Forstå dit barns sanseforstyrrelse

Af Laura Norén 23-08-2023
Forstå dit barns sanseforstyrrelse

Hvad er sansemotoriske forstyrrelser, også kendt som sanseforstyrrelser, og hvordan hjælper du bedst dit barn, hvis de netop lider af dette? Det vil vi kigge mere på i dette opslag. Sanseforstyrrelser henviser til forstyrrelser ved menneskers evne til at bearbejde sanseindtryk. Sanseindtryk er noget vi alle bearbejder, når vi oplever verden. I denne kontekst er frasortering af indtryk dog også en vigtig del. For nogle børn kan dette dog være en udfordring, det kigger vi dybere ind i, i dette opslag.

Dette opslag er skrevet af en ansat hos GoTutor med baggrund i psykologisk teori, dog ikke en uddannet psykolog. Det følgende opslag skal derfor læses med tanke for at udvide sin horisont og viden, men ikke som klinisk og professionelt materiale. Hvis du ønsker professionel hjælp og råd, skal du derfor søge læge eller psykolog.Hvad er sansemotoriske forstyrrelser?

Sansemotoriske forstyrrelser er også kendt som sensoriske integrationsforstyrrelser eller sanseforstyrrelser. I dette opslag vil vi referere til dem som sansemotoriske forstyrrelser. Sansemotoriske forstyrrelser er en form for neurologisk lidelse. Med neurologisk lidelse kan vi også sige at forstyrrelsen opstår som en hjernebaseret respons på stimuli, der kan skabe mental eller fysisk ubehag.

De sansemotoriske forstyrrelser påvirker personens evne til at behandle og reagere på sensorisk baseret information. Vi er alle hele tiden underlagt sensorisk stimulans, dette er en del af dét at være menneske. Hver gang vi rører noget eller visuelt bliver stimuleret, er det en sensorisk oplevelse. Dog kan personer uden lidelsen, selektere i, hvilke informationer der er af betydning, dette vil kort sagt sige at vi ikke lægger mærke til mange af de sensoriske stimuli vi hele tiden får.

Hvis man dog lider af sansemotoriske forstyrrelser, påvirkes evnen til at behandle og reagere på sensorisk information. Det betyder at den typiske måde, hjernen registrerer stimuli, ikke selekteres på samme måde. Disse forstyrrelser påvirker altså den måde, hvorpå hjernen registrerer, tolker og reagerer på sanseindtryk såsom; syn, hørelse, berøring, smag, lugt og kropsbevægelser.Hvilke udfordringer har børn med sansemotoriske forstyrrelser?

Børn med sansemotoriske forstyrrelser kan opleve forskellige former for sensoriske overfølsomheder eller underfølsomheder. Nogle børn kan være meget følsomme over for visse sanseindtryk og blive overvældede eller ubehageligt berørte af dem. For eksempel kan de være hypersensitive over for lys, lyd, teksturer eller berøring. Andre kan derimod være mindre følsomme og have brug for mere stimulering for at registrere eller reagere på sanseindtryk.Hvad er symptomerne på sansemotoriske forstyrrelser?

Alle børn er forskellige og derfor er der ikke én opskrift på, hvordan sansemotoriske forstyrrelser viser sig hos børn. Som uddybet i forrige afsnit, kan vi se forskellige udtryksformer for sanseforstyrrelser hos forskellige typer af børn. Derfor kan sansemotoriske forstyrrelser variere mellem børn. Vi kan dog opstille nogle generelle, eller typiske reaktionsmønstre, der kan afsløre, at et barn måske lider af sansemotoriske forstyrrelser. Symptomerne på sansemotoriske forstyrrelser kan variere fra barn til barn, men nogle fælles tegn inkluderer:

 • Over- eller underfølsomhed over for sanseindtryk som lys, lyd, berøring eller lugt.

 • Koordinationsproblemer og vanskeligheder med at udføre præcise eller komplekse bevægelser.

 • Motorisk uro og sværhedsgrad med at opretholde opmærksomhed eller fokus.

 • Besvær ved at tilpasse sig nye eller uventede situationer.

 • Problemer med at regulere følelser og reaktioner på sanseindtryk.

 • Problemer med at filtrere relevante sanseindtryk fra irrelevante og opretholde opmærksomhed.

 • Kræsenhed - børn med sansemotoriske forstyrrelser kan i et forsøg på at mindske sanseindtryk, virke kræsne fordi de i forsøget på selektion af indtryk forsøger at lukke visse madvarer ude. Hvad er behandlingen for sansemotoriske forstyrrelser?

Sansemotoriske forstyrrelser anbefales af børnelægeselskabet, ikke at anses som en diagnose. dette betyder også at behandlingen generelt ikke anbefales at være af klinisk karakter. Dog kan dette stadig være en mulighed hvis sanseforstyrrelserne eksempelvis kommer i følge af en diagnose såsom ADHD eller autisme. Her findes der en variation af behandlingsmetoder, alt efter hvordan dit barn udviser forstyrrelser.

Det kunne eksempelvis være en tværfaglig tilgang med psykologer, fysioterapeuter og taleterapeuter, der arbejder sammen for at hjælpe personen med at forbedre deres sensoriske behandlingsevner og udvikle hensigtsmæssige adfærdsmønstre og håndteringsværktøjer. Dog anbefales det ofte at tilgangen til sansemotoriske forstyrrelser sker gennem tilpasning af miljø. Det betyder at det typisk anbefales, at man fokuserer på det specifikke barns behov i hverdagen og prøver at akkomodere deres sanseforstyrrelser, i stedet for en målrettet, fokuseret behandling. Dette kan der dog også hentes hjælp til gennem eksempelvis samtale med læge eller psykolog.  Hvem får sansemotoriske forstyrrelser?

Sanseforstyrrelser kan forekomme hos mennesker i alle aldre og kan påvirke både børn og voksne. Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle mennesker, der oplever sensoriske udfordringer, vil have en formel diagnose i følge af sansemotoriske forstyrrelser. Dog er sansemotoriske forstyrrelser typisk noget der findes hos folk med visse andre udfordringer eller former for neurodivergens.

Sansemotoriske forstyrrelser er altså ikke altid i følge af en diagnose, men kan ofte ses i børn med andre neurologiske udfordringer eller udviklingsforstyrrelser. Det er vigtigt at huske, at sanseforstyrrelser ikke kun forekommer hos mennesker med en specifik diagnose. Nogle personer kan opleve visse sensoriske udfordringer uden at have en underliggende medicinsk tilstand. Hvorfor udvikler børn sansemotoriske forstyrrelser?

 • Børn med autismespektrumforstyrrelse - Nogle børn på autismespektrummet kan opleve problemer med senserriske indtryk eller stimuli. De kan have problemer med at integrere sanseindtryk i deres liv. Dette kan enten være ved over- eller underfølsomhed over for sanseindtryk.

 • Børn med opmærksomhedsforstyrrelser - børn med hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD) eller opmærksomhedsunderskudlidelse (ADD) kan også have sensoriske udfordringer og sansemotoriske forstyrrelser. De kan have svært ved at regulere og filtrere sanseindtryk.

 • Børn med udviklingskoordinationssyndrom - dette er også kendt som  DCD, udviklingskoordinationssyndrom er en tilstand, der påvirker motorisk koordination, Dette kan også være forbundet med sansemotoriske forstyrrelser. Dette kan vise sig gennem besvær med blandt andet at udføre præcise bevægelser.

 • Børn med neurologiske lidelser - sansemotoriske forstyrrelser kan forekomme hos personer med neurologiske tilstande som Tourettes syndrom, epilepsi eller cerebral parese.Hvad er tegn på at mit barn har sansemotoriske forstyrrelser?

Sanseforstyrrelser hos børn kan præsentere sig på forskellige måder. Det er vigtigt at huske, at ikke alle børn vil opleve alle symptomer, og at symptomerne kan variere i intensitet. Dog kan vi opstille nogle typiske tegn på at dit barn måske lider af sansemotoriske forstyrrelser. Det er dog vigtigt at huske på, at børn er forskellige og at det altid er en fordel at opsøge professionel vurdering, såvidt du skulle have en mistanke om, at dit barn lider af visse sansemotoriske forstyrrelser. De følgende kan dog være tegn på at dette er tilfældet:

 • Dit barn udviser overfølsomhed over for sanseindtryk

 • Dit barn reagerer med voldsomhed, frygt eller tilbagetrækning på bestemte sanseindtryk.

 • Dit barn undgår eller forsøger at undgå specifikke sansestimuli, f.eks. berøring eller bestemte fødevarer.

 • Dit barn udviser underfølsomhed over for sanseindtryk, eksempelvis ved ikke at blive bemærkelsesværdigt påvirket af smerte, temperaturer og berøring. 

 • Dit barn søger intense sansestimuli eller gentagne stimuli for at føle fornemmelse, f.eks. ved at spinde eller klemme sig selv.

 • Motoriske udfordringer, eksempelvis vanskeligheder med at binde snørebånd eller bruge bestik. 

 • Dit barn udviser bemærkelsesværdige problemer med koordination, eksempelvis klodsethed i bevægelser eller besværligheder med at opretholde balance og deraf ofte falder eller støder ind i ting. 

 • Dit barn har vanskeligheder med opmærksomhed og regulering

 • Dit barn har svært ved at filtrere irrelevante sanseindtryk og bliver distraheret let.

 • Dit barn udviser uro eller hyperaktivitet, de kæmper med at opretholde fokus eller koncentrere sig om én ting i længere tid ad gangen. 

 • Dit barn har problemer med følelsesmæssig regulering, eksempelvis ved at regulere negative følelser såsom vrede og frustration og reagerer ofte uhensigtsmæssigt intens i forbindelse med disse følelser og reagerer på stimuli med voldsomme udbrud eller ved at trække sig ind i sig selv. Hvornår skal jeg være bekymret for om mit barn har sansemotoriske forstyrrelser?

Hvis du er bekymret for, at dit barn muligvis lider af sansemotoriske forstyrrelser, er det vigtigt at bemærke at de ovenstående tegn eller indikatorer blot er nogle af de typiske træk hos børn med sansemotoriske forstyrrelser men ikke udelukkende enestående for denne lidelse. Det betyder at du ikke kun med tanke for ovenstående kan bestemme, hvorvidt dit barn lider af sansemotoriske forstyrrelser. De ovenstående tegn er også træk der kan findes ved andre neurologiske eller udviklingsmæssige forstyrrelser.

Ydermere skal det også nævnes at alle børn er forskellige og alle børn har individuelle personlighedsprofiler. Det betyder også at dit barn kan udvise nogle af disse træk, uden at være lidende af sansemotoriske forstyrrelser. Det kan dog være et tegn på sansemotoriske forstyrrelser, hvis dit barn udviser mange af de ovenstående. Hvis dette er tilfældet bør du dog altid søge egen læge for en professionel vurdering og alternativt, for en henvisning. 

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen
Skilsmisse - En guide til, hvordan du imødekommer dit barns behov i skilsmissen

Du står midt i en skilsmisse, og der er ingen tvivl om, at det ikke er let. Der er typisk tungtvejen...

Rebecca Rasmussen 06-09-2023
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten
Separationsangst - hjælp dit barn med at få bugt med frygten

Læs her om separationsangst samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du mistænker, at dit barn lide...

Laura Norén 22-08-2023
Tilknytningsstile - hvilken rolle spiller de i relationsopbygning?
Tilknytningsstile - hvilken rolle spiller de i relationsopbygning?

Vil du gerne lære mere om dit barns tilknytningsmønstre og hvordan du kan spille en rolle i deres ti...

Laura Norén 23-08-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90