Åh nej, ikke gruppearbejde igen ...

Af Caroline Dreyer 26-12-2021
Åh nej, ikke gruppearbejde igen ...

Uanset om du går i folkeskolen, på gymnasiet eller på en anden uddannelse, er du helt sikkert stødt på gruppearbejde masser af gange. Og der er ganske stor sandsynlighed for, at du ikke er vild med det. Det kan der være forskellige grunde til.

Der er dog også rigtig gode grunde til at lære at arbejde sammen i grupper.

Vi vil her komme omkring begge dele.

Hvorfor skal vi arbejde i grupper?

Der er mange gode argumenter for gruppearbejde. Her er nogle af dem:

 1. Det er vigtigt at kunne samarbejde
 2. Forskellige menneskers input kan give et bedre resultat
 3. I en undervisningssituation er der ofte knappe lærerressourcer.

Det altid vigtige samarbejde

I rigtig mange situationer i livet skal vi samarbejde med andre mennesker. Det skal vi hjemme i familien, det skal vi, når vi fx dyrker sport, og det skal vi på langt de fleste arbejdspladser og i langt de fleste jobfunktioner. Det er derfor vigtigt at lære at samarbejde.

Gruppearbejde i skolen eller på studiet er med til at lære os at samarbejde med andre om et fælles mål. Gruppearbejdet i skolen handler måske nok om at løse en opgave eller lave et projekt sammen med sine medstuderende eller de andre elever i klassen, men det har også en mere generel funktion.

De erfaringer og den læring, der kommer ud af skoletidens gruppearbejde, får vi med stor sikkerhed brug for igen og igen. Det er ikke noget, der kun hører skolen eller uddannelsen til. Det vil være en hjælp fremover i livet - uanset hvordan planerne og drømmene ser ud - at vide, hvordan det gode samarbejde opnås.

Når 1 + 1 er mere end 2

I en gruppe vil der som regel være forskellige synspunkter og input, simpelthen fordi der er flere personer til stede. Det giver mulighed for, at gruppen kommer omkring flere aspekter af emnet undervejs i projektarbejdet, end de enkelte gruppemedlemmer var kommet omkring alene. I en god gruppe vil de forskellige kompetencer være en fordel, og gruppen kan nå et resultat, der er mere gennemtænkt og gennemarbejdet.

Når gruppearbejde fungerer allerbedst, er der endda mulighed for, at det samlede resultat hæver sig over de enkelte input, at gruppen når frem til mere end summen af de enkelte dele. Det kan måske være lidt svært at se for sig, før man har prøvet det - men glæd dig til at opleve det, det er en stor fornøjelse!

Mange elever, men kun én lærer

På de fleste uddannelser er der mange elever eller studerende pr. lærer eller underviser. Det kan i praksis betyde, at du som elev ikke kan få den taletid og feedback fra læreren, som du har brug for.

Når I arbejder i grupper, kan I lære af hinanden, I kan forklare for hinanden, I kan sparre med hinanden, I kan give hinanden feedback i et helt andet omfang, end læreren har mulighed for, og I kan kvalificere hinandens idéer. Der bliver meget mere tid til, at hver enkelt elev kan stille spørgsmål, kan få svar, kan diskutere sine forslag, tanker osv.

Samtidig lægger gruppearbejdet op til, at der reflekteres - der skal bl.a. reflekteres over det, de andre byder ind med, og over, hvordan de mange vinkler i projektet spiller sammen eller ikke spiller sammen.

God tone i et gruppearbejde

Vi er alle sammen forskellige. Vi har forskellige stærke og svage sider, forskelligt at bidrage med, forskellige faglige niveauer. Dertil kommer vores forskellige personligheder: Nogle mennesker er højtråbende, andre stille. Nogle taler meget, andre helst ikke. Nogle er flittige, andre forsøger at slippe udenom. Nogle har holdninger, der er meget anderledes end resten af gruppens. Nogle er vilde med emnet og opgaven, mens andre har vanskeligt ved at finde motivationen frem.

Det kan være virkelig svært at se, hvorfor vi skal samarbejde med nogen - medstuderende, klassekammerater, kolleger mv. - vi ikke har meget tilfælles med. Og det kan være vanskeligt at finde en god balance og få det til at fungere. Tit og ofte er det dog sådan, at vi ikke selv får lov til at vælge gruppemedlemmerne, når der skal arbejdes i grupper! Det giver altså mening at lære, hvordan vi opnår det gode gruppearbejde, og at lære at se hvert enkelt medlem af gruppen som en ressource.

Grundlæggende regler for gruppearbejde

For at mindske risikoen for, at der opstår problemer, er det vigtigt fra starten at få nogle grundlæggende regler for godt samarbejde på plads:

 • Tal pænt til hinanden
 • Lyt til hinanden
 • Gør plads til, at alle siger noget
 • Vis respekt for de andres ideer
 • I behøver ikke være enige om alting, men find sammen en løsning eller et kompromis
 • Læg sammen en plan for arbejdet
 • Husk både dine egne og de andres behov.

Og på et mere praktisk plan:

 • Hvad går opgaven eller projektarbejdet ud på?
 • Hvad forventes der af os?
 • Hvor lang tid har vi?
 • Hvis arbejdet skal foregå uden for timerne: Hvornår mødes vi? Hvor? Hvor meget tid skal der afsættes?
 • Hvem skriver ned? Én? Alle?
 • Hvordan skal resultatet præsenteres?

Måske allersværest er at lære og at huske, at du har ikke altid ret!

Når gruppearbejdet ikke fungerer

Hvad enten vi gør os umage eller ej, sker det imidlertid, at et gruppearbejde ikke fungerer godt. At gruppens medlemmer er forskellige, kan være godt i en gruppesammenhæng - men det kan også give udfordringer og konflikter. Der kan være konflikter på såvel et personligt som et fagligt plan. De kan fx se sådan ud:

 • Hvorfor forstår de ikke, hvad jeg siger?
 • Jeg har ret, kan de da ikke se det?
 • De går jo i en helt forkert retning!
 • Hvorfor kan han ikke tie stille indimellem?
 • Nu har han igen ikke lavet det, han skulle!
 • Det, han siger, er jo slet ikke relevant
 • Hvorfor kommer hun altid for sent?
 • Hvorfor siger hun ikke, hvad hun mener?
 • Jeg kan simpelthen ikke lide hende!
 • Hvorfor skal jeg lave det hele?

Konfliktløsning

Hvad gør man, hvis konflikten opstår? Kommunikation er nøgleordet. Det er altid godt at kommunikere, men når en konflikt opstår, bliver det af endnu større betydning. Ved gruppearbejde er det vigtigt allerede fra det første møde at få rammerne for projektet på plads. Forventninger skal afstemmes, processen skal planlægges, måske skal forskellige roller i gruppen fordeles, og der skal opbygges relationer.

Her er nogle forslag:

 • Tal sammen om, hvilke forventninger I hver især har
 • Snak om jeres ambitioner med opgaven - måske har nogle et højere ambitionsniveau end andre
 • Gør plads til, at alle får taletid, fx ved at lave runder undervejs, hvor alle siger noget
 • Lav tydelige aftaler om, hvem der laver hvad
 • Formuler nogle tydelige roller, og fordel dem
 • Lav noget sammen socialt, så I lærer hinanden bedre at kende
 • Sørg for at inkludere alle såvel fagligt som socialt
 • Find ud af, hvad I hver især har af stærke sider, og brug dem bevidst.

Evaluering af gruppearbejdet

Efter et afsluttet gruppearbejde er det en god idé i fællesskab at evaluere forløbet, evt. sammen med en lærer eller vejleder. Hvad gik godt, hvad gik mindre godt under jeres gruppearbejde? Hvordan blev eventuelle konflikter håndteret i gruppen? Tag fx en runde, hvor hvert gruppemedlem giver sit bud på, hvilken erfaring I har opnået. Prøv at være ærlige, men konstruktive.

Passion for jeres emne, jeres projekt og arbejde er godt, men den skal balanceres med respekt for de øvrige medlemmer af gruppen.

Et ekstra plus ved gruppearbejde

Når man arbejder tæt sammen i en gruppe, kommer man tættere på hinanden og lærer hinanden bedre at kende. Måske bliver et af resultaterne, at du har fået nye venner!

Mød forfatteren:

Billede af

Caroline er ansat som elevkoordinator og tager derfor hånd om alle de forældre, børn og unge, der ringer ind og har brug for hjælp. Caroline er glad for at hjælpe hver og én, der kunne have brug for det, men hun finder det særligt tilfredsstillende, når hun kan hjælpe i mere komplekse situationer for fx tosprogede, ord...

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Leg og læring – sjove, spændende og lærerige lege til børn
Leg og læring – sjove, spændende og lærerige lege til børn

Skal det være kedeligt at lære nyt? Absolut ikke! Der findes en masse sjove og spændende lærerige le...

Ruben Samuel Sørensen 17-07-2017
Hjemmeskoling - alt du skal vide om hjemmeundervisning
Hjemmeskoling - alt du skal vide om hjemmeundervisning

Går du og overvejer, om du skal hjemmeskole dit barn via hjemmeundervisning? GoTutor har samlet alt,...

Signe Anna Bøe 06-02-2023
ADHD og lektielæsning: Sådan motiverer du dit barn med ADHD til at få lavet lektier
ADHD og lektielæsning: Sådan motiverer du dit barn med ADHD til at få lavet lektier

Vi kender det vel alle sammen. At lave opgaver, som er kedelige, kan være noget så krævende at motiv...

Ruben Samuel Sørensen 04-02-2020
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90