Farver og farvesymbolik - forstå farverne og deres skjulte betydning

Af Mette Carøe Jensen 23-08-2023
Farver og farvesymbolik - forstå farverne og deres skjulte betydning

Farver, farveteori og farvesymbolik har nok en langt større betydning for din hverdag og de valg, du træffer i hverdagen, end du måske lige først går og regner med. Farvernes betydning og de konnotationer og underlagte betydninger, som vi tildeler forskellige farver, sidder nærmest indkodet i os, så vi træffer en masse valg ud fra farver, uden vi overhovedet tænker over det.

Farverne opfattes jo oftest først i forlængelse af, at vi ser et objekt, fænomen eller lign., der bærer den pågældende farve. Derfor har farver en masse forskellige forbindelser - nogle er gennemgående konstanter på tværs af kloden, som f.eks. farven rød, som ret bredt er accepteret som kærlighedens farve.

Men farverne kan også have mere “lokale”, symbolske kvaliteter, som er kulturbestemte. Igen, farven rød i Danmark er også en meget politisk farve. Herhjemme er rød forbundet med socialisme - i USA er farven rød forbundet med liberalisme og konservatisme. Farvernes betydning er altså lige dele konstante og varierende, og det kan være ekstremt interessant og endda ret vigtigt at genkende de forskellige farvers betydning.

I følgende indlæg handler det hele om farver - hvordan man blander dem, hvad de forskellige kategorier af farver hedder, hvor mange der findes m.m., samt hvad de forskellige farver symboliserer.Farver og farveteori

Lad os starte med at snakke ret basalt om farver - hvilke slags “kategorier” af farver der findes, hvordan blandes de samt forskellige termer inden for farveteori. Hvor mange farver findes der?

Det menneskelige øje har begrænsninger i forhold til, hvilke farvenuancer vi kan se. Stormwerk.dk laver regnestykket ud fra de begrænsninger og konkluderer, at mennesket kan se omkring 10 millioner forskellige farver, plus/minus.

Svaret på præcis hvor mange farver der findes er en lidt mere kompliceret størrelse, igen fordi der er nogle farver, vi som mennesker måske ikke ser. Et kedeligt svar på spørgsmålet er, at der findes et uendeligt antal farver og nuancer - og vi kan se omkring 10 mio. af dem. Hvad hedder de forskellige farver?

Forskellige farver har forskellige navne. De fleste af dem kender du nok - rød, sort, hvid, grøn, pink, you name it. Nogle forskellige nuancer kan dog godt blive meget besværlige at give direkte navne, fordi forskellene er så små. Derfor har farver også ofte farvekoder, og disse farvekoder ændrer sig, ud fra hvem der udbyder farverne. Forskellige malingmærker har forskellige farvekoder, som er opbygget ud fra individuelle systemer. Derfor kan en farve hedde både “magenta” og “#FF00FF”. Hvilke kategorier af farver findes der?

Der findes forskellige kategorier, eller måske niveauer, af farver. Dem inddeler vi i tre grupper:

 • Primærfarver

 • Sekundære farver

 • Tertiære farver

Grunden til denne inddeling vil blive uddybet nedenfor. Øverst over artiklen er et billede af det, vi kalder farvehjulet. Den viser tre lag - disse tre lag repræsenterer en af de tre grupper, nævnt ovenfor. Hvad er primærfarver?

Primærfarverne kender vi ofte også under navnet grundfarverne - det er de farver, du ikke kan blande ud fra andre farver, men som bare er. Grundfarverne er dem, vi bruger, når vi skal blande alle andre farver. De danner kernen af farvehjulet.

Som det fremgår af farvehjulet, er grundfarverne altså:

 • Rød

 • Gul

 • BlåHvad er sekundære farver?

De sekundære farver er de tre farver, der opstår, når man blander de forskellige grundfarver på tværs af hinanden. De danner midten af farvehjulet, men er ligesom “klistret” op af grundfarverne. Når man blander rød og gul får man orange, osv…

I listeform, og som det fremgår af farvehjulet, er de sekundære farver altså:

 • Orange

 • Lilla

 • GrønHvad er tertiære farver?

De tertiære farver er på mange måde bare “alle andre farver end grundfarverne og sekundære farver”. De tertiære farver er den største gruppe af farver - det er dem, der indeholder alle nuancerne, og som indeholder så mange farver, der til forveksling ligner hinanden, fordi det blot er lyset eller tonen, der er ændret en smule. Af den årsag kan vi selvfølgelig ikke liste de tertiære farver. Der er simpelthen for mange. Farvehjulet øverst repræsenterer de mest almindelige tertiære farver, men reglen for de tertiære farver er blot, at de er en blanding af en grundfarve og sekundær farve.Hvad er en farves komplementærfarve?

Komplementærfarver er også kendt som kontrastfarver. Disse kontrastfarver kan faktisk også aflæses i farvehjulet. Når vi snakker kontraster, mener vi, at det er to ting, i det her tilfælde farver, der er meget langt fra hinanden. Altså kan man snakke om, at en farve har en modsætning - en farve, der ligger meget langt fra den.

Man bruger kontrastfarver til at fremhæve farver, fordi denne farve altså vil stå meget tydeligt frem, når den er tæt omsluttet af dens modsætning. Lad os bare tage farven gul - dennes komplementærfarve er lilla. Farv en baggrund gul, og sæt en lilla prik - eller omvendt - og kontrasten vil være tydelig.

Som nævnt kan kontrastfarver også aflæses på farvehjulet. Det gør man ved at kigge på den farve, man ønsker at finde kontrastfarven til, og så se på farven, der står direkte modsat til den. Nedenunder er der indsat et billede med pile for at illustrere, hvad der menes.Er sort og hvid en farve?

Omkring her vil nogle måske bemærke, at hverken hvid eller stort er at finde på farvehjulet, selvom vi jo beskriver dem som farver - og endda som farver, der går ekstremt meget igen.

Vi anerkender sort og hvid som farver. Hvis du skriver i et word-dokument med standardskrift, så ville man næppe kalde baggrunden og skriften for farveløs. Her ville man bruge sort og hvid som farver.

Når nogen siger, at sort og hvid ikke er reelle farver, er det bl.a., fordi sort jo egentlig er fraværet af farve, på samme måde som ingenting heller ikke er “noget” - det er fraværet af noget. Sort “æder” farve.

Man siger om hvid, at der aldrig er noget, der er helt hvidt. Hvid reflekterer nemlig alle farver. Det er meget teknisk, og det er ikke forkert at kalde sort og hvid for farver. De er bare ikke i farvehjulet, men man bruger hvid og sort til at kreere de forskellige farver i gruppen af tertiære farver. Farvesymbolik og farvernes konnotationer

Som nævnt i indledningen har farver en dybere betydning end deres umiddelbare udtryk. Farverne har en masse forbindelser. Forbindelser til fysiske symboler, til følelser, til koncepter, til idéer og genstande. Der er så mange ting, der har farver, og det betyder mere, end man lige først tror.

Farver kan have forskellige kulturelle betydninger, som er enestående for et særligt land eller folk. Farverne kan også have mere universelle og bredt anerkendte betydninger og konnotationer, og farverne har altså derfor ikke kun én symbolsk betydning, men mange. Dens skjulte betydning afhænger af, hvilken kontekst den bruges i. Hvad symboliserer de forskellige farver?

Det er stort set umuligt at lave et fuldt overblik over alle farvernes symbolske betydning. Derfor har vi kortet det ned til blot at give et overblik over de mest almindelige farver, der har stærkest betydning. Hvad symboliserer farven sort?

Farven sort er ret universelt kendt som at være sorgens farve - det er bl.a. derfor, at du til en begravelse eller lign. trist anledning vil se meget sort beklædning. Den sorte farve bringer konnotationer til mørke, ondskab, uvished, sorg og tristhed.

Farven sort er også ofte brugt i uniformer og i indretning og generelt til mange ting. Det er også den hyppigste farve af jakkesæt. Det er der mange grunde til - først og fremmest fordi sort anses for at være neutralt. Som nævnt tidligere er sort jo fraværet af farve, og derfor er det også meget underspillet og dermed professionelt, elegant og mystisk. Fokus er ikke på farven, så man er i stand til at få et ret neutralt udtryk, når man benytter farven sort - så længe der ikke er overvældende brug af det.Hvad symboliserer farven hvid?

Farven hvid er også ret universelt set som værende uskyldens farve. Vi bliver døbt i hvidt, konfirmeret i hvidt og gift i hvidt. Farven hvid er, særligt i religion, uskyld, ungdom, jomfruelighed og renhed.

Derudover er farven hvid meget neutral, ligesom det var med farven sort. Farven er meget ydmyg og ikke særligt prangende, og den har også konnotationer til noget professionelt og troværdigt - meget sundhedsfagligt personale har hvide kitler på af denne årsag samt den førnævnte renhed, der er forbundet med farven hvid.

Til sidst er hvid også roens farve. Du kender måske det ret berømte engelske symbol af “the white picket fence”, der er et meget amerikansk symbol for forstadsidyl, ro og økonomisk velstand.Hvad symboliserer farven rød?

Farven rød er en ekstrem farve i den forstand, at alle dens symbolske og underlagte betydninger er meget passionerede og langt fra underspillede. Denne farve er langt fra neutral. Den tiltrækker sig meget opmærksomhed - øjet er hurtigt draget til farven rød.

Rød er ret universelt set som lidenskaben og begærets farve. Farven rød er ofte brugt i forbindelse med kærlighed, passion, erotik og intensitet. Man bliver rødblussende af begær, røde kinder, røde omgivelser m.m.. Rød kan ofte bruges til at skabe en seksuel og/eller kærlig og elskende stemning.

Derudover er rød også en politisk farve, men dens brug differentierer fra kultur til kultur. Ret overordnet er det marxismens farve, og af samme årsag har mange socialistiske partier rundt om i verden adopteret den røde farve og bruger den i deres ideologi på forskellige måder. Dette er også tilfældet i Danmark, hvor farven rød er sat i heftig forbindelse med socialistiske partier. Se bare sangen “Når jeg ser et rødt flag smælde”, som var arbejderklassens slagsang, og som nu ofte er sat i forbindelse med særligt Socialdemokratiet. Den røde farve i politisk øjemed symboliserer passion, styrke, lidenskab og kærlighed - grundpiller for rød bloks opståen og mærkesager.

Hvis vi bliver ved politikken dog, bruges den røde farve anderledes i USA, hvor deres røde parti er det republikanske, hvilket er langt væk fra socialisme. Så der er undtagelser til reglen.

Sidst er den røde farve livet, krigens, spændingen og farens farve - det er farven på blod, det er symbol på aggression (tag bare tyrefægtning og udtrykket “jeg ser rødt” som eksempel), og det er farven, vi bruger på forskellige skilte for at advare om potentiel farve og ting, du absolut IKKE bør gøre. Hvad symboliserer farven grøn?

Farven grøn er en meget naturlig farve - det er måske den mest naturligt fremtrædende farve. Farven grøn er overalt, og farven er derfor meget naturlig, beroligende og frisk. Af samme årsag er det også farven på klima, økologi, liv, sundhed og frugtbarhed - alt sammen ting der forekommer naturlige og dermed gode.

Farven grøn er derfor også en politisk farve, som partier ofte vil sætte i forbindelse med sig selv, hvis de slår sig selv op på f.eks. klima - i Danmark er der eksempler som partiet Frie Grønne og Alternativet med deres grønne logo. Konservative bruger også den grønne farve, sikkert fordi de også slår sig op på miljø og klima, men også fordi det som nævnt er en naturligt beroligende og dermed troværdig farve. Et andet eksempel på grøn som klimaets farve er udtryk som “den grønne omstilling”, som skal sikre bedre konservering af vores grønne arealer for klimaet skyld.

Grøn kan også symbolisere held, lykke og økonomisk velstand - mange valutaer har f.eks. grønne pengesedler, f.eks. den amerikanske dollar, og Tuborg bruger det som symbol på det gode live ved at have sloganet “Tuborg - gør livet lidt grønnere”.

Sidst er grøn også jalousien, sygdommen og usikkerhedens farve. Du kender måske udtryk som “jeg er grøn af misundelse”, som er en måde at beskrive ekstrem jalousi og misundelse. Det er også en farve, vi forbinder med ildebefindende - se f.eks. bare Apples emoji, der skal til at kaste op. Den er helt grøn i hovedet. Til sidst har vi de forskellige udtryk som “at være grøn” eller “grønskolling”, som er udtryk, der bruges om nybegyndere og uerfarne personer.Hvad symboliserer farven gul?

Gul er på mange måde optimismens, nytænkningens og energiens farve. Det er solens farve og dermed også sommerens farve. Blomsterne har gule elementer, sommerlandskaberne har meget gul i sig - gule og gyldne nuancer er forbundet med varme, glæde og ro.

Derudover er det også en farve, vi bruger i forbindelse med opfindelse og idéer - tænk f.eks. på den pære, der lyser i gulligt skær, når en tegnefilmsfigur har fået en god idé.

Gul er også vigtig i forhold til guld, som er meget elegant, eksklusivt, ædelt og et symbol på rigdom. Vi har gyldne mønter og guldsmykker. Guld kan symbolisere ekstrem økonomisk velstand.

For meget gul eller meget intens gul kan dog også vække ubehag eller forbindes med sygdom eller fare i særlige kontekster. F.eks. er diverse skilte, der viser radioaktivitet eller gift, ofte gule, og ting som opkast kan også være gult. Hvad symboliserer farven blå?

Blå er også en meget naturlig farve. Det er farven på himlen og i forlængelse af det også havet. Det er den mest populære yndlingsfarve på verdensplan - sikkert på grund af dens rolige, naturlige og pålidelige kvaliteter.

Blå kan også symbolisere kulde - sne og is tilbage reflekterer ofte et blåt skær, mørkeblåt vand og en mørkeblå himmel kan være koldt, isterningeposerne er blå i mange lande, og det samme med køletasker og køleelementer.

Farven blå har også politiske konnotationer - i Danmark er blå blok de borgerlige partiers farve og symboliserer liberalisme. Det er dog langt fra lige så universelt som farven rød.

Farven symboliserer også naivitet, troskab og loyalitet. Du kender måske udtrykket “at være blåøjet”, hvilket ofte bruges om nogle naive og barnlige individer.Kilder: 

https://www.stormwerk.dk/hvor-mange-farver-findes-der 


Mød forfatteren:

Billede af

Mette arbejder som skribent samt underviser hos GoTutor. Mette er ansat hos GoTutor grundet hendes egen interesse for sprog og samfund, samt hendes ønske om at hjælpe unge mennesker med at finde deres selvtillid og lyst til læring.

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Hovedsætninger og ledsætninger
Hovedsætninger og ledsætninger

Du har nok hørt om hovedsætninger og ledsætninger i danskundervisningen, sammen med grundled og udsa...

Cathrine Noer Hjorth 08-11-2022
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus

Er du stødt på begrebet stilistiske virkemidler, men er ikke helt sikker på, hvad det dækker over? I...

Vár Haraldsen 29-09-2023
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog

Du kender allerede substantiver, for din hverdag er nemlig fyldt med dem! Du har måske en fodbold, e...

Elisabeth Lysholm Olsen 12-10-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90