Lektiehjælp med fokus på det rette match mellem elev og underviser

Vi skaber et unikt match med god kemi og en stærk relation.

Bliv ringet op indenfor 24 timer:

Eller ring 71 99 71 90 -

Iyedfallimjczirqvvq

Hvad er et godt match mellem elev og underviser?

Et godt match er i høj grad, at elev og underviser har en god kemi og personligheder, som passer godt til hinandens. I mange tilfælde er det gode match også at have noget til fælles – fx en hobby eller fælles interesser.

Det gode match er således ikke kun fagligt, men i lige så høj grad personligt. Underviseren fra GoTutor skal kunne hjælpe eleven med det fag, som volder problemer, men denne undervisning skal ske med udgangspunkt i en god og tryg relation.

Hvorfor er det rette match vigtigt?

Læring sker bedst i rammer, hvor eleven føler sig tilpas. Derfor styrken det læringen, hvis eleven har en lektiehjælper, som eleven glæder sig til at møde, er tryg med og føler at han eller hende kan være sig selv overfor.

Efter at have hjulpet mange tusinde elever er det GoTutors erfaring, at de bedste forløb med lektiehjælp er der hvor eleven er glad for sin lektiehjælper ud fra både faglige og personlige parametre.

Vrvrrt
Khqgtwazbw

Hvordan skaber GoTutor det gode match?

Vi skaber de rette match ud fra 3 parametre:

Fagligt match

Baseret på elevens faglige behov

Personligt match

Baseret på elevens personlighed

Socialt match

Baseret på elevens interesser

2. Det rette personlige match

Ingen elever er ens og ud fra elevens unikke personlighed skal der findes et match. I dialogen med GoTutor indsamles der information om hvem eleven er som person og hvordan eleven har det. Herudfra kan der findes en underviser, som har en personlighed som passer på elevens – fx en underviser, som er særligt dygtig til at skabe spændende læring gennem leg og bevægelse.

Qinvcojszmfnfxjn

Hør hvad vores kunder siger

Elever og forældre fortæller

Anton og maria

Anton blev glad for at læse

Anton på 10 år oplevede problemer med dansk og havde brug for hjælp.

Gia laver lektier

Gia fik selvtillid i matematik

GoTutor hjælper Gia med at booste selvtilliden til matematikfaget.

Peter og mikkel

Peter fik støtte som ordblind

Peter går i 8. klasse og var ked af, at han ikke kunne følge med i engelsk.

Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90