En komplet guide til grammatiske tider på engelsk

Af Laura Norén 05-03-2023
En komplet guide til grammatiske tider på engelsk

Hvornår bruger du førnutid, førdatid, udvidet tid osv. på engelsk? Læs med i dette opslag og lær om de forskellige tider og hvordan du bruger dem i praksis, i det engelske sprog. 

Det kan være rigtig svært at finde ud af de forskellige tider for hvornår var det lige du skulle bruge udvidet nutid, førdatid, førfremtid og førnutid? Man kan hurtigt lave fejl når man skal bøje, især verber (udsagnsord) på engelsk, hvis man ikke lige har styr på formen i det forskellige tider. Verberne er nemlig en kæmpemæssig ordklasse med fem overordnede bøjningstider, og oven i det også underkategorier heri. Oven i at grammatikken kan være svær at finde rundt i, hvad betyder det så overhovedet at noget bøjes i før-tid og udvidet tid? Alle disse spørgsmål er nogle mange har, når de skal lære et nyt sprog, på dansk tænker man nemlig ikke så meget over det, fordi det kommer naturligt, det taler du jo hver dag. Men frygt ej! Læs videre og bliv ekspert i grammatiske tider med denne komplette liste.

 

Hvilke tider findes der i engelsk grammatik?

På engelsk findes der fem overordnede tider og i de fem ligger der forskellige “versioner” af tiden. Hver sin tid har sine egne bøjningsregler, dem vil vi i dette opslag gennemgå. Til at starte med, så lad os dog kigge på en oversigt over de forskellige grammatiske tider:

 • Nutid (præsens) - herunder ligger udvidet nutid
 • Datid (præteritum) - herunder ligger udvidet datid
 • Førnutid (perfektum) - herunder ligger udvidet førnutid
 • Førdatid (pluskvamperfektum) - herunder ligger udvidet førdatid
 • Fremtid (futurum) - herunder ligger udvidet fremtid og (udvidet) førfremtid

Læs videre i opslaget og lær hvordan og hvornår du bruger de forskellige tider, i det engelske sprog.

 

Hvad er nutid på engelsk?

Nutid er én af de mere simple tider. Nutid er det der på latin kaldes præsens og det beskriver netop handlinger der foregår lige nu og her. På engelsk ville vi beskrive det som simple present. Ved (simpel) nutid er der også tale om en handling der sker generelt. Det er altså både noget der sker lige nu og noget generelt. Når du skal beskrive handlinger i nutid, skal det ikke bøjes, ordet forbliver simpelthen i sin grundform. Dog skal der i 3. Person ental, tilføjes et s på endelsen. Eksempler på hvordan du bruger nutid i praksis kunne se således ud:

 • I study all the time.
 • She goes to school.

 

Hvad er udvidet nutid på engelsk? 

På engelsk bruger vi også det der kaldes udvidet nutid, på engelsk ville det hedde progressive present. Når du bruger denne form af nutid, refererer det til handlinger der sker lige nu men ikke er generelt. Det vil sige en handling der udføres i sætningen, men ikke nødvendigvis en generel handling i subjektets liv. I denne form bøjes grundformen af verbet. I denne tid, vil verbet kombineres med to be + ing-form. i praksis kunne sætninger i udvidet nutid, på engelsk, se således ud:

 • I am studying right now.
 • She is going to school. 

 

Hvad er førnutid på engelsk?

På engelsk kaldes førnutid for present perfect. Måske har du også før kendt førnutid som perfektum hvilket er den latinske betegnelse. Vi bruger førnutid til at beskrive en handling der har gået forud for det, vi netop foretager os. Førnutid bruges hvis en fortidig handling har indflydelse på det vi nu gør. Man kan også kalde førnutid tiden der beskriver fortidige handlinger, der endnu ikke er afsluttede. Altså noget der har resulteret i hvad vi nu foretager os. Når vi bøjer i førnutid, bruger vi verbet i kombination med to have +  verbet i kort tillægsform. Ved regelmæssige verber vil det altså sige grundformen af verbet + ed.  Eksempler på førnutid på engelsk kunne se således ud:

 • I have studied all day.
 • He has worked since dawn.

 

Hvad er udvidet førnutid på engelsk?

Udvidet førnutid kaldes på engelsk present perfect continuous. Udvidet førnutid bruges ligesom simpel førnutid, når der stjal beskrives en fortidig handling der har indflydelse på nutiden. Dog bruges førnutid i stedet hvis der er tale om noget der er sket i fortiden, men som stadig sker. Eksempelvis kunne det på dansk være Jeg har været sulten hele dagen. I dette ligger så, at du stadig er sulten. På engelsk bruger du denne tid ved at bruge to be i førnutid + verbet i grundform + ing. Eksempler på udvidet førnutid kunne være:

 • I have been studying all day.
 • He has been crying for days.

 

Hvad er datid på engelsk? 

Datid er den form på engelsk hvor handlingen er sket. På latin kendes datid som præteritum og på engelsk kaldes datid for simple past. Hvis din handling er noget der er sket, skal verbet generelt bøjes med ed som endelse. Dog er der nogle undtagelser. Her er der blandt andet tale om de uregelmæssige verber, der ikke følger denne regel. Ved uregelmæssige verber, bøjes der ikke med ed i datid, flere af dem ændrer dog vokaler i stedet. Dette kan du dog læse alt om i opslaget omkring uregelmæssige verber i det engelske sprog. Eksempler på sætninger bøjet i datid kunne være:

 • I worked all day yesterday.
 • He cried when the dog got sick.

 

Hvad er førdatid på engelsk?

Førdatid kaldes på engelsk past perfect på latin kaldes det pluskvamperfektum. Vi bruger førdatid til at beskrive handlinger der er sket i datiden, og som er afsluttede. Det vil sige at førdatid beskriver handlinger der er gået forud for en datidshandling. Altså modsat førnutid, referer førdatid til handlinger der er resulteret i handlinger der også beskrives i datid. Eksempelvis da jeg mødte ind, havde alle holdt pause. Her er “da jeg mødte ind” altså førdatid og er gået forud for “havde alle holdt pause” som er datid. Når du skal bøje dine verber i førdatid, bruger du to have + verbum, og begge dele skal bøjes i datid. Eksempler på dette kunne være:

 • When John arrived, I had worked all Day.
 • When she walked in the door, He had already cooked dinner.

 

Hvad er udvidet førdatid på engelsk? 

Udvidet førdatid eller på engelsk, past perfect continuous bruger du ligesom med førdatid, til at referere til fortidige handlinger der er sket før datiden. Udvidet førdatid bruges oftest hvis du skal referere til hvad andre har gjort forud for datiden, eller indirekte tale, altså at genfortælle hvad nogen andre har sagt, forud for en datids handling. Det kunne på dansk eksempelvis være Henrik sagde at han havde lavet mad hele dagen. Når du bruger udvidet førdatid på engelsk, skal du bruge to be i førdatidsform + verbum + ing. Eksempler på udvidet førdatid i praksis kunne være:

 • John Said he had been working all day.
 • Had she been waiting long for you to arrive?

 

Hvad er fremtid på engelsk?

Fremtid kaldes på engelsk, future og på latin kendes det som futurum. Fremtid bruges når du skal beskrive en handling som endnu ikke er sket, men som er planlagt. Når du skal bøje verber i fremtid, gør du brug af will + verbum i grundform.  Eksempler på fremtid, på engelsk kunne se således ud:

 • I will walk to the store.
 • I will sleep in on saturday.

 

Hvad er udvidet fremtid på engelsk? 

Udvidet fremtid er det, der på engelsk kaldes future continuous. Du bruger udvidet fremtid når du skal beskrive handlinger der skal foregå i fremtiden. Det bruges ofte når du skal forestille dig en handling i fremtiden eller forudse en handling i fremtiden. Det kan dog også bruges hvis du skal lave en forespørgsel omkring noget der skal ske på et senere tidspunkt. Når du bruger udvidet fremtid på engelsk skal du bruge fremtidsform af to be + verbum + ing. I praksis kunne det se således ud:

 • I will be having dinner with the queen this time next year.
 • Will you be bringing dessert to the dinner party?

 

Hvad er førfremtid på engelsk?

Førfremtid er det der på engelsk kaldes future perfect. Denne tid bruges når vi forestiller os en afsluttet handling der foregår i fremtiden. På dansk vil det være vendinger såsom jeg vil have arbejdet her i 5 år til sommer. Når du bruger denne form på engelsk skal du bruge fremtidsform af Will have + verbum + ed.  I praksis kunne det så således ud:

 • I will have worked here for 5 years, this summer.
 • He will have finished his apprenticeship this time next year.

 

Hvad er udvidet førfremtid på engelsk? 

Udvidet førfremtid kaldes på engelsk future perfect continuous. Udvidet førfremtid bruges, ligesom førfremtid, til at referere til forestillinger om afsluttede handlinger, i fremtiden. Denne tid bliver oftest brugt i forbindelse med tidsangivelser. På dansk ville det eksempelvis lyde når klokken bliver 4 vil jeg have haft fri i 2 timer. Førfremtid bruges ved at bruge førfremtidsform af to be + verbum + ing. Altså Will have been + verbum + ing. I praksis kunne det eksempelvis se således ud:

 • She will have been working here for 5 years, next tuesday.
 • At 7 pm, I will have been working for 8 hours.

 

Opsamling på tider på engelsk

Som du kan se i denne oversigt, er der mange tider på engelsk. Vi plejer dog at referere til tiderne i deres hovedform og de udvidede tider ligger derfor som underkategorier ved hovedformen. Det er også derfor du nok har lært, at verber på engelsk bøjes i 5 tider. Det vigtigste at huske på, når du bøjer verberne er at der er lidt forskel mellem regelmæssige og uregelmæssige verber dog er denne oversigt en forklaring der kan hjælpe dig med at forstå hvordan de forskellige tider fungerer, og hvornår du skal bruge dem.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Berømte engelske citater
Berømte engelske citater

Der findes mange berømte engelske og mange af de berømte engelske citater kan genkendes af de fleste...

Ruben Samuel Sørensen 27-01-2023
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?

Uregelmæssige verber på engelsk (dvs. uregelmæssige  udsagnsord på engelsk) er måske noget du k...

Laura Norén 24-02-2023
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik

Kender du forskellen mellem de engelske forkortelser i.e. og e.g.? Ved du, hvad der menes, når der b...

Cathrine Noer Hjorth 27-01-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90