Charlotte Hvid

Cand. Psych. og stifter af Mind Architect

God trivsel er det, der driver os i vores væren i verden. Det er herigennem, vi finder energi til mening og håb indeni os selv og samvær med andre. Mistrivsel skal derfor tages meget alvorligt. Det er et centralt omdrejningspunkt i mit arbejde. God balance mellem vores indre og ydre verden er central. Vore egne og andres forventninger til indre og ydre formåen kan derfor være anledning til trivsel og mistrivsel. Det er her, vores arbejde begynder.

Oplevelsen af at lykkes er den gnist, der kan give os mod på mere. Derfor er den rette hjælp essentiel, når det boglige er svært. Det er vigtigt at opleve, at det hele ikke er så farligt, og at man med et lille skridt ad gangen kan komme i mål med det, man har sat sig for. Den tidlige indsats med lektiehjælp kan være medhjælpende til at skabe og genetablere trivsel i et langt skoleliv.

Bliv ringet op

Udfyld formularen, så tager vi en uforpligtende snak om, hvad du har brug for hjælp til!

Skolegangen er et centralt element i vores børns dannelse til hele kompetente mennesker. Det er her, vi tilbringer rigtig meget af vores dag og vores tid, når vi er børn og unge. Det er vigtigt i forhold til den almene dannelse, vigtigt i forhold til deltagelse i fællesskabet og vigtigt i forhold til et stærkt, sundt JEG.

Trivsel er derfor – efter mit synspunkt – en særlig vigtig faktor i vores børns skolegang. Individuel og social trivsel er nøglen til en sund og god læringskurve, til udvikling af sunde sociale kompetencer og til udvikling af et sundt stærkt selv. Trivsel er kort sagt fundamentet for motivation og ønsket om at komme afsted i skole for at lære og være.

Fagligt virke

Som psykolog sidder jeg først og fremmest som menneske overfor mine klienter. Jeg anvender det mellemmenneskelige nærvær som et tillidsfundament i mit arbejde. Min grundlæggende forståelse er, at vi alle har behov for at blive set, hørt og mødt. Når vi bliver set og mødt vokser tilliden til verden og eget potentiale. Tryghed og tillid kan således anskues som fundamentet for al trivsel og den helende samtale.

Hjemmeside: mind-architect.dk

Charlotte Hvid hjælper bl.a. GoTutor med:

  • Uddannelse af undervisere
  • Udarbejdelse af best-practices
  • Input til forbedring af undervisningen
  • Ideer og tanker i forhold til trivsel
  • Viden omkring elever med særlige behov
  • Sparring ved udvikling af nye services
  • Support ved konkrete spørgsmål

Mød flere af vores eksperter:

Cand psych charlotte hvid

Charlotte Hvid

Cand. Psych.

Se profil
Lærer og debattør viggo smitt

Viggo Smitt

Lærer og debattør

Se profil
Psykoterapeut agna johannesen

Agna Johannesen

Psykoterapeut

Se profil
Autoriseret psykolog lise johannesen

Lise Johannesen

Autoriseret psykolog

Se profil
Autoriseret psykolog birgitte kleis schmidt

Birgitte Kleis Schmidt

Autoriseret psykolog

Se profil
Autoriseret psykolog maja vain gilbert

Maja Vain Gilbert

Autoriseret psykolog

Se profil
Samarbejde med GoTutor

Mit samarbejde med GoTutor tager afsæt i et fælles ønske om at sikre børn og unge den nødvendige adgang til trivsel og læring. GoTutor har forstået og set et behov for en mere individualiseret undervisningsstrategi, som mange børn og unge har behov for. Nogle børn/unge skal bare have det lille ekstra skub for at komme godt videre. For andre skal der lidt mere til. GoTutor har forstået det centrale og fundamentale i udviklingen af god trivsel som en af vejene til læring, og det vil jeg gerne støtte op om.

GoTutor har treenigheden barn-forælder-underviser i fokus, og det er denne mere holistiske forståelse, der sætter GoTutor i en særlig kategori, hvor trivsels- og læringsarbejdet anskues som et fælles ansvar forankret i samarbejde. Det er her, GoTutor gør en virkelig forskel.

Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90

Bliv ringet op i dag

Hør, hvad vi kan gøre for dit barn