dem, så lad os nu tage et kig på, hvad konjunktioner (bindeord) betyder. De kan nemlig bruges til at binde dine sætninger sammen efter tilføjelser, tidsforhold, sammenligninger, alternativer og årsager. Vi bruger altså forskellige konjunktioner (bindeord) alt efter hvad det de sætninger der bindes sammen, siger noget om.

 

Konjunktioner (bindeord) ved tilføjelser, på engelsk

Hvis den sætning dit konjunktion (bindeord) bindes til hovedsætningen for at tilføje noget, skal du bruge én af disse følgende ord:

 • And
 • Furthermore
 • Moreover
 • Consequently
 • Even Though
 • Nevertheless
 • So

Det kunne for eksempel være i sætninger såsom:

 • They were happy, and they laughed.
 • They had a good relationship, even though they fought sometimes.

 

Konjunktioner (bindeord) ved alternativer på engelsk

Hvis dit konjunktion (bindeord) bruges for at binde sætninger der foreslår alternativer sammen, eksempelvis ved forslag til forskellige måder at løse noget på, skal du bruge følgende ord:

 • Alternatively
 • Or
 • On the other hand
 • Although

Sætninger hvis disse konjunktioner (bindeord) optræder kunne eksempelvis se sådan her ud:

 • We can take the highway home, or we could take the small roads.
 • I like apples although pears are also tasty.

 

Konjunktioner (bindeord) ved sammenligninger på engelsk

Hvis konjunktionen (bindeordet) i sætningen står imellem sammenligninger, ville du på engelsk skulle bruge et af disse følgende ord:

 • But
 • Likewise
 • And
 • However

Sætninger hvor sammenligninger bindes sammen af konjunktioner (bindeord) kunne eksempelvis så således ud:

 • He was fast, but she was faster.
 • The weather in Spain is good, however the weather in Greece is better.

 

Konjunktioner (bindeord) ved tidsforhold på engelsk

Hvis konjunktioner binder sætninger sammen der omtaler tidsforhold eksempelvis en hovedsætning og så en ledsætning der starter med efter, indtil eller fra nu af, skal man på engelsk bruge ét af de følgende konjunktioner, for at binde sætningerne sammen:

 • Then
 • After
 • Before
 • When
 • Henceforward
 • Meanwhile
 • Whenever

Sætninger hvor denne slags konjunktioner optræder, kunne på engelsk eksempelvis se således ud:

 • You can finish your homework, meanwhile I'll cook dinner.
 • I am at peace, whenever you are here.

 

Konjunktioner (bindeord) ved årsag på engelsk

Hvis konjunktioner bruges for at binde en hovedsætning sammen med en ledsætning (bisætning) der angiver en årsag til hvorfor forholdene er som der er, i hovedsætningen, bruges de følgende konjunktioner på engelsk:

 • Because
 • As
 • For
 • Since

Sætninger hvor konjunktioner bruges til at binde årsager sammen med en hovedsætning kunne eventuelt se således ud:

 • Simon was crying, because Mikkel hit him.
 • Julie was baking a cake, since it was her mothers birthday.

 

Konjunktioner (bindeord) på engelsk kort forklaret

Med denne oversigt kan du få helt styr på konjunktioner (bindeord) på engelsk. For at opsummere lærte vi at konjunktioner, eller bindeord, bruges til at binde sætninger sammen. Vi lærte at det er ord såsom “and, so, since, because, meanwhile, but, or”. Vi lærte også at der bruges forskellige konjunktioner (bindeord) alt efter hvorfor sætningen bindes sammen - her deltes det op i 2 kategorier- sideordnede og underordnede. Vi lærte slutteligt at konjunktioner yderligere kan deles op efter, hvad sætningerne de står imellem skal fortælle - tilføjelser, sammenligninger, årsager, alternativer og tidsforhold. Du er nu helt klar til at bruge konjunktioner i praksis, på engelsk.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Berømte engelske citater
Berømte engelske citater

Der findes mange berømte engelske og mange af de berømte engelske citater kan genkendes af de fleste...

Ruben Samuel Sørensen 27-01-2023
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?

Uregelmæssige verber på engelsk (dvs. uregelmæssige  udsagnsord på engelsk) er måske noget du k...

Laura Norén 24-02-2023
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik

Kender du forskellen mellem de engelske forkortelser i.e. og e.g.? Ved du, hvad der menes, når der b...

Cathrine Noer Hjorth 27-01-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90