Kvote 2-ansøgning

Af Caroline Dreyer 07-02-2022
Kvote 2-ansøgning

Som du sikkert ved, kan du søge optag på erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og bacheloruddannelserne - de videregående uddannelser - på to måder: via kvote 1 og kvote 2.

De fleste videregående uddannelser har helt specifikke krav til gennemført gymnasial eksamen og karaktergennemsnit. Hvis du er sikker på, at du opfylder adgangskravene for det studie, du gerne vil ind på, søger du via kvote 1.

Er du ikke er sikker på, at du vil blive optaget via kvote 1, kan du søge ind via kvote 2. Her er der forskellige ting, du skal være opmærksom på.

 

Hvorfor søge via kvote 2?

Kvote 2 er for ansøgere, der har et andet adgangsgrundlag end en gennemført gymnasial eksamen og et bestemt karaktergennemsnit. Ansøgeren skal stadig opfylde uddannelsens adgangskrav for kvote 2, men de vil være anderledes end kravene for kvote 1. Undersøg omhyggeligt, hvordan de ser ud for den uddannelse, du vil søge, for de varierer uddannelserne imellem. Det er også forskelligt, hvor mange kvote 2-pladser der er på uddannelserne.

I kvote 2 optages:

 • Ansøgere med en gymnasial eksamen, der ikke skal vurderes på karaktergennemsnittet alene
 • Ansøgere med en gymnasial eksamen, der ikke opfylder det karaktergennemsnit, der kræves i kvote 1
 • Ansøgere uden en gymnasial eksamen, fx med et antal hf-enkeltfag
 • Ansøgere med visse udenlandske eksamener
 • Ansøgere til uddannelser, hvor der afholdes optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale
 • Ansøgere, der har fået dispensation fra kravet om adgangsgivende eksamen, eller som vil søge dispensation.
 •  

Hvordan ser kvote 2-kriterier ud?

Det er som sagt forskelligt, hvilke kvote-2 kriterier uddannelserne har, så husk at tjekke dem! Du skal opfylde de krav, den enkelte uddannelse har. Sygeplejerskeuddannelsen kan du fx tage rigtig mange steder i landet - men de forskellige institutioner lægger ikke vægt på de samme ting.

Kvote-2 kriterier kan omfatte eksamens-/karakterkrav, herunder dine uddannelsesaktiviteter ud over din adgangsgivende uddannelse, og/eller helt andre krav.

Krav til eksamen/karakterer kan eksempelvis være:

 • Karaktergennemsnit på den gymnasiale eksamen
 • Karaktererne i specifikke fag fra den adgangsgivende eksamen
 • Supplerende fag på gymnasialt niveau, fx studierelevante fag
 • Anden uddannelse ud over den adgangsgivende eksamen - eller dele af en anden uddannelse.

 

Andre krav kan fx være:

 • Erhvervserfaring
 • Motivation, ofte baseret på en motiveret ansøgning, test, samtaler o.l.
 • Højskoleophold
 • Værnepligt, barselsorlov o.l.
 • Længerevarende udlandsophold
 • Foreningsarbejde, arbejde med børn og unge, politisk arbejde, andet frivilligt arbejde mv.

 

Hvem optages i kvote 2?

Du bliver ikke automatisk optaget på uddannelsen, hvis du opfylder kvote 2-kravene. Mange steder er der flere ansøgere, end der er studiepladser. Det betyder, at uddannelsesstederne skal vælge blandt de kvalificerede ansøgere.

Uddannelsesstederne vurderer kvote 2-ansøgninger på baggrund af netop deres kriterier. Der vil blive kigget på, hvordan den enkelte ansøgning opfylder kriterierne. Jo bedre de opfyldes, jo større chance for at blive blandt dem, der optages. Der er tale om en helhedsvurdering af motivationen og studiepotentialet.

Motiveret ansøgning

Nogle uddannelser - men ikke alle - ønsker en motiveret ansøgning, når du søger optagelse via kvote 2. En god motiveret ansøgning er skrevet til den konkrete uddannelse. Du kan altså ikke skrive en generel ansøgning og sende den til flere uddannelsessteder. Du skal vise, at du har kendskab til, hvad uddannelsen går ud på, og ansøgningen skal målrettes uddannelsen.

Sæt dig også ind i kravene til den motiverede ansøgning. Måske er der krav til indhold eller omfang. Skriv altid kort, klart og præcist.

 

Formålet med en motiveret ansøgning

Den gode kvote 2-ansøgning har til formål at fortælle, hvorfor du gerne vil optages på uddannelsen, og den er din personlige begrundelse for, at de skal optage netop dig. Den skal også give et billede af, hvem du er, og af dine kompetencer og erfaringer, din egen motivation for at søge uddannelsen, og hvad du gerne vil bruge uddannelsen til - dine fremtidsplaner. Hvis du har gjort noget for at forbedre kvalifikationerne, skal du også lægge vægt på det. Den gode motiverede ansøgning er meget mere end blot et cv!

Blandt rådene til en god motiveret kvote 2-ansøgning er, at den skal være personlig, målrettet den enkelte uddannelse, komme ind på, hvorfor du er interesseret i at komme ind på uddannelsen, og hvad du vil bruge den til i fremtiden.

 

Opbygning af din motiverede ansøgning

Tag dit arbejde med din motiverede kvote 2-ansøgning alvorligt! Godt nok skal den ikke være lang - ofte ca. 1 A4-side - men den skal være god. Sæt tid af til skriveprocessen, overvej strukturen.

Dertil kommer overvejelser over, hvordan du formulerer dig. Reflekter over og forklar, hvordan en specifik erfaring er relevant, i stedet for blot at nævne den og lade læseren selv regne ud, hvorfor du nævner den.

Skriv eksempelvis: I mit job som studentermedhjælp på et plejehjem har jeg lært en masse om, hvordan man ... I stedet for blot at nævne, at du har haft job på et plejehjem.

Et andet eksempel: Da jeg var på højskole, oplevede jeg, at fællesskabet mellem mange forskellige mennesker ... I stedet for blot at nævne, at du har været på højskole.

 

Kvote 2-ansøgning: Eksempel på indhold

 • Indledning
 • Din motivation
 • Vis, at du har forståelse for uddannelsen
 • Fremtidsplaner med uddannelsen
 • Relevant erhvervserfaring.

 

Optagelsesprøver og optagelsessamtaler

På nogle uddanneler vil kvote 2-ansøgere blive indkaldt til en samtale eller måske til en optagelsesprøve - eller til begge dele.

 

Samtale/interview

En samtale i forbindelse med en uddannelsesansøgning har til formål at give uddannelsesstedet en fornemmelse af, hvem du er. Ligesom en jobsamtale har det, når der er tale om en jobansøgning. Her vil din studieegnethed og din motivation blive vurderet. Vær velforberedt, sørg for forinden at læse studieordningen grundigt, sæt dig ind i, hvad uddannelsesstedet vægter højest, og argumenter for, hvorfor netop du skal være studerende på den pågældende uddannelse.

 

Optagelsesprøver og test

Prøver og test i forbindelse med en optagelsesprøve kan være mere eller mindre omfattende, undertiden endda større hjemmeopgaver.

På Københavns Universitet skal du eksempelvis bestå en kvote 2-prøve. Formålet med prøven er at vise, om du har kvalifikationer, der svarer til en karakter på mindst 6,0, og om du har de færdigheder, der skal til, for at du kan gennemføre en uddannelse her. De ansøgere, der består prøven med de bedste resultater, bliver inviteret til et interview.

 

Hvornår skal jeg søge?

Sæt dig ind i, hvilke krav der er til kvote 2-ansøgningen på det relevante uddannelsessted samt til dokumentation. Skal du skrive en motiveret ansøgning, så kom i gang i god tid, så du kan nå at gennemarbejde den. Og få så din ansøgning afsted før deadline. Du skal indsende den inden 15. februar kl. 12!

Mød forfatteren:

Billede af

Caroline er ansat som elevkoordinator og tager derfor hånd om alle de forældre, børn og unge, der ringer ind og har brug for hjælp. Caroline er glad for at hjælpe hver og én, der kunne have brug for det, men hun finder det særligt tilfredsstillende, når hun kan hjælpe i mere komplekse situationer for fx tosprogede, ord...

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Sådan får du en god studiestart
Sådan får du en god studiestart

Nu er det ved at være tid. Det er snart et nyt skoleår. Ligegyldigt om du starter du på STX, HF, ska...

Ruben Samuel Sørensen 16-08-2016
Hvad kan jeg blive? Om valg af uddannelse
Hvad kan jeg blive? Om valg af uddannelse

Skal du til at beslutte, hvilken videregående uddannelse, du skal tage? Finder du det svært og uover...

Ruben Samuel Sørensen 14-01-2020
Kom godt fra start i gymnasiet
Kom godt fra start i gymnasiet

Det kan godt føles nervepirrende at skulle starte i gymnasiet. Men vi kan måske hjælpe dig med at ko...

Caroline Dreyer 12-08-2020
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90