Eksistentialisme - Livets frihed og mening

Af Vár Haraldsen 03-11-2023
Eksistentialisme - Livets frihed og mening

Er du stødt på begrebet eksistentialisme og har undret dig over, hvad det egentlig handler om? Måske har du hørt det nævnt i dine filosofitimer eller set det dukke op i dine læsninger af litterære klassikere af bl.a. Sartres eller Camus.

I dette blogindlæg vil vi tage dig med på en rejse gennem eksistentialismens grundlæggende begreber, og hvordan det har formet vores forståelse af mennesket og verden omkring os. Uanset om du er i folkeskolen, i gymnasiet eller et helt andet sted, vil dette indlæg hjælpe dig med at udforske en af de mest fascinerende og tankevækkende filosofiske retninger, som eksistentialisme er.Hvad er eksistentialisme?

Eksistentialisme er en filosofisk idé, der handler om at udforske de store spørgsmål i livet. Det drejer sig om at tænke over, hvad meningen med livet er, hvad frihed betyder, og hvad vores ansvar er som mennesker.

Det er en tankevækkende filosofisk retning, der kan hjælpe os med at forstå os selv og verden omkring os bedre.

I løbet af historien har folk haft forskellige måder at tænke over, hvad det betyder at være menneske, og især efter 2. Verdenskrig skete der en stor ændring, hvor mange begyndte at stille eksistentielle spørgsmål og tænke dybere over livet.

Eksistentialistiske begreber

Indenfor eksistentialismen, er der nogle centrale grundelementer, der danner grundlaget for filosofiens tankegang og overvejelser om menneskelivet og eksistensen. Her er nogle centrale begreber.

Frihed
Eksistentialisme fremhæver individets frihed til at træffe valg og handle uafhængigt af ydre påvirkninger. Men friheden bringer også ansvar med sig, da alle vores valg har konsekvenser.

Ansvar
Eksistentialister mener, at vi er ansvarlige for vores eget liv og de valg, vi træffer. Vi kan ikke undslippe ansvaret for vores handlinger.

Eksistentiel angst
Dette refererer til den angst eller bekymring, der kan opstå, når vi indser, at livet ikke har en forudbestemt mening eller formål. Eksistentialister opfordrer os til at konfrontere denne angst og bruge den som en kilde til personlig vækst.

Angst for friheden
Denne angst refererer til den frygt, som nogle mennesker kan opleve i forhold til deres egen frihed. Valg kan være skræmmende, og nogle gange kan folk vælge at unddrage sig friheden ved at følge autoriteter eller konventioner.

Autenticitet
At leve autentisk betyder at være ærlig over for sig selv og leve i overensstemmelse med ens egne værdier og overbevisninger. Det modsatte af autenticitet ville være at følge med strømmen eller lade andre definere ens liv.

Forlænget eksistens
Dette begreb refererer til ideen om, at vi som mennesker fortsætter med at eksistere, selvom vi er bevidste om vores dødelighed. Denne bevidsthed om døden kan påvirke vores liv og valg. Dette er en af de største tanker inden for eksistentialismen - tanken om, om der mon er liv efter døden.Eksistentialismens første princip

I hjertet af eksistentialismen ligger et fundamentalt princip: Mennesket er frit. Dette første princip er essensen af eksistentialistisk tænkning, og det sætter scenen for mange af de andre eksistentialistiske begreber, der udforsker livets kompleksiteter og betydning.

Mennesket er frit
At mennesket er frit betyder, at vi som individer har friheden til at træffe vores egne valg og beslutninger. Men friheden kommer ikke uden omkostninger; den medfører ansvar. Hver beslutning, vi træffer, har konsekvenser, og vi er nødt til at acceptere disse konsekvenser som en del af vores eksistens.

Dette princip opfordrer os til at tage vores frihed alvorligt, selvom det kan være skræmmende og udfordrende.Eksistentialisme i litteratur

Eksistentialismen har haft en betydelig indflydelse på litteraturen gennem årene. Mange forfattere har udforsket eksistentialistiske temaer i deres værker, hvilket har givet os dybe indblik i menneskets eksistens og de udfordringer, vi står over for.

Eksistentialistiske temaer
I eksistentialistisk litteratur ser vi ofte hovedpersonerne møde spørgsmål om meningen med livet, frihed, ansvar og eksistentiel angst. Forfattere som Jean-Paul Sartre og Albert Camus har skrevet romaner og noveller, der dykker dybt ned i disse eksistentialistiske temaer.

Klassiske eksempler
Et klassisk eksempel er Sartres roman "Kvalme", hvor hovedpersonen står over for en følelse af meningsløshed og eksistentiel angst i en verden uden fastlagt betydning. 

Et andet klassisk eksempel er Camus' "Den fremmede", som også udforsker temaet fremmedgørelse og ensomhed i en absurd verden.


Eksistentialismen i litteratur giver os ikke kun mulighed for at dykke ned i filosofiske idéer, men det giver os også en følelsesmæssig forbindelse til karakterernes indre kampe og søgen efter mening. Det er derfor, eksistentialistisk litteratur fortsat fascinerer og inspirerer læsere verden over.Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard var en dansk filosof, teolog og forfatter, der betragtes som en af de tidlige forløbere for eksistentialismen.

Han levede i det 19. århundrede og er kendt for sine dybsindige tanker om eksistensen og tro.

Det enkelte individs eksistens
Kierkegaard fokuserede på det enkelte individ og dets personlige eksistens. Han argumenterede for, at det at leve en meningsfuld tilværelse kræver, at vi tager personlige valg og engagerer os i en intens, subjektiv eksistentiel søgen.

Hans tanker om angst og hans idéer om de æstetiske, etiske og religiøse stadier af livet har haft en betydelig indflydelse på eksistentialistisk tænkning.Andre eksistentielle filosoffer

Udover Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre og Albert Camus er der mange andre bemærkelsesværdige eksistentielle filosoffer, der har bidraget til den eksistentielle tænkning. Her er en liste over nogle af dem:

Friedrich Nietzsche
Du har måske hørt om Nietzsche. Han var en tysk filosof, der udfordrede traditionelle værdier og moral. Han er kendt for erklæringen "Gud er død" og mente, at samfundet bevægede sig mod nihilisme, hvor traditionelle værdier mistede betydning. Nietzsche betragtede individets "vilje til magt" som central og opfordrede til at følge lidenskaber og autenticitet. Hans arbejde har haft en betydelig indflydelse på eksistentialistisk tænkning.

Martin Heidegger
Heidegger udforskede begreber som "eksistentielle" og "autenticitet." Han spillede en central rolle i udviklingen af fænomenologisk eksistentialisme, som fokuserer på, hvordan individet oplever sin eksistens og den subjektive betydning af oplevelser og begivenheder i livet

Gabriel Marcel
Marcel fokuserede på eksistentielle emner som kærlighed, håb og tro. Hans tænkning, ligesom Kierkegaards, er præget af kristen eksistentialisme.

Jean-Paul Merleau-Ponty
Merleau-Ponty var en fransk eksistentiel fænomenolog, der fokuserede på, hvordan vores krop og sansninger påvirker vores opfattelse af verden. Han udforskede begreber som kropsbevidsthed, rum og tid og argumenterede for, at vores krop er afgørende for vores opfattelse af virkeligheden. Hans arbejde har haft en betydelig indflydelse på både filosofi, psykologi og terapi.Et eksistentialistisk menneskesyn

Eksistentialister tror på, at hvert individ er unikt, og at livet er præget af frihed og ansvar. De mener, at mennesket er nødt til at skabe sin egen mening i tilværelsen gennem valg og handlinger. Dette menneskesyn opfordrer til at omfavne livets uforudsigelighed og tage ansvar for de beslutninger, vi tager.

Det betoner også vigtigheden af autenticitet, hvor man lever i overensstemmelse med ens egne værdier og overbevisninger snarere end at følge konventioner eller ydre påvirkninger. På denne måde ser eksistentialismen individet som en aktiv deltager i at forme sin egen eksistens og give mening til livet.Eksistentialisme og religion

Eksistentialisme og religion kan nogle gange have komplekse forhold. Mens nogle eksistentialister, som Jean-Paul Sartre, er kendt for at være ateister og for at betragte verden som meningsløs, er der også religiøse eksistentialister.

Religiøse eksistentialister, som Søren Kierkegaard, forsøger at forene eksistentielle ideer med tro. De argumenterer for, at individets forhold til Gud og troen på en højere magt kan give livet mening og dybde.

Så i eksistentialisme kan tro og religion være en måde at udforske spørgsmål om frihed, ansvar og meningen med livet på, men det kan variere fra filosof til filosof. Eksistentialisme skaber plads til diskussion og refleksion om forholdet mellem mennesket og det guddommelige.Hvad er det modsatte af eksistentialisme?

Det modsatte af eksistentialisme kan siges at være filosofiske tanker, der fokuserer på at finde objektive og universelle sandheder og betydninger i tilværelsen - dette bliver ofte kaldet essentialisme. 

Essentialisme
I modsætning til eksistentialisme, som betragter mennesket som frit til at skabe sin egen mening, søger essentialisme efter faste, universelle sandheder og værdier. Essentialister mener, at der er en grundlæggende mening i livet, der kan opdages, og at individet skal følge et sæt forudbestemte normer og værdier.

Essentialisme er ofte forbundet med religiøse eller dogmatiske opfattelser, der fastholder, at der findes en objektiv mening og værdi i tilværelsen, som er uafhængig af individets valg og opfattelser. 

Eksistentialisme og essentialisme repræsenterer således to forskellige filosofiske tilgange til at forstå menneskets rolle i verden og meningen med livet.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, jeg hedder Vár, og jeg er skribent hos GoTutor! Med en baggrund i færøsk sprog og litteratur samt en igangværende kandidatuddannelse i sprogpsykologi på KU, elsker jeg at udforske sprogets dybder. Jeg håber, at mine artikler kan bidrage til en bedre forståelse af faglige termer, teorier og komplekse emner.

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Hovedsætninger og ledsætninger
Hovedsætninger og ledsætninger

Du har nok hørt om hovedsætninger og ledsætninger i danskundervisningen, sammen med grundled og udsa...

Cathrine Noer Hjorth 08-11-2022
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus

Er du stødt på begrebet stilistiske virkemidler, men er ikke helt sikker på, hvad det dækker over? I...

Vár Haraldsen 29-09-2023
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog

Du kender allerede substantiver, for din hverdag er nemlig fyldt med dem! Du har måske en fodbold, e...

Elisabeth Lysholm Olsen 12-10-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90