Symboler og symbolik - Lær alt om ting og begrebers symbolske betydning

Af Mette Carøe Jensen 23-08-2023
Symboler og symbolik - Lær alt om ting og begrebers symbolske betydning

Symboler og symbolik er brugen af tegn, objekter, mønstre eller lignende, hvis betydning er dybere, end man først skulle tro. Symboler kan være entydige, såsom et flag er et symbol på en pågældende nations identitet og myndighed. Men symboler kan også have en dobbeltbetydning - eksempelvis repræsenterer havet både sin egen umiddelbare eksistens, men også har en symbolsk betydning som f.eks vildskab, uvished og kaos.

Symboler og symbolik bruges overalt hele tiden - i kommunikation, kunst, religion, litteratur, matematik, you name it. Symboler benyttes på forskellige måder af forskellige årsager, men de står altid som repræsentant for noget mere komplekst eller abstrakt. Symboler gør det muligt at formidle koncepter på en universel forståelig måde - tag gerne Wi-Fi symbolet som eksempel her - men det gør det også muligt for f.eks en forfatter eller kunstner at fremme særlige følelser eller skjulte betydninger på en indirekte måde.

Symboler og symbolik er en kæmpe del af alle kulturer, og det er derfor en rigtig god idé at have styr på, hvad de egentlig er for en størrelse. Følg med i følgende indlæg, hvor vi vil forsøge at gøre dig klogere på diverse symbolers skjulte og dobbelte betydninger!Hvad er et symbol?

Som nævnt er symboler altså tegn, billeder, fysiske objekter, farver eller fagter/bevægelser og meget andet, hvis betydning er dybere end deres umiddelbare eksistens. Symbolers betydning kan være kulturelt bestemte, de kan være knyttet til en religiøs fælles forståelse, eller de kan være universelle - Wi-Fi symbolet blev nævnt tidligere som eksempel på universelt anerkendte symboler, som transcenderer sproglige begrænsninger, men vejskilte samt et kæmpe rødt kryds over diverse aftegninger ligger også herunder. Vi forstår, hvad det betyder, selvom det ikke forklares - vi forstår symbolværdien.

Symboler kan fungere som en repræsentation af mere abstrakte begreber - en rød rose repræsenterer kærlighed, en hvid due repræsenterer fred og et træ repræsenterer livet. De kan også hjælpe med at fremme særlige følelser og skabe dybere forbindelser i et værk - særligt farvesymbolik gør sig gældende her. Derudover bruges de også til at tydeliggøre de temaer, der i forvejen bearbejdes i et værk, og tilføje ekstra dybde og lag til kunsten.

Mange symboler har også en mere kulturel eller historisk betydning - som nævnt tidligere er forskellige nationers flag et symbol på deres myndighed og fællesskab. I Indien er koen et symbol på noget særligt helligt, men det er ikke gældende i alle andre lande.

Sådan kan symboler ofte give mulighed for flere fortolkninger - forskellige individer kan opfatte et symbol forskelligt baseret på deres individuelle erfaringer og kulturelle ophav, hvilket tilføjer lag af mening til de værker, som de oplever.Hvad betyder symbolik?

Symbolisme er et litterært, kunstnerisk og kulturelt værktøj, og det er egentlig bare en term, der dækker over brugen af ​​symboler til at repræsentere idéer, følelser, begreber eller koncepter, der bryder rammen for deres umiddelbare betydning.

Det er et ekstremt vigtigt værktøj i kunsten, for det kan formidle mere komplekse temaer, budskaber og følelser på en subtil måde, hvilket tilføjer en masse dybde til et værk. Det er en stor del af nydelsen og forståelsen af kunst at undersøge eventuelle implicitte meninger. Symbolerne og deres betydning er ikke altid indlysende, og de er med til at sørge for, at man kan opleve kunst på forskellige måder, alt efter hvordan man fortolker diverse symboler, hvilket ændres med ens personlige erfaring, kulturelle og religiøse tilhørsforhold og individuelle perspektiv og forståelse.Et overblik over ofte benyttede symboler og deres betydning


Korsets symbolske betydning

Korset har ekstrem meget religiøs symbolværdi - det er et symbol på kristendommen, særligt Jesu ofring for menneskeheden. De repræsenterer forløsning og tro samt en stærk fællesskabsfølelse og fælles verdenssyn.

Et omvendt kors derimod symboliserer det okkulte, det mørke og det dystre.Slangens symbolske betydning

Slangen har også religiøs symbolværdi - den er i Biblen forbundet med fristelse og ondskab, og den symboliserer bedrag og farer. Slangen er utilregnelig og løgnagtig, og symbolværdien er så stærk, at det også ofte er kvaliteter, den repræsenterer uden om religiøse kontekster.Lysets symbolske betydning

Lyset har meget symbolværdi. Lyset symboliserer idéer, viden, sandhed, godhed og håb, samt nye begyndelser og i visse kontekster, døden.

Lyset som symbol på viden og oplysning kender du måske bedst fra de tidspunkter i diverse tegnefilm, hvor en lyspære tændes over hovedet på en karakter, der har fået en god idé, eller som har fanget pointen.

Lyset som symbol på godhed ser vi bl.a., når diverse værker viser engle, der altid er indhyllet i lys. Ligeledes er Jesus indhyllet i lys - generelt er alt det gode altid afbildet med en masse lys omkring sig eller et dedikeret spot.

Du kender måske udtrykket “der er lys for enden af tunnelen" - dér og i lignende tilfælde er lyset repræsentant for håbet og bedre tider.

Slutteligt er lyset forbundet med døden - “jeg ser lyset”. Man forbinder lyset med det gode, og der er få ting bedre end himmeriget for religiøse, så i den forbindelse kan lyset også symbolisere døden og overgangen til et efterliv.En føniks som symbol

En føniks er et fabeldyr - altså en fantasiskabning. Ikke desto mindre er dens symbolske betydning ekstremt vigtig i diverse film og bøger. Tag bare Harry Potter som eksempel. Fønixens særlige egenskab er, at når den dør, brænder den op og genopstår herefter af din egen aske.

Derfor er denne mytiske fugl et symbol på genfødsel og fornyelse, samt evnen til at rejse sig fra de værste nederlag og komme stærkt igen.Timeglassets symbolske betydning

Timeglasset repræsenterer naturligvis tidens naturlige passeren, men det er også et symbol for livets gang. Timeglasset vil ofte stå som repræsentant for dødeligheden og livets flygtighed - du har kun en vis mængde tid, og lige fra livet starter, rinder det langsomt ud.Duens symbolske betydning

Duen, oftest den hvide due, er associeret med fred, kærlighed og frihed.

Du kender måske udtrykket “fredsduen”, som er den hvide due med en olivengren i næbbet. Fredsduen er et kristent symbol på fred og bliver brugt ved forskellige lejligheder som symbol herpå.

Derudover er duen et symbol på kærlighed - det er meget normalt ved f.eks bryllupper at se en variation af to duer med næbbene samlet.

Slutteligt er duen, ligesom alle andre fugle, også symbol på frihed. Udtrykket "fri som en fugl" er ofte benyttet - vi forbinder evnen til at kunne flyve frit i luften med ekstrem frihed i forhold til fuglene.En have som symbol

En have symboliserer ofte paradis - det har religiøse rødder tilbage til paradisets have med Adam og Eva. Haven symboliserer altså derigennem uskyld, frugtbarhed, fred og harmoni.Hunden og ulven som symbol

Alle hundelignende dyr er flokdyr - derfor er de symbol på loyalitet, familie og vagtsomhed. Hundene passer på flokken, de bliver sammen, og de har stærke relationer - ikke bare til hinanden i naturen, men også i familier.

Derudover er hunde, og nok især ulve, også et symbol på noget særligt dyrisk og vildt på grund af de længder, de går til for at beskytte. Deres temperament gør dem til symbol for vildskab.En rød rose som symbol

Den røde rose bruges ofte til at symbolisere kærlighed, lidenskab og lignende romantiske følelser og koncepter.

Derudover er den røde rose også ofte et symbol på ekstrem skønhed og perfektion. Selvom roser kommer i mange slags farver, forestiller vi os ofte en rød rose, når vi ser roser for vores indre blik - det er en blomst forbundet med kærlighed, og det er ikke unormalt at sammenligne sin elskede med en rød rose.

Slutteligt skal man huske, at roser har torne! Så selvom den symboliserer skønhed, kan den repræsentere den slags skønhed, som man kan stikke sig på, og som man derfor bør være forsigtig omkring. Kattens symbolske betydning

Katten symboliserer intelligens, snedighed, kvindelighed, magi og uafhængighed. Den er snedig, stille og hurtig, og den lever på sine egne præmisser.

Gamle egyptiske afbildninger af kvinder har overdrevne kattelignende træk, der er makeup-teknikker, der tillader dig at få “the cat-eye effect”, som er noget sensuelt og forførende. Rævens symbolske betydning

Ræven er snu - det har du måske hørt før. Derfor er det næppe overraskende, at ræven symboliserer snedighed, klogskab og bedrageri. I kristendommen siger man endda, at ræven har djævelske kvaliteter. Spejlets symbolske betydning

Spejlet og en given karakters spejlbillede symboliserer ofte selvopdagelse og selviagttagelse - det repræsenterer ofte et dybere kig indad, der afslører nogle indre sandheder, der er langt mindre overfladiske end et umiddelbart kig i spejlet er. Hestens symbolske betydning

Hesten har ekstremt meget symbolværdi - de er kendt for deres styrke, fart, frihed, vildskab, arbejdsomhed og udholdenhed, men der er også forbundet med velstand og royalitet.

Hesten som symbol på fart og styrke kommer bl.a. til udtryk ved, at Ferraris logo afbilleder en hest stående på sine bagben - det er styrke, fart, frihed og vildskab.

Arbejdsomhed og udholdenhed er også kvaliteter, vi forbinder med hesten - se bare udtryk som 'arbejdshest'.Kaninens symbolske betydning

Kaniner har forskellige betydninger på tværs af forskellige kulturer - bredt kendt er det, at de er forbundet med lykke og held. Du har måske set en heldig kaninfod i film eller lign.

Derudover er de symbol på stærk lyst, seksualitet og fertilitet - måske har du hørt nogle sige, at nogen "formerer sig som kaniner”.Rejsen som symbol

Udover selvfølgelig sit umiddelbare formål har rejsen i forskellige værker, særligt i film og litteratur, også til hensigt at symbolisere en personlig rejse inde i en given karakter - her kan man snakke om indre og ydre konflikter.

Rejsen kan repræsentere personlig vækst og transformation, og de udfordringer, som rejsen byder på, kan også være repræsentanter for mere personlige udfordringer.Uglens symbolske betydning

Uglen symboliserer natten, men også klogskab og kløgt. Uglen anses som værende et meget klogt dyr - det stammer efter sigende fra græsk mytologi.

Mød forfatteren:

Billede af

Mette arbejder som skribent samt underviser hos GoTutor. Mette er ansat hos GoTutor grundet hendes egen interesse for sprog og samfund, samt hendes ønske om at hjælpe unge mennesker med at finde deres selvtillid og lyst til læring.

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Hovedsætninger og ledsætninger
Hovedsætninger og ledsætninger

Du har nok hørt om hovedsætninger og ledsætninger i danskundervisningen, sammen med grundled og udsa...

Cathrine Noer Hjorth 08-11-2022
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus

Er du stødt på begrebet stilistiske virkemidler, men er ikke helt sikker på, hvad det dækker over? I...

Vár Haraldsen 29-09-2023
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog

Du kender allerede substantiver, for din hverdag er nemlig fyldt med dem! Du har måske en fodbold, e...

Elisabeth Lysholm Olsen 12-10-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90