Tosprogede børn: 5 gode råd til lektielæsningen

Af Caroline Dreyer 13-02-2020
Tosprogede børn: 5 gode råd til lektielæsningen

Det er noget sludder at antage, at det at være tosproget skulle være et problem. I Danmark er vi stolte af at være gode til at tale engelsk, og at vi tilbyder undervisning i kinesisk, tysk, fransk, spansk, russisk m.fl. Mange børn er bosat i et land, hvis sprog de har tilegnet sig som andetsprog; og vi vil i virkeligheden gerne have, at alle børn bliver tosprogede, men for at modtage undervisning på sit andetsprog kræver det, at man er god til det for at forstå fagudtrykkene. Derfor kommer her 5 gode råd til lektielæsningen for tosprogede børn, som I med fordel kan benytte for at styrke deres andetsprog. Rådene kan selvfølgelig benyttes til at styrke alle børns sprog, tosprogede eller ej! 

Tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer 

Når det gælder andetsprogstilegnelse, så skelner man mellem kompetencer på hverdagssproget og det faglige sprog. De fleste tosprogede børn og unge er rigtig gode til at begå sig på hverdagssproget, men hvis man fremadrettet skal fortsætte med at have succes i skolen, så kræver det selvfølgelig, at man stadig bliver bedre og bedre til sit andetsprog, og her er det især ordforrådet, der gælder – et stort ordforråd har nemlig betydning for læseforståelsen. 

 

1: Aktivér børnenes forforståelse

Giv eleven et tekststykke med en overskrift, fx: Matematik: At gange og dividere med negative tal. 

Overskrift: Hvad er rigtigt om negative tal? 

Brødtekst: Hvad kan du huske om at regne med negative tal?

Ud fra ovenstående skal eleven selv tænke over og snakke med dig/underviser om, hvad teksten/opgaven mon handler om. Fx hvad eleven kan huske om negative tal, hvad negative tal kunne betyde, hvordan eleven tror, at de kommende opgaver kommer til at se ud etc.  

Reel tekst: Negative tal

Tal, der er mindre end 0, er negative og kan skrives som både heltal, decimaltal og brøker. På en tallinje placeres tallene til venstre for 0. Stemte teksten eller opgaven overens med det, som eleven troede det betød eller handlede om? 

Denne type opgaver er rigtig gode at bruge, når man skal lære nye ord og starte nye emner, fordi man aktiverer elevernes ’forforståelse’ af et emne og bruger den til at forstå noget nyt. Du kan også nemt bruge metoden i alle andre fag. 

 

2: Vælg en faglig tekst og brug herefter tid på eksplicit forklaring af vigtige faglige og førfaglige ord, der forekommer i teksten. Disse ord kaldes også fokusord

Eksempel på fagord og førfaglige ord: 

”I 1939 udbrød 2. verdenskrig. I Danmark håbede politikerne, at Danmarks neutralitet kunne holde landet ude af krigen, som det var sket under 1. verdenskrig. Sådan gik det som bekendt ikke, og den 9. april 1940 blev Danmark besat af Tyskland. Danmark var chanceløs i kampen mod tyskerne, og for at forhindre et stort tab af liv valgte regeringen at stoppe forsvaret efter få timer. Regeringen indgik nu et samarbejde med tyskerne, der bl.a. betød, at regeringen fik lov at blive siddende og dermed beholdt en vis kontrol med landet”

(Clioneonline.dk).

 

Fokusord: udbrød, neutralitet, bekendt, besat, chanceløs, forhindre, forsvaret, samarbejde.

Vi anbefaler her, at listen med fokusord bliver lavet i samarbejde med barnet. Herefter skal barnet prøve at forklare med egne ord, hvad ordet kunne betyde. 

 

3: Barnet skal nu producere tekst med fokusordene, evt. med hjælp fra underviser 

Opgaveeksempel: Skriv en sætning eller to med fokusordene, fx: fokusordet udbrød:

Sætning 1: Caroline udbrød, PAS PÅ! 

Sætning 2: Krigen udbrød som resultat af ... 

 

4: Barnet skal lære at bruge overvågningsstrategier. Her skal barnet tjekke sin forståelse af teksten – før, under og efter læsningen. Som forælder eller underviser kan man hjælpe barnet med dette ved at gøre følgende: 

 • Klargør læseformålet: Hvorfor skal jeg læse denne tekst?
 • Brug din forhåndsviden: Hvad ved jeg allerede om emnet, genren, forfatteren osv.?
 • Tænk højt: Forstår jeg, hvad jeg har læst? Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke forstår teksten?
 • Læs tekstdele igen, hvis du ikke forstår indholdet
 • Slå ukendte ord op
 • Hent mere viden andre steder

 

5: Slutteligt kan der bruges tid på at elaborere for at videreudvikle og bearbejde teksten. Her kan man:

 • Sammenligne med andre tekster
 • Komme med eksempler
 • Inddrage personlige erfaringer
 • Stille spørgsmål, der får barnet til at tænke over teksten/opgaven
 • Omskrive teksten til en anden genre
 • Videredigte

 

Til sidst bringer vi her 117 før-faglige ord, som barnet med fordel kan lære. Ordene kan bruges i mange fag: 

abstrakt, administrere, akademisk, akkumulere, aktiv, analyse, anerkende, antage, applicere, aspekt, assistere, automatisk, autoritet, bidrage, cyklus, dimension, distribuere, diverse, dynamisk, effekt, ekskludere, ekspert, eksplicit, ekstern, element, empirisk, enhed, etablere, evaluere, eventuel, fleksibel, fokus, fordybe, forfatter, forstærke, forudsige, fundamental, generation, graf, grundlag, hierarki, hypotese, identificere, identisk, indflydelse, individuel, indsigt, instruere, integrere, intelligens, intens, interagere, intern, investere, involvere, justere, kapacitet, kerne, klassificere, klassisk, kommentere, kompensere, kompleks, koncentreret, konkludere, konsekvens, konstruere, konsultere, kontekst, korrespondere, kriterium, kvalitet, liberal, manipulere, materiale, medium, metode, minimal, modsætning, nedgang, neutral, normal, objektiv, omstændigheder, omtrent, opfinde, parameter, passiv, politik, potentiel, primær, princip, procent, proportion, radikal, rationel, redigere, register, regulere, relevant, retfærdiggøre, revidere, revolution, sammenhæng, scenarie, skala, specifik, statistik, subjektiv, supplement, symbol, system, teknik, tema, teori, tilfældig, tilstrækkelig.

Få mere inspiration på linket her: Lektielæsning og studievaner: Hjælp dit barn godt på vej!. 

Mød forfatteren:

Billede af

Caroline er ansat som elevkoordinator og tager derfor hånd om alle de forældre, børn og unge, der ringer ind og har brug for hjælp. Caroline er glad for at hjælpe hver og én, der kunne have brug for det, men hun finder det særligt tilfredsstillende, når hun kan hjælpe i mere komplekse situationer for fx tosprogede, ord...

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Leg og læring – sjove, spændende og lærerige lege til børn
Leg og læring – sjove, spændende og lærerige lege til børn

Skal det være kedeligt at lære nyt? Absolut ikke! Der findes en masse sjove og spændende lærerige le...

Ruben Samuel Sørensen 17-07-2017
Hjemmeskoling - alt du skal vide om hjemmeundervisning
Hjemmeskoling - alt du skal vide om hjemmeundervisning

Går du og overvejer, om du skal hjemmeskole dit barn via hjemmeundervisning? GoTutor har samlet alt,...

Signe Anna Bøe 06-02-2023
ADHD og lektielæsning: Sådan motiverer du dit barn med ADHD til at få lavet lektier
ADHD og lektielæsning: Sådan motiverer du dit barn med ADHD til at få lavet lektier

Vi kender det vel alle sammen. At lave opgaver, som er kedelige, kan være noget så krævende at motiv...

Ruben Samuel Sørensen 04-02-2020
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90