SRP og struktur – få styr på tingene inden start

SRP og struktur – få styr på tingene inden start

Når du skal i gang med din SRP, er det utroligt vigtigt at begrænse dig både med hensyn til dit emne, men også vedrørende omfanget af din opgave. Du har nemlig kun ganske kort tid at skrive den i. Du vil opleve, at den næste periode kommer til at centrere om det emne, du vælger til din opgave. Og sandsynligvis vil du ønske at udforske og gøre dig selv klogere på emnet, så meget som tiden tillader det. Derfor er det enormt vigtigt at planlægge din opgaveskrivning grundigt, have en klar disposition og at være klar på at skulle skære afsnit fra i din endelige opgave.

SRP: Den gode opgave

Men husk på, at det ikke er dig, der stiller den endelige problemformulering. Det er din lærer. Men du bestemmer helt selv emnet. En god opgave er en kombination af god formidling og skriftlighed, dokumentation og metode. Stil dig derfor dette spørgsmål: Hvad er realistisk – men også motiverende – for mig at skrive om, og hvad kan jeg nå at sætte mig ordentligt ind i? Hvad er det, jeg undrer mig mest over, og hvordan får jeg svar på det?

Det også vigtigt at bygge rammerne op for opgaven fra begyndelsen. Det skaber et godt fundament fremadrettet i processen, da du hurtigt vil være i stand til at overskue, hvad du skal nå, og hvordan det skal gøres. Lav eventuelt en disposition over de spørgsmål, du stiller dig selv. Det gør, at du nemmere kan overskue processen. Det skal vi se lidt nærmere på i det følgende.

Skriv en gennemarbejdet disposition til din SRP

Se din disposition som en slags indholdsfortegnelse – en form for forudsigelse af, hvordan du vil skrive din opgave. (Lav eventuelt en midlertidig indholdsfortegnelse. Det kan give dig et overblik og en retning i din undersøgelsesproces.) En disposition er en god guideline til dig selv. Den sikrer, hvad det er for nogle emner, du skal huske at undersøge og have med i en SRP-opgave. Har du lavet en disposition, kan du således lettere rette opgaven til hen ad vejen. For eksempel hvis du erfarer, at der er nogle emner, der er vigtigere end andre. Sådan sikrer du et løbende overblik over din SRP-opgave.

Ethvert valg er et fravalg

Lav en liste, som beskriver afsnittene, sådan som du tror, de vil komme til at se ud. Start med at placere det, du synes, er mest relevant som dit hovedfokus. Dernæst kan du brede emnet ud i et eventuelt diskussionsafsnit. Sådan sørger du for at skabe et overblik i skriveprocessen. Det handler om at vælge, men det handler i lige så høj grad om at vælge fra. Den vigtigste ting i din SRP er, at din disposition er baseret på din problemformulering. Husk på, at din opgave i sidste ende er en besvarelse af din problemformulering. Det er nemlig denne, som din lærer og censor kigger på, når de vurderer din opgave. Derfor er det vigtigt konstant at have fokus på, om din disposition opfylder de forventninger, din lærer kan have i forhold til problemformuleringen.

De fleste vil opleve, at de ikke har plads nok i opgaven. Derfor er det vigtigt, at du fra begyndelsen planlægger, hvor meget plads du vil bruge på de enkelte punkter, du tænker at komme ind på. Du kan selvfølgelig altid rette, slette eller tilføje noget i skriveprocessen, men det er vigtigt ikke at bruge alt for meget tid og plads på noget, som du finder ud af ikke er det centrale i din opgave alligevel. Så igen: Hav altid din problemformulering i hovedet, når du skriver. Det er den, din opgave skal svare på. En god idé, der hjælper med at skabe overblik i din opgave, er at lave delkonklusioner. På den måde kan du nemlig holde styr på, om din opgave er på vej i den rigtige retning.

Planlæg tidligt

Jo før du går i gang med at gøre dig nogle tanker om det emne, du gerne vil skrive om, jo bedre er det, da du derved har mere tid til at finde det relevante materiale til din opgave. Nogle vil måske sige, at hvis man går tidligt i gang, så går man død i processen. Men at gå tidligt i gang kan derimod give en rigtig god inspiration til at skrive opgaven, hvis man har sat sig godt ind i et emne, som man gerne vil problematisere eller diskutere. Vælg derfor et emne, som du kan mærke interesserer dig. Du vil på den måde også opleve, at du vil have nemmere ved at finde rundt i, hvad det egentlig er, du vil skrive om, og hvad din konklusion måske bliver. Derfor kan det betale sig allerede at planlægge processen i god tid.

Lad dig inspirere tidligt i processen

Få inspiration (på f.eks. internettet, i bøger, i aviser) og motivér dig selv, allerede inden du har fået udleveret din problemformulering fra din lærer. Efter udleveringen kan du således hurtigt lave en disposition, som bygger på den baggrundsviden, du har tilegnet dig, før du modtager problemformuleringen. Hav derfor en klar viden om, hvad din opgave stiller af krav og forventninger. Jo klogere du bliver på opgaven, før processen for alvor går i gang, jo større forspring har du i forbindelse med de 14 dage, du har til at skrive opgaven i. Har du allerede et godt udgangspunkt til formen og struktureringen på din opgave, har du sparet meget tid til vejledningen med din lærer. Du kan med det samme fokusere på mere konkrete spørgsmål specifikt til din opgave og derved øge udbyttet af vejledningstimerne.

Din problemformulering skal styre strukturen i din SRP (det redegørende, analyserende og vurderende). Når du har niveauerne stående, kan du lettere fylde ud, hvad der skal stå mellem dem: Hvilke afsnit ville gøre sig godt til den redegørende del, hvilke til den analyserende del osv. Læs derfor problemformuleringen godt igennem, når du får den, så du er sikker på, at du har forstået det, den beder dig om.

Del artiklen

Vil du høre mere om lektiehjælp?

  • Styrk dit barns trivsel og motivation

  • 100% fokus på dit barns unikke behov

Du vil måske også synes om

Aktiviteter i naturen: Forkæl børnene med sjove lege
Aktiviteter i naturen: Forkæl børnene med sjove lege

Det ligger efterhånden klart, at aktiviteter i naturen har stor indflydelse på børns indlæring. I de...

Huslige pligter: Sådan motiverer du dit barn
Huslige pligter: Sådan motiverer du dit barn

Der findes adskillige gode grunde til at give dit barn huslige pligter. Dels giver disse barnet en o...

Mobning: De bedste råd til at hjælpe dit barn
Mobning: De bedste råd til at hjælpe dit barn

Når vi taler om mobning blandt børn, er ikke det samme, som det var for tyve år siden. Mobning på ne...

Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90

Bliv ringet op i dag

Hør, hvad vi kan gøre for dit barn