Alt du skal vide om indefinitte pronominer (ubestemte stedord) på engelsk

Af Laura Norén 17-02-2023
Alt du skal vide om indefinitte pronominer (ubestemte stedord) på engelsk

Hvad er indefinitte pronominer, eller ubestemte stedord og hvordan bruges de på engelsk? Er du også i tvivl om dette, så læs med i denne guide der giver dig det fulde overblik! Pronominer, også på dansk kendt som stedord, er en ordklasse mange nok har hørt ved navn før, især de personlige pronominer er noget der generelt ofte nævnes i vores samfund. Dog er pronominer en stor ordklasse med mange forskellige kategorier og grammatiske regler. 

I dette opslag skal vi kigge nærmere på hvilke ubestemte pronominer der findes i det engelske sprog, og hvordan de bruges. Læs videre og bliv ekspert i de ubestemte pronominer på engelsk!

 

Hvad er ubestemte pronominer (stedord) på engelsk?

Ubestemte stedord, eller på latin indefinitte pronominer bruges både på dansk og på engelsk. På engelsk kaldes de indefinite pronouns. Denne kategori af pronominer bruges når du skal referere til, som navnet også antyder, en ikke-defineret mængde. En ikke-defineret mængde af noget lyder måske lidt underligt men her er der altså tale om ting vi ikke normalt sætter antal på, måler op eller definerer, eksempelvis genstande såsom vand (water), sukker (sugar) eller ubestemte personer såsom nogen (someone). De indefinitte pronominer, eller ubestemte stedord, skal placeres på navneordets plads i en sætning, det står altså i stedet for navneordet da det angiver hvem eller hvad der er subjektet i sætningen. Vi kan både bruge de indefinitte pronominer (ubestemte stedord) om genstande men også om mennesker, så længe det, pronominet bruges om, ikke er defineret ved mængde/antal. De indefinitte pronominer, eller ubestemte stedord, kan også både bruges i ental og flertal.

 

Hvilke indefinitte pronominer (ubestemte stedord) findes der på engelsk?

Nu har vi altså gennemgået hvornår de indefinitte pronominer (ubestemte stedord) bruges i det engelske sprog, men du tænker nok stadig over hvilke ord der konkret bruges som indefinitte pronominer, eller ubestemte stedord, her er derfor en liste:

 • Everyone/everybody
 • Someone/somebody
 • Anyone/anybody
 • No one/nobody
 • Everywhere
 • Somewhere
 • Anywhere
 • Nowhere
 • Everything
 • Something
 • Anything
 • Nothing

Dette er en liste over, hvilke indefinitte pronominer (ubestemte stedord) der findes i det engelske sprog, dog kan vi yderligere dele listen ind efter hvornår og hvordan de bruges. Som nævnt tidligere kan de indefinitte pronominer (ubestemte stedord) bruges både om personer og ting, samt i ental og flertal. derfor skal vi også dele pronominerne op, efter hvornår de forskellige bruges, det gør vi nu.

 

Indefinitte pronominer (ubestemte stedord) Person, på engelsk

Hvis du skal bruge de indefinitte pronominer (ubestemte stedord) til at referere til en person eller personer, på engelsk. skal du bruge de pronominer der tilhører personlige pronominer - altså dem der bruges til at omtale ikke-definerede personer, de er som følger:

 

Indefinitte personlige pronominer (ubestemte stedord) i ental, på engelsk

 • Anyone
 • Anybody
 • Someone
 • Somebody
 • No one
 • Nobody

 

Indefinitte personlige pronominer (ubestemte stedord) i flertal, på engelsk

 • Everyone
 • Everybody

Denne kategori af de ubestemte stedord bruges altså hvis du omtaler personer, i ubestemt antal, på engelsk. Eksempelvis kunne det se sådan her ud:

 • I don’t know anyone at this place.
 • Everybody went to the fair.

 

Indefinitte pronominer (ubestemte stedord) Sted, på engelsk

Hvis du på engelsk skal omtale et sted, ubestemt, ligger kun ét ord i flertal, og tre forskellige kan bruges i ental, hvis du skal omtale et sted, ubestemt, skal du gøre brug af de følgende, indefinitte pronominer (ubestemte stedord):

 

Stedlige indefinitte pronominer (ubestemte stedord) i ental

 • Somewhere
 • Nowhere
 • Anywhere

 

Stedsligt indefinit pronomen (ubestemt stedord) i flertal

 • Everywhere

Sætninger med stedlige, indefinitte pronominer (ubestemte stedord), kunne eksempelvis se således ud:

 • I want to go somewhere this summer.
 • He looked everywhere for his dog.

 

Indefinitte pronominer (ubestemte stedord) Genstand, på engelsk 

Den sidste gruppe af indefinitte pronominer (ubestemte stedord) er dem der bruges når du omtaler genstande, eller ting i ubestemt antal. Her er der tale om følgende pronominer:

 

Tingslige indefinitte pronominer (ubestemte stedord) i ental

 • Something
 • Anything
 • Nothing

 

Tingslige indefinitte pronominer (ubestemte stedord) i flertal

 • Everything

Når du erstatter navneordet i din sætning med én af disse pronominer, er det altså fordi navneordet ville være en ting/genstand, sætninger med tingslige indefinitte pronominer (ubestemte stedord) kunne eksempelvis se sådan her ud:

 • She brought something to the birthday party.
 • He got everything he needed at the grocery store.

Dette er eksempler på hvordan du kan bruge dine tingslige indefinitte pronominer, eller ubestemte stedord, på engelsk. I sætningerne erstatter pronominet altså navneord eksempelvis “He got everything he needed at the grocery store” uden brug af indefinit pronomen, ville have været “He got his groceries at the grocery store”. På denne måde kan vi altså erstatte navneordet med et ubestemt stedord. 

 

Negativ betydning i indefinitte pronominer (ubestemte stedord) på engelsk

Nogle af de indefinitte pronominer har en mere negativ betydning end andre. Negativ betydning i ubestemte stedord (indefinitte pronominer) betyder, at der eksempelvis er stærkere emotionel tilknytning forbundet med sætningen. Det kan også betyde, at det er noget der kan svares ja eller nej til - altså ved spørgsmål med negativ betydning, kræver det blot et ja eller nej, at svare. Lad os kigge på de to grupper - negativ betydning ved spørgsmål og negativ betydning ved emotionel tilknytning:

 

Negativ betydning ved spørgsmål med brug af indefinitte pronominer (ubestemte stedord) 

Ved negative spørgsmål betydes det, at spørgsmålet generelt kan besvares med ja eller nej. På engelsk er det de indefinitte pronominer (ubestemte stedord) der ender eller starter på:

 • Any
 • Every
 • Some

Spørgsmål der benytter denne slags pronominer kunne eksempelvis være:

 • Can we go somewhere tonight?
 • Did you eat anything today?
 • Did you meet someone?

Disse spørgsmål kan besvares med ja eller nej, og hører derfor under gruppen af negative spørgsmål med indefinitte pronominer.

 

Negativ betydning med emotionel tilknytning, ved brug af indefinitte pronominer (ubestemte stedord) på engelsk

Det sidste vi skal kigge på er, hvordan de ubestemte stedord kan bruges til at gøre dine sætninger, følelsesmæssigt stærkere - altså udtrykke eksempelvis vrede eller defensivitet. Dette gør du, på engelsk, ved at bruge de indefinitte pronominer (ubestemte stedord) der indeholder “no” - eksempelvis ved at bruge “nobody” hellere end “anybody”.  Det kunne eksempelvis være i sætninger såsom:

 • I  know nobody at this school.
 • I have nothing to do with it.
 • There is nothing I can do about it.

Hvis de ubestemte pronominer blev erstattet med eksempelvis “anything” og “anyone”, ville sætningerne være mere neutrale i deres udtryk, men ved brug af pronominer med “no”, udtrykker de i stedet et emotionelt forhold i sætningen.

 

Det korte af det lange ved indefinitte pronominer (ubestemte stedord) på engelsk

Vi har altså nu gennemgået reglerne ved brug af indefinitte pronominer, eller ubestemte ejestedord. Vi lærte at de bruges, når der henvises til ubestemte antal eller ikke-definerede personer. Vi lærte at det kan bruges både i ental og i flertal og at kategorien af pronominer kan opdeles efter hvorvidt der henvises til ting, steder eller personer. Det sidste vi lærte var, at nogle indefinitte pronominer har mere følelsesmæssig ladning, end andre og derfor betyder det noget for sætningens emotionelle betydning eller neutralitet. Vi kiggede på eksempler på, hvordan du i praksis bruger de indefinitte pronominer (ubestemte stedord) og lærte at de erstatter navneord i sætninger. Vi har altså nu fået godt styr på de forskellige regler der er, ved brug af indefinitte pronominer, og du er nu godt udrustet til at bruge dem i praksis. 

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Berømte engelske citater
Berømte engelske citater

Der findes mange berømte engelske og mange af de berømte engelske citater kan genkendes af de fleste...

Ruben Samuel Sørensen 27-01-2023
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?

Uregelmæssige verber på engelsk (dvs. uregelmæssige  udsagnsord på engelsk) er måske noget du k...

Laura Norén 24-02-2023
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik

Kender du forskellen mellem de engelske forkortelser i.e. og e.g.? Ved du, hvad der menes, når der b...

Cathrine Noer Hjorth 27-01-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90