Regelmæssige verber på spansk - bøjninger i nutid og datid

Af Trine Hansen Møller 07-07-2024
Regelmæssige verber på spansk - bøjninger i nutid og datid

Hvordan fortæller du om, hvad du laver lige nu? Hvad du lavede i går, eller hvad din bedste ven lavede i går? Når du ved hvordan verberne skal bøjes korrekt, kan du nemt lave beskrivelser og fortællinger, hvilket er en rigtig god start, når du lærer et nyt sprog.

Verber (udsagnsord) er en meget stor ordklasse, hvor ordene kan bøjes i både modus (måde), tal og person. Verber er en helt central del af alle sætninger, da de fortæller om handlingen i sætningen eller hvilken tilstand, der bliver beskrevet. Desuden kan verber være et uoverskueligt emne at gå i gang med, siden der er så mange forskellige bøjninger og tider, man skal forholde sig til, og derfor giver vi et grundigt overblik over de regelmæssige verbers bøjninger i nutid (præsens) og datid (præteritum/imperfektum) her. 

Vi starter med at give et overblik over, hvad vi kommer til at gennemgå i indlægget her.

 • Verbalformer og modus

 • Spanske verber - de infinitte verber i infinitiv

  • Hvordan kan man bruge infinitiv i sætninger?

 • Regelmæssige spanske verber i præsens (nutid)

 • Regelmæssige spanske verber i datid

  • Præteritum - hvordan bøjes regelmæssige verber?

  • Regelmæssige verbers bøjning i imperfektum

  • Generelle regler for forskellene på præteritum og imperfektum

  • Typisk brug af præteritum

  • Typisk brug af imperfektum


Verbalformer og modus

For det første kan man dele verber op i to kategorier - de infinitte (ikke-personbøjede) og de finitte (personbøjede). Her er en oversigt over de infinitte verbalformer.

Infinitte verbalformer


hablar (at tale)

infinitiv (navnemåde)

hablando (talende)

gerundium (udvidet nutid)

hablado (talt)

participium (kort tillægsform)

Ud over det findes der som sagt også forskellige finitte verbalformer.

Finitte verbalformer

Modus og bøjning

hablo (jeg taler)

indikativ, 1. person ental

hable (jeg taler)

konjunktiv, 1. person ental

hablad (tal (I))

imperativ, 2. Person flertal

Ud over verbalform og modus kan verberne som sagt bøjes i forskellige tider og personer. For at snævre det lidt ind vil vi tage udgangspunkt i de mest almindelige former af verberne på spansk: infinitiv og finitte verber i indikativ. På den måde kan du lære om, hvad de regelmæssige verber hedder og hvordan de bøjes efter person og tid i indikativ. Indikativ er den mest brugte modus, som man også kalder fortællemåde, og den bruges til at gengive tingene på en ligefrem og realistisk måde. 


Spanske verber - de infinitte verber i infinitiv

Som sagt er infinitte verber ubøjede, og derfor kan man ikke se tid, person eller modus i disse verber. Infinitiv er den mest basale form af et verbum, og det er også den man finder, når man slår et verbum op i ordbogen. Der er tre typer af infinitive verber på spansk, da de alle slutter på enten -ar, -er eller -ir.

 • Hablar → at tale

 • Beber → at drikke

 • Escribir → at skrive

Når man kender et verbum i infinitiv og bøjningsmønsteret for regelmæssige verber, kan man bøje disse verber i alle former.


Hvordan kan man bruge infinitiv i sætninger?

Der er ikke ret stor forskel på, hvordan man bruger infinitiv på spansk og på dansk. På dansk tilføjer man ‘at’ foran infinitiven, hvilket man ikke gør på spansk. Ud over det er reglerne, at man ikke har to bøjede verber lige efter hinanden, og typisk står infinitiven efter det bøjede verbum.

“Rafael vil spise fisk” → “Rafael quiero comer pescado”

“Kan jeg komme over grænsen?” → “¿Puedo cruzar la frontera?”

Man bruger også infinitiv i det, som kaldes verbalperifraser. Verbalperifraser med infinitiv består også af en bestemt kombination af ord. Vi viser lige et par eksempler på de mest almindelige verbalperifraser. 


hjælpeverbum

præposition (forholdsord) eller ’que’

infinitiv

betydning

1. 

ir

a

infinitiv

nær fremtid

2.

tener

que

infinitiv

nødvendighed

3.

dejar 

de

infinitiv

at holde op med noget

1. “Jeg skal til at løbe” → “Voy a correr

2. “Han er nødt til at studere” → “Tiene que estudiar

3. “De stopper med at ryge” → “Dejan de fumar


Regelmæssige spanske verber i præsens (nutid)

Det er altid en god idé at starte med at lære, hvordan verber bøjes i præsens, fordi man på den måde hurtigt kan lære at beskrive og fortælle om, hvad der sker lige nu. Når der er tale om regelmæssige verber, findes der et mønster, som man kan lære udenad. På den måde ved man, hvordan alle regelmæssige verber skal bøjes, alt efter hvad subjektet (grundleddet) i sætningen er. Man fjerner bare endelsen (-ar, -er eller -ir) for at finde ordets stamme og tilføjer endelsen, der passer til sætningens subjekt. 

Tal

Person 

Verber med -ar

Endelse 

infinitiv

hablar (at tale)

-ar


singularis (ental)

1. person

hablo (jeg taler)

-o

2. person

hablas (du taler)

-as

3. person

habla (hun/han/den /det/De taler)

-a


pluralis (flertal)

1. person

hablamos (vi taler)

-amos

2. person

habláis (I taler)

-áis

3. person

hablan (de/De taler)

-an

Tal

Person 

Verber med -er

Endelse

infinitiv

beber (at drikke)

-er


singularis (ental)

1. person

bebo (jeg drikker)

-o

2. person

bebes (du drikker)

-es

3. person

bebe (hun/han/den /det/De drikker)

-e


pluralis (flertal)

1. person

bebemos (vi drikker)

-emos

2. person

bebéis (I drikker)

-éis

3. person

beben (de/De drikker)

-en

Tal

Person 

Verber med -ir

Endelse

infinitiv

escribir (at skrive)

-ir


singularis (ental)

1. person

escribo (jeg skriver)

-o

2. person

escribes (du skriver)

-es

3. person

escribe (hun/han/den /det/De skriver)

-e


pluralis (flertal)

1. person

escribimos (vi skriver)

-imos

2. person

escribís (I skriver)

-ís

3. person

escriben (de/De skriver)

-en

Som du kan se, har verber, som slutter på -er og -ir ens bøjninger ud over 1. og 2. person flertal.

Her er  lige et par eksempler, som viser, hvordan man bøjer de regelmæssige verber i sætninger.

“Han køber huset nu” → “Él compra la casa ahora”

“Mine forældre løber om mandagen” → “Mis padres corren los lunes”

“I lever livet!” → “¡Vivís la vida!”

Det, der er den største forskel mellem danske og spanske verber, er, at de danske verber ikke bøjes i person og tal. Derfor kan det tage noget tid at vænne sig til, når man lærer at tale spansk.


Regelmæssige spanske verber i datid

Når man skal bøje verber i datid på spansk, skal man være opmærksom på, at der findes to forskellige aspekter af datid - præteritum og imperfektum. De aspekter findes ikke på dansk, hvor vi generelt kun bruger udtrykket præteritum om datid. De to aspekter på spansk viser forskellige perspektiver på datidige handlinger. Det kan vi gå lidt mere i dybden med senere, men først vil vi give dig en oversigt over, hvordan de regelmæssige verber bøjes i de to datidsformer.


Præteritum - hvordan bøjes regelmæssige verber?

På en måde er bøjningerne af regelmæssige verber i præteritum lettere end i præsens, når man først har lært mønsteret. Der er stadig de tre former for verber: -ar, -er og -ir, men endelserne ved verber, der ender på -er og -ir, er ens. 

Tal

Person 

Verber med -ar

Endelse 

infinitiv

hablar (at tale)

-ar


singularis (ental)

1. person

hablé (jeg taler)

2. person

hablaste (du taler)

-aste

3. person

habló (hun/han/den /det/De taler)


pluralis (flertal)

1. person

hablamos (vi taler)

-amos*

2. person

hablasteis (I taler)

-asteis

3. person

hablaron (de/De taler)

-aron

Tal

Person 

Verber med -er

Endelse

infinitiv

beber (at drikke)

-er


singularis (ental)

1. person

bebí (jeg drikker)

2. person

bebiste (du drikker)

-iste

3. person

beb (hun/han/den /det/De drikker)

-ió


pluralis (flertal)

1. person

bebimos (vi drikker)

-imos

2. person

bebisteis (I drikker)

-isteis

3. person

bebieron (de/De drikker)

-ieron

Tal

Person 

Verber med -ir

Endelse

infinitiv

escribir (at skrive)

-ir


singularis (ental)

1. person

escribí (jeg skriver)

2. person

escribiste (du skriver)

-iste

3. person

escrib (hun/han/den /det/De skriver)

-ió


pluralis (flertal)

1. person

escribimos (vi skriver)

-imos*

2. person

escribisteis (I skriver)

-isteis

3. person

escribieron (de/De skriver)

-ieron

*Læg mærke til at regelmæssig præteritum i 1. person flertal er magen til bøjningen i præsens. 


Regelmæssige verbers bøjning i imperfektum

Ligesom ved præteritum har regelmæssige verber, der ender på -er og -ir, ens endelser i imperfektum. Desuden har 1. person ental og 3. person ental ens endelser ved alle regelmæssige verber i imperfektum.

Tal

Person 

Verber med -ar

Endelse 

infinitiv

hablar (at tale)

-ar


singularis (ental)

1. person

hablaba (jeg taler)

-aba

2. person

hablabas (du taler)

-abas

3. person

hablaba (hun/han/den /det/De taler)

-aba


pluralis (flertal)

1. person

hablábamos (vi taler)

-ábamos

2. person

hablabais (I taler)

-abais

3. person

hablaban (de/De taler)

-aban

Tal

Person 

Verber med -er

Endelse

infinitiv

beber (at drikke)

-er


singularis (ental)

1. person

bebía (jeg drikker)

-ía

2. person

bebías (du drikker)

-ías

3. person

bebía (hun/han/den /det/De drikker)

-ía


pluralis (flertal)

1. person

bebíamos (vi drikker)

-íamos

2. person

bebíais (I drikker)

-íais

3. person

bebían (de/De drikker)

-ían

Tal

Person 

Verber med -ir

Endelse

infinitiv

escribir (at skrive)

-ir


singularis (ental)

1. person

escribía (jeg skriver)

-ía

2. person

escribías (du skriver)

-ías

3. person

escribía (hun/han/den /det/De skriver)

-ía


pluralis (flertal)

1. person

escribíamos (vi skriver)

-íamos

2. person

escribíais (I skriver)

-íais

3. person

escribían (de/De skriver)

-ían


Generelle regler for forskellene på præteritum og imperfektum

Generelt kan man gå ud fra, at præteritum udtrykker kort datid, og imperfektum udtrykker lang datid. Det vil sige, at man bruger præteritum om noget, der har en konkret afslutning  i datiden, hvorimod imperfektum er mindre tidsmæssigt afgrænset. Det kan være svært at forstå, præcist hvornår man bruger det ene eller det andet, så vi giver en oversigt over de mest almindelige og tydelige betydningsforskelle her. 


Typisk brug af præteritum

 • Punkthandlinger - en række af handlinger

  • “Først vaskede han hænder, så gik han ud, og til sidst spiste han”

  • “Primero, se lavó las manos, luego salió y finalmente comió

 • Handlinger, som er gentaget et begrænset antal gange

  • “Diana og Sergio løb tre gange i sidste uge”

  • “Diana y Sergio corrieron tres veces la semana pasada”

 • Afsluttede/tidsmæssigt afgrænsede handlinger

  • “Pablo Picasso blev født i 1882”

  • “Pablo Picasso nació en mil ochocientos ochenta y dos”

  Hvis du vil lære mere om, hvordan man taler om bestemte dage, hvad du har lavet i går, eller hvad du skal i morgen, kan du blandt andet læse indlægget om ugedage og måneder på spansk.


Typisk brug af imperfektum

 • Bekrivelse af baggrunden

  • “Det var en mørk nat i august, og manden lå og sov i sit værelse”

  • Era una noche oscura de agosto y el hombre dormía en su habitación”

 • Beskrivelser generelt

  • “Billede var smukt. Hunden på billedet havde brune øjne”

  • “La foto era bonita. El perro en la foto tenía ojos marrones”

 • Ubegrænsede gentagelser - vaner

  • “Generelt løb han altid i weekenden”

  • “Generalmente, siempre corría los fines de semana”

OBS! Det skal nævnes, at der selvfølgelig også kan være både imperfektum og præteritum i samme sætning. Overvej for eksempel forskellen på hvad de forskellige datidsverber fortæller om situationen i eksemplet herunder.

“Mor sad i sofaen med avisen, og pludselig faldt bogen ned på gulvet”

“Mamá estaba en el sofá con el diario y, de repente, el libro cayó al suelo”

I nogle tilfælde kan et verbum ændre betydning alt efter, om det står i imperfektum eller præteritum.

Manuel conocía a su hermano

Manuel kendte sin bror

Manuel conoc a su hermano

Manuel lærte sin bror at kende

Du kan lære meget mere om spanske verber ved at træne dem med en tutor fra GoTutor, som kan give dig lektiehjælp i spansk.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej! Mit navn er Trine, og jeg skriver sproglige indlæg hos GoTutor. Jeg har en kandidatgrad i spansk og engelsk sprog og kommunikation. På den måde er jeg blevet specialist i grammatik og tekstproduktion, og derfor vil jeg gerne dele ud af min viden her!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Artikler på spansk - En grundig gennemgang af bestemte og ubestemte artikler
Artikler på spansk - En grundig gennemgang af bestemte og ubestemte artikler

Artikler på spansk (kendeord) er en meget lille ordklasse inden for spansk grammatik, hvor det kan v...

Trine Hansen Møller 19-06-2024
Uregelmæssige verber på spansk - en guide til hvordan du bruger dem!
Uregelmæssige verber på spansk - en guide til hvordan du bruger dem!

Uregelmæssige verber er altid en udfordring, når man lærer et nyt sprog. De regelmæssige verber følg...

Trine Hansen Møller 07-07-2024
Ugedage og måneder på spansk - En guide til at tale om dage og måneder på spansk
Ugedage og måneder på spansk - En guide til at tale om dage og måneder på spansk

Ugedage og måneder på spansk er vigtige at lære. I dette indlæg vil vi kigge på, hvad dagene og måne...

Trine Hansen Møller 19-06-2024
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90