Klar til ungdomsuddannelse - men hvilken?

Af Caroline Dreyer 26-12-2021
Klar til ungdomsuddannelse - men hvilken?

Når du er ved at være færdig med folkeskolen - uanset om du afslutter efter 9. eller 10. klasse - skal du sandsynligvis videre på en ungdomsuddannelse. Der er mange ungdomsuddannelser at vælge imellem. Her får du et overblik over dine muligheder.

To hovedgrupper af ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelserne inddeles i to hovedgrupper:

 • gymnasiale uddannelser, som er boglige uddannelser
 • erhvervsuddannelser, som er praktiske uddannelser.

Gymnasiale uddannelser

Det er tanken med de gymnasiale uddannelser, at du skal læse videre bagefter. De gymnasiale uddannelser giver adgang til de videregående uddannelser. Stx, hhx og htx tager normalt 3 år, hf 2 år. De fag, du har her, er inddelt i A-, B- og C-niveau, dvs. du har faget i hhv. 3, 2 og 1 år.

På den gymnasiale uddannelse er der såvel obligatoriske fag som valgfag. Valgfagene kan være forskellige fra gymnasium til gymnasium.

Stx - almen studentereksamen

På stx får du fag inden for mange forskellige fagområder. Efter et tre måneder langt grundforløb, hvor du møder alle fagene, skal du vælge en studieretning blandt et af fire hovedområder: naturvidenskab, sprog, samfundsvidenskab og kunst. Mindst fire fag skal være på A-niveau.

Obligatoriske fag: bl.a. dansk, historie, engelsk, matematik, fysik, idræt, oldtidskundskab, religion og musik.

Valgfri fag: bl.a. tysk, fransk, kemi, religion, naturgeografi, informatik og psykologi.

Htx - teknisk studentereksamen

På htx er der fokus på teknik, teknologi, kommunikationsmidler og it. Under grundforløbet, der varer tre måneder, snuser du til alle fagene, og derefter vælger du et af de tre hovedområder: anvendt naturvidenskab, teknologi eller kommunikationsteknik.

Obligatoriske fag: bl.a. dansk, engelsk, fysik, idéhistorie, kemi, matematik og teknologi.

Valgfri fag: bl.a. innovation, programmering, markedskommunikation, tysk, biologi og kemi.

Hhx - merkantil studentereksamen

På hhx har fagene fokus på handel. I begyndelsen ligger et tre måneder langt grundforløb omfattende alle de forskellige fag, hvorefter du skal vælge en studieretning inden for et af de tre hovedområder: økonomi og marked, økonomi og sprog samt sprog.

Obligatorisk fag: bl.a. dansk, engelsk, historie, afsætning, international økonomi, matematik, virksomhedsøkonomi og erhvervsjura.

Valgfri fag: bl.a. tysk, design, idræt, innovation, psykologi og organisation.

Hf - højere forberedelseseksamen

På hf-uddannelsen er der i starten mest fokus på de fag, der er obligatoriske, samt på valgfag. Inden tredje semester vælger du en fagpakke, der består af to fag med et naturligt fagligt samspil, der vil pege din uddannelse i den retning, du gerne vil uddanne dig, eksempelvis mod sundhed eller pædagogik.

En hf-eksamen giver adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Med en en udvidet fagpakke - en fagpakke med overbygning - får du 250 flere undervisningstimer og adgang til universitetsuddannelserne også.

Obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik og enten idræt eller et kunstnerisk fag, fx billedkunst eller dans.

Obligatoriske faggrupper: 

 • kultur- og samfundsfaggruppe: historie, religion og samfundsfag
 • naturvidenskabelig faggruppe: biologi, geografi og kemi.

Valgfag: bl.a. mediefag, psykologi, religion, billedkunst, kemi og geografi.

International Baccaleureate (IB)

International Baccalaureate er en 2-årig international ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau. Den tilbydes på flere skoler i Danmark og i mange lande verden over. Undervisningssproget er engelsk, og denne ungdomsuddannelse giver adgang til videregående uddannelser både herhjemme og i udlandet.

Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelserne er de praktiske ungdomsuddannelser. Der er mange forskellige, men ens for dem er, at de består af et grundforløb og et hovedforløb, der hver tager ½ skoleår. Grundforløbet foregår på en erhvervsskole, mens hovedforløbet dels foregår som praktik i en virksomhed, dels på skolen. Erhvervsuddannelserne tager mellem ca. 1½ år og 5½ år afhængigt af faget.

Starter du på en erhvervsskole direkte fra 9. eller 10. klasse, vil du normalt starte på grundforløbets 1. del. Her kommer du omkring mange forskellige fag, og du kan derefter vælge, hvilket af de fire hovedområder du vil gå på under grundforløbets 2. del:

 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Teknologi, byggeri og transport.

Hvis du allerede før, du begynder på skolen, har en praktikplads, dvs. en uddannelsesaftale med en virksomhed, begynder du direkte på grundforløbets 2. del.

Eux - erhvervsfaglig student

Hvis du gerne vil have både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse, kan du vælge ungdomsuddannelsen eux. Her får du såvel fag på gymnasieniveau som fag og undervisning, der hører til erhvervsuddannelsen - du bliver faglært og student samtidig.

De gymnasiale fag og niveauer vil omtrent svare til en 2-årig gymnasial uddannelse. Den samlede varighed afhænger af den konkrete uddannelse, men det vil normalt tage lidt længere end den tilsvarende erhvervsuddannelse uden eux. Selve opbygningen af eux-forløbene varierer også.

Efter endt uddannelse kan du arbejde inden for dit fag, eller du kan søge ind på en videregående uddannelse på samme vilkår som ved stx, hhx og htx.

FGU - forberedende grunduddannelse

Du kan vælge FGU, hvis du er under 25 år og ikke er klar til at begynde på eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Formålet med FGU er at forberede dig til en ungdomsuddannelse eller på at komme i job. Der er ikke en fastlagt varighed på FGU, men du kan maksimalt gå der i 2 år.

På FGU går du først på et introducerende basisforløb, derefter vælger du mellem tre uddannelsesspor:

 • almen grunduddannelse - agu
 • produktionsgrunduddannelse - pgu
 • erhvervsgrunduddannelse – egu.

Der undervises på forskellige niveauer på såvel basisforløbet som uddannelsessporene.

Find mere information på Uddannelsesguiden

På Uddannelsesguiden - www.ug.dk - kan du læse meget mere om den enkelte uddannelse, og du kan læse om nogle mere specielle varianter af ungdomsuddannelser, fx 2-årig stx. Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der står bag Uddannelsesguiden.

Mød forfatteren:

Billede af

Caroline er ansat som elevkoordinator og tager derfor hånd om alle de forældre, børn og unge, der ringer ind og har brug for hjælp. Caroline er glad for at hjælpe hver og én, der kunne have brug for det, men hun finder det særligt tilfredsstillende, når hun kan hjælpe i mere komplekse situationer for fx tosprogede, ord...

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Sådan får du en god studiestart
Sådan får du en god studiestart

Nu er det ved at være tid. Det er snart et nyt skoleår. Ligegyldigt om du starter du på STX, HF, ska...

Ruben Samuel Sørensen 16-08-2016
Hvad kan jeg blive? Om valg af uddannelse
Hvad kan jeg blive? Om valg af uddannelse

Skal du til at beslutte, hvilken videregående uddannelse, du skal tage? Finder du det svært og uover...

Ruben Samuel Sørensen 14-01-2020
Kom godt fra start i gymnasiet
Kom godt fra start i gymnasiet

Det kan godt føles nervepirrende at skulle starte i gymnasiet. Men vi kan måske hjælpe dig med at ko...

Caroline Dreyer 12-08-2020
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90