Forstå AIDA-modellen - hvad er AIDA-modellen og hvad bruger man AIDA-modellen til?

Af Ruben Samuel Sørensen 16-09-2022
Forstå AIDA-modellen - hvad er AIDA-modellen og hvad bruger man AIDA-modellen til?

Virksomheden kan have flere forskellige mål for sin kommunikation med markedet. Selvom virksomheden generelt set ønsker at forbedre sit salg gennem markedskommunikation, er det langtfra al dens kommunikation, der har som primært mål at skabe en umiddelbar positiv effekt på virksomhedens afsætning

 

Grunden til, at det er sådan, kan relativt let forklares gennem AIDA-modellen. Den beskriver og forklarer de delmål, der skal arbejdes med i en kommunikation for at skabe en ønsket handling.

 

AIDA-modellen kan anvendes i forbindelse med konkretisering af virksomhedens målsætning for sin kommunikation. Som resultat heraf får AIDA-modellen også indflydelse på kommunikationens indhold og udformning.

 

AIDA-modellens fire delmål

AIDA modellen arbejder med fire delmål for kommunikation:

  • A: Attention. På dansk ”opmærksomhed”
  • I: Interest. På dansk ”interesse”
  • D: Desire. På dansk ”ønske”
  • A: Action. På dansk ”handling”

Virksomhedens første delmål i sin kommunikation er at opnå, at den målgruppe, virksomheden har valgt at kommunikere med, bliver opmærksom på virksomhedens tilbud. Herefter skal virksomheden gennem sin kommunikation skabe en interesse hos målgruppen for sit budskab. 

 

Når virksomheden har skabt interesse for sit tilbud, er målet herefter at forstærke denne interesse, så målgruppen kommer til at ønske at handle i overensstemmelse med virksomhedens kommunikation, eksempelvis ønsker at købe virksomhedens produkt.

 

Når virksomheden endelig har skabt et stærkt ønske hos målgruppen, skal den nu gennem sin kommunikation motivere til handling, således at målgruppen køber virksomhedens tilbud.

 

Det kan være meget svært for virksomheden gennem sin kommunikation at arbejde med alle fire delmål på en gang. Typisk vil virksomheden arbejde mest med at skabe opmærksomhed og interesse eller på at forvandle målgruppens ønske til handling.

 

Uanset hvilke promotionformer der arbejdes med, skal virksomheden forholde sig til de fire overordnede kommunikationsmål, AIDA-modellen arbejder med. Herudover skal virksomheden gøre sine kommunikationsmål operationelle, så målsætningerne er konkrete, tidbestemte, realistiske og forenelige.

 

Når virksomheden har konkretiseret og formuleret sine målsætninger relateret til en konkret kampagne, er det muligt for alle involverede parter at forholde sig til, hvor mange penge virksomheden skal investere i at få gennemført aktiviteten.

I mange tilfælde vil virksomheden opleve, at det budget, der skal planlægges med, er større, end hvad man umiddelbart havde forestillet sig. Vil en given kampagne koste markant mere, end hvad virksomheden er villig til at investere, kan det føre til en justering af kampagnens mål eller til, at kampagnen eksempelvis bliver udskudt eller helt aflyst.

 

Kilde: 

Denne blog er skrevet med udgangspunkt i bogen ”Afsætning B” og kapitlerne skrevet af Claus Bjerg. Bogen er stillet til rådighed af forlaget Praxis. Praxis er ligesom GoTutor en del af Egmont via Lindhardt og Ringhof Uddannelse.   

Mød forfatteren:

Billede af

Ruben er direktør og medejer af GoTutor. Ruben har en baggrund som underviser / lektiehjælper på HHX og universitetsniveau og har arbejdet i mange år som analysedirektør i marketingbranchen. At Ruben er en del af GoTutor skyldes hans ønske om at gøre en forskel for elever og give dem skoleglæde.

Søger du privat lektiehjælp?

  • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

  • Mange års erfaring og en del af Egmont

  • Trænede og uddannede undervisere

  • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Priselasticitet – effekten af prisændringer
Priselasticitet – effekten af prisændringer

På denne blog har vi en del gange antaget, at der er en sammenhæng mellem afsætning og pris. Vi er g...

Ruben Samuel Sørensen 19-09-2022
Købemotiver - købsadfærden på B2C
Købemotiver - købsadfærden på B2C

En måde at forklare på, hvorfor forbrugeren køber det, han/hun gør, er via købemotiverne. Nogle gang...

Ruben Samuel Sørensen 20-09-2022
Ansoffs vækstmatrice – en model til virksomhedens vækststrategier
Ansoffs vækstmatrice – en model til virksomhedens vækststrategier

Ønsket om at vokse, blive større og udvikle sig er er en naturlig del af manges liv. Det samme gør s...

Ruben Samuel Sørensen 16-09-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90