NV-eksamen

Af Caroline Dreyer 04-02-2022
NV-eksamen

Det første år på gymnasiet vil du møde faget Naturvidenskabeligt Grundforløb, også kaldet NV, hvis du går på stx. Og du skal til eksamen i det. Her får du en introduktion til faget og en masse praktisk information og gode råd til, hvordan du forbereder og gennemfører din NV-eksamen - og får en god karakter.

 

Hvad er NV?

Naturvidenskabeligt Grundforløb er en introduktion til de naturvidenskabelige fag, dvs. fysik, kemi, biologi, bioteknologi, informatik, geovidenskab og naturgeografi.

 

Her vil du stifte bekendtskab med de grundlæggende naturvidenskabelige elementer og metoder. Formålet er, at du indser betydningen af at kende til og forstå naturvidenskabelig tankegang, og at du kan forholde dig til de styrker og begrænsninger, som den naturvidenskabelige viden har. Du skal også opnå en forståelse for naturvidenskabelige problemstillingers samfundsmæssige, historiske og etiske perspektiver.

 

Under grundforløbet arbejdes med tematiske, naturvidenskabelige forløb. Praktiske undersøgelser og iagttagelser - såvel i laboratoriet som ude i naturen - er en del af forløbet, bl.a. med det formål, at du lærer at opstille og vurdere enkle hypoteser. Desuden skal undervisningen i det naturvidenskabelige grundforløb koordineres med matematik og evt. andre fag.

 

Ifølge de faglige mål for NV skal du dermed lære at:

 • formulere og afprøve enkle hypoteser
 • gennemføre praktiske eksperimenter og undersøgelser både i laboratoriet og i felten
 • indsamle, systematisere og behandle data under brug af forskellige repræsentationsformer
 • bruge modeller, som kvalitativt og kvantitativt beskriver enkle sammenhænge i omgivelserne, og kunne se modellernes muligheder og begrænsninger
 • formidle et naturvidenskabeligt emne med brug af relevante faglige begreber og repræsentationer
 • demonstrere en grundlæggende viden om naturvidenskabs identitet og metoder og anvendelse af matematik indenfor naturvidenskab.

 

Du får brug for en god portfolio

En portfolio er en samling af det skriftlige materiale, du har udarbejdet gennem et forløb.

Det kan fx omfatte:

 • præsentationer
 • beskrivelser af procedurer
 • forsøgsopstillinger
 • forsøgsresultater
 • noter.

 

Vær meget omhyggelig med at samle og sortere alt det skriftlige materiale, du har arbejdet med undervejs - du skal bruge din portfolio i forbindelse med eksamen. Det er en god start på en god NV-eksamen allerede undervejs i forløbet at have forberedt en god portfolio over alt det, I har gennemgået.

 

NV-eksamen: skriftligt produkt og mundtlig fremlæggelse

Det naturvidenskabelige grundforløb afsluttes med en mundtlig prøve. Denne eksamen er baseret på et skriftligt produkt, som du har udarbejdet på baggrund af forløbet. Alene. Ikke som gruppearbejde.

Du vil blive vurderet ud fra dels det skriftlige produkt, dels en faglig samtale.

Eksamen har en varighed på i alt 20 minutter inkl. votering.

 

Hvad lægges der vægt på ved eksamen?

Lærerne vil ved eksamen efter Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV) bl.a. bedømme dig på, om du kan:

 • redegøre for formålet med dit NV-forløb
 • redegøre for forsøg og andre praktiske undersøgelser
 • beskrive og analysere fundne resultater og data
 • vurdere og perspektivere resultater og data
 • inddrage teoretiske betragtninger
 • benytte faglige begreber korrekt.

 

Skriftligt produkt

Dit skriftlige produkt skal omfatte flere af de naturvidenskabelige fag, og den skal omfatte praktiske undersøgelser, fx gennemførte forsøg.

Der er ikke tale om en egentlig rapport. Det er vigtigt, at du undervejs i forløbet samler alt dit skriftlige materiale i en portfolio. Fra denne procesportfolio (arbejdsportfolio) skal du inden eksamen udvælge de dele, du vil bruge til eksamen, og lægge dem i en eksamensportfolio (præsentationsportfolio).

Der er ikke en skabelon til, hvordan du udvælger det materiale, du vil præsentere i din eksamensportfolio. Men det er da værd at overveje at udvælge et emne, du har det rigtig godt med. Det kan være et emne, hvor du har helt styr på teorien, har lavet en god forløbsbeskrivelse, en god og interessant forsøgsopstilling eller lignende.

Planlæg din mundlige fremlæggelse

Det er en god ide at lave en disposition for din mundtlige fremlæggelse. Den skal som hovedregel omfatte:

 • en præsentation af dit emne
 • relevant teori
 • væsentlige øvelser/forsøg
 • metodevalg
 • eventuelt en graf eller andre typer af data
 • forsøgsresultater
 • konklusion.

 

Slut gerne din fremlæggelse af med at se dit emne, dine resultater og din konklusion i et større perspektiv. I den efterfølgende samtale vil lærerne spørge ind til det, du ikke får med i dit oplæg.

Kan du ikke redegøre for væsentlige elementer, vil det trække ned. Til gengæld trækker det op, hvis du viser, at du har overblik og forståelse for emnet, naturvidenskabelig metode, naturvidenskabelige forsøg mv.

Du må gerne have computer med til eksamen, men husk at lukke ned for alle andre programmer end det program, du har brugt til din disposition. Du kan vælge at lave din disposition med stikord/keywords på papir i stedet.

 

Øv dig på dit oplæg!

Ved NV-eksamen kender du emnet og prøvegrundlaget på forhånd. Du har udarbejdet en portfolio undervejs, der omfatter alt, hvad du har arbejdet med i forløbet, og du har udvalgt dele af den til din eksamensportfolio.

Det, der er din opgave ved eksamen, er at komme med din vinkel på det stof, du har udvalgt, og inddrage relevant teori, relevante modeller, analyser, vurderinger og perspektiver. Det er det, du skal forberede dig på.

Øv dig på fremlæggelsen mange gange, så den er velforberedt, og du er helt sikker på, at den varer ca. fem minutter. Den må ikke vare længere - du må ikke gå over tid. Og den skal ikke være for kort heller. Du skal gerne have helt styr på den senest dagen inden eksamen. Forbered dig også på emner, som det kan tænkes, at læreren vil tage op i en diskussion.

Husk, at du kan ikke bruge forberedelsestiden på at samle dig - for der er ingen forberedelsestid ved en NV-eksamen!

 

Mundtlig eksamen

Ved mundtlige NV-eksamener deltager to lærere og således ikke en ekstern censor.

Eksamen begynder med, at du fremlægger udvalgte dele af din eksamensportfolio med baggrund i din disposition. Det har du fem minutter til.

Derefter er der ti minutter til en faglig snak. Samtalen vil tage udgangspunkt i din eksamensportfolio, men kan også komme ind på resten af din portfolio og undervisningen i øvrigt, så du skal ikke kun forberede dig på det stof, du udvælger til din eksamensportfolio, du skal helst have styr på det hele.

Du bliver ikke bedømt på det skriftlige materiale, men på din mundtlige præstation. Måske har du eksempler på forsøg, der ikke gik særlig godt. Det er helt ok, når bare du har fokus på at forklare, hvorfor det ikke gik som forventet. Her kan du også komme omkring fejlkilder og vise, at du har forståelse for det.

Karakteren gives ud fra en helhedsvurdering, og den tæller med på eksamensbeviset.

Mød forfatteren:

Billede af

Caroline er ansat som elevkoordinator og tager derfor hånd om alle de forældre, børn og unge, der ringer ind og har brug for hjælp. Caroline er glad for at hjælpe hver og én, der kunne have brug for det, men hun finder det særligt tilfredsstillende, når hun kan hjælpe i mere komplekse situationer for fx tosprogede, ord...

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Effektiv planlægning af din læseferie
Effektiv planlægning af din læseferie

Maj måned og dage med timelange seancer i larmende stilhed i lufttætte gymnastiksale, kun brudt af i...

Ruben Samuel Sørensen 12-04-2015
De 7 største fejl til eksamen, der giver lavere karakterer
De 7 største fejl til eksamen, der giver lavere karakterer

Der er mange faktorer, der spiller ind, når censor og eksaminator skal diskutere og beslutte din kar...

Ruben Samuel Sørensen 23-05-2017
Notatteknik og overskuelighed – få helt styr på de rette metoder!
Notatteknik og overskuelighed – få helt styr på de rette metoder!

Når eksamen står for døren og banker på, er et af dine allerbedste redskaber din notatteknik og dine...

Ruben Samuel Sørensen 24-09-2017
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90